გინეკოლოგია მესამე ნაწილი 50 ტესტი.დ.გორაძე

50 Questions | Attempts: 433

SettingsSettingsSettings
გინეკოლოგია მესამე ნაწილი 50 ტესტი.დ.გორაძე - Quiz

Carmatebebi kolegebo.d.goradze


Questions and Answers
 • 1. 
  ჩამოთვლილთაგან, ნსზშ განვითარების დედისმხრივ მიზეზთა შორისრომელი იწვევს ყველაზე ხშირად ნსზშ?
  • A. 

   თამბაქოს წევა

  • B. 

   არასწორი კვება

  • C. 

   მაღალმთიან რაიონში ცხოვრება

  • D. 

   ნარკოტიკების მოხმარება

 • 2. 
  ჩამოთვლილთაგან, რომელი მიზეზის არსებობით არის განპირობებულიპლაცენტის პერფუზიის დაქვეითება?
  • A. 

   შაქრიანი დიაბეტი

  • B. 

   ნამგლისებურუჯრედოვანი ანემია

  • C. 

   ანტიფოსფოლიპიდური სინდრომი

  • D. 

   ტროფობლასტის ინვაზიის დარღვევა

 • 3. 
  ჩამოთვლილთაგან, ულტრაბგერითი გამოკვლევით რომელი პარამეტრი არგამოიყენება ფეტომეტრიის მიზნით ორსულობის 20 კვირის ვადის შემდეგ?
  • A. 

   თავის გარშემოწერილობა

  • B. 

   ბიპარიეტალური ზომა

  • C. 

   მუცლის გარშემოწერილობა

  • D. 

   თხემ-კუდუსუნის ზომა

 • 4. 
  ჩამოთვლილთაგან, კვლევის რომელი მეთოდის საშუალებით არისშესაძლებელია ყველაზე ზუსტად მუცლადმყოფი ნაყოფის ჯანმრთელობისმდგომარეობის შეფასება?
  • A. 

   ეხოსკანირება

  • B. 

   გრავიდოგრამა

  • C. 

   კტგ

  • D. 

   არასტრესული ტესტი

 • 5. 
  ნსზშ არსებობისას ჩამოთვლილთაგან, რომელი პარამეტრის არსებობაწარმოადგენს ორსულობის სასწრაფო დამთავრების ჩვენებას?
  • A. 

   ჭიპლარის არტერიაში დიასტოლური სისხლისდინების შენელება

  • B. 

   ჭიპლარის არტერიაში დიასტოლური სისხლისდინების უკუდინება

  • C. 

   ჭიპლარის არტერიაში სისხლისდინების სისტოლო-დიასტოლური ინდექსის დაქვეითება

  • D. 

   ჭიპლარის ვენაში დიასტოლური სისხლისდინების შეჩერება

 • 6. 
  ჩამოთვლილთაგან, მკურნალობის რომელი მეთოდი არის დაშვებული(მისაღები) ნსზშ სამკურნალოდ?
  • A. 

   წოლითი რეჟიმი

  • B. 

   გლუკოზა

  • C. 

   ასპირინი

  • D. 

   ჟანგბადი

 • 7. 
  ჩამოთვლილთაგან, უზმოზე პლაზმაში გლუკოზის კონცენტრაციის რომელიდონე შეესაბამება ჯანმო-ს მიერ მოწოდებულ შაქრიანი დიაბეტის დეფინიციას?
  • A. 

   >7,8მმოლ/ლ

  • B. 

   > 5,8 მმოლ/ლ

  • C. 

   > 11,1მმოლ/ლ

  • D. 

   >6,2მმოლ/ლ

 • 8. 
  ჩამოთვლილთაგან, გლუკოზით დატვირთვიდან 1-2საათის შემდეგ პლაზმაშიგლუკოზის კონცენტრაციის რომელი დონე შეესაბამება ჯანმო-ს მიერმოწოდებულ შაქრიანი დიაბეტის დეფინიციას?
  • A. 

   >7,8მმოლ/ლ

  • B. 

   > 5,5მმოლ/ლ

  • C. 

