Soal Latihan Uts Semester Ganjil Kelas Xii Tingkat Sma Tahun 2013

30 Soalan | Attempts: 1299
Share

SettingsSettingsSettings
Soal Latihan Uts Semester Ganjil Kelas Xii Tingkat Sma Tahun 2013 - Quiz

Ini adalah Soal Latihan UTS Semester Ganjil Kelas XII tingkat SMA Tahun 2013


Questions and Answers
 • 1. 
  QS. Al Kafirun turun di kota...
  • A. 

   Mekkah

  • B. 

   Syam

  • C. 

   Madinah

  • D. 

   Syiria

  • E. 

   Maghribi

 • 2. 
  Salah satu tokoh kafir di bawah ini yang datang menemui Rasulullah untuk tukar menukar agama selama satu tahun adalah...
  • A. 

   Aswad bin Maghribi

  • B. 

   Al Walid bin Walid

  • C. 

   Umayyah bin Khalaf

  • D. 

   Abu Sofyan

  • E. 

   Jalaludin Rukmi

 • 3. 
  Lafal خَبِير  di QS. Al Mujãdalah ayat 11 berarti Allah Maha...
  • A. 

   Teliti

  • B. 

   Adil

  • C. 

   Kuasa

  • D. 

   Melihat

  • E. 

   Mengetahui

 • 4. 
  Di QS. Kahfi 29 dijelaskan bahwa Allah menyediakan minuman di neraka bagi orang kafir yaitu seperti besi yang mendidih apabila diminum mengakibatkan.....
  • A. 

   Mengelupasnya kulit tubuh

  • B. 

   Menghangusnya wajah

  • C. 

   Mengelupasnya wajah

  • D. 

   Besi mendidih

  • E. 

   Minuman paling buruk

 • 5. 
  Lafal البَيْعَ  di QS. Jumuah  9 memiliki arti...
  • A. 

   Maka bertebaranlah

  • B. 

   Kamu beruntung

  • C. 

   Jual beli

  • D. 

   Dan ingatlah Allah

  • E. 

   Banyak-banyak

 • 6. 
  Lafal          terdapat  hukum bacaan...
  • A. 

   Mad thabi’i

  • B. 

   Idhar

  • C. 

   Idhar qamariyah

  • D. 

   Mad aridlissukun

  • E. 

   Mad iwadl

 • 7. 
  Lafal بِمَاءَ terdapat hukum bacaan...
  • A. 

   Mad jaiz munfasil

  • B. 

   Mad wajib muttasil

  • C. 

   Mad shilah qashirah

  • D. 

   Mad aridlissukun

  • E. 

   Mad thabi’i

 • 8. 
  Diperintahkan untuk mengatakan pekerjaanku urusanku dan pekerjaanmu urusanmu, termasuk sikap terhadap orang...
  • A. 

   Musyrik

  • B. 

   Kafir

  • C. 

   Munafik

  • D. 

   Beriman

  • E. 

   Berbeda pendapat

 • 9. 
  Lafal   terdapat hukum bacaan alif lam syamsiyah yang cara membacanya adalah...
  • A. 

   Alif lam dibaca jelas

  • B. 

   Alif lam tidak dibaca

  • C. 

   Tebal

  • D. 

   Memantul besar

  • E. 

   Memantul kecil

 • 10. 
  Apabila kita diperintahkan berlapang-lapang dalam majelis maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan....
  • A. 

   Kelapangan bagimu

  • B. 

   Kebahagiaan bagimu

  • C. 

   Ilmu pengetahuan

  • D. 

   Derajat yang tinggi

  • E. 

   Pertolongan padamu

 • 11. 
  Orang-orang yang melaksanakan sholat Jum’at dan meninggalkan pekerjaannya termasuk orang-orang yang....
  • A. 

   Beriman

  • B. 

   Sabar

  • C. 

   Bahagia

  • D. 

   Sholeh

  • E. 

   Mengetahui

 • 12. 
  Dibawah ini beberapa kandungan surat Al Kahfi ayat 29 kecuali :
  • A. 

   Orang di neraka akan diberikan minuman seperti besi yang mendidih

  • B. 

   Neraka merupakan tempat yang paling jelek

  • C. 

   Api di neraka gejolaknya mengepung orang-orang kafir

  • D. 

   Allah lebih mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan

  • E. 

   Kebebasan dalam memilih agama, tapi ada konsekuensinya sendiri-sendiri

 • 13. 
  Allah memerintahkan kita untuk menjaga dan merawat bumi dan melarang kita untuk melakukan kerusakan di bumi. Orang-orang yang berbuat kerusakan disebut dengan...
  • A. 

