Evaluare MunŢII CarpaŢi

13 ntrebri | Attempts: 1862
Share

SettingsSettingsSettings
Evaluare MunŢII CarpaŢi - Quiz

Testul îşi propune verificarea cunoştinţelor elevilor din clasa a VIII-a după parcurgerea reliefului Munţilor Carpaţi.


Questions and Answers
 • 1. 
   Cel mai sudic munte din Carpatii Romanesti este:
  • A. 

   Almăjului

  • B. 

   Mehedinţi

  • C. 

   Leaota

 • 2. 
  Griupa Retezat- Godeanu este despărţită de Munţii Banatului prin:
  • A. 

   Culoarul Bistrei

  • B. 

   Valea Dunării

  • C. 

   Culoarul Timiş-Cerna

 • 3. 
  Depresiunea Loviştei este străbătută de:
  • A. 

   Jiu

  • B. 

   Olt

  • C. 

   Ialomiţa

 • 4. 
  Conuri vulcanice au Munţii:
  • A. 

   Făgăraş

  • B. 

   Bihor

  • C. 

   Gurghiu

 • 5. 
  Munţii Carpaţi s-au înălţat în timpul orogenezei alpine
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  Depresiunea Maramureş este străbătută de râurile Bistriţa şi Vişeu
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  Carpaţii Orientali sunt puţin fragmentaţi de ape şi au puţine depresiuni
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  Grupa Parângului cuprinde Munţii: Parâng, Căpăţânii, Lotrului, Cândrel, Şureanu
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  Printre grupele montane Făgăraş şi Parâng trece valea
 • 10. 
  Cea mai lungă creastă carpatică este cea a munţilor
 • 11. 
  În sudul Munţilor Banatului se află Defileul
 • 12. 
  Munţii din sudul Carpaţilor Orientali sunt alcătuiţi din roci
 • 13. 
  Precizaţi patru caracteristici şi patru diviziuni ale reliefului Munţilor Apuseni.
Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.