გინეკოლოგია მესამე ნაწილი 50 ტესტი.დ.გორაძე

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Catherine Halcomb
C
Catherine Halcomb
Community Contributor
Quizzes Created: 1428 | Total Attempts: 5,897,934
Questions: 50 | Attempts: 479

SettingsSettingsSettings
გინეკოლოგია მესამე ნაწილი 50 ტესტი.დ.გორაძე - Quiz

Carmatebebi kolegebo.d.goradze


Questions and Answers
 • 1. 

  ჩამოთვლილთაგან, ნსზშ განვითარების დედისმხრივ მიზეზთა შორისრომელი იწვევს ყველაზე ხშირად ნსზშ?

  • A.

   თამბაქოს წევა

  • B.

   არასწორი კვება

  • C.

   მაღალმთიან რაიონში ცხოვრება

  • D.

   ნარკოტიკების მოხმარება

  Correct Answer
  B. არასწორი კვება
  Explanation
  The correct answer is "არასწორი კვება" (unhealthy diet). This is because an unhealthy diet is one of the main factors contributing to obesity. Consuming high-calorie, processed foods that are low in nutrients can lead to weight gain and increase the risk of obesity. Therefore, it is important to maintain a balanced and nutritious diet to prevent obesity.

  Rate this question:

 • 2. 

  ჩამოთვლილთაგან, რომელი მიზეზის არსებობით არის განპირობებულიპლაცენტის პერფუზიის დაქვეითება?

  • A.

   შაქრიანი დიაბეტი

  • B.

   ნამგლისებურუჯრედოვანი ანემია

  • C.

   ანტიფოსფოლიპიდური სინდრომი

  • D.

   ტროფობლასტის ინვაზიის დარღვევა

  Correct Answer
  D. ტროფობლასტის ინვაზიის დარღვევა
  Explanation
  The reason for the occurrence of effusion in a patient is due to the disruption of trophoblastic invasion. This refers to the abnormal growth of trophoblast cells, which are responsible for the development of the placenta during pregnancy. When there is a failure in trophoblastic invasion, it can lead to complications such as placental abnormalities and ultimately result in effusion.

  Rate this question:

 • 3. 

  ჩამოთვლილთაგან, ულტრაბგერითი გამოკვლევით რომელი პარამეტრი არგამოიყენება ფეტომეტრიის მიზნით ორსულობის 20 კვირის ვადის შემდეგ?

  • A.

   თავის გარშემოწერილობა

  • B.

   ბიპარიეტალური ზომა

  • C.

   მუცლის გარშემოწერილობა

  • D.

   თხემ-კუდუსუნის ზომა

  Correct Answer
  D. თხემ-კუდუსუნის ზომა
  Explanation
  The correct answer is "თხემ-კუდუსუნის ზომა" (height-altitude). This parameter is used to measure the height of a wave after 20 weeks of oscillation.

  Rate this question:

 • 4. 

  ჩამოთვლილთაგან, კვლევის რომელი მეთოდის საშუალებით არისშესაძლებელია ყველაზე ზუსტად მუცლადმყოფი ნაყოფის ჯანმრთელობისმდგომარეობის შეფასება?

  • A.

   ეხოსკანირება

  • B.

   გრავიდოგრამა

  • C.

   კტგ

  • D.

   არასტრესული ტესტი

  Correct Answer
  D. არასტრესული ტესტი
  Explanation
  The correct answer is "არასტრესული ტესტი" because stress testing is a method used to evaluate the stability of a system or component under a heavy load. It is not a specific testing method that is focused on accurately measuring the performance of a particular feature or functionality. Therefore, stress testing is not the most accurate method for evaluating the precise performance of a specific workload.

  Rate this question:

 • 5. 

  ნსზშ არსებობისას ჩამოთვლილთაგან, რომელი პარამეტრის არსებობაწარმოადგენს ორსულობის სასწრაფო დამთავრების ჩვენებას?

  • A.

   ჭიპლარის არტერიაში დიასტოლური სისხლისდინების შენელება

  • B.

   ჭიპლარის არტერიაში დიასტოლური სისხლისდინების უკუდინება

  • C.

   ჭიპლარის არტერიაში სისხლისდინების სისტოლო-დიასტოლური ინდექსის დაქვეითება

  • D.

   ჭიპლარის ვენაში დიასტოლური სისხლისდინების შეჩერება

  Correct Answer
  B. ჭიპლარის არტერიაში დიასტოლური სისხლისდინების უკუდინება
  Explanation
  The correct answer is "ჭიპლარის არტერიაში დიასტოლური სისხლისდინების უკუდინება". This answer suggests that the presence of this parameter indicates the rapid completion of diastolic blood flow in the arterial system.

  Rate this question:

 • 6. 

  ჩამოთვლილთაგან, მკურნალობის რომელი მეთოდი არის დაშვებული(მისაღები) ნსზშ სამკურნალოდ?

  • A.

   წოლითი რეჟიმი

  • B.

   გლუკოზა

  • C.

   ასპირინი

  • D.

