151-200 განახლებული ტესტები მედიცინა

50 Questions | Attempts: 4642
Share

SettingsSettingsSettings
151-200  - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  151. მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტის დროს ელექტროკარდიოგრამაზე არ აღინიშნება:
  • A. 

   ა)  „ST“ სეგმენტის ელევაციისა;

  • B. 

   ბ)  წინა კედლის ინფარქტის დროს I, „aVL“ და გულმკერდის განხრებში „ST“ სეგმენტის ელევაციისა, ხოლო III და „aVF“ განხრებში დეპრესიისა;

  • C. 

   გ)  პათოლოგიური „Q“ კბილისა;

  • D. 

   დ)  უკანა კედლის ინფარქტის დროს „ST“ სეგმენტის ელევაციისა III და „aVF“ განხრებში და დეპრესიისა I, „aVL“ და გულმკერდის განხრებში;  

  • E. 

   ე)  გუმბათისებრი „ST“ სეგმენტისა.

 • 2. 
  152. ქვემოთ ჩამოთვლილი ანტიარიტმიული პრეპარატების კლასებიდან რომელია მემბრანომასტაბილიზირებელი?
  • A. 

   ა)  I კლასის;

  • B. 

   ბ)  II კლასის;;

  • C. 

   გ)  III კლასის;

  • D. 

   დ)  IV კლასის;

  • E. 

   ე)  III და IV კლასის

 • 3. 
  153. პაციენტს აწუხებს დისკომფორტის შეგრძნება გულის არეში, აღნიშნავს გულის შეფრთხიალების შეგრძნებას, თითქოს მის შემობრუნებას, ჩავარდნას. ეკგ-ზე პერიოდულად აღინიშნება: მაღალამპლიტუდიანი, გაფართოებული, დეფორმირებული „QRS“ კომპლექსი, რომელიც გადადის „T“ კბილში „ST“ სეგმენტის გარეშე. „T“ კბილი მიმართულია „QRS“ კომპლექსის დისკორდანტულია. ქვემოთჩამოთვლილთაგან რომელი შეესაბამება აღნიშნულ ცვლილებებს?
  • A. 

   ა)  სინუსის კვანძის სისუსტის სინდრომი;

  • B. 

   ბ)  პარკუჭოვანი ექსტრასისტოლია;

  • C. 

   გ)  პაროქსიზმული ტაქიკარდია;

  • D. 

   დ)  სინუსური არიტმია;

  • E. 

   ე)  მიოკარდიუმის ინფარქტი

 • 4. 
  154. ფილტვისმიერი გული არ ვითარდება:
  • A. 

   ა)  ბრონქული ასთმის შედეგად;

  • B. 

   ბ)  კიფოსკოლიოზის შედეგად;.

  • C. 

   გ)  მიტრალური სტენოზის შედეგად;

  • D. 

   დ)  ფილტვის არტერიის ემბოლიის შემთხვევაში;

  • E. 

   ე)  ტუბერკულოზის შედეგად

 • 5. 
  155. ფლინტის შუილი დამახასიათებელია:
  • A. 

   ა)  მიტრალური სარქვლის ნაკლოვანებისთვის;

  • B. 

   ბ)  მიტრალური სარქვლის პროლაფსისთვის;.

  • C. 

   გ)  აორტის რეგურგიტაციისთვის;

  • D. 

   დ)  აორტის სტენოზისთვის;

  • E. 

   ე)  მიტრალური სტენოზისთვის

 • 6. 
  156. ადამს-სტოქსის სინკოპეს (სინდრომის) მიზეზია:
  • A. 

   ა) ტკივილი

  • B. 

   ბ)  ფილტვის არტერიის ემბოლია;

  • C. 

   გ)  გულყრა;

  • D. 

   დ)  ორთოსტატიკა;

  • E. 

   ე)  სრული "AV" ბლოკი.

 • 7. 
  157. პულსური წნევის გაზრდა დამახასიათებელია:
  • A. 

   ა)  მიტრალური რეგურგიტაცისთვის;

  • B. 

   ბ)  მიტრალური სარქვლის პროლაფსისთვის;

  • C. 

   გ)  აორტის რეგურგიტაცისთვის;

  • D. 

   დ)  აორტის სტენოზისთვის;

  • E. 

   ე)  მიტრალური სტენოზისთვის.

 • 8. 
  158. ორთოსტატიკური ჰიპოტენზიას არ იწვევს:
  • A. 

   ა)  დიურეტიკების ხმარების შედეგად განვითარებულმა ჰიპოვოლემია;

  • B. 

   ბ)  კალციუმის ანტაგონისტები;

  • C. 

   გ)  ნიტრატები;

  • D. 

   დ)  ალფა-ადრენობლოკატორები

  • E. 

   ე)  საგულე გლიკოზიდები.

 • 9. 
  159. ფილტვის არტერიის ჰიპერტენზიისთვის დამახასიათებელი აკუსტიკური ფენომენია:
  • A. 

   ა)  კისრის ვენური შუილი;

  • B. 

   ბ)  პულმონური "S2" ("P2") აქცენტუაცია;

  • C. 

