სტომატოლოგიური პათოლოგია (81-120)

40 Questions | Total Attempts: 321

SettingsSettingsSettings
 (81-120) - Quiz

ნაწილი 3


Questions and Answers
 • 1. 
  თანკბილვის ვერტიკალურ ანომალიებს არ მიეკუთვნება:
  • A. 

   ჭეშმარიტი ღია თანკბილვა

  • B. 

   ცალმხრივი ჯვარედინი თანკბილვა

  • C. 

   ტრავმული ღია თანკბილვა

  • D. 

   ღრმა თანკბილვა

 • 2. 
  ტრავმული ღია თანკბილვა მიეკუთვნება:
  • A. 

   თანკბილვის საგიტალურ ანომალიებს

  • B. 

   თანკბილვის ვერტიკალურ ანომალიებს

  • C. 

   თანკბილვის ტრანსვერზულ ანომალიებს

  • D. 

   არც ერთს

 • 3. 
  პროგენია მიეკუთვნება:
  • A. 

   თანკბილვის ვერტიკალურ ანომალიებს

  • B. 

   თანკბილვის საგიტალურ ანომალიებს

  • C. 

   თანკბილვის ტრანსვერზულ ანომალიებს

  • D. 

   არც ერთს

 • 4. 
  ზედა და ქვედა კბილთა მწკრივების სიგანეთა შეუთავსებლობა მიეკუთვნება:
  • A. 

   თანკბილვის საგიტალურ ანომალიებს

  • B. 

   თანკბილვის ვერტიკალურ ანომალიებს

  • C. 

   თანკბილვის ტრანსვერზულ ანომალიებს

  • D. 

   არც ერთს

 • 5. 
  ცალმხრივი ჯვარედინი თანკბილვა მიეკუთვნება:
  • A. 

   თანკბილვის ტრანსვერზულ ანომალიებს

  • B. 

   თანკბილვის საგიტალურ ანომალიებს

  • C. 

   თანკბილვის ვერტიკალურ ანომალიებს

  • D. 

   არც ერთს

 • 6. 
  პირის ღრუს სხვა ცისტებს (კისტებს) არ მიეკუთვნება:
  • A. 

   დერმოიდული ცისტა

  • B. 

   ნაზო-ალვეოლური ცისტა

  • C. 

   ეპიდერმოიდული კისტა

  • D. 

   შუა სასის ცისტა

 • 7. 
  ღრძილის კისტა მიეკუთვნება:
  • A. 

   პირის ღრუს განვითარებად არაოდონტოგენურ ცისტებს (კისტებს)

  • B. 

   პირის ღრუს განვითარებად ოდონტოგენურ ცისტებს (კისტებს)

  • C. 

   ყბის ცისტებს (კისტებს)

  • D. 

   პირის ღრუს სხვა ცისტებს (კისტებს)

 • 8. 
  გლობულო-მაქსილარული კისტა მიეკუთვნება:
  • A. 

   პირის ღრუს განვითარებად ოდონტოგენურ ცისტებს (კისტებს)

  • B. 

   პირის ღრუს განვითარებად არაოდონტოგენურ ცისტებს (კისტებს)

  • C. 

   ყბის ცისტებს (კისტებს)

  • D. 

   პირის ღრუს სხვა ცისტებს (კისტებს)

 • 9. 
  შუა სასის კისტა მიეკუთვნება:
  • A. 

   პირის ღრუს განვითარებად ოდონტოგენურ ცისტებს (კისტებს)

  • B. 

   პირის ღრუს განვითარებად არაოდონტოგენურ ცისტებს (კისტებს)

  • C. 

   ყბის ცისტებს (კისტებს)

  • D. 

   პირის ღრუს სხვა ცისტებს (კისტებს)

 • 10. 
  ტრავმული კისტა მიეკუთვნება:
  • A. 

   პირის ღრუს განვითარებად ოდონტოგენურ ცისტებს (კისტებს)

  • B. 

   პირის ღრუს განვითარებად არაოდონტოგენურ ცისტებს (კისტებს)

  • C. 

   ყბის ცისტებს (კისტებს)

  • D. 

   პირის ღრუს სხვა ცისტებს (კისტებს)

 • 11. 
  ებშტეინის გრანულა - კისტა მიეკუთვნება:
  • A. 

   პირის ღრუს განვითარებად ოდონტოგენურ ცისტებს (კისტებს)

  • B. 

   პირის ღრუს განვითარებად არაოდონტოგენურ ცისტებს (კისტებს)

  • C. 

   პირის ღრუს სხვა ცისტებს (კისტებს)

  • D. 

   ყბის ცისტებს (კისტებს)

 • 12. 
  რომელი კისტები არ მიეკუთვნება კლასიფიკაციით ჭეშმარიტ კისტებს :
  • A. 

   რომლებიც არ შეიცავს საკნებს, კამერებს

  • B. 

   პირის ღრუს არაოდონტოგენური ცისტები

  • C. 

   რომლებიც არ შეიცავს ეპითელურ ჩანაფენს

  • D. 

   არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

 • 13. 
  მწვავე ოსტეომიელიტის გამოსავალი არ შეიძლება იყოს:
  • A. 