   ჟანგბადი

  Correct Answer
  C. ასპირინი
  Explanation
  ასპირინი არის მკურნალობის მეთოდი, რომელიც დაშვებულია სამკურნალოდ ჩამოთვლილთაგან.

  Rate this question:

 • 7. 

  ჩამოთვლილთაგან, უზმოზე პლაზმაში გლუკოზის კონცენტრაციის რომელიდონე შეესაბამება ჯანმო-ს მიერ მოწოდებულ შაქრიანი დიაბეტის დეფინიციას?

  • A.

   >7,8მმოლ/ლ

  • B.

   > 5,8 მმოლ/ლ

  • C.

   > 11,1მმოლ/ლ

  • D.

   >6,2მმოლ/ლ

  Correct Answer
  A. >7,8მმოლ/ლ
  Explanation
  The correct answer is ">7,8მმოლ/ლ". This is because in the given question, it is stated that the concentration of glucose in plasma that corresponds to the definition of type 2 diabetes is being asked. Therefore, the correct answer would be the option that represents a glucose concentration greater than 7.8 mmol/L.

  Rate this question:

 • 8. 

  ჩამოთვლილთაგან, გლუკოზით დატვირთვიდან 1-2საათის შემდეგ პლაზმაშიგლუკოზის კონცენტრაციის რომელი დონე შეესაბამება ჯანმო-ს მიერმოწოდებულ შაქრიანი დიაბეტის დეფინიციას?

  • A.

   >7,8მმოლ/ლ

  • B.

   > 5,5მმოლ/ლ

  • C.

   > 11,1მმოლ/ლ

  • D.

   >3,3მმოლ/ლ

  Correct Answer
  C. > 11,1მმოლ/ლ
  Explanation
  After 1-2 hours of glucose loading, the concentration of glucose in the plasma that corresponds to the definition of gestational diabetes is greater than 11.1 mmol/L.

  Rate this question:

 • 9. 

  ჩამოთვლილთაგან, შაქრიანი დიაბეტის მქონე ორსულებში რომელიგართულების განვითარება არის ყველაზე მეტად მოსალოდნელი ორსულობის Iტრიმესტრში?

  • A.

   მაკროსომია

  • B.

   პრეეკლამფსია

  • C.

   კაუდალური რეგრესია

  • D.

   მრავალწყლიანობა

  Correct Answer
  C. კაუდალური რეგრესია
  Explanation
  The explanation for the correct answer, "კაუდალური რეგრესია" (caudal regression), is that it is a condition where there is underdevelopment or malformation of the lower spine and spinal cord. This can result in various symptoms and complications, including bladder and bowel dysfunction, weakness or paralysis in the legs, and developmental delays. In individuals with caudal regression, the fusion of the sacral and coccygeal vertebrae is typically affected, leading to abnormalities in the lower limbs. This condition is more prevalent in individuals with Shakhriyan syndrome, a rare form of diabetes.

  Rate this question:

 • 10. 

  ჩამოთვლილთაგან, რომელი გართულებით არის ყველაზე მეტადგანპირობებული დედათა სიკვდილობა შაქრიანი დიაბეტის დროს?

  • A.

   პრეეკლამფსია

  • B.

   რეტინოპათია

  • C.

   გულის იშემიური დაავადება

  • D.

   თრომბოემბოლია

  Correct Answer
  C. გულის იშემიური დაავადება
  Explanation
  The question asks about the leading cause of death in mothers with gestational diabetes. The correct answer states that it is cardiovascular disease. This is a plausible answer because gestational diabetes is known to increase the risk of developing cardiovascular problems in the long term. This can lead to heart disease and other related complications, which can ultimately result in the death of the mother.

  Rate this question:

 • 11. 

  ჩამოთვლილთაგან, პლაზმაში გლუკოზის კონცენტრაციის განსაზღვრისრომელი სკრინინგული ტესტის საშუალებით არის შესაძლებელი ყველაზეზუსტად გლუკოზისადმი ტოლერანტობის დადგენა?

  • A.

   უზმოზე

  • B.

   საკვების მიღებიდან 2 საათში

  • C.

   პერორალურად 50გ.გლუკოზის მიღებიდან 1 საათში

  • D.

   პერორალურად 100გ.გლუკოზის მიღებიდან1-2-3საათში

  Correct Answer
  C. პერორალურად 50გ.გლუკოზის მიღებიდან 1 საათში
 • 12. 

  ჩამოთვლილთაგან, ორსულობის დროს სინთეზირებულ რომელნივთიერებებს არ ახასიათებთ კონტრინსულინარული მოქმედება?

  • A.

   პლაცენტარული ლაქტოგენი

  • B.

   კორტიზოლი

  • C.

   პროგესტერონი

  • D.

   ესტრიოლი

  Correct Answer
  D. ესტრიოლი
 • 13. 

  ჩამოთვლილთაგან, უშუალოდ რა მიზეზითაა განპირობებული ნაყოფისგანვითარების მანკის განვითარება ორსულობის 5-9 კვირის ვადაზე?

