КВИЗ ПРАШАЊА

12 | Attempts: 8243
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
КВИЗ ПРАШАЊА - Quiz

Проверете го вашето знаење. Секој точен одговор носи +5 поени а секој неточен -5 поени.


Questions and Answers
 • 1. 
  Ентомологија е науката која изучува:    
  • A. 

   Однесувањето на човековите суштества

  • B. 

   Инсектите

  • C. 

   Почетоците и историјата на техничките и научните термини

  • D. 

   Формирањето на карпите

 • 2. 
  Еритреја, која станала 182-ри член на ОН во 1993, е во континентот:    
  • A. 

   Азија

  • B. 

   Европа

  • C. 

   Африка

  • D. 

   Австралија

 • 3. 
  За кои од следните дисциплини се доделува Нобелова награда?  
  • A. 

   Физика и хемија

  • B. 

   Физиологија или медицина

  • C. 

   Сите од наведените

  • D. 

   Литература, мир и економија

 • 4. 
  Партијата на Хитлер која застанала на власт во 1933 е позната како:  
  • A. 

   Партија на трудот

  • B. 

   Нацистичка партија (Национал-социјалистичка германска работничка партија)

  • C. 

   Кју Клукс Клан

  • D. 

   Демократска партија

 • 5. 
  Галилео бил италијански астроном кој:  
  • A. 

   Го измислил телескопот

  • B. 

   Открил 4 сателити на Јупитер

  • C. 

   Открил дека движењето на нишалото точно го мери времето

  • D. 

   Сите од наведените

 • 6. 
  Изложувањето на сончевата светлина е добро за здравјето на човекот бидејќи:  
  • A. 

   Инфрацрвената светлина ги убива бактериите во телото

  • B. 

   Се зголемува отпорноста

  • C. 

   Клетките за пигмент во кожата се стимулираат и создаваат здрав тен

  • D. 

   Ултравиолетовите зраци ги претвораат маснотиите во кожата во витамин Д

 • 7. 
  За Олимпијадата и за светските турнири, димензиите на теренот за кошарка изнесуваат:  
  • A. 

   26 м Х 14 м

  • B. 

   28 м Х 15 м

  • C. 

   27 м Х 16 м

  • D. 

   28 м Х 16 м

 • 8. 
  Секоја година, денот на Црвениот крст и Црвената полумесечина се слави на:  
  • A. 

   8 мај

  • B. 

   18 мај

  • C. 

   8 јуни

  • D. 

   18 јуни

 • 9. 
  Евклид бил:    
  • A. 

   Грчки математичар

  • B. 

   Придонел кон употребата на дедуктивните принципи на логиката како основа на геометријата

  • C. 

   Ги поставил основните геометриски теореми

  • D. 

   Сите од наведените

 • 10. 
  Екологијата се занимава со:  
  • A. 

   Птиците

  • B. 

   Создавањето на клетките

  • C. 

   Врската помеѓу организмите и нивната околина

  • D. 

   Ткивата

 • 11. 
  Главниот штаб на Обединетите нации се наоѓа во:  
  • A. 

   Њујорк, Сад

  • B. 

   Хаг, Холандија

  • C. 

   Женева, Швајцарија

  • D. 

   Париз, Франција

 • 12. 
  Инструментот за набљудување предмети на површината на водата од подморница се вика:  
  • A. 

   Калеидоскоп

  • B. 

   Перископ

  • C. 

   Спектроскоп

  • D. 

   Телескоп

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.