   Muflish

  • B. 

   Murtad

  • C. 

   Muhsin

  • D. 

   Mufsid

  • E. 

   Mukhlis

 • 14. 
  Menurut QS. Al Mujadilah ayat 11 meningkatkan etos kerja harus berbekal pada ...                  
  • A. 

   Ilmu dan keterampilan

  • B. 

   Wibawa

  • C. 

   Cita-cita

  • D. 

   Ketekunan

  • E. 

   Uang

 • 15. 
  Di QS. Al Jumuah ayat 10 juga diperintahkan untuk  banyak berdzikir kepada Allah (mengingat Allah)  supaya...
  • A. 

   Kamu mengetahui

  • B. 

   Kamu beruntung

  • C. 

   Kamu selamat

  • D. 

   Ditinggikan derajatnya

  • E. 

   Kamu tahu

 • 16. 
  Artinya Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa .....Lanjutan ayat diatas yaitu
  • A. 

    

  • B. 
  • C. 

   Answer option 3

  • D. 
  • E. 
 • 17. 
  QS. Saba’ ayat 25 di bawah ini menjelaskan tentang…
  • A. 

   Jikalau Allah menghendaki pastilah semua manusia akan beriman

  • B. 

   Manusia akan menanggung perbuatan dosa orang lain

  • C. 

   Boleh memaksakan seseorang untuk beriman

  • D. 

   Manusia tidak akan ditanya tentang perbuatan dosa orang lain

  • E. 

   Tidak ada paksaan dalam beriman pada Allah

 • 18. 
  Berikut ini adalah tanda-tanda adanya hari kiamat kubra, kecuali...
  • A. 

   Terbitnya matahari dari arah barat

  • B. 

   Banyaknya dajjal si juru fitnah

  • C. 

   Lenyapnya Al Qur’an di muka bumi

  • D. 

   Banyaknya orang yang mendadak kaya raya

  • E. 

   Rusaknya Ka’bah di Mekkah

 • 19. 
  Tujuan Allah menciptakan hidup dan mati manusia di QS. Al Mulk ayat 2 sebenarnya adalah   untuk...
  • A. 

   Memperbanyak harta benda

  • B. 

   Memperbanyak amal selama hidup

  • C. 

   Menguji manusia mana yang paling baik amalnya

  • D. 

   Belajar dengan sungguh-sungguh

  • E. 

   Beribadah kepada Allah

 • 20. 
  Bangkitnya manusia dari alam kubur disebut  yaumul...
  • A. 

   Mizan

  • B. 

   Jaza’

  • C. 

   Sa’ah

  • D. 

   Ba’ats

  • E. 

   Fasli

 • 21. 
  Pada hari itu manusia bagaikan laron yang berterbangan, gunung-gunung bagaikan kapas tertiup angin (QS. Al Qari’ah : 4-5). Firman tersebut menggambarkan tentang ...
  • A. 

   Dahsyatnya peristiwa yaumussa’ah

  • B. 

   Keadaan manusia di hari akhir

  • C. 

   Keadaan alam pada umumnya

  • D. 

   Kebesaran Allah SWT

  • E. 

   Ketundukan Allah terhadap hukum Allah

 • 22. 
  Pada lafal yang berbunyi mengandung pengertian bahwa kita nanti akan...
  • A. 

   Di balas dengan neraka

  • B. 

   Ditunjukkan surga

  • C. 

   Dikembalikan ke Allah

  • D. 

   Disiksa Allah

  • E. 

   Dituntut dosa-dosanya

 • 23. 
  Balasan terhadap amal yang dilakukan manusia waktu di dunia disebut yaumul...
  • A. 

   Akhir

  • B. 

   Sa’ah

  • C. 

   Fasli

  • D. 

   Jaza’

  • E. 

   Mizan

 • 24. 
  Dalam Al Qur’an di jelaskan bahwa ada suatu hari yang disebut yaumul zalzalah yaitu hari....
  • A. 

   Kegemparan

  • B. 

   Perhitungan amal

  • C. 

   Kegoncangan

  • D. 

   Pembalasan

  • E. 

   Kehancuran

 • 25. 
  Makanan orang yang ada di neraka ialah pohon berduri yang tidak mengenyangkan dan juga tidak menggemukkan, di dalam QS. Al Ghasiyah 6-7 dituliskan dengan kata...
  • A. 

   Zaqqum

  • B. 

   Ghislin

  • C. 

   Dhāri

  • D. 

   Māin kalmuhli

  • E. 

   Jakkun

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.