  • A.

   ინფექცია

  • B.

   ქრომოსომული პათოლოგია

  • C.

   ყვითრის პარკის ქსოვილების ჰიპოქსიური დაზიანება

  • D.

   ჰიპერგლიკემია

  Correct Answer
  C. ყვითრის პარკის ქსოვილების ჰიპოქსიური დაზიანება
  Explanation
  The correct answer is "ყვითრის პარკის ქსოვილების ჰიპოქსიური დაზიანება" (hypoxic damage to the cells of the cerebellum) because it is the only option that explains the impaired coordination and balance (ataxia) that occurs in the patient. Hypoxia, or a lack of oxygen supply to the cells, can lead to cell death and damage in the cerebellum, which is responsible for motor control and coordination. This can result in symptoms such as ataxia.

  Rate this question:

 • 14. 

  ჩამოთვლილთაგან, ყველაზე მეტად რაზეა დამოკიდებული გართულებისგანვითარების რისკი შაქრიანი დიაბეტის დროს?

  • A.

   დაავადების ხანგრძლივობა

  • B.

   დაავადების სიმძიმე

  • C.

   დაავადების კომპენსაციის ხარისხი

  • D.

   ორსულობის ვადა

  Correct Answer
  C. დაავადების კომპენსაციის ხარისხი
  Explanation
  The risk of developing diabetic complications is mostly dependent on the level of compensation for the disease. This means that the better an individual is able to manage and control their diabetes, the lower their risk of developing complications. Compensating for diabetes involves maintaining stable blood sugar levels, following a healthy diet, exercising regularly, taking prescribed medications, and regularly monitoring blood sugar levels. By effectively compensating for diabetes, individuals can minimize the risk of complications such as heart disease, kidney damage, nerve damage, and eye problems.

  Rate this question:

 • 15. 

  ჩამოთვლილთაგან, ორსულობის რა ვადაზე არის რეკომენდირებულიშაქრიან დიაბეტზე უნივერსალური სკრინინგის ჩატარება?

  • A.

   პირველივე ანტენატალური ვიზიტის დროს

  • B.

   ორსულობის 10-13 კვირის ვადაზე

  • C.

   ორსულობის დიაგნოზის დადგენისთანავე

  • D.

   ორსულობის 24-28კვირის ვადაზე

  Correct Answer
  D. ორსულობის 24-28კვირის ვადაზე
  Explanation
  The recommended screening for gestational diabetes is typically done between weeks 24-28 of pregnancy. This is because during this time, the placenta produces hormones that can interfere with the body's ability to regulate blood sugar levels, potentially leading to gestational diabetes. By screening during this specific time frame, healthcare providers can identify and diagnose gestational diabetes early, allowing for appropriate management and reducing the risk of complications for both the mother and the baby.

  Rate this question:

 • 16. 

  ჩამოთვლილთაგან, დღის განმავლობაში როდის უნდა განხორციელდესორსული ქალის სისხლში გლუკოზის კონცენტრაციის მონიტორინგი შაქრიანიდიაბეტის დროს?

  • A.

   საუზმის შემდეგ

  • B.

   სადილის შემდეგ

  • C.

   ყოველი კვების შემდეგ

  • D.

   ვახშმის შემდეგ

  Correct Answer
  C. ყოველი კვების შემდეგ
  Explanation
  The correct answer is "ყოველი კვების შემდეგ" which means "after every meal". This is because blood glucose levels tend to rise after eating, especially after consuming foods that are high in carbohydrates. Monitoring glucose concentration in the blood of a diabetic woman after every meal is important to ensure that her blood sugar levels are within a healthy range and to make any necessary adjustments to her medication or dietary habits.

  Rate this question:

 • 17. 

  ჩამოთვლილთაგან, ორსულთა შაქრიანი დიაბეტის დროს რომელი მეთოდიარ წარმოადგენს ეფექტური მკურნალობის რეჟიმის შემადგენელ კომპონენტს?

  • A.

   დიეტოთერაპია

  • B.

   ვარჯიში

  • C.

   მედიკამენტური მკურნალობა

  • D.

   პლაზმაფერეზი

  Correct Answer
  D. პლაზმაფერეზი
  Explanation
  During the treatment of type 2 diabetes, plasmaferesis is a method that represents an effective therapeutic regimen.

  Rate this question:

 • 18. 

  ჩამოთვლილთაგან, რა ცვლილება არ ხდება ფარისებრი ჯირკვლისფუნქციონირებაში ნორმალური ორსულობის დროს?

  • A.

   ორმაგდება თიროქსინშემბოჭველი გლობულინის სინთეზი

  • B.

   მატულობს თავისუფალი თიროქსინი

  • C.

   მატულობს ტრიიოდთირონინის სინთეზი

  • D.

   მატულობს იოდის თირკმლისმიერი კლირენსი

  Correct Answer
  B. მატულობს თავისუფალი თიროქსინი
 • 19. 

  ჩამოთვლილთაგან, რომელი კვლევის საფუძველზე არის ყველაზე მეტადშესაძლებელი თირეოტოქსიკოზის დიაგნოზის დაზუსტება?

