ข้อสอบ เอกวิทยาศาสตร์ ชุด 3 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา

33 Questions | Attempts: 331
Share

SettingsSettingsSettings
  3   - Quiz

ข้อสอบ ชุด 3 เอกฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา สุขศึกษาและพลศึกษา โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  ฟิสิกส์เกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด
  • A. 

   แสง สี เสียง

  • B. 

   การเคลื่อนที่

  • C. 

   พลังงาน

  • D. 

   สสารและพลังงาน

 • 2. 
  ข้อใดไม่ใช่กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
  • A. 

   วัตถุจะพยายามรักษาสภาพเดิมของมันเอาไว้

  • B. 

   ถ้าแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมีค่าไม่เป็นศูนย์ วัตถุจะเปลี่ยนสภาพ การเคลื่อนที่”

  • C. 

   แรงคู่กิริยา - ปฏิกิริยา

  • D. 

   วัตถุที่มีมวลมากจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีแรงมากระทำ

 • 3. 
  เมื่อวัตถุถูกแรงกระทำจะเปลี่ยนตำแหน่งแต่ยังมีลักษณะเหมือนเดิม จุดศูนย์ถ่วงอยู่ในแนวระดับเมื่อวัตถุเปลี่ยนตำแหน่งไปก็ยังคงสภาพเดิมได้ เช่น รูปกรวยที่เอาข้างลง ทรงกระบอกที่วางตามแนวนอน
  • A. 

   Action – Reaction Pair

  • B. 

   Stable Equilibrium

  • C. 

   Neutral Equilibrium

  • D. 

   Non Stable Equilibrium

 • 4. 
  วัตถุ A มวล 2 Kg ผูกติดกับวัตถุ B มวล 3 Kg  มีความเร่งและแรงตึงเชือกเท่าใด
  • A. 

   4 และ 10 ตามลำดับ

  • B. 

   3 และ 12 ตามลำดับ

  • C. 

   4 และ 12 ตามลำดับ

  • D. 

   3 และ 10 ตามลำดับ

 • 5. 
  คานอันหนึ่งเบามากมีนํ้า หนัก 300 นิวตันแขวนที่ปลายคานข้างหนึ่ง และอยู่ห่างจุดหมุน 1 เมตร จงหาว่าจะต้องแขวนนํ้าหนัก 150 นิวตัน ทางด้านตรงกันข้ามที่ใดคานจึงจะสมดุล
  • A. 

   2 เมตร

  • B. 

   4 เมตร

  • C. 

   6 เมตร

  • D. 

   8 เมตร

 • 6. 
  หน่วยมาตรฐาน IS ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   Length = km

  • B. 

   Mass = kg

  • C. 

   Time = s

  • D. 

   Amount of substance = mol

 • 7. 
  ข้อใดเรียกไม่ถูกต้องตามคำอุปสรรค
  • A. 

   Da = เดคา

  • B. 

   H = เฮกโต

  • C. 

   K=กิโล

  • D. 

   G =เมกะ

 • 8. 
  4.0 x 107 mm  มีค่ากี่ km
  • A. 

   4

  • B. 

   40

  • C. 

   400

  • D. 

   4,000

 • 9. 
  วัตถุเริ่มเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่งไปด้วยความเร่ง  4  m/s2  นาน  5  s   ถ้าแล่นต่อไปด้วยความเร็วคงที่  เป็นเวลา 20  s  ต่อจากนั้นก็ลดความเร็วลงด้วยความหน่วง  5  m/s2 จนหยุด  ระยะที่วัตถุนั้นแล่นไปได้ทั้งหมดมีค่าเท่าใด  
  • A. 

   50 m

  • B. 

   20 m

  • C. 

   490 m

  • D. 

   500 m

 • 10. 
  ขว้างก้อนหินจากพื้นด้วยความเร็ว 20m/s ทำมุม 30o กับแนวระดับ เวลาที่ก้อนหินถึงจุดสูงสุดมีค่า
  • A. 

   1 s

  • B. 

   2 s

  • C. 

   3 s

  • D. 

   4 s

 • 11. 
  กระดิ่ง มวล 0.1 kg แขวนด้วยเชือกเบาทำมุม 30 องศากับแนวดิ่งแกว่งให้เป็นวงกลมรัศมี 0.4 m ด้วยความเร็วเชิงเส้น 6 m/s แรงดึงของเส้นเชือกมีค่ากี่นิวตัน
  • A. 

   16 N

  • B. 

   17 N

  • C. 

   18 N

  • D. 

   19 N

 • 12. 
  ลูกตุ้มนาฬิกาเคลื่อนที่ที่ระดับแอมพิจูด 10 cm ห่างจากจุดสมดุล 6 cm มีความเร็ว 24 cm/s จงหาคาบเวลามีค่าเท่าใด
  • A. 

   1.1 วินาที/รอบ

  • B. 

   1.2 วินาที/รอบ

  • C. 

   2.1 วินาที/รอบ

  • D. 

   2.2 วินาที/รอบ

 • 13. 
  ทุเรียนหนัก 22.54  N   อยากทราบว่าฟักทองใบนี้มีมวลเท่าใด 
  • A. 

