Digestia LA Mamifere

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Profadebio
P
Profadebio
Community Contributor
Quizzes Created: 17 | Total Attempts: 209,988
�ntrebri: 44 | Attempts: 9,054

SettingsSettingsSettings
Digestia LA Mamifere - Quiz

Biologie clasa a X-a


Questions and Answers
 • 1. 

  Stomacul comunică cu duodenul prin:

  • A.

   Cardia

  • B.

   Faringe

  • C.

   Laringe

  • D.

   Orificiul piloric

  Correct Answer
  D. Orificiul piloric
  Explanation
  The stomach communicates with the duodenum through the orificiul piloric. This opening, located at the lower end of the stomach, allows the partially digested food to pass from the stomach into the small intestine. The orificiul piloric is surrounded by a ring of muscles called the pyloric sphincter, which controls the flow of food into the duodenum and prevents backflow into the stomach.

  Rate this question:

 • 2. 

  Duodenul este un segment al:

  • A.

   Esofagului

  • B.

   Faringelui

  • C.

   Intestinului gros

  • D.

   Intestinului subţire

  Correct Answer
  D. Intestinului subţire
  Explanation
  The correct answer is "intestinului subţire". The question asks for the segment of the digestive system, and the duodenum is a part of the small intestine. It is the first segment of the small intestine, connecting to the stomach and playing a crucial role in the digestion and absorption of nutrients.

  Rate this question:

 • 3. 

  Aparţine sucului gastric enzima:

  • A.

   Tripsina

  • B.

   Pepsina

  • C.

   Lactaza

  • D.

   Amilaza

  Correct Answer
  B. Pepsina
  Explanation
  The correct answer is pepsina. Pepsin is an enzyme that is found in the gastric juice of the stomach. It is responsible for breaking down proteins into smaller peptides. Lactase is an enzyme that breaks down lactose, amylase breaks down starch, and tripsin breaks down proteins in the small intestine. However, pepsin is specifically found in the gastric juice, making it the correct answer.

  Rate this question:

 • 4. 

  În stomac, digestia chimică a proteinelor este realizată de:

  • A.

   Bilă

  • B.

   Salivă

  • C.

   Sucul gastric

  • D.

   Sucul pancreatic

  Correct Answer
  C. Sucul gastric
  Explanation
  The correct answer is "sucul gastric." In the stomach, the chemical digestion of proteins is carried out by gastric juice, which is produced by the gastric glands in the stomach lining. Gastric juice contains hydrochloric acid and enzymes like pepsin, which break down proteins into smaller peptides. This process is essential for the absorption and utilization of proteins by the body. Bile is produced by the liver and aids in the digestion and absorption of fats. Saliva is produced by the salivary glands and helps in the initial breakdown of carbohydrates. Pancreatic juice, produced by the pancreas, contains enzymes that further break down carbohydrates, proteins, and fats in the small intestine.

  Rate this question:

 • 5. 

  Acidul clorhidric:

  • A.

   Este prezent în sucul gastric

  • B.

   Emulsionează grăsimile

  • C.

   Hidrolizează aminoacizii

  • D.

   Neutralizează aciditatea din stomac

  Correct Answer
  A. Este prezent în sucul gastric
  Explanation
  Acidul clorhidric este prezent în sucul gastric.

  Rate this question:

 • 6. 

  Stomacul produce:

  • A.

   Bilă

  • B.

   Salivă

  • C.

   Suc gastric

  • D.

   Suc pancreatic

  Correct Answer
  C. Suc gastric
  Explanation
  The stomach produces gastric juice or gastric acid, which is a digestive fluid that helps break down food in the stomach. It contains enzymes and hydrochloric acid that aid in the digestion of proteins and kill bacteria that may be present in the food. This acidic environment is necessary for the proper digestion and absorption of nutrients in the stomach.

  Rate this question:

 • 7. 

  Amilaza acţionează la nivelul:

  • A.