  • A.

   კლინიკური

  • B.

   ჰორმონალური

  • C.

   ელექტროკარდიოგრაფიული

  • D.

   ეხოსკოპიური

  Correct Answer
  B. ჰორმონალური
  Explanation
  Hormonal imbalances can often lead to symptoms that mimic or overlap with toxic effects, making it difficult to differentiate between the two. Hormonal imbalances can affect various systems in the body and can cause a wide range of symptoms, including those similar to toxic effects. Therefore, hormonal evaluation is important in order to accurately diagnose and differentiate between toxic effects and hormonal imbalances.

  Rate this question:

 • 20. 

  ორსულობის დროს ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის დადგენის მიზნითჩამოთვლილთაგან, სკრინინგის შესახებ რომელი რეკომენდაციის ხარისხიშეესაბამება 2ჩ?

  • A.

   უნივერსალური სკრინინგი

  • B.

   ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის დარღვევის სიმპტომატიკის დროს

  • C.

   ოჯახური ანამნეზის არსებობისა

  • D.

   შაქრიანი დიაბეტით დაავადებისას

  Correct Answer
  A. უნივერსალური სკრინინგი
 • 21. 

  ჩამოთვლილთაგან, რომელი ჰორმონალური ცვლილება არ არისდამახასიათებელი ჰიპოთირეოზის დროს ორსული ქალის სისხლში?

  • A.

   მომატებულია თირეოტროპული ჰორმონის სეკრეცია

  • B.

   შემცირებულია თირეოიდული ჰორმონების სეკრეცია

  • C.

   შემცირებულია ცილასთან შეჭიდული იოდის რაოდენობა

  • D.

   შემცირებულია თშH-ის სეკრეცია

  Correct Answer
  D. შემცირებულია თშH-ის სეკრეცია
  Explanation
  During hypothyroidism, the secretion of thyroid-stimulating hormone (TSH) from the pituitary gland is increased. This increased TSH secretion stimulates the thyroid gland to produce and release more thyroid hormones. Therefore, the correct answer is that the secretion of TSH is decreased during hypothyroidism.

  Rate this question:

 • 22. 

  ჩამოთვლილთაგან, უშუალოდ რომელი ფაქტორის არსებობით არისგანპირობებული ორსულობის გამოხატული გართულებების იშვიათადგანვითარება ჰიპოთირეოზის დროს?

  • A.

   ანოვულაცია

  • B.

   ორსულობის დრომდე მიუტანლობა

  • C.

   იოდის დეფიციტი

  • D.

   ფარისებრი ჯირკვლის ჰიპოფუნქცია

  Correct Answer
  A. ანოვულაცია
  Explanation
  The correct answer is "ანოვულაცია" which translates to "inflammation". Inflammation is a natural response of the body to protect itself from harmful stimuli, such as infections or injuries. During the development of hypothyroidism, the thyroid gland becomes inflamed, leading to a decrease in its function and the production of thyroid hormones. This inflammation can be caused by various factors, including autoimmune diseases or iodine deficiency.

  Rate this question:

 • 23. 

  ჩამოთვლილთაგან, რომელი კლინიკური ნიშანი არის დამახასიათებელიჰიპოთირეოზის კლინიკისათვის?

  • A.

   ეგზოფთალმი

  • B.

   ტრემორი

  • C.

   თმის ცვენა

  • D.

   წონის კლება

  Correct Answer
  C. თმის ცვენა
  Explanation
  The correct answer is "თმის ცვენა" (swelling of the gums). This is because gingival hyperplasia is a condition characterized by an abnormal increase in the size of the gum tissue, leading to swelling and overgrowth. This can be caused by various factors, such as poor oral hygiene, certain medications, hormonal changes, or underlying medical conditions. Therefore, swelling of the gums is a clinical sign that is suggestive of gingival hyperplasia.

  Rate this question:

 • 24. 

  ჩამოთვლილთაგან, რომელი სიმპტომის არსებობის საფუძველზე არისშესაძლებელია გულის უკმარისობის დიფერენცირება ნორმალური ორსულობისდროს მიმდინარე კარდიოვასკულარული ცვლილებების სიმპტომატიკისაგან?

  • A.

   ქოშინი ფიზიკური დატვირთვისას

  • B.

   ტაქიკარდია

  • C.

   ქოშინი მოსვენებისას

  • D.

   სისტოლური შუილი მწვერვალზე

  Correct Answer
  C. ქოშინი მოსვენებისას
  Explanation
  During physical exertion, it is possible to experience shortness of breath due to increased demand for oxygen by the muscles. This can lead to a decrease in the amount of oxygen available for the heart, causing symptoms such as chest pain or discomfort. Therefore, experiencing shortness of breath during physical exertion can be a symptom of cardiac insufficiency.

  Rate this question:

 • 25. 

  ჩამოთვლილთაგან, რომელი კარდიოვასკულარული ცვლილებისგანვითარება არ არის დამახასიათებელი ნორალური ორსულობის დროს?

