Båtførerprøven Test

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Momo618
M
Momo618
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 14,153
Sp�rsm�l: 23 | Attempts: 14,159

SettingsSettingsSettings
B�tf�rerpr�ven Test - Quiz

Ta denne gratis eksempelquizen for å se hvordan spørsmålene på båtførerprøven kan være. Det er flere og bedre oppgaver på  BliSkipper.no , her kan du også ta nettkurs.


Questions and Answers
 • 1. 

  Hvordan vil alkohol i blodet påvirke overlevelsesevnen din i kaldt vann?

  • A. 

   Alkohol har en bedøvende effekt og vil derfor føre til at man kan holde ut lengere i det kalde vannet.

  • B. 

   Alkohol har ingen positive eller negative effekter i kaldt vann.

  • C. 

   Alkohol gjør at mer blod går ut til huden, og på den måten blir det nedkjølt raskere.

  Correct Answer
  C. Alkohol gjør at mer blod går ut til huden, og på den måten blir det nedkjølt raskere.
  Explanation
  Alkohol gjør at mer blod går ut til huden, og på den måten blir det nedkjølt raskere. Alkohol utvider blodårene og fører til at mer varme transporteres til huden. Dette resulterer i at kroppen mister varme raskere i kaldt vann, og dermed kan overlevelsesevnen reduseres.

  Rate this question:

 • 2. 

  Hvis et nyttefartøy i trangt farvann gir fra seg 5 korte støt i fløyta, hva betyr det?

  • A. 

   Jeg bruker maskinkraft akterover

  • B. 

   Jeg har mistet kontroll over fartøyet mitt.

  • C. 

   Jeg et i tvil om du tar tilstrekkelige forhåndsregler for å unngå sammenstøt

  • D. 

   Jeg manøvrerer mot styrbord

  Correct Answer
  C. Jeg et i tvil om du tar tilstrekkelige forhåndsregler for å unngå sammenstøt
  Explanation
  If a vessel in narrow waters gives 5 short blasts on the whistle, it means that the vessel is unsure if the other vessel is taking sufficient precautions to avoid a collision.

  Rate this question:

 • 3. 

  Hvor lang tid tar det å seile 4 nautiske mil hvis du har en fart på 8 knop?

  • A. 

   En time

  • B. 

   To timer

  • C. 

   En halv time

  Correct Answer
  C. En halv time
  Explanation
  The question asks how long it takes to sail 4 nautical miles at a speed of 8 knots. To calculate the time, we can use the formula Time = Distance / Speed. In this case, the distance is 4 nautical miles and the speed is 8 knots. Therefore, the time it takes to sail 4 nautical miles at a speed of 8 knots is 4/8, which equals 0.5 hours or 30 minutes. So, the correct answer is "En halv time" which means "Half an hour" in English.

  Rate this question:

 • 4. 

  Hvis du har forkjørsrett, hvordan skal du forholde deg?

  • A. 

   Du skal redusere farten helt til du er sikker på at den andre kommer til å vike.

  • B. 

   Du skal holde stø kurs og fart, man skal forvente at den andre viker.

  • C. 

   Du skal holde stø kurs og fart, men ta nødvendige forhåndsregler i tilfelle den andre båten ikke viker.

  Correct Answer
  C. Du skal holde stø kurs og fart, men ta nødvendige forhåndsregler i tilfelle den andre båten ikke viker.
  Explanation
  If you have the right of way, you should maintain a steady course and speed, but also take necessary precautions in case the other boat does not yield. This means that even though you have the right of way, you should still be prepared for the possibility that the other boat may not follow the rules and yield to you.

  Rate this question:

 • 5. 

  Kan en femtenåring kjøre en båt som er 3meter lang 9,9 hestekrefter og kjører i 15 knop?

  • A. 

   Ja

  • B. 

   Nei

  • C. 

   Ja, hvis foreldrene ser på fra brygga.

