(1.) Swedish Hl. Paper 1, Techniques.

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By IBLindman
I
IBLindman
Community Contributor
Quizzes Created: 20 | Total Attempts: 15,793
Questions: 15 | Attempts: 267

SettingsSettingsSettings
(1.) Swedish Hl. Paper 1, Techniques. - Quiz

Swedish is the official language of the Swedes. Are you taking Swedish as your additional language in school and think you have it nailed down? The test below is designed to help you polish up on your reading and writing skills in the Swedish. Ge det ett forsook! Share your results.


Questions and Answers
 • 1. 

  "Ordet "jord" repeteras flertalet gånger i texten, och detta tyder på att diktjaget har för avsikt att leva nära verkligheten." Hur många fel/onödigheter innehåller ovanstående mening?

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  D. 4
  Explanation
  Ett ord repeteras inte utan "upprepas". "Flertalet" är överflödigt och bör ersättas med "flera". "Detta" kan lika gärna vara "det". Vidare borde "och detta" i sig ersättas av "vilket".

  Rate this question:

 • 2. 

  Vad är korrekt?

  • A.

   Det skriver Flutenback i novellen

  • B.

   Det skriver Flutenback i novellen

  • C.

   Det skriver Flutenback i novellen

  Correct Answer
  B. Det skriver Flutenback i novellen
  Explanation
  The correct answer is "Det skriver Flutenback i novellen." This statement suggests that Flutenback is the author of the novel and is responsible for writing it.

  Rate this question:

 • 3. 

  Daktyl är en form av [...] rytm

  Correct Answer
  fallande
  Explanation
  "Daktyl" is a form of rhythm in poetry where each foot consists of a stressed syllable followed by two unstressed syllables. The term "fallande" in Swedish means "falling" in English, which implies that the rhythm of daktyl is descending or falling in nature. This suggests that the stressed syllable is followed by two unstressed syllables, creating a rhythmic pattern that gives a sense of descending or falling.

  Rate this question:

 • 4. 

  När en versrad saknar en obetonad stavelse är den [...}

  Correct Answer
  katalektisk
  Explanation
  När det är en obetonad stavelse för mycket - hyperkatalektisk. När raden är precis som vi väntar oss - akatalektisk.

  Rate this question:

 • 5. 

  1. "Kontrasten mellan de två beskrivningarna förstärker för mig intrycket av Semlas starka olustkänslor" 2. "Kontrasten mellan de två beskrivningarna förstärker intrycket av Semlas starka olustkänslor" Vad kan sägas om dessa två meningar?

  • A.

   Båda passar, men (1) föredras pga vikten av att ha med

  • B.

   Undvik (1) eftersom personal response är helt onödigt i paper 1

  • C.

   Undvik (2) eftersom det är att generalisera - du vet inte om kontrasten förstärker intrycket för alla läsare!

  Correct Answer
  B. Undvik (1) eftersom personal response är helt onödigt i paper 1
  Explanation
  The correct answer suggests that option (1) should be avoided because personal response is unnecessary in paper 1. This means that the use of "för mig" in option (1) indicates a personal opinion or subjective interpretation, which is not appropriate for the context of paper 1. In academic writing, it is important to maintain objectivity and avoid personal biases or opinions.

  Rate this question:

 • 6. 

  Vilket ord / vilken fras är ok att använda i paper 1?

  • A.

   även om

  • B.

   även fast

  • C.

   Väldigt

  • D.

   Texten

  Correct Answer
  A. även om
  Explanation
  "även om" is the correct answer because it is a suitable phrase to use in paper 1. It can be used to introduce a contrasting or opposing idea or to acknowledge a potential contradiction or limitation in the argument being presented. It helps to show the writer's ability to consider different perspectives and to critically analyze the topic at hand.

  Rate this question:

 • 7. 

  "... det visar också på att den lille ekorren kommer fortsätta plocka nötter i framtiden." Innehåller ovanstående fras något opassande?

  • A.

   Ja

  • B.

   Nej

  Correct Answer
  A. Ja
  Explanation
  Det heter "kommer att" när futurumform anges.

  Rate this question:

 • 8. 

  En elev inleder sitt paper 1 med följande mening: "Den här uppsatsen skall behandla Pär Stretenblock och Gunder Flukenhöks författartekniker i romanerna "Knät" (1969) respektive "Benet" (1993). Vad är inte bra här?

  • A.

   "Den här uppsatsen skall behandla" är tråkigt

  • B.