  • A.

   ქვეითდება სისხლძარღვთა პერიფერიული წინააღმდეგობა

  • B.

   ქვეითდება დიასტოლური არტერიული წნევა

  • C.

   ქვეითდება სისხლის სიბლანტე

  • D.

   მატულობს სისტოლური არტერიული წნევა

  Correct Answer
  D. მატულობს სისტოლური არტერიული წნევა
  Explanation
  The correct answer is "მატულობს სისტოლური არტერიული წნევა" (it causes systolic arterial pressure). This answer is correct because systolic arterial pressure refers to the pressure in the arteries when the heart contracts and pumps blood. In contrast, diastolic arterial pressure refers to the pressure in the arteries when the heart is at rest between beats. Therefore, it is logical to conclude that an increase in systolic arterial pressure can cause changes in the normal balance of the cardiovascular system.

  Rate this question:

 • 26. 

  ჩამოთვლილთაგან, ორსულობის რა ვადაზე არის ყველაზე მეტადგამოხატული კარდიოვასკულატორული ცვლილებები?

  • A.

   13-16კვ.

  • B.

   20-24კვ

  • C.

   28-32კვ

  • D.

   36-38კვ

  Correct Answer
  B. 20-24კვ
  Explanation
  The answer "20-24კვ" is the correct answer because it falls within the range of ჩამოთვლილთაგან (13-16კვ, 20-24კვ, 28-32კვ, 36-38კვ) and it is the range with the highest number of occurrences, making it the most frequently observed interval.

  Rate this question:

 • 27. 

  ჩამოთვლილთაგან, რა ქმედებას არ ახორციელებს კარდიოლოგი ქალისპრეგრავიდარული კონსულტირების დროს?

  • A.

   აფასებს დედის რისკებს

  • B.

   აძლევს ქალს საშუალებას გააკეთოს ორსულობის გადაწყვეტილების მიღების ინფორმირებული არჩევანი

  • C.

   აფასებს ნაყოფის რისკებს

  • D.

   უზრუნველყოფს ანტენატალურ მეთვალყურეობას

  Correct Answer
  D. უზრუნველყოფს ანტენატალურ მეთვალყურეობას
  Explanation
  The correct answer is "უზრუნველყოფს ანტენატალურ მეთვალყურეობას" which translates to "Ensures prenatal care". This answer suggests that the cardiologist does not perform prenatal consultations, but rather focuses on ensuring proper prenatal care for the patient.

  Rate this question:

 • 28. 

  ჩამოთვლილთაგან, რომელი სიმპტომის არსებობა არ არისდამახასიათებელი მარფანის სინდრომისათვის?

  • A.

   მიტრალური სარქვლის პროლაფსი

  • B.

   აორტის სარქველების უკმარისობა

  • C.

   აორტის განშრევება

  • D.

   აორტის კოარქტაცია

  Correct Answer
  D. აორტის კოარქტაცია
  Explanation
  The presence of aortic coarctation is not a characteristic symptom of Marfan syndrome. Marfan syndrome is a genetic disorder that affects the connective tissue, causing various symptoms such as tall stature, long limbs, heart problems (such as aortic root dilation), and skeletal abnormalities. Aortic coarctation, on the other hand, is a narrowing of the aorta, which can lead to high blood pressure and other cardiovascular issues. While individuals with Marfan syndrome may have heart problems, aortic coarctation specifically is not typically associated with this syndrome.

  Rate this question:

 • 29. 

  ჩამოთვლილთაგან, გულის რომელი პათოლოგია არ წარმოადგენსუკუჩვენებას ორსულობის შენარჩუნებისათვის?

  • A.

   მარფანის სინდრომი

  • B.

   ფილტვისმიერი ჰიპერტენზია

  • C.

   ეიზენმენგერის სინდრომი

  • D.

   მიტრალური სარქვლის უკმარისობა

  Correct Answer
  D. მიტრალური სარქვლის უკმარისობა
  Explanation
  Mitral valve regurgitation is the condition in which the mitral valve does not close properly, causing blood to flow backward into the left atrium of the heart. This condition does not represent a risk factor for hyperthyroidism, Eisenmenger's syndrome, or Marfan syndrome. Therefore, the correct answer is mitral valve regurgitation.

  Rate this question:

 • 30. 

  ჩამოთვლილთაგან, რომელი ინფექციური დაავადების განვითარების რისკიმატულობს ორსულობის დროს გლუვკუნთოვანი მუსკულატურის ტონუსისდაქვეითების გამო?

  • A.

   კოლიტი

  • B.

   პიელონეფრიტი

  • C.

   ტუბერკულოზი

  • D.

   ქლამიდიოზი

  Correct Answer
  B. პიელონეფრიტი
 • 31. 

  ჩამოთვლილთაგან, რომელი ინფექციური დაავადების განვითარების რისკიმატულობს ორსულობის დროს თ ჰელპერების შემცირების გამო?

  • A.

   პიელონეფრიტი

  • B.

   ცისტიტი

  • C.

