Генетика 1 типови наслеђивања

121 Questions | Total Attempts: 1754

SettingsSettingsSettings
 1  - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Како се зове обољење које је настало као резултат поремећаја метаболизма аминокиселина фенилаланина и тирозина:
  • A. 

   галактоземија

  • B. 

   алкаптонурија

  • C. 

   албинизам

  • D. 

   астигматизам

  • E. 

   ахондроплазија

 • 2. 
  Оснивач генетике је:
  • A. 

   Ј.Г. Мендел

  • B. 

   Д.И. Мендељејев

  • C. 

   Р. Хук

  • D. 

   Т. Шван

 • 3. 
  Основна правила наслеђивања су:
  • A. 

   правило слободног комбиновања

  • B. 

   правило растављања

  • C. 

   правило мешања телесних течности

  • D. 

   правило узајамне размене

 • 4. 
  Који се од ових исказа односе на фенотип:
  • A. 

   морфолошке и физиолошке особине једног организма које можемо уочити и посматрати

  • B. 

   два алела за одређену особину су истоветна

  • C. 

   скуп наследних чинилаца који улазе у састав ћелијских хромозома једног организма

  • D. 

   два алела за одређену особину су различита

 • 5. 
  Означи све хомозиготе
  • A. 

   аа

  • B. 

   АА

  • C. 

   аА

  • D. 

   Вв

 • 6. 
  Како се обележава генотип жена:
  • A. 

   46, XX

  • B. 

   46. XY

  • C. 

   23, XY

  • D. 

   23,XX

 • 7. 
  Како се обележава генотип мушкараца:
  • A. 

   46, XX

  • B. 

   46. XY

  • C. 

   23, XY

  • D. 

   23,XX

 • 8. 
  Данас се са сигурношћу зна да ћелије човека садрже:
  • A. 

   око 30 000 гена

  • B. 

   око 100 000 гена

  • C. 

   око 46 гена

  • D. 

   око 23 гена

 • 9. 
  Мушкарци и жене имају исти број хромозома.
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 10. 
  Жене и мушкарци имају исти број гена.
  • A. 

   Нетачно

  • B. 

   Тачно

 • 11. 
  Женски пол је хетерогаметан.
  • A. 

   Нетачно

  • B. 

   Тачно

 • 12. 
  Мономорфни гени имају два или више алела.
  • A. 

   Нетачно

  • B. 

   Тачно

 • 13. 
  Кариотип човека садржи:
  • A. 

   46 хромозома у соматским ћелијама

  • B. 

   46 хромозома у полним ћелијама

  • C. 

   23 хромозома у соматским ћелијама

  • D. 

   23 хромозома у полним ћелијама

 • 14. 
  Кариотип човека садржи:
  • A. 

   23 пара хомологих хромозома у соматским ћелијама

  • B. 

   46 хромозома у полним ћелијама

  • C. 

   23 хромозома у соматским ћелијама

  • D. 

   23 пара хомологих хромозома у полним ћелијама

 • 15. 
  Наслеђивање крвних група је по типу:
  • A. 

   кодоминантно наслеђивање

  • B. 

   интермедијарно

  • C. 

   доминантно

  • D. 

   рецесивно

  • E. 

   полигено

 • 16. 
  Генетика је наука која проучава:
  • A. 

   како се особине наслеђују, преносе, одржавају, испољавају и мењају

  • B. 

   како се особине комбинују у потомству

  • C. 

   како се телесне течности мешају, стапају и испољавају

  • D. 

   како се особине у потомству наслеђују, мешају, стапају и укрштају

 • 17. 
  Наслеђивање висине, тежине, шизофреније је по типу:
  • A. 

   полигено

  • B. 

   доминантно

  • C. 

   рецесивно

  • D. 

   интермедијарно

  • E. 

   кодоминантно

 • 18. 
  Мушки пол је хомогаметан.
  • A. 

   Нетачно

  • B. 

   Тачно

 • 19. 
  Полиморфни гени имају два или више алелних облика.
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 20. 
  Доминантна особина се испољава само у доминантном хомозиготу.
  • A. 

   Нетачно

  • B. 

   Тачно

 • 21. 
  Наслеђивање боје очију је по типу:
  • A. 

   доминантно-рецесивно

  • B. 

   интермедијарно

  • C. 

   полигено

  • D. 

   кодоминантно

  • E. 

   корелативно

 • 22. 
  Ако се ген појављује само у једном облику, он је:
  • A. 

   мономорфан

  • B. 

   полиморфан

  • C. 

   мултипли

  • D. 

   хомогаметан

  • E. 

   хетерогаметан

 • 23. 
  Рецесивна особина се испољава само у рецесивном хомозиготу.
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 24. 
  Хомологи хромозоми су:
  • A. 

   парови родитељских хромозома

  • B. 

   основна хромозомска гарнитура

  • C. 

   хромозоми у полним ћелијама

  • D. 

   хромозоми са сестринским хроматидама

 • 25. 
  Геном човека је:
  • A. 

   основна хромозомска гарнитура

  • B. 

   скуп хромозома у телесним ћелијама

  • C. 

   скуп хомологих хромозома

  • D. 

   хомологи хромозоми

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.