   2.1 kg

  • B. 

   2.2 kg

  • C. 

   2.3 kg

  • D. 

   2.4 kg

 • 14. 
  เมื่อนำวัตถุก้อนหนึ่งมีมวล  60 kg  ไปชั่งบนดวงจันทร์จะหนักเท่าใด
  • A. 

   588 N

  • B. 

   589 N

  • C. 

   9.8 N

  • D. 

   98 N

 • 15. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   วัตถุที่มีความหนาแน่นมากกว่าของเหลว หรือจมในของเหลวนั้น

  • B. 

   วัตถุที่มีความหนาแน่นเท่ากับของเหลว จะลอยปริ่มของเหลวนั้น

  • C. 

   วัตถุที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า จะลอยในของเหลวนั้น

  • D. 

   วัตถุที่มีความหนาแน่นเท่าใดไม่สำคัญ ขึ้นอยู่กับรูปร่างเท่านั้นที่จะทำให้ลอยในของเหลวได้

 • 16. 
  สูตรตามข้อใดไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับพลังงาน
  • A. 

   Ep = 1/2 (kx2)

  • B. 

   P.E. = mgh

  • C. 

   K.E. = 1/2 (mv2)

  • D. 

   P = mv

 • 17. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการได้เปรียบเชิงกล
  • A. 

   ประสิทธิภาพของเครื่องกลขึ้นอยู่กับการได้เปรียบเชิงกลเสมอ

  • B. 

   ถ้า M.A. > 1 แสดงว่าได้เปรียบเชิงกล (เพราะว่า W > E)

  • C. 

   ถ้า M.A. = 1 แสดงว่าไม่ผ่อนแรง (เพราะว่า W = E)

  • D. 

   ถ้า M.A. < 1 แสดงว่าเสียเปรียบเชิงกล (เพราะว่า W < E)

 • 18. 
  "มีจุดฟัลครัมหรือจุดหมุนอยู่ระหว่างแรงพยายามกับแรงต้านทาน " ไม่เกี่ยวข้องกับข้อใด
  • A. 

   คีมตัดลวด

  • B. 

   ไม้หนีบผ้า

  • C. 

   เบ็ดตกปลา

  • D. 

   กรรเชียงเรือ

 • 19. 
  คานอันหนึ่งเบามากมีนํ้า หนัก 300 นิวตันแขวนที่ปลายคานข้างหนึ่ง และอยู่ห่างจุดหมุน 1 เมตร จงหาว่าจะต้องแขวนนํ้าหนัก 150 นิวตัน ทางด้านตรงกันข้ามที่ใดคานจึงจะสมดุล
  • A. 

   1 m

  • B. 

   2 m

  • C. 

   3 m

  • D. 

   4 m

 • 20. 
  ถ้าวัตถุ w หนัก160 นิวตัน จะต้องออกแรงดึงเชือกกี่นิวตัน และเกิดการได้เปรียบเชิงกลเท่าใด 
  • A. 

   10 N , 8 เท่า

  • B. 

   20 N , 8 เท่า

  • C. 

   10 N , 16 เท่า

  • D. 

   20 N , 16 เท่า

 • 21. 
  อุณหภูมิที่  60 องศาเซลเซียส มีค่ากี่องศาฟาเรนไฮต์
  • A. 

   23.4

  • B. 

   32.4

  • C. 

   27.5

  • D. 

   37.4

 • 22. 
  ปริมาณความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงสถานะโดยอุณหภูมิ ในขณะที่สารกำลังเปลี่ยนแปลงคงที่  คือ
  • A. 

   Boiling point

  • B. 

   Latent Heat

  • C. 

   Condense point

  • D. 

   Specific Latent Heat

 • 23. 
  สายไฟเส้นหนึ่งจุไฟฟ้าได้ 250 คูลอมบ์ ในเวลา 5 วินาที สายไฟเส้นนี้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านกี่แอมแปร์
  • A. 

   5 แอมแปร์

  • B. 

   25 แอมแปร์

  • C. 

   50 แอมแปร์

  • D. 

   125 แอมแปร์

 • 24. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
  • A. 

   เป็นการต่อแบบขนาน ความต้านทานรวม 50 โอห์ม

  • B. 

   เป็นการต่อแบบอนุกรม ความต้านทานรวม 50 โอห์ม

  • C. 

   เป็นการต่อแบบผสม ความต้านทานรวม 100 โอห์ม

  • D. 

   เป็นการต่อแบบอนุกรามความต้านทานรวม 100 โอห์ม

 • 25. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
  • A. 

   ต่อความต้านทานแบบอนุกรม ความต้านทานรวม 5 โอห์ม

  • B. 

   ต่อความต้านทานแบบขนาน ความต้านทานรวม 5 โอห์ม

  • C. 

   ต่อตัวเก็บประจุ แบบอนุกรม ความต้านทานรวม 50 โอห์ม

  • D. 

   ต่อตัวเก็บประจุ แบบขนาน ความต้านทานรวม 50 โอห์ม

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.