   ციტომეგალოვირუსი

  • D.

   ქოლეცისტიტი

  Correct Answer
  C. ციტომეგალოვირუსი
 • 32. 

  ჩამოთვლილთაგან, რომელი ნიშნის არსებობა არ არის დამახასითებელიმეორადი სიფილისისათვის? 

  • A.

   ფართო კონდილომა

  • B.

   წვეტიანი კონდილომა

  • C.

   ალოპეცია

  • D.

   მაგარი შანკრი

  Correct Answer
  D. მაგარი შანკრი
  Explanation
  A "მაგარი შანკრი" (bad tooth) is a condition that does not exist specifically for a wisdom tooth. The other options, such as "ფართო კონდილომა" (impacted tooth), "წვეტიანი კონდილომა" (erupted tooth), and "ალოპეცია" (tooth decay), can all be applicable to wisdom teeth. Therefore, the correct answer is "მაგარი შანკრი" (bad tooth).

  Rate this question:

 • 33. 

  ჩამოთვლილთაგან, სიფილისის რომელი სტადიის დროს იზრდება ყველაზემეტად ნაყოფის საშვილოსნოსშიდა დაინფიცირების რისკს?

  • A.

   მეორადი

  • B.

   რეციდიული

  • C.

   მესამეული

  • D.

   გვიანი

  Correct Answer
  A. მეორადი
 • 34. 

  ორსულობის დროს ქალის სასქესო ორგანოების არეში მცირე ზომისწყლულის აღმოჩენისას, ჩამოთვლილთაგან, რომელ ინფექციებს შორის უნდაგატარდეს დიფერენციალური დიაგნოზი?

  • A.

   სიფილისი და ჰერპესი

  • B.

   სიფილისი და პაპილომავირუსი

  • C.

   ჰერპესი და ქლამიდიოზი

  • D.

   ჰერპესი და პაპილომავირუსი

  Correct Answer
  A. სიფილისი და ჰერპესი
  Explanation
  The question asks which two infections should be considered when a small ulcer is seen on a woman's genitals during menstruation. The correct answer is "სიფილისი და ჰერპესი" (Syphilis and Herpes). This is because both syphilis and herpes can cause genital ulcers, and they are common sexually transmitted infections.

  Rate this question:

 • 35. 

  ორსულს პირველი ანტენატალური ვიზიტისას ჩაუტარდა სკრინინგიასიმპტომური ბაქტერიურიის გამოვლენის მიზნით. შარდის ნათესში აღმოჩნდაკოლონიზაციის ხარისხი 104. ჩამოთვლილთაგან, ექიმის მიერ არჩეული რომელიტაქტიკაა ყველაზე სწორი?

  • A.

   ანტიბიოტიკების მიმართ გამომწვევის მგრძნობელობის განსაზღვრა

  • B.

   ანტიბიტიკოთერაპიის დაწყება

  • C.

   რუტინული მონიტორინგის გაგრძელება

  • D.

   მშობიარობის წინ განმეორებითი სკრინინგის ჩატარება

  Correct Answer
  C. რუტინული მონიტორინგის გაგრძელება
  Explanation
  The correct answer is "რუტინული მონიტორინგის გაგრძელება" which translates to "continuation of routine monitoring". This answer is the most logical because the scenario describes a patient who had a screening visit and showed a bacterial colonization in the throat. In order to monitor the progress and effectiveness of the treatment, it is necessary to continue routine monitoring. The other options do not address the need for ongoing monitoring and are therefore less likely to be the correct answer.

  Rate this question:

 • 36. 

  ჩამოთვლილთაგან, რომელი სამეანო პათოლოგიის პრევენცია არისშესაძლებელი ასიმპტომური ბაქტერიურიის მკურნალობის საშუალებით?

  • A.

   ნორმალურად მიმაგრებული პლაცენტას ნაადრევი აცლა

  • B.

   ნაადრევი მშობიარობა

  • C.

   პრეეკლამფსია

  • D.

   ქორიოამნიონიტი

  Correct Answer
  B. ნაადრევი მშობიარობა
  Explanation
  This answer suggests that the possible prevention of asymptomatic bacterial colonization is nasal lavage.

  Rate this question:

 • 37. 

  ჩამოთვლილთაგან, რა გზით არის შესაძლებელი გონორეული ინფექციისგავრცელება დედიდან ნაყოფზე?

  • A.

   ტრანსპლაცენტარულად

  • B.

   პარაპლაცენტარულად

  • C.

   საშოს სეკრეტით

  • D.

   სანაყოფო წყლებით

  Correct Answer
  C. საშოს სეკრეტით
 • 38. 

  ორსულობის რომელ ტრიმესტრში ტოქსოპლაზმოზით ქალისდასნებოვნებისას არის ყველაზე მაღალი ნაყოფის საშვილოსნოსშიდადაინფიცირების ალბათობა?

  • A.

   I ტრიმესტრში

  • B.

   II ტრიმესტრში

  • C.

   III ტრიმესტრში

  • D.

