इयत्ता - ९वी विषय -इतिहास गुण - 20

12 Questions | Attempts: 2294

SettingsSettingsSettings
 -   -  - 20 - Quiz

सूचना- सदर प्रश्नपत्रिका निगेटिव्ह मार्किंग सिस्टीम असून प्रत्येक प्रश्न काळजीपूर्वक सोडवावा, वेळेची मर्यादा नाही


Questions and Answers
 • 1. 
  प्रश्न १ला अ )दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून विधाने पुन्हा लिहा .(५ ) भारताचे राष्ट्रीय अभिलेखागार ...... येथे आहे
  • A. 

   पुणे

  • B. 

   नवी दिल्ली

  • C. 

   कोलकत्ता

  • D. 

   हैदराबाद

 • 2. 
  दृकश्राव्य साधनांमध्ये ...या साधनांचा समावेश होतो
  • A. 

   वृत्तपत्र

  • B. 

   दूरदर्शन

  • C. 

   आकाशवाणी 

  • D. 

   नियतकालिके

 • 3. 
  भौतिक साधन मध्ये चा .....समावेश होत नाही .
  • A. 

   नाणी

  • B. 

   अलंकार 

  • C. 

   इमारती

  • D. 

   म्हणी

 • 4. 
  लिखित साधनांचा ... समावेश होतो .
  • A. 

   वृत्तपत्रे

  • B. 

   पोवाडा

  • C. 

   नाणी

  • D. 

   संग्रहालये

 • 5. 
  भारत सरकारने पुणे येथे .... साली लोकशिक्षण देण्याच्या हेतूने फिल्म टेलिव्हिजन इ . ऑफ इंडिया या संस्थेची स्थापना केली .
  • A. 

   १९६०

  • B. 

   १८३०

  • C. 

   १६२०

  • D. 

   १५४०

 • 6. 
  प्र .२रा )गटात न बसणारा शब्द शोधा .( ५ ) १ ) लिखित साधने २ ) भौतिक साधने ३ ) मौखिक साधने ४ ) वृत्तपत्रे
  • A. 

   लिखित साधने

  • B. 

   भौतिक साधने

  • C. 

   मौखिक साधने

  • D. 

   वृत्तपत्रे

 • 7. 
  १ ) दूरदर्शन २ ) चित्रपट ३ ) दृक_श्राव्य साधन ४ )इतिहास
  • A. 

   दूरदर्शन

  • B. 

   चित्रपट

  • C. 

   दृक_श्राव्य साधन

  • D. 

   इतिहास

 • 8. 
  १ ) ग्रंथ २ ) वृत्तपत्रे३ ) रोजनिशी ४ ) कहानी
  • A. 

   ग्रंथ

  • B. 

   वृत्तपत्रे

  • C. 

   रोजनिशी

  • D. 

   कहानी

 • 9. 
   १ ) नाणी २ ) प्रार्थनास्थळे ३ ) अलंकार४ ) पोवाडा
  • A. 

   नाणी

  • B. 

   प्रार्थनास्थळे

  • C. 

   अलंकार

  • D. 

   पोवाडा

 • 10. 
  १ ) गीते २ ) कहानी ३ ) पोवाडा ४ ) वृत्तपत्रे
  • A. 

   गीते

  • B. 

   कहानी

  • C. 

   पोवाडा

  • D. 

   वृत्तपत्रे

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.