   > 11,1მმოლ/ლ

  • D. 

   >3,3მმოლ/ლ

 • 9. 
  ჩამოთვლილთაგან, შაქრიანი დიაბეტის მქონე ორსულებში რომელიგართულების განვითარება არის ყველაზე მეტად მოსალოდნელი ორსულობის Iტრიმესტრში?
  • A. 

   მაკროსომია

  • B. 

   პრეეკლამფსია

  • C. 

   კაუდალური რეგრესია

  • D. 

   მრავალწყლიანობა

 • 10. 
  ჩამოთვლილთაგან, რომელი გართულებით არის ყველაზე მეტადგანპირობებული დედათა სიკვდილობა შაქრიანი დიაბეტის დროს?
  • A. 

   პრეეკლამფსია

  • B. 

   რეტინოპათია

  • C. 

   გულის იშემიური დაავადება

  • D. 

   თრომბოემბოლია

 • 11. 
  ჩამოთვლილთაგან, პლაზმაში გლუკოზის კონცენტრაციის განსაზღვრისრომელი სკრინინგული ტესტის საშუალებით არის შესაძლებელი ყველაზეზუსტად გლუკოზისადმი ტოლერანტობის დადგენა?
  • A. 

   უზმოზე

  • B. 

   საკვების მიღებიდან 2 საათში

  • C. 

   პერორალურად 50გ.გლუკოზის მიღებიდან 1 საათში

  • D. 

   პერორალურად 100გ.გლუკოზის მიღებიდან1-2-3საათში

 • 12. 
  ჩამოთვლილთაგან, ორსულობის დროს სინთეზირებულ რომელნივთიერებებს არ ახასიათებთ კონტრინსულინარული მოქმედება?
  • A. 

   პლაცენტარული ლაქტოგენი

  • B. 

   კორტიზოლი

  • C. 

   პროგესტერონი

  • D. 

   ესტრიოლი

 • 13. 
  ჩამოთვლილთაგან, უშუალოდ რა მიზეზითაა განპირობებული ნაყოფისგანვითარების მანკის განვითარება ორსულობის 5-9 კვირის ვადაზე?
  • A. 

   ინფექცია

  • B. 

   ქრომოსომული პათოლოგია

  • C. 

   ყვითრის პარკის ქსოვილების ჰიპოქსიური დაზიანება

  • D. 

   ჰიპერგლიკემია

 • 14. 
  ჩამოთვლილთაგან, ყველაზე მეტად რაზეა დამოკიდებული გართულებისგანვითარების რისკი შაქრიანი დიაბეტის დროს?
  • A. 

   დაავადების ხანგრძლივობა

  • B. 

   დაავადების სიმძიმე

  • C. 

   დაავადების კომპენსაციის ხარისხი

  • D. 

   ორსულობის ვადა

 • 15. 
  ჩამოთვლილთაგან, ორსულობის რა ვადაზე არის რეკომენდირებულიშაქრიან დიაბეტზე უნივერსალური სკრინინგის ჩატარება?
  • A. 

   პირველივე ანტენატალური ვიზიტის დროს

  • B. 

   ორსულობის 10-13 კვირის ვადაზე

  • C. 

   ორსულობის დიაგნოზის დადგენისთანავე

  • D. 

   ორსულობის 24-28კვირის ვადაზე

 • 16. 
  ჩამოთვლილთაგან, დღის განმავლობაში როდის უნდა განხორციელდესორსული ქალის სისხლში გლუკოზის კონცენტრაციის მონიტორინგი შაქრიანიდიაბეტის დროს?
  • A. 

   საუზმის შემდეგ

  • B. 

   სადილის შემდეგ

  • C. 

   ყოველი კვების შემდეგ

  • D. 

   ვახშმის შემდეგ

 • 17. 
  ჩამოთვლილთაგან, ორსულთა შაქრიანი დიაბეტის დროს რომელი მეთოდიარ წარმოადგენს ეფექტური მკურნალობის რეჟიმის შემადგენელ კომპონენტს?
  • A. 

