Diversitatea Lumii VII

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Profadebio
P
Profadebio
Community Contributor
Quizzes Created: 17 | Total Attempts: 209,988
�ntrebri: 71 | Attempts: 10,474

SettingsSettingsSettings
Diversitatea Lumii VII - Quiz

Biologie clasa a IX-a Test 1 Alegeţi un singur răspuns corect.


Questions and Answers
 • 1. 

  Ştiinţa care studiază clasificarea organismelor se numeşte:  

  • A.

   Citologie

  • B.

   Histologie

  • C.

   Sistematică

  • D.

   Genetică

  Correct Answer
  C. Sistematică
  Explanation
  Sistematica este ştiinţa care se ocupă de clasificarea organismelor în funcţie de caracteristicile lor comune. Aceasta implică identificarea şi numirea speciilor, organizarea acestora în grupuri mai mari şi stabilirea relaţiilor dintre ele. Sistematica are ca scop să ofere o înţelegere mai profundă a diversităţii vieţii şi să ofere o bază pentru studiul evoluţiei şi relaţiilor dintre organisme.

  Rate this question:

 • 2. 

  Un ordin cuprinde mai multe:

  • A.

   Clase

  • B.

   Familii

  • C.

   Regnuri

  • D.

   încrengături

  Correct Answer
  B. Familii
  Explanation
  An ordin cuprinde mai multe niveluri de clasificare. În acest caz, cel mai specific nivel de clasificare este "familii". Un ordin poate conține mai multe familii, care sunt grupuri de organisme similare într-un anumit mod. Deci, răspunsul corect este "familii".

  Rate this question:

 • 3. 

  Afecţiunea provocată organismului uman de un virus este:

  • A.

   Tuberculoza

  • B.

   SIDA

  • C.

   Sifilisul

  • D.

   Tetanosul

  Correct Answer
  B. SIDA
  Explanation
  The correct answer is SIDA because it is a condition caused by a virus that affects the human body. SIDA, also known as AIDS, is caused by the human immunodeficiency virus (HIV) and weakens the immune system, making individuals more susceptible to infections and diseases. Tuberculosis, syphilis, and tetanus are also caused by bacteria or other pathogens, not viruses.

  Rate this question:

 • 4. 

  Are corpul reprezentat de corm:

  • A.

   Feriga comună

  • B.

   Bacilul Koch

  • C.

   Drojdia de bere

  • D.

   Lichenul de piatră

  Correct Answer
  A. Feriga comună
  Explanation
  The correct answer is "feriga comună" because corpul reprezentat de corm refers to the underground stem structure of a fern. The other options, bacilul Koch, drojdia de bere, and lichenul de piatră, do not have a corm structure.

  Rate this question:

 • 5. 

  Este un chiropter:

  • A.

   Pinguinul

  • B.

   Liliacul

  • C.

   Delfinul

  • D.

   Rechinul

  Correct Answer
  B. Liliacul
  Explanation
  The correct answer is "liliacul" because "liliacul" is the Romanian word for "bat," and the question is asking for the translation of "It is a bat."

  Rate this question:

 • 6. 

  Scoicile:

  • A.

   Pot trăi şi în mediul aerian

  • B.

   Au schelet intern

  • C.

   Prezintă cochilie internă

  • D.

   Au respiraţie branhială

  Correct Answer
  D. Au respiraţie branhială
  Explanation
  The given statement suggests that scoicile have branhial respiration. This means that they breathe through gills, which are specialized organs that extract oxygen from water. This is a characteristic feature of many aquatic organisms, including scoicile.

  Rate this question:

 • 7. 

  Aparţine gasteropodelor:

  • A.

   Caracatiţa

  • B.

   Lipitoarea

  • C.

   Limaxul

  • D.

   Sepia

  Correct Answer
  C. Limaxul
  Explanation
  Limaxul aparține gasteropodelor deoarece este un melc terestru care face parte din clasa Gastropoda. Aceasta este o clasă de moluște care includ melcii și melcii de mare. Limaxul are un corp moale, o cochilie redusă sau absentă și se deplasează prin secreția de mucus.

  Rate this question:

 • 8. 

  Constituie o adaptare a amfibienilor la mediul de viaţă terestru:

  • A.

   Membrana interdigitală

  • B.

   Respiraţia pulmonară

  • C.

   Reproducerea asexuată

  • D.