   Cavităţii bucale

  • B.

   Ficatului

  • C.

   Intestinului gros

  • D.

   Colonului

  Correct Answer
  A. Cavităţii bucale
  Explanation
  Amilaza acționează la nivelul cavității bucale. Amilaza este o enzimă digestivă secretată de glandele salivare și are rolul de a descompune carbohidrații în molecule mai mici, cum ar fi glucoza. Prin acțiunea sa în cavitatea bucală, amilaza începe procesul de digestie a carbohidraților înainte ca aceștia să ajungă în stomac și intestinul subțire.

  Rate this question:

 • 8. 

  Amilaza acţionează la nivelul:

  • A.

   Intestinului subţire

  • B.

   Ficatului

  • C.

   Intestinului gros

  • D.

   Colonului

  Correct Answer
  A. Intestinului subţire
  Explanation
  Amilaza acţionează la nivelul intestinului subţire. Aceasta este o enzimă produsă de pancreas și este responsabilă pentru descompunerea carbohidraților în molecule mai mici, cum ar fi glucoza. Intestinul subţire este locul principal de absorbție a nutrienților în organism, iar prezența amilazei în acest organ ajută la descompunerea carbohidraților și la asigurarea absorției adecvate a acestora în sânge.

  Rate this question:

 • 9. 

  Bila este secretată de:

  • A.

   Ficat

  • B.

   Pancreas

  • C.

   Ovar

  • D.

   Vezica biliară

  Correct Answer
  A. Ficat
  Explanation
  Bila este secretată de ficat. (Bile is secreted by the liver.)

  Rate this question:

 • 10. 

  Intestinul subţire este cel mai lung la:

  • A.

   Carnivore

  • B.

   Erbivore

  • C.

   Insectivore

  • D.

   Omnivore

  Correct Answer
  B. Erbivore
  Explanation
  The correct answer is "erbivore" because herbivores primarily eat plant material, which is more difficult to digest and requires a longer digestive tract. The small intestine is responsible for absorbing nutrients from food, and in herbivores, it needs to be longer to allow for more efficient digestion and absorption of nutrients from plant matter. Carnivores, insectivores, and omnivores have shorter small intestines as they primarily consume animal-based foods, which are easier to digest and require less time for nutrient absorption.

  Rate this question:

 • 11. 

  Din bilă lipsesc:

  • A.

   Enzimele

  • B.

   Pigmenţii biliari

  • C.

   Sărurile biliare

  • D.

   Sărurile minerale

  Correct Answer
  A. Enzimele
  Explanation
  Enzymes are missing from the bile. Bile is a digestive fluid produced by the liver and stored in the gallbladder. It plays a crucial role in the digestion and absorption of fats in the small intestine. Enzymes in the bile help break down fats into smaller molecules, making them easier to digest and absorb. Without enzymes, the digestion and absorption of fats would be impaired, leading to potential digestive issues and nutrient deficiencies. Therefore, the absence of enzymes in the bile would have a negative impact on the overall digestive process.

  Rate this question:

 • 12. 

  Este suc digestiv:

  • A.

   Amilaza

  • B.

   Bila

  • C.

   Lactaza

  • D.

   Pepsina

  Correct Answer
  B. Bila
  Explanation
  Bile is a digestive juice produced by the liver and stored in the gallbladder. It helps in the breakdown and absorption of fats in the small intestine. Bile contains bile acids, which emulsify fats and make them easier to digest. It also helps in the absorption of fat-soluble vitamins. Therefore, bile is an important component of the digestive process.

  Rate this question:

 • 13. 

  Pigmenţii biliari:

  • A.

   Hidrolizează proteinele

  • B.

   Emulsionează grăsimile

  • C.

   Intră în compoziţia bilei

  • D.