   გ)  ოსტინ–ფლინტის შუილი;

  • D. 

   დ)  აორტული "S2" ("P2") აქცენტუაცია;

  • E. 

   ე)  პათოლოგიური "S3".

 • 10. 
  160. მეორე ტონის ("S2") პარადოქსული გახლეჩის ყველაზე ხშირი მიზეზია:
  • A. 

   ა)  წინაგულთაშუა ძგიდის დეფექტი;.

  • B. 

   ბ)  მარჯვენა პარკუჭის უკმარისობა;

  • C. 

   გ)  მიტრალური რეგურგიტაცია;ა

  • D. 

   დ)  ჰისის კონის მარჯვენა ფეხის ბლოკადა;

  • E. 

   ე)  ჰისის კონის მარცხენა ფეხის ბლოკადა

 • 11. 
  161. მწვავე პერიკარდიტისთვის არ არის დამახასიათებელი:
  • A. 

   ა)  " ST"-სეგენტის ელევაცია;

  • B. 

   ბ)  ლეიკოციტოზი;

  • C. 

   გ)  პათოლოგიური "Q" კბილი;.

  • D. 

   დ)  "T" კბილის ინვერსია;

  • E. 

   ე)  პერიკარდიუმის ხახუნი

 • 12. 
  162. როტის ლაქების განვითარების ადგილია:
  • A. 

   ა)  რეტინა;

  • B. 

   ბ)  მუცლის ზედაპირი;

  • C. 

   გ)  გულმკერდი;

  • D. 

   დ)  სახე;

  • E. 

   ე)  ხელის თითების ბოლოები.

 • 13. 
  163. ოსლერის კვანძების წარმოქმნა შესაძლებელია:
  • A. 

   ა)  რეინოს დაავადების დროს;

  • B. 

   ბ)  აორტიტის დროს;

  • C. 

   გ)  ტაკაიასუს დაავადების დროს;

  • D. 

   დ)  მწვავე ბაქტერიული ენდოკარდიტის დროს

 • 14. 
  164. გულის რადიოიზოტოპური გამოკვლევის არ გამოიყენება:
  • A. 

   ა)  პარკუჭის ფუნქციის შეფასებისთვის;.

  • B. 

   ბ)  მიოკარდიუმის იშემიის დეტექციისთვის;

  • C. 

   გ)  მიტრალური ხვრელის შეფასებისთვის;

  • D. 

   დ)  პარკუჭის კედლის მოძრაობის შეფასებისთვის;

  • E. 

   ე)  მიოკარდიუმის ინფარქტის დეტექციისთვის

 • 15. 
  165. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი არ შეესაბამება არასტაბილურ სტენოკარდიას?
  • A. 

   ა)  64 წლის მამაკაცი, რომელსაც ანამნეზში აღენიშნებოდა სტენოკარდია, მიყვანილი იქნა გადაუდებელი დახმარების განყოფილებაში გახანგრძლივებული ტკივილით გულმკერდის არეში და იშემიური ცვლილებებით ეკგ-ზე, მაგრამ გამოირიცხა მიოკარდიუმის ინფარქტი;

  • B. 

   ბ)  70 წლის მამაკაცი, რომელსაც ანამნეზით სტენოკარდიული ტკივილი უნვითარდებოდა 2 კმ-ის გავლის შემდეგ, ამჟამად ტკივილი ეწყება 500 მ-ს  გავლის შემდეგ;

  • C. 

   გ)  33 წლის მამაკაცი რომელსაც განუვითარდა სტენოკარდია მოსვენებულ მდგომარეობაში;

  • D. 

   დ)  58 წლის ქალი, რომელსაც უკანასკნელ პერიოდში განუვითარდა სტენოკარდიული ტკივილები 3-ჯერ კვირაში დატვირთვის დროს;  

  • E. 

   ე)  53 წლის მამაკაცი სტენოკარდიის 4 წლიანი ანამნეზით, რომელსაც ნიტროგლიცერინი ტკივილს არ უხსნის.

 • 16. 
  166. არტერიული ჰიპერტენზია იწვევს:
  • A. 

   ა)  ფილტვისმიერ გულს;

  • B. 

   ბ)  შეგუბებით გულის უკმარისობას გულის გადიდების გარეშე;

  • C. 

   გ)  სუბპულმონურ სტენოზს;

  • D. 

   დ)  მიტრალურ და აორტალურ სტენოზს;  

  • E. 

   ე)  მარცხენა პარკუჭის ჰიპერტროფიას

 • 17. 
  167. ფილტვების შეშუპება არ არის დამახასიათებელი:
  • A. 

   ა)  ჰიპერტონული კრიზისთვის;

  • B. 

   ბ)  მიოკარდიუმის ინფარქტისთვის;

  • C. 

   გ)  მიტრალური სტენოზისთვის;ს

  • D. 

   დ)  დილატაციური კარდიომიოპათიისთვის;

  • E. 

   ე)  ფილტვისმიერი გულისთვის

 • 18. 
  168. სისტოლური ტკაცუნის ტონი დამახასიათებელია:
  • A. 

   ა)  მიტრალური რეგურგიტაციისთვის;ს.