   Tegumentul îngroşat

  Correct Answer
  B. Respiraţia pulmonară
  Explanation
  Respirația pulmonară este o adaptare a amfibienilor la mediul de viață terestru deoarece le permite să respire aerul atmosferic. Această adaptare le permite să se răspândească pe uscat și să respire oxigenul necesar pentru supraviețuire prin intermediul plămânilor.

  Rate this question:

 • 9. 

  Iepurele:

  • A.

   Aparţine mamiferelor placentare

  • B.

   Este adaptat mediului de viaţă acvatic

  • C.

   Face parte dintre chiroptere

  • D.

   Prezintă membre cu dezvoltare egală

  Correct Answer
  A. Aparţine mamiferelor placentare
  Explanation
  The given answer states that the rabbit belongs to placental mammals. Placental mammals are a group of mammals that give birth to live young ones and have a placenta to nourish the developing fetus. This is a correct statement as rabbits are indeed placental mammals.

  Rate this question:

 • 10. 

  Sporozoarele aparţin regnului:

  • A.

   Animale

  • B.

   Fungi

  • C.

   Plante

  • D.

   Protiste

  Correct Answer
  D. Protiste
  Explanation
  Sporozoans belong to the kingdom Protista. This kingdom includes a diverse group of eukaryotic organisms that do not fit into the other kingdoms such as animals, fungi, or plants. Sporozoans are microscopic, single-celled organisms that are parasitic in nature. They have complex life cycles and typically have multiple hosts in their life cycle. Examples of sporozoans include Plasmodium, which causes malaria, and Toxoplasma gondii, which causes toxoplasmosis.

  Rate this question:

 • 11. 

  Drojdiile sunt:

  • A.

   Ascomicete

  • B.

   Filicate

  • C.

   Sporozoare

  • D.

   Procariote

  Correct Answer
  A. Ascomicete
  Explanation
  Ascomicete is the correct answer because it refers to a group of fungi that reproduce sexually by forming specialized structures called asci, which contain spores. They are characterized by their sac-like structures and include commonly known fungi such as yeasts and morel mushrooms. Ascomicete fungi play important roles in various ecological processes, including decomposition and symbiotic relationships with plants.

  Rate this question:

 • 12. 

  Tisa:

  • A.

   Este o specie ocrotită prin lege

  • B.

   Face parte din grupul angiospermelor

  • C.

   Prezintă seminţele închise în fruct

  • D.

   Se reproduce asexuat prin rizomi

  Correct Answer
  A. Este o specie ocrotită prin lege
  Explanation
  The given correct answer states that "este o specie ocrotită prin lege" which translates to "it is a species protected by law." This suggests that the species mentioned in the previous statements is legally protected, possibly due to its endangered status or ecological importance.

  Rate this question:

 • 13. 

  Mamiferele placentare au:

  • A.

   Inimă tricamerală

  • B.

   Diafragm

  • C.

   Fecundaţie externă

  • D.

   Respiraţie intestinală

  Correct Answer
  B. Diafragm
  Explanation
  Mamiferele placentare au diafragm, care este un mușchi care separă cavitatea toracică de cea abdominală. Acest mușchi joacă un rol important în procesul de respirație, deoarece se contractă și se relaxează pentru a permite expansiunea și contracția plămânilor. Diafragmul ajută la crearea unei diferențe de presiune între interiorul și exteriorul plămânilor, permițând aerului să intre și să iasă în timpul respirației.

  Rate this question:

 • 14. 

  Arahnidele:

  • A.

   Prezintă picioare articulate

  • B.

   Se hrănesc autotrof

  • C.

   Se mai numesc crustacei

  • D.

   Sunt alunele de pământ

  Correct Answer
  A. Prezintă picioare articulate
  Explanation
  The given answer states that arachnids have articulated legs. This means that their legs have joints or segments, allowing them to move and bend in different directions. This characteristic is true for arachnids such as spiders, scorpions, and ticks. It is an important feature that distinguishes them from other groups of animals. The other statements provided in the question, such as "se hrănesc autotrof" (they feed autotrophically), "se mai numesc crustacei" (they are also called crustaceans), and "sunt alunele de pământ" (they are earthnuts), are incorrect and do not describe arachnids accurately.

  Rate this question:

 • 15. 

  Drojdia de bere:

  • A.

   Este o specie parazită

  • B.