  Correct Answer
  B. Nei
  Explanation
  Based on the given information, a fifteen-year-old cannot drive a boat that is 3 meters long with a 9.9 horsepower engine and can reach a speed of 15 knots. The age of fifteen suggests that the person is underage and may not have the necessary license or experience to operate a boat. Additionally, the power and speed of the boat may require a higher level of skill and expertise. Therefore, the correct answer is "Nei."

  Rate this question:

 • 6. 

  Hvis du bruker motorkraft i en seilbåt, mens du har seilene oppe, hva er du da regnet som?

  • A. 

   Seilbåt

  • B. 

   Motorbåt

  • C. 

   En type midt i mellom, du må vike for andre seilbåter, men motorbåter må vike for deg.

  Correct Answer
  B. Motorbåt
  Explanation
  If you use engine power in a sailboat while having the sails up, you are considered a motorboat. This means that you are not solely relying on wind power to propel the boat, but also using the motor. As a motorboat, you are expected to follow the rules and regulations that apply to motorized vessels, including giving way to other sailboats. However, other motorboats are required to give way to you.

  Rate this question:

 • 7. 

  Hvilken VHF kanal skal man sende melding over hvis man er i nød?

  • A. 

   112

  • B. 

   14

  • C. 

   32

  • D. 

   16

  Correct Answer
  D. 16
  Explanation
  In case of an emergency, the correct VHF channel to send a distress message over is channel 16. This channel is internationally recognized as the distress and calling frequency for maritime communication. It is monitored by coast guards and other vessels, ensuring that distress messages can be received and responded to promptly.

  Rate this question:

 • 8. 

  Er rød sone fra fyrlykt alltid farlig å være i?

  • A. 

   Ja

  • B. 

   Nei, ikke hvis du følger godt med på kartet.

  • C. 

   Rød sone er trygg

  Correct Answer
  B. Nei, ikke hvis du følger godt med på kartet.
  Explanation
  The correct answer is "Nei, ikke hvis du følger godt med på kartet." This means that it is not dangerous to be in the red zone from the lighthouse if you pay close attention to the map. This suggests that as long as you are aware of your surroundings and navigate carefully, being in the red zone is not a problem.

  Rate this question:

 • 9. 

  Hvordan vil du beskrive Isofase?

  • A. 

   Det er lysekarakteristikk til en lykt, det forteller at fyrtårnet har like lange mørkeperioder som lysperioder.

  • B. 

   Det er lysekarakteristikk til en lykt, det forteller at fyrtårnet har lange mørkeperioder og korte blink noen ganger.

  • C. 

   Det er nesten det samme som isopor, brukt til å få båter til å flyte bedre

  • D. 

   Ingen av alternativene over.

  Correct Answer
  A. Det er lysekarakteristikk til en lykt, det forteller at fyrtårnet har like lange mørkeperioder som lysperioder.
  Explanation
  Isofase er en lysekarakteristikk som beskriver at fyrtårnet har like lange mørkeperioder som lysperioder. Dette betyr at lyset fra fyrtårnet blinker med jevne mellomrom, der hvert blink er like langt som perioden uten lys mellom hvert blink. Dette er en viktig egenskap ved fyrtårn som hjelper sjøfarende med å navigere trygt og nøyaktig.

  Rate this question:

 • 10. 

  Hvor stor sektor har sidelanternene?

  • A. 

   135 grader

  • B. 

   90 grader

  • C. 

   128 grader

  • D. 

   112,5 grader

  Correct Answer
  D. 112,5 grader
  Explanation
  The correct answer is 112.5 degrees. This means that the sidelights have a sector angle of 112.5 degrees.

  Rate this question:

 • 11. 

  Hvilke regler gjelder den gule badebøyen?

  • A. 

   Ikke lov å kjøre innenfor, og 5 knop grense 50 meter unna.

  • B. 

   Ikke lov å kjøre innenfor. Ingen andre regler en det.

  • C. 

   Ikke lov å kjøre mer enn 5 knop innenfor.