   Se găsesc în sucul gastric

  Correct Answer
  C. Intră în compoziţia bilei
  Explanation
  Pigmenţii biliari intră în compoziţia bilei. Bila este un lichid produs de ficat și stocat în vezica biliară, care ajută la digestia grăsimilor din alimente. Pigmenţii biliari sunt substanțe colorate care se formează în ficat prin descompunerea hemoglobinei din globulele roșii vechi. Acești pigmenți sunt apoi secretați în intestinul subțire prin intermediul bilei, unde contribuie la emulsionarea grăsimilor și la absorbția acestora în organism.

  Rate this question:

 • 14. 

  Aparţine sistemelor digestiv şi respirator:

  • A.

   Cavitatea nazală

  • B.

   Esofagul

  • C.

   Faringele

  • D.

   Laringele

  Correct Answer
  C. Faringele
  Explanation
  The pharynx belongs to both the digestive and respiratory systems. It is a muscular tube that connects the nasal and oral cavities to the esophagus and larynx. In the digestive system, the pharynx plays a role in swallowing food and directing it towards the esophagus. In the respiratory system, it serves as a passage for air to travel from the nasal and oral cavities to the larynx and trachea. Therefore, the pharynx is an organ that is part of both the digestive and respiratory systems.

  Rate this question:

 • 15. 

  Nutrimentele rezultate din digestia a proteinelor sunt:

  • A.

   Acizii graşi

  • B.

   Aminoacizii

  • C.

   Glicerolul

  • D.

   Monozaharidele

  Correct Answer
  B. Aminoacizii
  Explanation
  The correct answer is aminoacizii. Nutrients resulting from the digestion of proteins are amino acids.

  Rate this question:

 • 16. 

  Nutrimentele rezultate din digestia glucidelor sunt:

  • A.

   Acizii graşi

  • B.

   Aminoacizii

  • C.

   Glicerolul

  • D.

   Monozaharidele

  Correct Answer
  D. Monozaharidele
  Explanation
  The correct answer is monozaharidele. Monozaharidele refer to monosaccharides, which are the simplest form of carbohydrates. They are the end product of carbohydrate digestion and can be easily absorbed by the body. Examples of monosaccharides include glucose, fructose, and galactose.

  Rate this question:

 • 17. 

  Glucidele sunt:

  • A.

   Absorbite sub formă de aminoacizi la vertebrate

  • B.

   Degradate enzimatic în stomacul vertebratelor

  • C.

   Depozitate în mitocondriile din celula vegetală

  • D.

   Sintetizate în procesul fotosintezei la plante

  Correct Answer
  D. Sintetizate în procesul fotosintezei la plante
  Explanation
  Glucidele sunt sintetizate în procesul fotosintezei la plante. Acest proces are loc în cloroplastele celulelor vegetale, unde energia luminoasă este utilizată pentru a converti dioxidul de carbon și apa în glucoză și oxigen. Glucoza este apoi folosită de plante pentru a produce energie și pentru a construi alte molecule organice necesare pentru creștere și dezvoltare. Prin urmare, sinteza glucidelor este un proces esențial pentru plante și are loc în timpul fotosintezei.

  Rate this question:

 • 18. 

  La mamifere, ficatul şi pancreasul aparţin sistemului:

  • A.

   Circulator

  • B.

   Respirator

  • C.

   Excretor

  • D.

   Digestiv

  Correct Answer
  D. Digestiv
  Explanation
  The correct answer is "digestiv" because the question asks which system the mammal, liver, and pancreas belong to. The liver and pancreas are both organs involved in the process of digestion, while a mammal is a type of animal that has a digestive system. Therefore, the correct answer is the digestive system.

  Rate this question:

 • 19. 

  Ficatul:

  • A.

   Este localizat sub diafragm

  • B.

   Se situează inferior faţă de intestinul gros

  • C.

   Intră în alcătuirea tubului digestiv

  • D.