   Prezintă un perete celular de natură lipidică

  • C.

   Realizează fermentaţie alcoolică

  • D.

   Se hrăneşte autotrof, în absenţa luminii

  Correct Answer
  C. Realizează fermentaţie alcoolică
  Explanation
  Drojdia de bere realizează fermentaţie alcoolică, ceea ce înseamnă că transformă zaharurile în alcool etilic şi dioxid de carbon în absenţa oxigenului. Această caracteristică este esenţială în producerea berii şi a altor băuturi alcoolice, deoarece drojdia de bere este responsabilă pentru producerea alcoolului în timpul procesului de fermentaţie.

  Rate this question:

 • 16. 

  Tenia:

  • A.

   Aparţine protistelor

  • B.

   Este parazită la om

  • C.

   Reprezintă un vierme cilindric

  • D.

   Trăieşte liber în mediul acvatic

  Correct Answer
  B. Este parazită la om
  Explanation
  The correct answer is "este parazită la om" because the word "tenia" refers to a parasitic organism that infects humans. This organism is commonly known as a tapeworm and it lives in the intestines of its host, causing various health problems. It is important to note that tenia is not a free-living organism and it does not belong to the group of protists.

  Rate this question:

 • 17. 

  Streptococul este:

  • A.

   Protist

  • B.

   Plantă

  • C.

   Ciupercă

  • D.

   Bacterie

  Correct Answer
  D. Bacterie
  Explanation
  Streptococul este o bacterie.

  Rate this question:

 • 18. 

  Pteridofitele aparţin regnului:

  • A.

   Monera

  • B.

   Protista

  • C.

   Fungi

  • D.

   Plante

  Correct Answer
  D. Plante
  Explanation
  Pteridophytes are a group of plants that include ferns, horsetails, and clubmosses. They have vascular tissues, roots, stems, and leaves, which are characteristics of plants. Therefore, the correct answer is "plante."

  Rate this question:

 • 19. 

  Sporozoarele:

  • A.

   Fac parte din încrengătura Fungi

  • B.

   Se hrănesc fotoautotrof

  • C.

   Au forme de coci, bacili, spirale

  • D.

   Sunt organisme parazite

  Correct Answer
  D. Sunt organisme parazite
  Explanation
  The given answer states that sporozoarele are organisms that are parasites. This means that they rely on other organisms for their survival and obtain nutrients from them. This is supported by the information provided in the question, which states that sporozoarele are not photoautotrophic (do not produce their own food through photosynthesis) and have various forms such as cocci, bacilli, and spirals. Therefore, the answer correctly identifies sporozoarele as parasitic organisms.

  Rate this question:

 • 20. 

  Este o caracteristică a celulelor bacteriene, prezenţa:

  • A.

   Centrului celular

  • B.

   Mitocondriilor în citoplasmă

  • C.

   Aparatului Golgi lângă nucleu

  • D.

   Nucleoidului nedelimitat de membrană

  Correct Answer
  D. Nucleoidului nedelimitat de membrană
  Explanation
  This answer is correct because bacterial cells do not have a defined nucleus like eukaryotic cells. Instead, they have a region called the nucleoid where the genetic material (DNA) is located. The nucleoid is not surrounded by a membrane, unlike the nucleus in eukaryotic cells. This allows for easier access to the DNA for transcription and translation processes in bacterial cells.

  Rate this question:

 • 21. 

  Virusurile:

  • A.

   Sunt procariote

  • B.

   Nu au metabolism propriu

  • C.

   Se reproduce prin diviziune celulară

  • D.

   Sunt autotrofe

  Correct Answer
  B. Nu au metabolism propriu
  Explanation
  Viruses do not have their own metabolism. Unlike prokaryotes, which are single-celled organisms that can carry out metabolic processes, viruses are not considered living organisms and therefore do not have the ability to carry out metabolic activities. They rely on host cells to replicate and reproduce, using the host's cellular machinery to carry out necessary metabolic processes. Therefore, the statement "nu au metabolism propriu" (they do not have their own metabolism) is correct.

  Rate this question:

 • 22. 

  Este viroză:

  • A.

   Hepatita

  • B.

   Ulcerul

  • C.

   Giardioza

  • D.