  Correct Answer
  A. Ikke lov å kjøre innenfor, og 5 knop grense 50 meter unna.
  Explanation
  The correct answer states that it is not allowed to drive within the yellow buoy and there is a speed limit of 5 knots within a distance of 50 meters. This means that boats are prohibited from entering the area marked by the yellow buoy, and if they are within 50 meters of it, they must not exceed a speed of 5 knots.

  Rate this question:

 • 12. 

  Når skal lanternene være skrudd på?

  • A. 

   Fra 8 om kvelden til 8 om morgenen.

  • B. 

   Motsatt av flagget når du ligger i havn

  • C. 

   Alltid

  • D. 

   Fra solnedgang til soloppgang, pluss nedsatt sikt.

  Correct Answer
  D. Fra solnedgang til soloppgang, pluss nedsatt sikt.
  Explanation
  The correct answer is "Fra solnedgang til soloppgang, pluss nedsatt sikt." This answer states that the lanterns should be turned on from sunset to sunrise, and also when visibility is reduced. It is important to have the lanterns on during these times to ensure the safety of the vessel and other nearby boats or ships.

  Rate this question:

 • 13. 

  Hvordan bør du runde en odde hvis det er kraftig pålandsvind?

  • A. 

   God avstand i tilfelle motoren stopper

  • B. 

   Best å kjøre nærme for å unngå de verste vindkastene.

  • C. 

   Best kjøre nærme så det ikke er så langt å svømme.

  Correct Answer
  A. God avstand i tilfelle motoren stopper
  Explanation
  When there is a strong onshore wind, it is important to maintain a good distance from the shore in case the engine stops. This is because the wind can push the boat towards the shore, and if the engine fails, there might not be enough time to restart it before the boat gets too close to the shore. By keeping a good distance, there is a buffer zone that allows time to address any engine issues or take necessary actions to avoid running aground.

  Rate this question:

 • 14. 

  Hvor langt kommer du hvis du kjører i 4 knop i 1 og en halv time?

  • A. 

   8 nautiske mil

  • B. 

   4 nautiske mil

  • C. 

   6 nautiske mil

  • D. 

   4,5 nautiske mil

  Correct Answer
  C. 6 nautiske mil
  Explanation
  If you drive at a speed of 4 knots for 1 and a half hours, you can calculate the distance traveled by multiplying the speed by the time. In this case, 4 knots multiplied by 1.5 hours equals 6 nautical miles.

  Rate this question:

 • 15. 

  Hvilken farge er det smarteste valget å ha på flyteutstyr?

  • A. 

   Gul, oransje. Sterke farger anbefales.

  • B. 

   Grønn, blå.

  • C. 

   Farger som passer til båtens utseende.

  Correct Answer
  A. Gul, oransje. Sterke farger anbefales.
  Explanation
  The correct answer is "Gul, oransje. Sterke farger anbefales." This is because bright colors like yellow and orange are easier to spot in the water, making it easier for rescuers to locate someone wearing floatation devices. Grønn, blå and farger som passer til båtens utseende do not provide the same level of visibility and may make it harder for someone to be found in an emergency situation.

  Rate this question:

 • 16. 

  Hvis en fyrlykts egenskaper er OC (3) 10s betyr det at:

  • A. 

   Den lyser i tre like lange perioder, etterfulgt av en 10 sekunder pause

  • B. 

   Vedvarende lys avbrutt av 3 korte mørkeperioder. Perioder på 10 sekund.

  • C. 

   Den har tre lysblink, så ti sekunder og så 3 lysblink igjen. Sånn fortsetter det.

  Correct Answer
  B. Vedvarende lys avbrutt av 3 korte mørkeperioder. Perioder på 10 sekund.
  Explanation
  The correct answer states that the characteristics of the lighthouse are a continuous light interrupted by 3 short periods of darkness, with each period lasting 10 seconds. This means that the light will be on for a certain period of time and then off for 10 seconds, repeating this pattern.

  Rate this question:

 • 17. 

  Hva betyr dette signalflagget?

  • A. 

   Det betyr at båten står for anker.

  • B. 

   Det betyr at det er en eller flere dykkere i vannet. Du må holde utkikk og ta hensyn.

