ΑΟΘ 2015: Κεφάλαιο 5ο - Τεστ 2 (Επιμέλεια: Γιώργος Καμαρινός)

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Chepeto13
C
Chepeto13
Community Contributor
Quizzes Created: 14 | Total Attempts: 158,555
Questions: 10 | Attempts: 5,230

SettingsSettingsSettings
 2015: 5 - 2 (: ) - Quiz

Ερωτήσεις κλειστού τύπου πανελλαδικώ&n u; εξετάσεων 2000 - 2015 στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας


Questions and Answers
 • 1. 

  Μία ταυτόχρονη μείωση της ζήτησης και της προσφοράς ενός αγαθού θα οδηγήσει σε μείωση της ποσότητας ισορροπίας του.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given correct answer is "Σωστό" which means "Correct" in Greek.

  Rate this question:

 • 2. 

  Στην αγορά ενός αγαθού, η μείωση της προσφοράς του, με σταθερή τη ζήτησή του, προκαλεί μείωση της τιμής ισορροπίας και αύξηση της ποσότητας ισορροπίας.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
 • 3. 

  Η κατώτατη τιμή που επιβάλλει το κράτος για την προστασία του παραγωγού είναι πάντοτε μικρότερη από την τιμή ισορροπίας.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  The given correct answer is "Λάθος" which means "False" in Greek.

  Rate this question:

 • 4. 

  Μια αύξηση της ζήτησης με ταυτόχρονη αύξηση της προσφοράς θα μειώσει οπωσδήποτε την τιμή ισορροπίας του αγαθού.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
 • 5. 

  Το έλλειμμα δημιουργείται πάντα κάτω από το σημείο ισορροπίας.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given correct answer is "Σωστό" which translates to "Correct" in English.

  Rate this question:

 • 6. 

  Όταν η καμπύλη ζήτησης είναι τελείως ανελαστική, η τιμή ισορροπίας εξαρτάται αποκλειστικά από τη θέση της καμπύλης προσφοράς.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given correct answer is "Σωστό" which means "Correct" in Greek.

  Rate this question:

 • 7. 

  Εάν αυξηθεί η προσφορά, με σταθερή τη ζήτηση, η ποσότητα ισορροπίας θα μειωθεί.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
 • 8. 

  Όταν μεταβάλλεται είτε η ζήτηση είτε η προσφορά ενός αγαθού στην αγορά, μεταβάλλεται μόνο η τιμή ισορροπίας.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
 • 9. 

  Όταν η ζήτηση αυξάνεται σε ποσοστό 50% και η προσφορά μειώνεται κατά το ίδιο ποσοστό, η τιμή ισορροπίας μένει αμετάβλητη.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  The correct answer is "Λάθος" which means "False" in Greek.

  Rate this question:

 • 10. 

  Τιμή ισορροπίας είναι η τιμή που αντιστοιχεί στο σημείο τομής των καμπύλων προσφοράς και ζήτησης.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The answer is correct because it matches the given statement "Σωστό" which means "Correct" in Greek.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Jul 03, 2015
  Quiz Created by
  Chepeto13
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.