   Participă la digestie prin secreţia unui suc acid

  Correct Answer
  A. Este localizat sub diafragm
  Explanation
  The correct answer is "este localizat sub diafragm." This means that the liver is located below the diaphragm. The liver is an organ located in the upper right side of the abdomen, beneath the diaphragm. It plays an important role in the digestive process by producing bile, which helps break down fats, and also detoxifies various substances in the body.

  Rate this question:

 • 20. 

  Absorbţia nutrimentelor are loc în:

  • A.

   Cavitatea bucală

  • B.

   Stomac

  • C.

   Intestinul subţire

  • D.

   Intestinul gros

  Correct Answer
  C. Intestinul subţire
  Explanation
  The absorption of nutrients occurs in the small intestine. This is where the majority of digestion takes place, and the small intestine is specifically adapted for nutrient absorption. It has a large surface area due to the presence of villi and microvilli, which increase the absorption capacity. The small intestine also contains specialized cells called enterocytes that are responsible for absorbing nutrients such as carbohydrates, proteins, and fats.

  Rate this question:

 • 21. 

  Nutrimentele rezultate din digestia amidonului sunt:

  • A.

   Acizi graşi

  • B.

   Aminoacizi

  • C.

   Monozaharide

  • D.

   Peptide

  Correct Answer
  C. Monozaharide
  Explanation
  The correct answer is monozaharide because during the digestion of starch, it is broken down into individual sugar molecules called monosaccharides. These monosaccharides, such as glucose, fructose, and galactose, can be easily absorbed by the body and used as a source of energy.

  Rate this question:

 • 22. 

  Digestia chimică a proteinelor începe în:

  • A.

   Cavitatea bucală

  • B.

   Stomac

  • C.

   Intestinul subţire

  • D.

   Intestinul gros

  Correct Answer
  B. Stomac
  Explanation
  The correct answer is "stomac." Digestia chimică a proteinelor începe în stomac. In stomac, enzima pepsina este secretată și ajută la descompunerea proteinelor în peptide mai mici. Aceasta este prima etapă a digestiei proteinelor în tractul digestiv.

  Rate this question:

 • 23. 

  Nutrimente care rezultă din digestia lipidelor sunt:

  • A.

   Acizii graşi

  • B.

   Aminoacizii

  • C.

   Glucoza

  • D.

   Peptidele

  Correct Answer
  A. Acizii graşi
  Explanation
  The correct answer is "acizii graşi" (fatty acids). This is because lipids are digested into smaller components called fatty acids, which can then be absorbed and used by the body for energy production. Fatty acids are an essential component of a healthy diet and play a crucial role in various bodily functions, including hormone production, cell membrane structure, and insulation of organs.

  Rate this question:

 • 24. 

  Glandele gastrice secretă:

  • A.

   Bilă

  • B.

   Enzime glicolitice

  • C.

   Enzime proteolitice

  • D.

   Suc intestinal

  Correct Answer
  C. Enzime proteolitice
  Explanation
  The gastric glands secrete proteolytic enzymes, which are enzymes that break down proteins. These enzymes are important for the digestion of proteins in the stomach.

  Rate this question:

 • 25. 

  La nivelul stomacului mamiferelor:

  • A.

   Acţionează enzimele pancreatice

  • B.

   Se varsă bila

  • C.

   Se obţin produşii finali ai unor lipide

  • D.

   Sunt hidrolizate glucidele

  Correct Answer
  C. Se obţin produşii finali ai unor lipide
  Explanation
  At the level of the mammalian stomach, the final products of some lipids are obtained. This suggests that the digestion and breakdown of lipids occur in the stomach, leading to the formation of the end products.

  Rate this question:

 • 26. 

  La nivelul tubului digestiv la mamifere:

  • A.

   Esofagul este cale digestivă şi respiratorie

  • B.

   Stomacul fitofagelor este mic

  • C.

   Intestinul gros începe cu colonul

  • D.