   დიეტოთერაპია

  • B. 

   ვარჯიში

  • C. 

   მედიკამენტური მკურნალობა

  • D. 

   პლაზმაფერეზი

 • 18. 
  ჩამოთვლილთაგან, რა ცვლილება არ ხდება ფარისებრი ჯირკვლისფუნქციონირებაში ნორმალური ორსულობის დროს?
  • A. 

   ორმაგდება თიროქსინშემბოჭველი გლობულინის სინთეზი

  • B. 

   მატულობს თავისუფალი თიროქსინი

  • C. 

   მატულობს ტრიიოდთირონინის სინთეზი

  • D. 

   მატულობს იოდის თირკმლისმიერი კლირენსი

 • 19. 
  ჩამოთვლილთაგან, რომელი კვლევის საფუძველზე არის ყველაზე მეტადშესაძლებელი თირეოტოქსიკოზის დიაგნოზის დაზუსტება?
  • A. 

   კლინიკური

  • B. 

   ჰორმონალური

  • C. 

   ელექტროკარდიოგრაფიული

  • D. 

   ეხოსკოპიური

 • 20. 
  ორსულობის დროს ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის დადგენის მიზნითჩამოთვლილთაგან, სკრინინგის შესახებ რომელი რეკომენდაციის ხარისხიშეესაბამება 2ჩ?
  • A. 

   უნივერსალური სკრინინგი

  • B. 

   ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის დარღვევის სიმპტომატიკის დროს

  • C. 

   ოჯახური ანამნეზის არსებობისა

  • D. 

   შაქრიანი დიაბეტით დაავადებისას

 • 21. 
  ჩამოთვლილთაგან, რომელი ჰორმონალური ცვლილება არ არისდამახასიათებელი ჰიპოთირეოზის დროს ორსული ქალის სისხლში?
  • A. 

   მომატებულია თირეოტროპული ჰორმონის სეკრეცია

  • B. 

   შემცირებულია თირეოიდული ჰორმონების სეკრეცია

  • C. 

   შემცირებულია ცილასთან შეჭიდული იოდის რაოდენობა

  • D. 

   შემცირებულია თშH-ის სეკრეცია

 • 22. 
  ჩამოთვლილთაგან, უშუალოდ რომელი ფაქტორის არსებობით არისგანპირობებული ორსულობის გამოხატული გართულებების იშვიათადგანვითარება ჰიპოთირეოზის დროს?
  • A. 

   ანოვულაცია

  • B. 

   ორსულობის დრომდე მიუტანლობა

  • C. 

   იოდის დეფიციტი

  • D. 

   ფარისებრი ჯირკვლის ჰიპოფუნქცია

 • 23. 
  ჩამოთვლილთაგან, რომელი კლინიკური ნიშანი არის დამახასიათებელიჰიპოთირეოზის კლინიკისათვის?
  • A. 

   ეგზოფთალმი

  • B. 

   ტრემორი

  • C. 

   თმის ცვენა

  • D. 

   წონის კლება

 • 24. 
  ჩამოთვლილთაგან, რომელი სიმპტომის არსებობის საფუძველზე არისშესაძლებელია გულის უკმარისობის დიფერენცირება ნორმალური ორსულობისდროს მიმდინარე კარდიოვასკულარული ცვლილებების სიმპტომატიკისაგან?
  • A. 

   ქოშინი ფიზიკური დატვირთვისას

  • B. 

   ტაქიკარდია

  • C. 

   ქოშინი მოსვენებისას

  • D. 

   სისტოლური შუილი მწვერვალზე

 • 25. 
  ჩამოთვლილთაგან, რომელი კარდიოვასკულარული ცვლილებისგანვითარება არ არის დამახასიათებელი ნორალური ორსულობის დროს?
  • A. 

   ქვეითდება სისხლძარღვთა პერიფერიული წინააღმდეგობა

  • B. 

   ქვეითდება დიასტოლური არტერიული წნევა

  • C. 

   ქვეითდება სისხლის სიბლანტე

  • D. 

   მატულობს სისტოლური არტერიული წნევა

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.