Geografia Fizyczna Polski – Test Powtórkowy

24 Pyta | Attempts: 2703
Share

SettingsSettingsSettings
Geografia Fizyczna Polski Test Powtrkowy - Quiz

Sprawdź swoją wiedzę dotyczącą geografii fizycznej Polski.


Questions and Answers
 • 1. 
  Rozciągłość równoleżnikowa Polski (mierzona wzdłuż równoleżnika 52o N) wynosi 10o01’. Ile to kilometrów?
 • 2. 
  Znając dane dotyczące rozciągłości równoleżnikowej z poprzedniego pytania, oblicz różnicę czasu słonecznego między zachodnim i wschodnim krańcem kraju. Podaj tylko ilość minut.
 • 3. 
  Podaj długość granicy morskiej Polski.
 • 4. 
  Administracyjnie Polska jest podzielona na ile województw?
 • 5. 
  W którym mieście znajduje się siedziba wojewody lubuskiego?
  • A. 

   Gorzów Wielkopolski

  • B. 

   Zielona Góra

  • C. 

   Poznań

 • 6. 
  Przez Polskę przebiega główna granica tektoniczna Europy. Podaj jej nazwę.
 • 7. 
  Polska jest uznawana za kraj nizinny. Jaki procent powierzchni kraju znajduje się na wysokości poniżej 200 m n.p.m.?
  • A. 

   55%

  • B. 

   75%

  • C. 

   85%

  • D. 

   90%

 • 8. 
  Podaj nazwę i wysokość n.p.m najwyższej góry leżącej na terytorium Polski.
 • 9. 
  Zaznacz nazwy pasm górskich leżących w Sudetach
  • A. 

   Góry Izerskie

  • B. 

   Gorce

  • C. 

   Góry Złote

  • D. 

   Pieniny

 • 10. 
  Ta masa powietrza występuje nad Polską przez cały rok i przynosi zachmurzenie i deszcz, zimą odwilż, latem ochłodzenie.
  • A. 

   Powietrze zwrotnikowe kontynentalne

  • B. 

   Powietrze polarne morskie

  • C. 

   Powietrze zwrotnikowe morskie

 • 11. 
  Średnia roczna suma opadów wynosi w Polsce:
  • A. 

   250 mm

  • B. 

   500 mm

  • C. 

   600 mm

  • D. 

   1200 mm

 • 12. 
  Polskim „biegunem zimna” są okolice:
  • A. 

   Zakopanego

  • B. 

   Karpacza

  • C. 

   Szczecina

  • D. 

   Suwałk

 • 13. 
  Trzecią pod względem długości polską rzeką, mierzącą 808 km, jest:
  • A. 

   Odra

  • B. 

   Bug

  • C. 

   Warta

  • D. 

   Narew

 • 14. 
  Cechą charakterystyczną sieci rzecznej w Polsce jest wyraźna asymetria dorzeczy Wisły i Odry. Dłuższe i lepiej rozwinięte są ich dopływy:
  • A. 

   Prawe

  • B. 

   Lewe

 • 15. 
  Wskaż jeziora rynnowe.
  • A. 

   Gopło

  • B. 

   Mamry

  • C. 

   Niegocin

  • D. 

   Wdzydze

 • 16. 
  Największe jezioro w Polsce to:
  • A. 

   Mamry

  • B. 

   Łebsko

  • C. 

   Śniardwy

 • 17. 
  Podaj nazwę największego sztucznego zbiornika w Polsce.
 • 18. 
  Dopisz brakujący etap kształtowania się Bałtyku: bałtyckie jezioro zaporowe, morze yoldiowe, .... morze kitorynowe.
 • 19. 
  Jaki rodzaj wybrzeża występuje na wyspie Wolin?
  • A. 

   Deltowe

  • B. 

   Pradolinne

  • C. 

   Klifowe

  • D. 

   Mierzejowo-zalewowe

 • 20. 
  Dominującym rodzajem gleby występującym w Polsce są:
  • A. 

   Gleby rdzawe

  • B. 

   Czarnoziemy

  • C. 

   Mady

  • D. 

   Gleby brunatne i płowe

 • 21. 
  Zaznacz gatunki drzew typowe dla łęgów
  • A. 

   Wierzba

  • B. 

   Topola

  • C. 

   Buk

  • D. 

   Dąb

 • 22. 
  W polskich latach dominują drzewa:
  • A. 

   Iglaste

  • B. 

   Liściaste

 • 23. 
  W Polsce działa obecnie kilkadziesiąt parków narodowych. Ile?
  • A. 

   21

  • B. 

   23

  • C. 

   31

 • 24. 
  Największą powierzchnię ma park narodowy:
  • A. 

   Białowieski

  • B. 

   Biebrzański

  • C. 

   Słowiński

  • D. 

   Wigierski

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.