   Duodenul este prima regiune a intestinului subţire

  Correct Answer
  D. Duodenul este prima regiune a intestinului subţire
  Explanation
  The correct answer is "duodenul este prima regiune a intestinului subţire" (the duodenum is the first region of the small intestine). In the digestive system of mammals, the duodenum is the initial part of the small intestine where the partially digested food from the stomach enters. It is responsible for receiving digestive enzymes from the pancreas and bile from the liver to further break down the food and absorb nutrients. The duodenum plays a crucial role in the digestion and absorption of nutrients in the body.

  Rate this question:

 • 27. 

  Din enzimele produse de pancreasul exocrin:

  • A.

   Tripsina este o enzimă proteolitică

  • B.

   Lipazele pancreatice generează aminoacizi

  • C.

   Amilaza pancreatică atacă proteinele

  • D.

   Sărurile biliare emulsionează glucidele

  Correct Answer
  A. Tripsina este o enzimă proteolitică
  Explanation
  Tripsina este o enzimă proteolitică deoarece are capacitatea de a descompune proteinele în peptide mai mici și aminoacizi, prin procesul de hidroliză. Aceasta este produsă de pancreasul exocrin și este esențială în digestia proteinelor din alimente.

  Rate this question:

 • 28. 

  La om, organul localizat în partea dreaptă a cavităţii abdominale, sub bolta diafragmatică este:

  • A.

   Stomacul

  • B.

   Pancreasul

  • C.

   Ficatul

  • D.

   Duodenul

  Correct Answer
  C. Ficatul
  Explanation
  The correct answer is "ficatul" (the liver). The liver is an organ located in the right side of the abdominal cavity, beneath the diaphragm. It is responsible for various functions such as detoxification, metabolism of nutrients, production of bile, and storage of vitamins and minerals.

  Rate this question:

 • 29. 

  La nivelul intestinului subţire:

  • A.

   Aminoacizii sunt transformaţi în proteine

  • B.

   Enzimele bilei degradează acizii graşi şi glicerina

  • C.

   Se formează materiile fecale

  • D.

   Alimentele sunt supuse acţiunii sucului pancreatic

  Correct Answer
  D. Alimentele sunt supuse acţiunii sucului pancreatic
  Explanation
  In the small intestine, the food is subjected to the action of pancreatic juice. This juice contains enzymes that help break down carbohydrates, proteins, and fats into smaller molecules that can be easily absorbed by the body. This process is essential for the digestion and absorption of nutrients from the food we consume.

  Rate this question:

 • 30. 

  Nu conţine enzime:

  • A.

   Bila

  • B.

   Saliva

  • C.

   Sucul gastric

  • D.

   Sucul pancreatic

  Correct Answer
  A. Bila
  Explanation
  Bile is a digestive fluid produced by the liver and stored in the gallbladder. It plays a crucial role in the digestion and absorption of fats. However, bile itself does not contain any enzymes. Instead, it helps in the emulsification and breakdown of fats, allowing enzymes from other digestive juices like pancreatic juice to efficiently digest and absorb fats in the small intestine.

  Rate this question:

 • 31. 

  Digestia glucidelor începe în stomac sub acţiunea enzimelor glicolitice din sucul gastric.

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  B. False
  Explanation
  Digestia glucidelor începe în cavitatea bucală. Sucul gastric nu conţine enzime glicolitice.

  Rate this question:

 • 32. 

  Digestia proteinelor începe în stomac sub acţiunea tripsinei.

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  B. False
  Explanation
  Digestia proteinelor începe în stomac sub acţiunea pepsinei.

  Rate this question:

 • 33. 

  Lipaza gastrică emulsionează lipidele.

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  B. False
  Explanation
  Lipaza gastrică hidrolizează lipidele emulsionate.

  Rate this question:

 • 34. 

  Procesul prin care particulele nutritive solide sunt capturate cu ajutorul pseudopodelor şi apoi sunt înglobate în citoplasmă se numeşte........................................

