Hydrosfera – Test Powtórkowy

17 Pyta | Attempts: 15105
Share

SettingsSettingsSettings
Hydrosfera Test Powtrkowy - Quiz

Sprawdź swoją wiedzę dotyczącą hydrosfery.


Questions and Answers
 • 1. 
  Ile wody zawiera wszechocean, czyli suma wszystkich oceanów na Ziemi? Odpowiedź znajdziesz na blogu.
  • A. 

   2 mld km3

  • B. 

   1,3 mld km3

  • C. 

   10 mld km3

 • 2. 
  Jaki procent hydrosfery stanowią wody słodkie?
  • A. 

   Ok. 10%

  • B. 

   50%

  • C. 

   2,5%

 • 3. 
  Parowanie wody z powierzchni roślin i zwierząt to:
 • 4. 
  Resublimacja to:
  • A. 

   Skroplenie pary wodnej prowadzące do powstania chmur

  • B. 

   Przesiąkanie wód powierzchniowych w podłoże

  • C. 

   Przejście lodu w parę wodną z pominięciem fazy ciekłej

  • D. 

   Przejście pary wodnej w lód z pominięciem fazy ciekłej

 • 5. 
  Największą powierzchnię ma ocean:
  • A. 

   Atlantycki

  • B. 

   Indyjski

  • C. 

   Spokojny (Pacyfik)

 • 6. 
  Zaznacz morza przybrzeżne:
  • A. 

   Północne

  • B. 

   Arabskie

  • C. 

   Ochockie

  • D. 

   Beringa

  • E. 

   Bałtyckie

 • 7. 
  Maksymalne zasolenie Morza Czerwonego, najbardziej słonego morza na świecie, wynosi:
  • A. 

   35‰

  • B. 

   40‰

  • C. 

   46‰

 • 8. 
  Pływy – cykliczne pionowe wahania poziomu wód – mają związek z występowaniem sił grawitacyjnych Księżyca i Słońca. Które ciało niebieskie ma większy wpływ na to zjawisko?
  • A. 

   Słońce, ponieważ jest centralnym punktem naszej galaktyki

  • B. 

   Księżyc, ponieważ znajduje się bliżej Ziemi

 • 9. 
  Spośród wymienionych prądów morskich zaznacz ciepłe.
  • A. 

   Gwinejski

  • B. 

   Peruwiański

  • C. 

   Norweski

  • D. 

   Oja-siwo

  • E. 

   Kuro-siwo

 • 10. 
  Zjawisko polegające na obniżeniu temperatury przypowierzchniowej warstwy wód Oceanu Spokojnego, spowodowane wzmocnieniem pasatów, wywołujące wzmożenie upwellingu oraz obfite opady m.in. w Australii to:
  • A. 

   El Niño

  • B. 

   La Niña

 • 11. 
  Zjawisko polegające na tym, że jedna rzeka dzieli się na dwa ramiona i odprowadza wodę do dwóch różnych dorzeczy to:
 • 12. 
  Czy istnieją rzeki płynące tylko przez kilka godzin po silnych opadach?
  • A. 

   Nie, to po prostu wynik spływania wody po nachyleniu terenu, którego nie można nazwać rzeką

  • B. 

   Tak, są to tzw. rzeki epizodyczne, charakterystyczne dla obszarów wybitnie suchych

 • 13. 
  Przykładem jeziora okresowego (wysychającego w porze suchej częściowo lub całkowicie) jest:
  • A. 

   Jezioro Bajkał

  • B. 

   Jezioro Czad

  • C. 

   Jezioro Ontario

 • 14. 
  Wskaż wiek jeziora dystorficznego.
  • A. 

   Jezioro młode

  • B. 

   Jezioro dojrzałe

  • C. 

   Jezioro stare

 • 15. 
  Jaką powierzchnię Ziemi pokrywają lody w postaci lądolodu, lodowców górskich i wieloletniej zmarzliny?
  • A. 

   5%

  • B. 

   11%

  • C. 

   21%

 • 16. 
  Ten rodzaj wód podziemnych powstaje z kondensacji pary wodnej wydzielającej się z magmy. Są to wody:
 • 17. 
  Wody wypływające z dużych głębokości, posiadające znacznie wyższą temperaturę od średniej rocznej temperatury powietrza w okolicy to wody:
Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.