კარდიოლოგია (321-340)

20 Questions | Total Attempts: 254

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 (321-340)

.


Questions and Answers
 • 1. 
  \\\\ მიოკარდიუმის ინფარქტის გადატანიდან სამი კვირის შემდეგ ავადმყოფს დაეწყოტკივილი გულ-მკერდის არეში, ტემპერატურის მომატება, პერიკარდიუმის ხახუნი.სავარაუდო დიაგნოზია
  • A. 

   //ინფარქტის ზონის გაფართოვება

  • B. 

   //იდიოპათიური პერიკარდიტი

  • C. 

   //პოსტინფარქული დრესლერის სინდრომი

  • D. 

   //მიოკარდიუმის რუპტურა

 • 2. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან რომელი ეკგ ცვლილებაა დამახასიათებელი პარკუჭთაფიბრილაციისთვის
  • A. 

   //QRST კომპლექსის დეფორმაცია და გაფართოვება

  • B. 

   //QRST კომპლექსების ერთნაირი ამპლიტუდა

  • C. 

   //f ტალღების არსებობა

  • D. 

   //ეკგ ელემენტების დიფერენცირების შეუძლებლობა

 • 3. 
  \\\\ ჩამოთვლილი ბიოლოგიური ფაქტორებიდან რომელი იწვევს არტერიული წნევისუშუალო მომატებას
  • A. 

   //ანგიოტენზინოგენი

  • B. 

   //ანგიოტენზინ I

  • C. 

   //ანგიოტენზინ II

  • D. 

   //ანგიოტენზინის გარდამქმნელი ფერმენტი

 • 4. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან რომელია არტერიული ჰიპერტენზიის ყველაზე ხშირი გართულება
  • A. 

   //გულის მწვავე უკმარისობა (ფილტვების შეშუპება)

  • B. 

   //პერიკარდიტი

  • C. 

   //ჰიპერტონული კრიზი

  • D. 

   //თირკმელების ქრონიკული უკმარისობა

 • 5. 
  \\\\ ჩამოთვლილი ნიშნებიდან რომელია წამყვანი ჰიპერტონული კრიზის დიაგნოზისთვის
  • A. 

   //შარდის სინდრომი

  • B. 

   //აზოტემია

  • C. 

   //ცერებრული სინდრომები

  • D. 

   //კარდიალგია

  • E. 

   //ცვლილებები თვალის ფსკერზე

 • 6. 
  \\\\ რომელი დაავადების დროს მიმდინარეობს ჰიპერტონული კრიზი ყველაზე მძიმედ
  • A. 

   //ფეოქრომოციტომა

  • B. 

   //ქრონიკული პიელონეფრიტი

  • C. 

   //არტერიული ჰიპერტენზია

  • D. 

   //პირველადი ჰიპერალდოსტერონიზმი

 • 7. 
  \\\\ ჩამოთვლილი პრეპარატებიდან რომელი არ უნდა დაინიშნოს არტერიულიჰიპერტენზიის დროს, როცა ახლავს ბრონქული ასთმა
  • A. 

   //კაპტოპრილი

  • B. 

   //ჰიპოთიაზიდი

  • C. 

   //ნიფედიპინი

  • D. 

   //მეტოპროლოლი

 • 8. 
  \\\\ ჩამოთვლილი მდგომარეობებიდან რომლის დროსაა მიზანშეწონილიკალიუმშემნახველი დიურეზული პრეპარატების დანიშვნა 
  • A. 

   //ჰიპერალდოსტერონიზმი

  • B. 

   //ჰიპერტონული კრიზი

  • C. 

   //კაპტოპრილით მკურნალობისას

  • D. 

   //არტერიული ჰიპერტენზიის დაბალრენინული ფორმის დროს

 • 9. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან რომელი დაავადება არ იწვევს მარცხენა პარკუჭის უკმარისობისგანვითარებას
  • A. 

   //აორტის სტენოზი

  • B. 

   //მიტრალური ნაკლოვანება

  • C. 

   //აორტის ნაკლოვანება

  • D. 

   //ქრონიკული ობსტრუქციული ბრონქიტი

  • E. 

   //პოსტინფარქტული კარდიოსკლეროზი

 • 10. 
  \\\\ ჩამოთვლილი დაავადებებიდან რომელი არ იწვევს პირველადად მარჯვენა პარკუჭისუკმარისობის განვითარებას
  • A. 

   //მიტრალური სტენოზი

  • B. 

   //ქრონიკული ობსტრუქციული ბრონქიტი

  • C. 

