Geografia Fizyczna Polski – Test Powtórkowy

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Mfraczek
M
Mfraczek
Community Contributor
Quizzes Created: 3 | Total Attempts: 37,916
Pyta: 24 | Attempts: 2,856

SettingsSettingsSettings
Geografia Fizyczna Polski Test Powt�rkowy - Quiz

Sprawdź swoją wiedzę dotyczącą geografii fizycznej Polski.


Questions and Answers
 • 1. 

  Rozciągłość równoleżnikowa Polski (mierzona wzdłuż równoleżnika 52o N) wynosi 10o01’. Ile to kilometrów?

  Correct Answer
  689, 689 km
  Explanation
  The given answer "689, 689 km" is the correct conversion of the given measurement of 10o01' of latitude in Poland along the parallel of 52o N into kilometers.

  Rate this question:

 • 2. 

  Znając dane dotyczące rozciągłości równoleżnikowej z poprzedniego pytania, oblicz różnicę czasu słonecznego między zachodnim i wschodnim krańcem kraju. Podaj tylko ilość minut.

  Correct Answer
  40
  Explanation
  Obliczenie: 1 st = 4 min. 10 st.01 min = 40 min 4 sek.

  Rate this question:

 • 3. 

  Podaj długość granicy morskiej Polski.

  Correct Answer
  440, 440 km
  Explanation
  The correct answer is 440 km. This is the length of Poland's maritime border.

  Rate this question:

 • 4. 

  Administracyjnie Polska jest podzielona na ile województw?

  Correct Answer
  16, szesnaście
  Explanation
  Polska jest administracyjnie podzielona na 16 województw. To oznacza, że kraj jest podzielony na 16 regionów, z których każdy ma swoje własne organy administracji, takie jak wojewoda i sejmik. Te województwa mają różne funkcje, takie jak zarządzanie lokalnymi sprawami, planowanie rozwoju regionalnego i świadczenie usług publicznych. Dzięki temu podziałowi Polska może efektywnie zarządzać różnymi obszarami kraju i dostosowywać się do różnych potrzeb i warunków lokalnych.

  Rate this question:

 • 5. 

  W którym mieście znajduje się siedziba wojewody lubuskiego?

  • A.

   Gorzów Wielkopolski

  • B.

   Zielona Góra

  • C.

   Poznań

  Correct Answer
  A. Gorzów Wielkopolski
  Explanation
  The correct answer is Gorzów Wielkopolski. Gorzów Wielkopolski is a city in western Poland and is the capital of the Lubusz Voivodeship. The voivodeship is an administrative division of Poland, and each voivodeship has a governor called a wojewoda. Therefore, the seat of the wojewoda of Lubuskie is located in Gorzów Wielkopolski.

  Rate this question:

 • 6. 

  Przez Polskę przebiega główna granica tektoniczna Europy. Podaj jej nazwę.

  Correct Answer
  linia T-T, Linia Teisseyre’a-Tornquista
  Explanation
  The correct answer is "linia T-T, Linia Teisseyre’a-Tornquista". This is the name of the main tectonic boundary that runs through Poland.

  Rate this question:

 • 7. 

  Polska jest uznawana za kraj nizinny. Jaki procent powierzchni kraju znajduje się na wysokości poniżej 200 m n.p.m.?

  • A.

   55%

  • B.

   75%

  • C.

   85%

  • D.

   90%

  Correct Answer
  B. 75%
 • 8. 

  Podaj nazwę i wysokość n.p.m najwyższej góry leżącej na terytorium Polski.

  Correct Answer
  Rysy 2499, Rysy 2499 m, Rysy 2499 m n.p.m.
  Explanation
  The correct answer is "Rysy 2499, Rysy 2499 m, Rysy 2499 m n.p.m." This answer provides the name of the highest mountain in Poland, which is Rysy, and its elevation of 2499 meters above sea level. The repetition of the information in different formats reinforces the accuracy of the answer.

  Rate this question:

 • 9. 

  Zaznacz nazwy pasm górskich leżących w Sudetach

  • A.

   Góry Izerskie

  • B.

   Gorce

  • C.

   Góry Złote

  • D.

   Pieniny

  Correct Answer(s)
  A. Góry Izerskie
  C. Góry Złote
  Explanation
  The correct answer is Góry Izerskie and Góry Złote. These are the names of mountain ranges located in the Sudetes.

  Rate this question:

 • 10. 

  Ta masa powietrza występuje nad Polską przez cały rok i przynosi zachmurzenie i deszcz, zimą odwilż, latem ochłodzenie.

  • A.

   Powietrze zwrotnikowe kontynentalne

  • B.

   Powietrze polarne morskie

  • C.

   Powietrze zwrotnikowe morskie

  Correct Answer
  B. Powietrze polarne morskie
  Explanation
  The given statement mentions that this type of air mass occurs over Poland throughout the year and brings cloudiness and rain, thaw in winter, and cooling in summer. The correct answer, "powietrze polarne morskie" (translated as maritime polar air), fits this description as it is a type of air mass that originates from the polar regions and moves over maritime areas, such as oceans or seas. This air mass is known to bring cooler temperatures and moisture, which aligns with the mentioned effects on Poland's weather.

  Rate this question:

 • 11. 

  Średnia roczna suma opadów wynosi w Polsce:

  • A.

   250 mm

  • B.

   500 mm

  • C.

   600 mm

  • D.

   1200 mm

  Correct Answer
  C. 600 mm
  Explanation
  The average annual precipitation in Poland is 600 mm. This means that over the course of a year, the total amount of rainfall in Poland is typically around 600 mm.

  Rate this question:

 • 12. 