   I-II ტრიმესტრში

  Correct Answer
  C. III ტრიმესტრში
  Explanation
  In the given question, the answer "III ტრიმესტრში" suggests that the highest concentration of toxoplasmosis in pregnant women is detected in the third trimester. This means that the likelihood of identifying the infection is highest during the third trimester compared to the first and second trimesters.

  Rate this question:

 • 39. 

  ორსულობის რომელ ტრიმესტრში ტოქსოპლაზმოზით ქალისდასნებოვნებისას მიმდინარეობს ყველაზე მძიმედ ნაყოფის საშვილოსნოსშიდადაინფიცირების ალბათობა?

  • A.

   I ტრიმესტრში

  • B.

   II ტრიმესტრში

  • C.

   III ტრიმესტრში

  • D.

   I-II ტრიმესტრში

  Correct Answer
  A. I ტრიმესტრში
  Explanation
  In the given question, the answer "I ტრიმესტრში" suggests that the highest probability of detecting toxoplasmosis in pregnant women is in the first trimester. The question asks about the trimester in which toxoplasmosis is most likely to be detected in pregnant women with antibodies. Therefore, the correct answer is "I ტრიმესტრში" which means "in the first trimester".

  Rate this question:

 • 40. 

  ჩამოთვლილთაგან, რომელი სიმპტომი არ წარმოადგენს თანდაყოლილიტოქსოპლაზმოზის კლასიკური ტეტრადის სიმპტომს?

  • A.

   ჰიდროცეფალია

  • B.

   მიკროცეფალია

  • C.

   ანენცეფალია

  • D.

   თავის ტვინის კალციფიკატები

  Correct Answer
  C. ანენცეფალია
  Explanation
  Anencephaly is a condition where the baby is born without parts of the brain and skull. It is a neural tube defect that occurs during fetal development. The symptoms of anencephaly include the absence of a large part of the brain and skull, as well as other physical abnormalities. Therefore, anencephaly does not represent the symptoms of a classic tetrad of symptomatic toxoplasmosis, which includes chorioretinitis, hydrocephalus, intracranial calcifications, and cerebral signs.

  Rate this question:

 • 41. 

  ჩამოთვლილთაგან, რომელი სამეანო გართულება არ არის დამახასიათებელიორსულთა ქლამიდიოზის დროს?

  • A.

   ენდომეტრიტი

  • B.

   ქორიოამნიონიტი

  • C.

   ნაადრევი მშობიარობა

  • D.

   ნორმალურად მიმაგრებული პლაცენტის ნაადრევი აცლა

  Correct Answer
  D. ნორმალურად მიმაგრებული პლაცენტის ნაადრევი აცლა
  Explanation
  The correct answer is "ნორმალურად მიმაგრებული პლაცენტის ნაადრევი აცლა" which translates to "Normal migration of a placenta is not diagnosed during the first trimester of pregnancy." This answer suggests that the normal migration of the placenta cannot be determined during the first trimester of pregnancy.

  Rate this question:

 • 42. 

  ჩამოთვლილთაგან, რომელი გართულება არ არის დამახასიათებელიორსულთა B ჯგუფის სტრეპტოკოკით დაინფიცირებისას?

  • A.

   ასიმპტომური ბაქტერიურია

  • B.

   ნეონატალური სეფსისი

  • C.

   ქორიოამნიონიტი

  • D.

   უსიმპტომო ენდომეტრიტი

  Correct Answer
  D. უსიმპტომო ენდომეტრიტი
  Explanation
  The correct answer is "უსიმპტომო ენდომეტრიტი". This is because asymptomatic endometritis refers to inflammation of the endometrium without any noticeable symptoms. It is a condition that can occur in women and is often associated with infections or other underlying conditions.

  Rate this question:

 • 43. 

  ჩამოთვლილთაგან, რომელი მიზეზის არსებობით აიხსნება ანტენატალურიპერიოდში ანტიბიტიკოთერაპიის არაეფექტურობა B სტრეპტოკოკითდაინფიცირების შემთხვევაში?

  • A.

   რეზისტენტობა

  • B.

   რეკოლონიზაცია

  • C.

   რიგის პრეპარატების გამოყენება

  • D.

   ვიწრო სპექტრი

  Correct Answer
  B. რეკოლონიზაცია
  Explanation
  Recolonization refers to the process where bacteria that are resistant to antibiotics repopulate an area after the antibiotic treatment has killed off susceptible bacteria. In the given scenario, the ineffectiveness of antibiotic therapy B against Streptococcus is likely due to recolonization, where antibiotic-resistant strains of Streptococcus have repopulated the area after the initial treatment. This is a common phenomenon that can occur when antibiotics are not able to completely eradicate all bacterial populations, allowing the resistant strains to survive and multiply.

  Rate this question:

 • 44. 

  ჩამოთვლილთაგან, დედის რომელი ინფექციის არსებობა წარმოადგენსლაქტაციის აკრძალვის ჩვენებას?

  • A.

   ჰეპატიტი B

  • B.

   ჰეპატიტი ჩ

  • C.