  • C. 

   Det betyr at båten er med i en regatta. Du skal helst la båten få fritt leie, så du ikke forstyrrer konkurransen.

  Correct Answer
  B. Det betyr at det er en eller flere dykkere i vannet. Du må holde utkikk og ta hensyn.
  Explanation
  The given signal flag indicates that there are one or more divers in the water, and it is important to keep a lookout and be considerate. This means that there may be potential hazards in the water, and it is necessary to be cautious and respectful to ensure the safety of the divers.

  Rate this question:

 • 18. 

  Hva skal man gjøre for å unngå deviasjon til en viss grad?

  • A. 

   Passe på å vedlikeholde kompasset.

  • B. 

   Holde kompasset unna magneter. For eksempel høyttalere.

  • C. 

   Holde kompasset nærme midten av båten.

  Correct Answer
  B. Holde kompasset unna magneter. For eksempel høyttalere.
  Explanation
  To avoid deviation to a certain extent, one should keep the compass away from magnets, such as speakers. Magnets can interfere with the accuracy of the compass readings, causing deviation.

  Rate this question:

 • 19. 

  Hvordan skal du forholde deg til et Vestmerke?

  • A. 

   Grunnen er vest for merket, du skal kjøre øst for merket.

  • B. 

   Grunnen er øst for merket, du skal kjøre vest for merket.

  Correct Answer
  B. Grunnen er øst for merket, du skal kjøre vest for merket.
  Explanation
  When encountering a Vestmerke (a mark indicating the direction of a hiking trail), the correct approach is to drive west of the mark. This is because the ground is located east of the mark, so in order to stay on the correct path, one should drive in the opposite direction, which is west.

  Rate this question:

 • 20. 

  Du er ute i båten din og ser følgende lys, hva er det du egentlig ser?

  • A. 

   En motorbåt på over 50 meter sett fra styrbord.

  • B. 

   En seilbåt sett fra babord.

  • C. 

   En motorbåt sett fra babord.

  • D. 

   En seilbåt sett fra styrbord.

  Correct Answer
  D. En seilbåt sett fra styrbord.
  Explanation
  The correct answer is "En seilbåt sett fra styrbord." This means "A sailboat seen from starboard." The question is asking what you are actually seeing when you see the given lights. The lights described are characteristic of a sailboat seen from the right side (starboard) of the boat. Therefore, the correct answer is a sailboat seen from starboard.

  Rate this question:

 • 21. 

  Hvilken av båtene skal vike?

  • A. 

   Motorbåten (A)

  • B. 

   Seilbåten (B)

  • C. 

   Den med størst fart skal vike.

  Correct Answer
  A. Motorbåten (A)
  Explanation
  The correct answer is Motorbåten (A). In situations where two boats are approaching each other, the motorboat is generally expected to give way to the sailboat. This is because sailboats have limited maneuverability compared to motorboats. Additionally, sailboats rely on wind power and may have difficulty changing course quickly. Therefore, it is safer for the motorboat to yield and allow the sailboat to pass.

  Rate this question:

 • 22. 

  Hvem skal vike?

  • A. 

   Seilbåten (A) og motorbåten (C) skal vike for nyttefartøyet (B)

  • B. 

   Nyttefartøyet (B) og motorbåten (C) skal vike for seilbåten (A)

  • C. 

   Seilbåten (A) og nyttefartøyet (B) skal vike for motorbåten (C)

  • D. 

   Båten med størst fart skal vike for de andre båtene.

  Correct Answer
  A. Seilbåten (A) og motorbåten (C) skal vike for nyttefartøyet (B)
  Explanation
  The correct answer is "Seilbåten (A) og motorbåten (C) skal vike for nyttefartøyet (B)". According to the given information, both the sailboat and the motorboat should yield to the utility vessel. This is because utility vessels generally have priority over recreational boats.

  Rate this question:

 • 23. 

  Hvilken linje skal du følge?

  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

  Correct Answer
  C. C
  Explanation
  The correct answer is C because it is the line that you should follow.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.