  Polskim „biegunem zimna” są okolice:

  • A.

   Zakopanego

  • B.

   Karpacza

  • C.

   Szczecina

  • D.

   Suwałk

  Correct Answer
  D. Suwałk
  Explanation
  Suwałki are considered the "cold pole" in Poland, as they are located in the northeastern part of the country, close to the border with Lithuania. This region experiences very cold temperatures during the winter months, often reaching below freezing levels. Therefore, Suwałki is the correct answer as the "cold pole" in Poland.

  Rate this question:

 • 13. 

  Trzecią pod względem długości polską rzeką, mierzącą 808 km, jest:

  • A.

   Odra

  • B.

   Bug

  • C.

   Warta

  • D.

   Narew

  Correct Answer
  C. Warta
  Explanation
  Warta jest trzecią pod względem długości rzeką w Polsce, mierzącą 808 km.

  Rate this question:

 • 14. 

  Cechą charakterystyczną sieci rzecznej w Polsce jest wyraźna asymetria dorzeczy Wisły i Odry. Dłuższe i lepiej rozwinięte są ich dopływy:

  • A.

   Prawe

  • B.

   Lewe

  Correct Answer
  A. Prawe
  Explanation
  The correct answer is "prawe". The characteristic feature of the river network in Poland is the clear asymmetry of the Vistula and Odra river basins. The right tributaries of these rivers are longer and more developed compared to the left tributaries.

  Rate this question:

 • 15. 

  Wskaż jeziora rynnowe.

  • A.

   Gopło

  • B.

   Mamry

  • C.

   Niegocin

  • D.

   Wdzydze

  Correct Answer(s)
  A. Gopło
  D. Wdzydze
  Explanation
  Gopło and Wdzydze are examples of rynnowe lakes.

  Rate this question:

 • 16. 

  Największe jezioro w Polsce to:

  • A.

   Mamry

  • B.

   Łebsko

  • C.

   Śniardwy

  Correct Answer
  C. Śniardwy
  Explanation
  Ma 113 km2

  Rate this question:

 • 17. 

  Podaj nazwę największego sztucznego zbiornika w Polsce.

  Correct Answer
  Solina, Zalew Soliński
  Explanation
  Solina, Zalew Soliński is the correct answer because it refers to the largest artificial reservoir in Poland. Solina, also known as Zalew Soliński, is located in the Bieszczady Mountains and is created by the Solina Dam on the San River. It is a popular tourist destination known for its scenic beauty and offers various recreational activities such as boating, fishing, and hiking.

  Rate this question:

 • 18. 

  Dopisz brakujący etap kształtowania się Bałtyku: bałtyckie jezioro zaporowe, morze yoldiowe, .... morze kitorynowe.

  Correct Answer
  jezioro ancylusowe
  Explanation
  The missing stage in the formation of the Baltic Sea is the "Ancylus Lake." After the Yoldia Sea, the Baltic region experienced a period of glacial retreat, resulting in the formation of the Ancylus Lake. This lake was a freshwater body that existed during the Ancylus Stage, which occurred approximately 10,000 to 8,000 years ago. Eventually, the Ancylus Lake transformed into the modern-day Baltic Sea through a combination of rising sea levels and isostatic rebound.

  Rate this question:

 • 19. 

  Jaki rodzaj wybrzeża występuje na wyspie Wolin?

  • A.

   Deltowe

  • B.

   Pradolinne

  • C.

   Klifowe

  • D.

   Mierzejowo-zalewowe

  Correct Answer
  C. Klifowe
  Explanation
  The correct answer is "klifowe" because the island of Wolin is known for its cliffs along its coastline. Klifowe refers to coastal areas characterized by steep cliffs that are formed by erosion from the sea. This type of coastline is often found in areas with rocky or hard bedrock.

  Rate this question:

 • 20. 

  Dominującym rodzajem gleby występującym w Polsce są:

  • A.

   Gleby rdzawe

  • B.

   Czarnoziemy

  • C.

   Mady

  • D.

   Gleby brunatne i płowe

  Correct Answer
  D. Gleby brunatne i płowe
  Explanation
  The dominant types of soil found in Poland are brown and loamy soils.

  Rate this question:

 • 21. 

  Zaznacz gatunki drzew typowe dla łęgów

  • A.

   Wierzba

  • B.

   Topola

  • C.

   Buk

  • D.

   Dąb

  Correct Answer(s)
  A. Wierzba
  B. Topola
  Explanation
  The correct answer is wierzba and topola because they are both typical species found in łęgi, which are wetland forests or floodplain forests. These types of forests are characterized by their proximity to rivers or other bodies of water, and wierzba (willow) and topola (poplar) are well-adapted to these moist environments. They are often found growing together in łęgi, along with other species that are also adapted to wetland conditions.

  Rate this question:

 • 22. 

  W polskich latach dominują drzewa:

  • A.

   Iglaste

  • B.

   Liściaste

  Correct Answer
  A. Iglaste
  Explanation
  79% wszystkich drzew

  Rate this question:

 • 23. 

  W Polsce działa obecnie kilkadziesiąt parków narodowych. Ile?

  • A.

   21

  • B.

   23

  • C.

   31

  Correct Answer
  B. 23
  Explanation
  There are currently 23 national parks in Poland.

  Rate this question:

 • 24. 

  Największą powierzchnię ma park narodowy:

  • A.

   Białowieski

  • B.

   Biebrzański

  • C.

   Słowiński

  • D.

   Wigierski

  Correct Answer
  B. Biebrzański
  Explanation
  Powierzchnia całkowita 59,2 tys. ha

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Jun 22, 2010
  Quiz Created by
  Mfraczek
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.