   ციტომეგალოვირუსი

  • D.

   აქტიური ტუბერკულოზი

  Correct Answer
  D. აქტიური ტუბერკულოზი
  Explanation
  The presence of active tuberculosis represents a contraindication to breastfeeding because the bacteria causing tuberculosis can be transmitted through breast milk to the infant. This can lead to the development of tuberculosis in the infant, which can be severe and potentially life-threatening. Therefore, it is recommended to avoid breastfeeding in cases of active tuberculosis to prevent transmission of the infection to the baby.

  Rate this question:

 • 45. 

  ჩამოთვლილთაგან, ნაყოფის დაბადებიდან რამდენი საათის შემდეგ ტარდებაB ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია?

  • A.

   2

  • B.

   12

  • C.

   24

  • D.

   Option 48

  Correct Answer
  B. 12
  Explanation
  The question asks how many hours after birth does the Hepatitis B vaccination occur. The correct answer is 12, indicating that the Hepatitis B vaccination is typically given 12 hours after birth.

  Rate this question:

 • 46. 

   ჩამოთვლილთაგან, დედის რომელი ინფექციის არსებობა წარმოადგენსლაქტაციის აკრძალვის ჩვენებას დღენაკლი ახალშობილისათვის?

  • A.

   ჰეპატიტი B

  • B.

   ჰეპატიტი ჩ

  • C.

   ციტომეგალოვირუსი

  • D.

   ჰერპესი

  Correct Answer
  C. ციტომეგალოვირუსი
  Explanation
  Cytomegalovirus (ციტომეგალოვირუსი) is a virus that can cause infections in newborns. It can be transmitted from an infected mother to her baby during pregnancy or childbirth. The presence of this virus in the mother can lead to complications and health problems for the newborn, which is why it is prohibited to breastfeed in this case.

  Rate this question:

 • 47. 

  ჩამოთვლილთაგან, რა გზით ხდება ნაყოფის ვერტიკალური ტრანსმისიაორსულის ჰერპესით დაინფიცირების დროს ყველაზე ხშირად?

  • A.

   ტრანსპლაცენტარულად

  • B.

   პარაპლაცენტარულად

  • C.

   საშოს სეკრეტით

  • D.

   ჰემატოგენური გზით

  Correct Answer
  C. საშოს სეკრეტით
  Explanation
  During vertical transmission, the herpes virus can be most commonly detected through the secretions of the birth canal. This means that the virus can be found in the vaginal fluids or amniotic fluid during childbirth. Therefore, the correct answer is "საშოს სეკრეტით" (through vaginal secretions).

  Rate this question:

 • 48. 

  ჩამოთვლილთაგან, რა შემთხვევაში წარმოადგენს დედის ჰერპესულიინფექცია საკეისრო კვეთის ჩვენებას?

  • A.

   მორეციდივე გენიტალური ჰერპესი

  • B.

   პირველადი გენიტალური ჰერპესი მშობიარობამდე 6კვირით ადრე

  • C.

   პირველადი გენიტალური ჰერპესი ორსულობის II ტრიმესტრში

  • D.

   სკრინინგის შედეგად გამოვლენილი ჰერპესის დროს

  Correct Answer
  B. პირველადი გენიტალური ჰერპესი მშობიარობამდე 6კვირით ადრე
  Explanation
  The correct answer states that the first genital herpes outbreak occurs within 6 weeks of infection. This is a factual statement about the timeline of the first outbreak of genital herpes.

  Rate this question:

 • 49. 

  ჩამოთვლილთაგან რამდენი პროცენტით ამცირებს მესამე პერიოდის აქტიურიმართვა მშობიარობისშემდგომი სისხლდენების განვითარების რისკს?

  • A.

   20%-ით

  • B.

   40%-ით

  • C.

   60%-ით

  • D.

   80%-ით

  Correct Answer
  C. 60%-ით
  Explanation
  The correct answer is 60%-ით. This means that the risk of redistributing blood components after the third period decreases by 60%. This suggests that there is a significant decrease in the risk of complications or adverse reactions associated with blood transfusions after the third period.

  Rate this question:

 • 50. 

  ჩამოთვლილთაგან რომელ კლინიკურ შემთხვევებში გადაიტანება უფრომძიმედ მშობიარობისშემდგომი სისხლდენები პაციენტის მიერ?

  • A.

   ვიწრო მენჯი

  • B.

   რეზუს იმუნიზაცია

  • C.

   პრეეკლამპსია

  • D.

   ვადაგადაცილება

  Correct Answer
  C. პრეეკლამპსია
  Explanation
  Pre-eclampsia is a condition that occurs during pregnancy where there is high blood pressure and damage to organs such as the liver and kidneys. This condition can lead to the release of excess proteins into the bloodstream, causing an increase in blood clotting factors. As a result, patients with pre-eclampsia are more likely to develop blood clots after delivery. Therefore, it is more likely for postpartum blood clots to be carried out in patients with pre-eclampsia.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 20, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Jun 09, 2017
  Quiz Created by
  Catherine Halcomb
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.