   //ფილტვის არტერიის თრომბოემბოლია

  • D. 

   //არტერიული ჰიპერტენზია

 • 11. 
  \\\\ ჩამოთვლილი ეკგ ნიშნებიდან რომელია ყველაზე მეტად დამახასიათებელიდილატაციური კარდიომიოპათიისთვის
  • A. 

   //R კბილის ვოლტაჟის დაქვეითება, T კბილის დადაბლება ან ინვერსია

  • B. 

   //R კბილის ამპლიტუდეს მომატება V4-6 განხრებში

  • C. 

   //PQ ინტერვალის შემცირება

  • D. 

   //QT ინტერვალის გახანგრძლივება

 • 12. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან რომელი ნიშანი არ არის დამახასიათებელი ჰიპერტროფიულიკარდიომიოპათიისთვის
  • A. 

   //დაავადების ოჯახური ანამნეზი

  • B. 

   //დაავადების ოჯახური ანამნეზი

  • C. 

   //სტენოკარდიული ჩივილები

  • D. 

   //კისრის ვენების პულსაცია, ასციტი

 • 13. 
  \\\\ რომელი ეკგ ცვლილება გვხვდება ყველაზე ხშირად არარევმატული მიოკარდიტისდროს
  • A. 

   პათოლოგიური Q კბილი V1-6 განხრებში

  • B. 

   RS ვოლტაჟის შემცირება

  • C. 

   ST სეგმენტის დეპრესია

  • D. 

   ST სეგმენტის ელევაცია

 • 14. 
  \\\\ რომელი ვირუსი იწვევს ყველაზე ხშირად მიოკარდიტს
  • A. 

   //გრიპის

  • B. 

   //კოკსაკის

  • C. 

   //ჰერპეს ზოსტერის

  • D. 

   //ყვავილის

 • 15. 
  \\\\ რომელია ყველაზე ინფორმატიული დიაგნოსტიკური მეთოდი ექსუდაციურიპერიკარდიტისთვის
  • A. 

   //აუსკულტაცია

  • B. 

   //ეკგ

  • C. 

   //ექოკარდიოგრაფია

  • D. 

   //რენტგენოსკოპია

 • 16. 
  \\\\ რომელი დაავადების დროს არ ვითარდება მარჯვენა პარკუჭის დილატაცია
  • A. 

   //დეკომპენსირებული აორტული მანკი

  • B. 

   //ფილტვის არტერიის სტენოზი

  • C. 

   //მარჯვენა ატრიოვენტრიკულური ხვრელის სტენოზი

  • D. 

   //წინაგულთაშუა ძგიდის დეფექტი

  • E. 

   //პარკუჭთაშუა ძგიდის დეფექტი

 • 17. 
  \\\\ რომელი მანკის დროს არ მოისმინება სისტოლურ-დიასტოლური შუილი
  • A. 

   //კომბინირებული მიტრალური მანკი

  • B. 

   //კომბინირებული აორტული მანკი

  • C. 

   //აორტის სტენოზის შერწყმისას მიტრალურ ნაკლოვანებასთან

  • D. 

   //ღია არტერიული სადინრის დროს

  • E. 

   //აორტის სტენოზის შერწყმისას მიტრალურ სტენოზთან

 • 18. 
  \\\\ რომელია მიტრალური მანკის ოპერაციული მკურნალობის აბსოლუტური უკუჩვენება
  • A. 

   //ორსულობა

  • B. 

   //პოსტინფარქტული კადრიოსკლეროზი

  • C. 

   //გულის უკმარისობა IV ფუნქციური კლასი

  • D. 

   //საგულე გლიკოზიდებით და შარდმდენებით ეფექტური მკურნალობა

 • 19. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან რა არ ახასიათებს ფალოს ტეტრადას
  • A. 

   //აორტის დექსტრაპოზიცია

  • B. 

   //პარკუჭთაშუა ძგიდის დეფექტი

  • C. 

   //მარჯვენა პარკუჭის ჰიპერტროფია

  • D. 

   //მარცხენა პარკუჭის გამოსავალი ტრაქტის სტენოზი

  • E. 

   //ფილტვის არტერიის სტენოზი

 • 20. 
  \\\\ ჩამოთვლილი ნიშნებიდან რომელი არ ახასიათებს მიტრალურ სტენოზს
  • A. 

   //სისხლიანი ხველა

  • B. 

   //ფილტვების შეშუპება

  • C. 

   //მაღალი პულსური წნევა

  • D. 

   //მოციმციმე არიტმია