პულმონოლოგია (721-740)

20 Questions | Total Attempts: 369

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 (721-740)

.


Questions and Answers
 • 1. 
  \\\\ ჩამოთვლილი სიმპტომებიდან რომელი არ ახასიათებს მწვავე პნევმოკოკურპნევმონიას?
  • A. 

   //ტკივილი და პლევრის ხახუნი დაავადებულ მხარეს

  • B. 

   //ბრონქული სუნთქვა

  • C. 

   //ტემპერატურის მომატება და ლეიკოციტოზი

  • D. 

   //გახანგრძლივებული ამოსუნთქვა

 • 2. 
  \\\\ ინსტრუმენტული კვლევის რომელი მონაცემია დამახასიათებელი მწვავეკრუპოზული პნევმონიისთვის?
  • A. 

   //ფილტვების სასიცოცხლო მოცულობის დაქვეითება

  • B. 

   //ბრონქოსკოპიით ბრონქის სანათურის შევიწროვება

  • C. 

   //რენტგენოლოგიუად წილაკოვანი, სუბსეგმენტური ან სეგმენტური ჩრდილების არსებობა, ფილტვის სურათის გაძლიერება

  • D. 

   //რენტგენოლოგიურად ფილტვის წილის ან მისი გარკვეული ნაწილის ჰომოგენური დაჩრდილვა

 • 3. 
  \\\\ რომელი მონაცემია დამახასიათებელი მწვავე კეროვანი პნევმონიისთვის?
  • A. 

   //ხველა ჟანგისფერი ნახველით

  • B. 

   //პლევრის ხახუნი

  • C. 

   //ბრონქული სუნთქვა

  • D. 

   //რენტგენოლოგიურად წილაკოვანი, სუბსეგმენტური ან სეგმენტური ჩრილების არსებობა, ფილტვის სურათის გაძლიერება

 • 4. 
  \\\\ ჩამოთვლილი სიმპტომებიდან რომელი არ ახასიათებს ფილტვების ემფიზემას?
  • A. 

   //ციანოზი

  • B. 

   //აუსკულტაციით შესუსტებული სუნთქვა

  • C. 

   //ფილტვების ექსკურსიის შეზღუდვა

  • D. 

   //ფილტვებში ნარჩენი ჰაერის მოცულობის შემცირება

 • 5. 
  \\\\ რომელი ნიშანი არ არის დამახასიათებელი პლევრის ღრუში სითხისდაგროვებისთვის
  • A. 

   //პერკუსიით მოყრუება

  • B. 

   //მოყრუების უბანში სუნთქვის შესუსტება

  • C. 

   //შუასაყარის ორგანოების ცდომა მოყრუების მხარეს

  • D. 

   //ფილტვის ექსკურსიის ორივე მხარეს მომატება

 • 6. 
  \\\\ ჩამოთვლილი დაავადებებიდან რომელი არ იწვევს ჰიდროთორაქსის განვითარებას?
  • A. 

   //ალიმენტური დისტროფია

  • B. 

   //გულის დეკომპენსირებული მანკები

  • C. 

   //ანემია

  • D. 

   //ფილტვების ტუბერკულოზი

 • 7. 
  \\\\ რომელი ეკგ მონაცემი არ არის დამახასიათაბელი ფილტვის არტერიისთრომბოემბოლიისთვის
  • A. 

   //გულის ელექტრული ღერძის მარჯვნივ გადახრა

  • B. 

   //ჰისის კონის მარჯვენა ფეხის ბლოკადა

  • C. 

   //მარცხენა პარკუჭის გადაძაბვის ნიშნები

  • D. 

   //წინაგულოვანი არითმიები

 • 8. 
  \\\\ ჩამოთვლილი ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული მონაცემებიდან რომელიადამახასიათებელი ფილტვის არტერიის თრომბოემბოლიისთვის? 
  • A. 

   //არტერიოგრაფიით არტერიული ტაკვის და ავასკულარიზაციის ზონის არსებობა

  • B. 

   //რენტგენოლოგიურად ფილტვის სურათის ცალმხრივი გაღარიბება

  • C. 

   //ეკგ-ზე მარცხენა პარკუჭის გადაძაბვის ნიშნები

  • D. 

   //არტერიულ სისხლში PaO2 და PaCO2-ის მომატება

 • 9. 
  \\\\ რომელი რენტგენოლოგიური ნიშანია დამახასიათებელი ბრონქოექტაზიისთვის
  • A. 

   //ფიჭისებური შენება ფილტვის გაძლიერებული სურათის ფონზე

  • B. 

   //ფილტვის ქსოვილის ინფილტრაცია

  • C. 

   //პლევრული შეხორცებები

  • D. 

   //შუასაყარის ცდომა დაზიანებულ მხარეს

 • 10. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან რომელი ნიშანი არ ახასიათებს დეკომპენსირებულ ფილტვისმიერგულს?
  • A. 

   //დიფუზური ციანოზი

  • B. 

   //პოლიციტემია

  • C. 