   Malaria

  Correct Answer
  A. Hepatita
  Explanation
  Hepatita este o boală virală care afectează ficatul. Este cauzată de un virus care se transmite prin contactul cu sângele sau fluidele corporale infectate. Simptomele hepatitei pot varia de la ușoare la severe și pot include oboseală, dureri abdominale, icter (colorarea galbenă a pielii și a ochilor), pierderea poftei de mâncare și greață. Tratamentul hepatitei poate implica medicamente antivirale, odihnă și modificări ale stilului de viață.

  Rate this question:

 • 23. 

  Este boală produsă de un sporozoar:

  • A.

   Hepatita

  • B.

   Ulcerul

  • C.

   Giardioza

  • D.

   Malaria

  Correct Answer
  D. Malaria
  Explanation
  Malaria este o boală produsă de un sporozoar. Aceasta este cauzată de parazitul Plasmodium, care este transmis de către țânțarii infectați. Parazitul intră în organismul uman prin înțepătura țânțarului și se dezvoltă în celulele hepatice, apoi invadează globulele roșii, cauzând simptome precum febră, frisoane, oboseală și dureri de cap. Malaria poate fi o boală gravă și, în unele cazuri, poate fi fatală dacă nu este tratată corespunzător.

  Rate this question:

 • 24. 

  Salamandrele sunt:

  • A.

   Amfibieni

  • B.

   Păsări

  • C.

   Peşti

  • D.

   Reptile

  Correct Answer
  A. Amfibieni
  Explanation
  Salamandrele sunt amfibieni deoarece ele fac parte din clasa Amfibieni, care este un grup de animale vertebrate care trăiesc atât pe uscat, cât și în apă. Acestea au caracteristici specifice amfibienilor, cum ar fi pielea umedă și permeabilă, respirație prin plămâni și prin piele, precum și faptul că trec printr-un stadiu de metamorfoză în dezvoltarea lor.

  Rate this question:

 • 25. 

  Ofidienii:

  • A.

   Au tegumentul îngroşat

  • B.

   îşi depun ouăle în apă

  • C.

   Au respiraţie prin branhii

  • D.

   Se dezvoltă prin metamorfoză

  Correct Answer
  A. Au tegumentul îngroşat
  Explanation
  The correct answer is "au tegumentul îngroşat". This means that Ofidienii have a thickened skin. The thickened skin helps protect them from external threats and provides support for their bodies.

  Rate this question:

 • 26. 

  Din încrengătura moluşte face parte:

  • A.

   Racul

  • B.

   Lipitoarea

  • C.

   Nautilul

  • D.

   Păianjenul

  Correct Answer
  C. Nautilul
  Explanation
  The nautilus is a mollusk, which is a type of invertebrate animal that typically has a soft body enclosed in a shell. The other options listed, such as the crab, leech, and spider, are not mollusks. Therefore, the correct answer is nautilul.

  Rate this question:

 • 27. 

  Pinipedele au:

  • A.

   Reproducere sexuată ovipară

  • B.

   Respiraţie branhială şi tegumentară

  • C.

   Locomoţie prin mers şi alergare

  • D.

   Placentă în timpul dezvoltării embrionare

  Correct Answer
  D. Placentă în timpul dezvoltării embrionare
  Explanation
  Pinipedele au placentă în timpul dezvoltării embrionare. Acest lucru înseamnă că embrionii lor se dezvoltă în uterul mamei și primesc nutrienți și oxigen prin intermediul unei plăci placentare. Această adaptare permite o dezvoltare mai avansată a embrionilor și asigură o mai mare șansă de supraviețuire a puilor. Respirația branhială și tegumentară se referă la faptul că pinipedele pot respira atât prin branhiile lor, cât și prin pielea lor. Locomoția prin mers și alergare se referă la modul în care se deplasează, folosindu-și membrele pentru a merge pe uscat. Reproducerea sexuată ovipară nu este o caracteristică a pinipedelor, deoarece acestea se reproduc prin naștere live, nu prin ouă.

  Rate this question:

 • 28. 

  Chiropterele:

  • A.

   Au respiraţie pulmo-cutanee

  • B.

   Sunt vertebrate placentare

  • C.

   Au corpul acoperit cu pene, puf, fulgi

  • D.

   Sunt organisme ovipare

  Correct Answer
  B. Sunt vertebrate placentare
  Explanation
  The correct answer is "sunt vertebrate placentare." This means that chiropters are placental mammals. Placental mammals are a group of mammals that give birth to live young ones, nourished by a placenta during gestation. This distinguishes them from oviparous organisms, which lay eggs. The other options given in the question, such as having pulmo-cutaneous respiration and a body covered in feathers, fur, or scales, are not applicable to chiropters.