   სრული გამოჯანმრთელება

  • B. 

   შემაერთებელი ქსოვილით ჩანაცვლება (ფიბროზი)

  • C. 

   პროცესის გაქრონიულება

  • D. 

   მალიგნიზაცია

 • 14. 
  რა ეწოდება ქრონიკული ოსტეომიელიტის განსაკუთრებულ ფორმას ?
  • A. 

   გორლინის სინდრომი

  • B. 

   ფორდაისის გრანულები

  • C. 

   ბროდის აბსცესი

  • D. 

   ბოუენის ფლეგმონა

 • 15. 
  სეფსისი წარმოადგენს:
  • A. 

   მწვავე ოდონტოგენური ოსტეომიელიტის გართულებას

  • B. 

   განვითარებადი ოდონტოგენური კისტების გართულებას

  • C. 

   ქრონიკული ოდონტოგენური ოსტეომიელიტის გართულებას

  • D. 

   როგორც მწვავე, ასევე ქრონიკული ოსტეომიელიტის გართულებას

 • 16. 
  ყბის პათოლოგიური მოტეხილობა წარმოადგენს:
  • A. 

   განვითარებადი ოდონტოგენური კისტების გართულებას

  • B. 

   ქრონიკული ოდონტოგენური ოსტეომიელიტის გართულებას

  • C. 

   მწვავე ოდონტოგენური ოსტეომიელიტის გართულებას

  • D. 

   როგორც მწვავე, ასევე ქრონიკული ოსტეომიელიტის გართულებას

 • 17. 
  საჭიროა ყბების ტუბერკულოზის დიფერენციული დიაგნოსტიკის ჩატარება:
  • A. 

   ქრონიკულ ოსტეომიელიტთან

  • B. 

   მწვავე ოსტეომიელიტთან

  • C. 

   ქრონიკულ სიალოადენიტთან

  • D. 

   მწვავე სიალოადენიტთან

 • 18. 
  სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინარების ავთვისებიან ნეოპლაზიებს არ მიეკუთვნება:
  • A. 

   მუკოეპიდერმოიდული კიბო

  • B. 

   ადენოიდური ცისტური კარცინომა

  • C. 

   მონომორფული ადენომა

  • D. 

   პოლიმორფული ადენოკარცინომა

 • 19. 
  ლორწოს რეტენციული კისტა მიეკუთვნება:
  • A. 

   სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების კეთილთვისებიან სიმსივნეებს

  • B. 

   სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების რეაქტიულ დაზიანებათა ჯგუფს

  • C. 

   ინფექციურ სიალოადენიტებს

  • D. 

   სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების იშვიათ სიმსივნეებს

 • 20. 
  ეპიდემიური პაროტიტი განეკუთვნება:
  • A. 

   სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების რეაქტიულ დაზიანებათა ჯგუფს

  • B. 

   სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების კეთილთვისებიან სიმსივნეებს

  • C. 

   ინფექციურ სიალოადენიტებს

  • D. 

   სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების ავთვისებიან სიმსივნეებს

 • 21. 
  დისმეტაბოლური სიალადენოზი (სიალოზი) განეკუთვნება:
  • A. 

   სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების რეაქტიულ დაზიანებათა ჯგუფს

  • B. 

   სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების კეთილთვისებიან სიმსივნეებს

  • C. 

   ინფექციურ სიალოადენიტებს

  • D. 

   სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების ავთვისებიან სიმსივნეებს

 • 22. 
  მონომორფული ადენომა მიეკუთვნება:
  • A. 

   სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების რეაქტიულ დაზიანებათა ჯგუფს

  • B. 

   სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების კეთილთვისებიან სიმსივნეებს

  • C. 

   ინფექციურ სიალოადენიტებს

  • D. 

   სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების იშვიათ სიმსივნეებს

 • 23. 
  ადენოიდური ცისტური კარცინომა მიეკუთვნება:
  • A. 

   სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების კეთილთვისებიან სიმსივნეებს

  • B. 

   სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების იშვიათი სიმსივნეების ჯგუფს

  • C. 

   სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების ავთვისებიან სიმსივნეების ჯგუფს

  • D. 

   სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების რეაქტიულ დაზიანებათა ჯგუფს

 • 24. 
  კარცინომა ექს-შერეული სიმსივნე განეკუთვნება:
  • A. 

   სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების კეთილთვისებიან სიმსივნეებს

  • B. 

   სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების იშვიათი სიმსივნეების ჯგუფს

  • C. 

   სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების ავთვისებიან სიმსივნეების ჯგუფს

  • D. 

   სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების რეაქტიულ დაზიანებათა ჯგუფს

 • 25. 
  სქვამოზურუჯრედოვანი კიბო განეკუთვნება:
  • A. 

   სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების იშვიათი სიმსივნეების ჯგუფს

  • B. 

   სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების კეთილთვისებიან სიმსივნეებს

  • C. 

   სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების ავთვისებიან სიმსივნეების ჯგუფს

  • D. 

   სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების რეაქტიულ დაზიანებათა ჯგუფს