   "Knät" är felstavat (det stavas "knäet")

  • C.

   Skriv aldrig "uppsatsen". "Uppgiften" är ett mer passande ord.

  Correct Answer
  A. "Den här uppsatsen skall behandla" är tråkigt
  Explanation
  The given correct answer states that "Den här uppsatsen skall behandla" är tråkigt, which means "This essay is going to be boring" in English. This is not a valid criticism of the sentence since it is subjective and does not address any grammatical or factual errors. The focus should be on the accuracy of the information provided or any language errors, rather than personal opinions about the essay's potential boredom.

  Rate this question:

 • 9. 

  "Pannkakan flög genom luften och landade på hennes näsa, hon kände den gamla äggsmetens vedervärdiga odör tränga in genom näsborrarna" Vad är fel här?

  • A.

   "Äggsmetens" står hopskrivet. "Ägg smetens" ska det vara

  • B.

   Satsradning

  • C.

   "Pannkakan" är felstavat ("Pangkakan" ska det vara)

  Correct Answer
  B. Satsradning
  Explanation
  Antingen krävs ny mening efter "näsa", eller så placeras ett "och" efter kommatecknet.

  Rate this question:

 • 10. 

  För att få 5 poäng i "presentation" i svenska paper 1 bör man se till att summera sina påståenden i uppsatsen i den avslutande delen.

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  B. False
  Explanation
  In order to receive 5 points in "presentation" in Swedish paper 1, one should not summarize their claims in the concluding part of the essay.

  Rate this question:

 • 11. 

  "Ja visst gör det ont när knoppar brister" är en [...] ur en av Karin Boyes vackraste dikter.

  • A.

   Vers

  • B.

   Strof

  Correct Answer
  A. Vers
  Explanation
  The given correct answer is "Vers." The question states that "Ja visst gör det ont när knoppar brister" is a verse from one of Karin Boyes most beautiful poems. A verse is a single line or group of lines in a poem, so it makes sense that the correct answer is "Vers."

  Rate this question:

 • 12. 

  I "Det lilla grodynglet" utav Sten Bergström återfinns flera händelser som belyser effekten av fördomar i samhället, såsom när giraffens tal slutar i en intensiv tvedräkt djuren emellan. Vilka är de två onödiga orden?

  • A.

   Utav, händelser

  • B.

   återfinns, utav

  • C.

   Utav, såsom

  Correct Answer
  C. Utav, såsom
  Explanation
  Bör ersättas av "av" och "som"

  Rate this question:

 • 13. 

  Prepositioner: "Exempel [1]" "Likna [2]", "Bekskrivning [3]", "Jämföra [4]"

  • A.

   [1] av. [2] vid. [3] på. [4] med.

  • B.

   [1] på. [2] med. [3] av. [4] med.

  • C.

   [1] på. [2] vid. [3] av. [4] med.

  • D.

   [1] av. [2] med. [3] på. [4] med.

  Correct Answer
  C. [1] på. [2] vid. [3] av. [4] med.
  Explanation
  Notera att både "beskrivning av" och "beskrivning på" fungerar!

  Rate this question:

 • 14. 

  "... och det ger också en föraning om vart de kommer att gå efter festen" Innehåller ovanstående mening något fel?

  • A.

   Ja

  • B.

   Nej

  Correct Answer
  B. Nej
  Explanation
  Hade det däremot stått "vart de kommer att vara" hade riktningsordet "vart" använts för att ange befintlighet, vilket inte är rätt.

  "Vart de kommer att gå" är rätt.
  "Var de kommer att vara" är rätt.

  Rate this question:

 • 15. 

  Hon kände livet susa genom tårna som om hon var en fladdermus i en grotta. Hon var lycklig nu. Ovanstående är ett utdrag ur en prosatext. En elev skriver följande: Hennes stora glädje uttrycks också i liknelser: "som om hon var en fladdermus i en grotta." Vidare kan sägas att ... Innehåller elevens citatteknik några misstag?

  • A.

   Nej, inga

  • B.

   Ja, ett

  • C.

   Ja, två

  Correct Answer
  C. Ja, två
  Explanation
  Citat efter kolon ska innehålla stor bokstav, och om det inte fungerar bör citatet infogas på annat sätt. Sen, eftersom det inte är en hel mening som citeras, ska punkten stå utanför citattecknet.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Apr 01, 2011
  Quiz Created by
  IBLindman
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.