  Rate this question:

 • 29. 

  Cefalopodele:

  • A.

   Trăiesc în mediul terestru

  • B.

   Prezintă un cap şi mai multe tentacule

  • C.

   Au corpul protejat de un schelet chitinos

  • D.

   Au ca reprezentanţi crabul şi racul

  Correct Answer
  B. Prezintă un cap şi mai multe tentacule
  Explanation
  Cefalopodele prezintă un cap şi mai multe tentacule.

  Rate this question:

 • 30. 

  La brad:

  • A.

   Florile nu au înveliş floral

  • B.

   Sămânţa este închisă în fruct

  • C.

   Florile sunt hermafrodite

  • D.

   Ovulele sunt localizate în ovar

  Correct Answer
  A. Florile nu au înveliş floral
  Explanation
  The correct answer is "florile nu au înveliş floral" which translates to "the flowers do not have a floral envelope." This means that the flowers lack the protective outer covering that is typically found in most flowers.

  Rate this question:

 • 31. 

  Aparţine platelminţilor:

  • A.

   Tenia

  • B.

   Trichina

  • C.

   Melcul

  • D.

   Râmă

  Correct Answer
  A. Tenia
  Explanation
  The correct answer is tenia because it belongs to the group of flatworms known as platyhelminthes. Tenia is a parasitic flatworm that lives in the intestines of vertebrates, including humans. It has a long, flat body with segments and is commonly known as a tapeworm.

  Rate this question:

 • 32. 

  Viermele de gălbează:

  • A.

   Face parte din încrengătura Nemathelminthes

  • B.

   Are corpul format din inele

  • C.

   Este lipsit de sistem respirator

  • D.

   Este un ectoparazit

  Correct Answer
  C. Este lipsit de sistem respirator
  Explanation
  The correct answer is "este lipsit de sistem respirator" which means "it is devoid of a respiratory system". This suggests that the Viermele de gălbează does not have a specialized organ or system for breathing, unlike other organisms that may have gills or lungs. This could imply that it obtains oxygen through a different method or does not require as much oxygen for survival.

  Rate this question:

 • 33. 

  Amfibienii:

  • A.

   Au respiraţie exclusiv pulmonară

  • B.

   Includ grupa lacertilienilor

  • C.

   Produc ouă cu coajă calcaroasă

  • D.

   Sunt dependenţi de mediul acvatic

  Correct Answer
  D. Sunt dependenţi de mediul acvatic
  Explanation
  Amfibienii sunt dependenți de mediul acvatic deoarece majoritatea speciilor au un stadiu larvar acvatic în viața lor, unde trăiesc și se dezvoltă în apă. În plus, mulți amfibieni adulți au nevoie de apă pentru a se reproduce și pentru a-și menține nivelul de hidratare. Ei au pielea permeabilă care le permite să absoarbă apa și substanțele chimice din mediul înconjurător, iar deshidratarea poate fi fatală pentru ei. Prin urmare, mediul acvatic este esențial pentru supraviețuirea și funcționarea normală a amfibienilor.

  Rate this question:

 • 34. 

  Grâul este o plantă:

  • A.

   Autotrofă

  • B.

   Saprofită

  • C.

   Parazită

  • D.

   Heterotrofă

  Correct Answer
  A. Autotrofă
  Explanation
  The correct answer is "autotrofă" because plants are known to be autotrophic organisms. Autotrophs are capable of producing their own food through photosynthesis, using sunlight, water, and carbon dioxide to synthesize organic compounds. Plants have specialized structures called chloroplasts that contain chlorophyll, which enables them to capture sunlight and convert it into energy. This energy is then used to convert carbon dioxide and water into glucose, which serves as their source of energy. Therefore, plants are considered autotrophs.

  Rate this question:

 • 35. 

  Broasca de lac face parte din grupul:

  • A.

   Urodele

  • B.

   Anure

  • C.

   Reptile

  • D.

   Anelide

  Correct Answer
  B. Anure
  Explanation
  The correct answer is anure because the lake frog belongs to the group of amphibians known as anurans. Anurans are characterized by their ability to live both in water and on land, and they undergo a metamorphosis from tadpole to adult frog. They have smooth, moist skin and lay their eggs in water.

