ΑΟΘ 2015: Κεφάλαιο 5ο - Τεστ 2 (Επιμέλεια: Γιώργος Καμαρινός)

10 Questions | Total Attempts: 3953

SettingsSettingsSettings
 2015: 5 - 2 (: ) - Quiz

Ερωτήσεις κλειστού τύπου πανελλαδικώ&n u; εξετάσεων 2000 - 2015 στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας


Questions and Answers
 • 1. 
  Μία ταυτόχρονη μείωση της ζήτησης και της προσφοράς ενός αγαθού θα οδηγήσει σε μείωση της ποσότητας ισορροπίας του.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Στην αγορά ενός αγαθού, η μείωση της προσφοράς του, με σταθερή τη ζήτησή του, προκαλεί μείωση της τιμής ισορροπίας και αύξηση της ποσότητας ισορροπίας.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Η κατώτατη τιμή που επιβάλλει το κράτος για την προστασία του παραγωγού είναι πάντοτε μικρότερη από την τιμή ισορροπίας.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Μια αύξηση της ζήτησης με ταυτόχρονη αύξηση της προσφοράς θα μειώσει οπωσδήποτε την τιμή ισορροπίας του αγαθού.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Το έλλειμμα δημιουργείται πάντα κάτω από το σημείο ισορροπίας.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Όταν η καμπύλη ζήτησης είναι τελείως ανελαστική, η τιμή ισορροπίας εξαρτάται αποκλειστικά από τη θέση της καμπύλης προσφοράς.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Εάν αυξηθεί η προσφορά, με σταθερή τη ζήτηση, η ποσότητα ισορροπίας θα μειωθεί.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Όταν μεταβάλλεται είτε η ζήτηση είτε η προσφορά ενός αγαθού στην αγορά, μεταβάλλεται μόνο η τιμή ισορροπίας.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 9. 
  Όταν η ζήτηση αυξάνεται σε ποσοστό 50% και η προσφορά μειώνεται κατά το ίδιο ποσοστό, η τιμή ισορροπίας μένει αμετάβλητη.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 10. 
  Τιμή ισορροπίας είναι η τιμή που αντιστοιχεί στο σημείο τομής των καμπύλων προσφοράς και ζήτησης.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.