  Correct Answer
  fagocitoză
  fagocitoza
  Explanation
  The correct answer for this question is "fagocitoză" or "fagocitoza". This process refers to the capture of solid nutrient particles using pseudopods and their subsequent engulfment into the cytoplasm.

  Rate this question:

 • 35. 

  Incisivii taie hrana şi funcţionează prin forfecare.

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  A. True
  Explanation
  The statement suggests that incisors cut food and work by using a scissor-like motion. This is true as incisors are the sharp, front teeth that are used for biting and cutting food. They have a flat, straight edge that allows them to slice through food effectively, similar to the action of a pair of scissors. Therefore, the given answer "True" is correct.

  Rate this question:

 • 36. 

  Faringele este un tub flexibil care face legătura între esofag şi stomac.

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  B. False
  Explanation
  Esofagul este un tub flexibil care face legătura între faringe şi stomac.

  Rate this question:

 • 37. 

  Orificiul prin care bolul alimentar trece în timpul deglutiţiei din esofag în stomac este.....................................

  Correct Answer
  cardia
  Explanation
  The correct answer is "cardia." The cardia is the opening through which the food bolus passes during swallowing from the esophagus into the stomach. It is located at the junction of the esophagus and the stomach and is responsible for preventing the backflow of stomach acid into the esophagus.

  Rate this question:

 • 38. 

  Orificiul prin care alimentele parţial digerate sunt evacuate spre duoden este.................................

  Correct Answer
  pilor
  Ori O orificiul piloric
  Explanation
  The correct answer is "pilor, orificiul piloric". The question is asking for the orifice through which partially digested food is evacuated towards the duodenum. The term "pilor" refers to the pylorus, which is the opening between the stomach and the small intestine. This is where the partially digested food passes through to continue the digestion process in the duodenum.

  Rate this question:

 • 39. 

  La om, organul situat în partea dreaptă a abdomenului, sub muşchiul diafragmă este................................

  Correct Answer
  ficatul
  ficat
  Explanation
  The correct answer is "ficatul". The question is asking for the organ located in the right part of the abdomen, below the diaphragm. The correct answer is the liver, which is an essential organ responsible for detoxification, metabolism, and production of bile.

  Rate this question:

 • 40. 

  La om, organul situat în partea stângă a abdomenului, sub muşchiul diafragmă este................................

  Correct Answer
  stomacul
  stomac
  Explanation
  The correct answer is "stomacul". The question asks for the organ located in the left part of the abdomen, below the diaphragm. The organ that fits this description is the stomach.

  Rate this question:

 • 41. 

  Rumegătoarele înghit hrana nemestecată care ajunge în ..........................................

  Correct Answer
  ierbar
 • 42. 

  La rumegătoare în ierbar se găsesc bacterii simbionte care descompun peretele celular celulozic al celulelor vegetale.

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  A. True
  Explanation
  The statement is true because rumen bacteria in herbivores' digestive systems have a symbiotic relationship with the host, helping to break down the cellulose cell walls of plant cells. This allows the host to extract nutrients from the plant material that would otherwise be indigestible.

  Rate this question:

 • 43. 

  Stomacul rumegătoarelor este format din ierbar, ciur, foios şi ...................................

  Correct Answer
  cheag
  Explanation
  The correct answer is "cheag." The question is asking for the component of the rumen of ruminants, which is a part of their stomach. The rumen is made up of "ierbar" (grass), "ciur" (chaff), "foios" (leaves), and "cheag" (curd).

  Rate this question:

 • 44. 

  Sucurile digestive care acţionează la nivelul intestinului subţire sunt: sucul pancreatic,................................. şi sucul intestinal.

  Correct Answer
  bila
  Explanation
  The correct answer is "bila". Bile is a digestive juice that is produced in the liver and stored in the gallbladder. It is released into the small intestine to help break down fats and aid in the absorption of nutrients. Bile contains bile salts, which emulsify fats, making them easier to digest. Without bile, the digestion and absorption of fats would be impaired.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.