  Rate this question:

 • 36. 

  Salamandra face parte din grupul:

  • A.

   Urodele

  • B.

   Anure

  • C.

   Reptile

  • D.

   Anelide

  Correct Answer
  A. Urodele
  Explanation
  Salamandra face parte din grupul urodele. Urodelele sunt un ordin de amfibieni care includ salamandrele și tritoni. Aceste animale se caracterizează prin prezența unei cozi lungi și a membrelor care le permit să trăiască atât în apă, cât și pe uscat. Prin urmare, răspunsul corect este urodele.

  Rate this question:

 • 37. 

  Lipitoarea face parte din grupul:

  • A.

   Urodele

  • B.

   Anure

  • C.

   Reptile

  • D.

   Anelide

  Correct Answer
  D. Anelide
  Explanation
  The correct answer is "anelide" because a leech is a type of annelid, which is a segmented worm. Annelids are characterized by their segmented bodies and the presence of bristles called setae. Leeches belong to the subclass Hirudinea and are known for their ability to suck blood from their hosts.

  Rate this question:

 • 38. 

  Este chiropter:

  • A.

   Elefantul

  • B.

   Liliacul

  • C.

   Morsa

  • D.

   Pinguinul

  Correct Answer
  B. Liliacul
  Explanation
  The correct answer is "liliacul" because "liliacul" is the Romanian word for "bat." The question asks for the translation of "chiropter" into Romanian, and "liliacul" is the correct translation.

  Rate this question:

 • 39. 

  Pinguinul aparţine următoarei clase de vertebrate:

  • A.

   Amfibieni

  • B.

   Reptile

  • C.

   Păsări

  • D.

   Mamifere

  Correct Answer
  C. Păsări
  Explanation
  The correct answer is "păsări" because penguins are a type of bird. They have feathers, lay eggs, and have beaks, which are characteristics of birds. Despite not being able to fly, penguins are still considered birds because they share many other traits with birds.

  Rate this question:

 • 40. 

  Aparţin moluştelor:

  • A.

   Tenia şi melcul

  • B.

   Trichina şi caracatiţa

  • C.

   Melcul şi sepia

  • D.

   Râma şi lipitoarea

  Correct Answer
  C. Melcul şi sepia
  Explanation
  The correct answer is "melcul şi sepia". Both the snail (melcul) and the cuttlefish (sepia) belong to the mollusk group. Mollusks are a large and diverse group of invertebrates that includes animals such as snails, clams, squids, and octopuses. They are characterized by having a soft body, often protected by a hard shell, and a muscular foot for locomotion. Snails and cuttlefish are both examples of mollusks that have shells.

  Rate this question:

 • 41. 

  Aparţin anelidelor:

  • A.

   Tenia şi melcul

  • B.

   Trichina şi caracatiţa

  • C.

   Melcul şi râma

  • D.

   Râma şi lipitoarea

  Correct Answer
  D. Râma şi lipitoarea
  Explanation
  The correct answer is "râma şi lipitoarea" because both râma (earthworm) and lipitoarea (leech) are classified as annelids. Annelids are a phylum of segmented worms that have a cylindrical body and are characterized by the presence of bristles called setae. Both râma and lipitoarea exhibit these characteristics and belong to the same phylum.

  Rate this question:

 • 42. 

  Rezervaţiile biosferei din România sunt:

  • A.

   Delta Dunării, Retezat, Pietrosul Rodnei

  • B.

   Piatra Craiului, Bucegi, Peştera Urşilor

  • C.

   Delta Dunării, Lacul Roşu, Cheile Nerei

  • D.

   Pietrosul Rodnei, Făgăraş, Insula Mare a Brăilei

  Correct Answer
  A. Delta Dunării, Retezat, Pietrosul Rodnei
  Explanation
  The correct answer is Delta Dunării, Retezat, Pietrosul Rodnei. These are the biosphere reserves in Romania.

  Rate this question:

 • 43. 

  Păianjenul, scorpionul şi căpuşa sunt:

  • A.

   Arahnide

  • B.

   Crustacei

  • C.

   Miriapode

  • D.