  • B. 

   ბ)  მიტრალური პროლაფსისთვის;

  • C. 

   გ)  აორტის რეგურგიტაციისთვის;

  • D. 

   დ)  აორტის სტენოზისთვის;

  • E. 

   ე)  მიტრალური სტენოზისათვის

 • 19. 
  169. 46 წლის ქალი უჩივის ტკივილს გულმკერდის არეში. ტკივილი ლოკალიზდება გულმკერდის ზედა მარცხენა ნაწილში და მტკივნეულია შეხებით. ტკივილი ასევე ძლიერდება მძიმე საგნის აწევისას. ტკივილის მიზეზი არის:
  • A. 

   ა)  სტენოკარდია;.

  • B. 

   ბ)  ოსტეოქონდროზი;

  • C. 

   გ)  მიტრალური სარქვლის პროლაფსი;

  • D. 

   დ)  მიოკარდიუმის ინფარქტი;

  • E. 

   ე)  ძვალ-კუნთოვანი ტკივილი

 • 20. 
  170. მიტრალური სარქვლის გაღების ხმიანობა („open snap") დამახასიათებელია:.
  • A. 

   ა)  მიტრალური რეგურგიტაციისთვის;

  • B. 

   ბ)  მიტრალური სარქვლის პროლაფსისთვის;

  • C. 

   გ)  აორტის რეგურგიტაციისთვის;

  • D. 

   დ)  აორტის სტენოზისთვის;

  • E. 

   ე)  მიტრალური სტენოზისთვის

 • 21. 
  171. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი არ არის მეორადი ჰიპერტენზიის მიზეზი?
  • A. 

   ა)  ინტრაკრანიალური წნევის შემცირება;.

  • B. 

   ბ)  კუშინგის სინდრომი;

  • C. 

   გ)  კონის სინდრომი;

  • D. 

   დ)  ფეოქრომოციტომა;

  • E. 

   ე)  აორტის კოარქტაცია

 • 22. 
  172. 35 წლის მამაკაცი უჩივის ტკივილს მარჯვენა ფერდქვეშა მიდამოში. პაციენტს აღენიშნება ქვემო კიდურების შეშუპება, ასციტი და მოპულსირე ღვიძლი. მკერდის ძვლის გასწრივ მარცხენა მხარეს აუსკულტაციით მოისმინება ჰოლოსისტოლური შუილი. თქვენი სავარაუდო დიაგნოზია:
  • A. 

   ა)  აორტის რეგურგიტაცია;

  • B. 

   ბ)  მიტრალური სტენოზი;.

  • C. 

   გ)  მიტრალური რეგურგიტაცია;

  • D. 

   დ)  სამკარიანი სარქვლის რეგურგიტაცია;

  • E. 

   ე)  აორტის სტენოზი

 • 23. 
  173. ტაკაიასუს დაავადებისთვის არ არის დამახასიათებელი:
  • A. 

   ა)  სხივის არტერიაზე პულსის შესუსტება/გაქრობა;

  • B. 

   ბ)  მუხლქვეშა არტერიაზე პულსის შესუსტება/გაქრობა;

  • C. 

   გ)  ზედაპირულ საფეთქლის არტერიაზე პულსის შესუსტება/გაქრობა;

  • D. 

   დ)  საძილე არტერიაზე პულსის შესუსტება/გაქრობა;

  • E. 

   ე)  მხრის არტერიაზე პულსის შესუსტება/გაქრობა

 • 24. 
  174. რომელი ტიპის შუილია დამახასიათებელი პარკუჭთაშუა ძგიდის დეფექტის დროს?
  • A. 

   ა)  სისტოლურ-დიასტოლური;.

  • B. 

   ბ)  ჰოლოსისტოლური;

  • C. 

   გ)  შუა დიასტოლური;

  • D. 

   დ)  დეკრეშჩენდოს ტიპის დიასტოლური;

  • E. 

   ე)  გვიანი სისტოლური

 • 25. 
  175. 68 წლის მამაკაცი, შაქრიანი დიაბეტით, პერიფერიული სისხძარღვების პათოლოგიით, ზომიერი ჰიპერტენზიითა და თირკმლების უკმარისობით, ბოლო კვირების განმავლობაში უჩივის არტერიული წნევის მნიშვნელოვან მატებას. ფიზიკური გამოკვლევისას მისი მდგომარეობა  წინა გამოკვლევებთან შედარებისას უცვლელია, გარდა დიასტოლური შუილის გაჩენისა ეპიგასტრიუმის მიდამოში, რომელიც გადაეცემა მარცხნივ. ლაბორატორიული მონაცემები ასევე უცვლელია, გარდა ჰიპოკალემიისა. რა არის ამ პაციენტის სავარაუდო დიაგნოზი?
  • A. 

   ა)  თირკმლის არტერიის სტენოზი;.

  • B. 

   ბ)  თირეოტოქსიკოზი;

  • C. 

   გ)  ფეოქრომოციტომა;

  • D. 

   დ)  კუშინგის დაავადება;

  • E. 

   ე)  პირველადი ჰიპერალდოსტერონიზმი

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.