Αρχαϊκή εποχή - 1. Αποικιακή Εξάπλωση - Ιστορία Α' Γυμνασίου

7 | Total Attempts: 1301

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Αρχαϊκή εποχή - 1. Αποικιακή Εξάπλωση - Ιστορία Α

Ιστορία Α' Γυμνασίου - Αρχαϊκή εποχή


Questions and Answers
 • 1. 
  Το βασικότερο αίτιο του Β’ Ελληνικού Αποικισμού ήταν η κάθοδος των Δωριέων.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Η εγκατάσταση σε έναν τόπο επιλεγόταν από πριν και η αναχώρηση γινόταν οργανωμένα.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Η νέα πόλη που ιδρυόταν αποκτούσε τους ίδιους θεσμούς και οργάνωση με την μητρόπολη.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Η διεύρυνση του πνευματικού ορίζοντα των λαών εξαιτίας της μεταξύ τους επικοινωνίας ήταν μια συνέπεια του αποικισμού.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Με τον β’ ελληνικό αποικισμό τα μέταλλα δεν ανταποκρίνονταν στην ζήτηση που υπήρχε.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Ο Β’ Ελληνικός αποικισμός πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του
  • A. 

   11ου αι. π.Χ.

  • B. 

   8ου αι. π.Χ.

  • C. 

   7ου αι. π.Χ.

 • 7. 
  Η αποικία που ιδρυόταν συχνά διέθετε:
  • A. 

   πλούσια ενδοχώρα

  • B. 

   τείχη

  • C. 

   αγγειοπλάστες

Back to Top Back to top