   //შეგუბებითი მოვლენები სისხლის მიმოქცევის მცირე წრეში

  • D. 

   //ანამნეზში ფილტვების ქრონიკული დაავადებების არსებობა

 • 11. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან რომელი ნიშანი არ ახასიათებს დეკომპენსირებულ ფილტვისმიერგულს?
  • A. 

   //კისრის ვენების დაბერვა

  • B. 

   //კომბლისებური თითები

  • C. 

   //გალოპის რიტმი

  • D. 

   //დაბალი ჰემატოკრიტი

 • 12. 
  \\\\ რას წარმოადგენს შარკო-ლეიდენის კრისტალები
  • A. 

   //დაშლილ ერითროციტებს

  • B. 

   //დაშლილ ლეიკოციტებს

  • C. 

   //დაშლილ ალვეოლურ ეპითელიუმს

  • D. 

   //დაშლილ ეოზინოფილებს

  • E. 

   //დაშლილ მონოციტებს

 • 13. 
  \\\\ ქვემოთ ჩამოთვლილი ფაქტორებიდან რომელი არ შეიძლება გახდეს მწვავეფილტვისმიერი გულის განვითარების მიზეზი?
  • A. 

   //ფილტვის არტერიის თრომბოემბოლია

  • B. 

   //ბრონქული ასთმის გახანგრძლივებული შეტევა

  • C. 

   //სარქვლოვანი პნევმოთორაქსი

  • D. 

   //ფილტვების ემფიზემა

 • 14. 
  \\\\ ნახველის ციტოლოგიური შესწავლისას რომელი მაჩვენებელი მიუთითებს ანთებითიპროცესის ინტენსიობაზე ქრონიკული ბრონქიტის დროს?
  • A. 

   //ლორწოს დიდი რაოდენობა

  • B. 

   //მაკროფაგების დიდი რაოდენობა

  • C. 

   //ნეიტროფილური ლეიკოციტების დიდი რაოდენობა

  • D. 

   //ლიმფოციტების დიდი რაოდენობა

 • 15. 
  \\\\ ქვემოთჩამოთვლილი გართულებებიდან რომელია დამახასიათებელი ფილტვისაბსცესისთვის?
  • A. 

   //ბრონქული ასთმის შეტევები

  • B. 

   //პიოპნევმოთორაქსი

  • C. 

   //ტრაქეობრონქული დისკინეზია

  • D. 

   //ფილტვების ემფიზემა

 • 16. 
  \\\\ ქვემოთჩამოთვლილი მეთოდებიდან რომელია ნაჩვენები ფილტვების ემფიზემისმკურნალობისთვის?
  • A. 

   //ანტიბიოტიკოთერაპია

  • B. 

   //სულფანილამიდებით მკურნალობა

  • C. 

   //კორტიკოსტეროიდებისთ მურნალობა

  • D. 

   //ოქსიგენოთერაპია

 • 17. 
  \\\\ რომელ პათომორფოლოგიურ ფაზებს გამოყოფენ პნევმოკოკური პნევმონიის ტიპიურმიმდინარეობაში?
  • A. 

   //ინფილტრაციის, რღვევის და მოთესვის

  • B. 

   //ექსუდაციის, ტრანსუდაციის და ფიბრინის დალექვის

  • C. 

   //რუხი და წითელი გაღვიძლების

  • D. 

   //ობსტრუქციის, რესტრიქციის და დესტრუქციის

 • 18. 
  \\\\ პნევმონიის დიაგნოზის ფორმულირებისას საჭიროა ყველა მახასითებლის აღნიშვნა,გარდა ერთისა
  • A. 

   //ნოზოლოგიური ფორმა ეტიოლოგიის გათვალისწინებით

  • B. 

   //არტერიულ სისხლში ჟანგბადის დონე

  • C. 

   //ფილტვის ანთების ლოკალიზაცია და გავრცელება

  • D. 

   //სიმძიმის ხარისხი

  • E. 

   //გართულებების არსებობა

 • 19. 
  \\\\ რა უნდა მოიმოქმედოს ექიმმა პირველ რიგში აბსცესით გართულებული პნევმონიისდროს?
  • A. 

   //აღადგინოს ბრონქული ხის დრენაჟი

  • B. 

   //ხველის კუპირება ხველის რეფლექსის დათრგუნვის საშუალებით

  • C. 

   //გამოიკცლიოს ნახველი პნევმოკოკების არსებობაზე

  • D. 

   //ჩაატაროს მედიასტინოსკოპია

 • 20. 
  \\\\ რა იგულისხმება "სუნთქვის უკმარისობის" ტერმინის ქვეშ
  • A. 

   //ბრონქული გამტარებლობის დარღვევა

  • B. 

   //ჰემოდინამიკის დარღვევა სისხლის მიმოქცევის მცირე წრეში

  • C. 

   //ფილტვებში ვენტილაციის, ჟანგბადის ტრანსპორტისა და უტილიზაციის დარღვევა

  • D. 

   //ჟანგბადის ქსოვილოვანი მეტაბოლიზმის დარღვევა