   Insecte

  Correct Answer
  A. Arahnide
  Explanation
  The correct answer is "arahnide" because păianjenul (spider), scorpionul (scorpion), and căpuşa (tick) all belong to the arachnid class. Arachnids are characterized by having eight legs, two main body parts, and no antennae. They are not crustaceans (crustacei), which include animals like crabs and lobsters, or myriapods (miriapode), which include animals like centipedes and millipedes. Insects (insecte) have six legs and three main body parts, so they are also not the correct answer.

  Rate this question:

 • 44. 

  Crabul şi homarul sunt:

  • A.

   Arahnide

  • B.

   Crustacei

  • C.

   Miriapode

  • D.

   Insecte

  Correct Answer
  B. Crustacei
  Explanation
  The correct answer is crustacei. Crabs and lobsters are both crustaceans, which are a group of arthropods that includes animals such as shrimps, crabs, lobsters, and barnacles. They are characterized by having a hard exoskeleton, multiple pairs of jointed appendages, and a segmented body. Both crabs and lobsters have a similar body structure with a hard shell, jointed legs, and specialized claws. They also live in marine environments and are known for their delicious meat, making them popular seafood choices.

  Rate this question:

 • 45. 

  Urechelniţa şi scolopendra sunt:

  • A.

   Arahnide

  • B.

   Crustacei

  • C.

   Miriapode

  • D.

   Insecte

  Correct Answer
  C. Miriapode
  Explanation
  Urechelniţa şi scolopendra sunt miriapode.

  Rate this question:

 • 46. 

  Coropişniţa şi ploşniţa cerealelor sunt:

  • A.

   Arahnide

  • B.

   Crustacei

  • C.

   Miriapode

  • D.

   Insecte

  Correct Answer
  D. Insecte
  Explanation
  The correct answer is "insecte" because "Coropişniţa şi ploşniţa cerealelor" are both types of pests that infest cereal crops. Both "coropişniţa" and "ploşniţa" are commonly known as cereal bugs or grain bugs, which are insects that feed on cereal crops such as wheat, corn, and rice. Therefore, the correct classification for them is "insecte."

  Rate this question:

 • 47. 

  Scoica de râu şi midia sunt:

  • A.

   Gasteropode

  • B.

   Artropode

  • C.

   Cefalopode

  • D.

   Lamelibranhiate

  Correct Answer
  D. Lamelibranhiate
  Explanation
  The correct answer is "lamelibranhiate." This is because the term "lamelibranhiate" refers to a type of mollusk that includes animals such as clams, mussels, and oysters. Scoica de râu (river clam) and midia (mussel) are both examples of lamelibranhiates, as they have a shell composed of two hinged valves.

  Rate this question:

 • 48. 

  Rechinul, pisica de mare şi vulpea de mare sunt:

  • A.

   Peşti osoşi

  • B.

   Peşti cartilaginoşi

  • C.

   Mamifere marine

  • D.

   Ciclostomi

  Correct Answer
  B. Peşti cartilaginoşi
  Explanation
  The correct answer is "peşti cartilaginoşi" which translates to "cartilaginous fish" in English. This is because the words "Rechinul" (shark), "pisica de mare" (seahorse), and "vulpea de mare" (seal) are all examples of marine animals that belong to the category of cartilaginous fish. These fish have skeletons made of cartilage instead of bone, which gives them a more flexible body structure.

  Rate this question:

 • 49. 

  Crapul, ştiuca şi păstrăvul sunt:

  • A.

   Teleosteeni

  • B.

   Acipenseride

  • C.

   Dipnoi

  • D.

   Crosopterigieni

  Correct Answer
  A. Teleosteeni
  Explanation
  The correct answer is teleosteeni. Teleosts are a group of bony fish that make up the largest and most diverse class of fish. They are characterized by having a symmetrical tail, a homocercal caudal fin, and a bony skeleton. Crapul, ştiuca, and păstrăvul are all types of fish that belong to the teleost group. Acipenseride refers to sturgeons, which are a different group of fish known for their cartilaginous skeleton. Dipnoi refers to lungfish, which are also not teleosts. Crosopterigieni is not a valid term in the context of fish classification.

  Rate this question:

 • 50. 

  Nisetrul, morunul, păstruga şi cega sunt:

  • A.

   Acipenseride

  • B.

   Teleosteeni

  • C.

   Dipnoi

  • D.

   Crosopterigieni

  Correct Answer
  A. Acipenseride
  Explanation
  Nisetrul, morunul, păstruga şi cega sunt acipenseride.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.