Prometni Propisi I Sigurnosna Pravila - Test Br.3.

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Luka
L
Luka
Community Contributor
Quizzes Created: 24 | Total Attempts: 4,312,077
Pitanja: 38 | Attempts: 309,155

SettingsSettingsSettings
Prometni Propisi I Sigurnosna Pravila - Test Br.3. - Quiz

 Naputak za rješavanje testa.  Za rješavanje testa imate na raspolaganju 45 minuta. Vaša zadaća je da na svako pitanje i ponuđene odgovore odlučite koji je odgovor od ponuđenih točan. Kada se odlučite za točan odgovor ili točne odgovore kliknite na kvadratić pored tog odgovora. U nekim pitanjima potrebno je upisati broj na za to predviđeno mjesto. Na jedno postavljeno pitanje može biti jedan ili više točnih odgovora, pa i svi ponuđeni odgovori mogu biti točni. Pitanje na koje nije odgovoreno ili je netočno odgovoreno ili je samo djelomično odgovoreno ocjenjuje se kao netočno. Ispit ćete položiti ako odgovorite točno na najmanje 34 od ukupno 38 pitanja.


Questions and Answers
 • 1. 

  Što je biciklistička staza? (Priručnik, strana 1-8)

  • A.

   Izgrađena prometna površina namijenjena za promet bicikala koja je odvojena od kolnika i obilježena propisanim prometnim znakom

  • B.

   Dio kolnika namijenjen za promet bicikala koji se prostire uzduž kolnika i koji je obilježen uzdužnom crtom na kolniku i propisanim prometnim znakom

  Correct Answer
  A. Izgrađena prometna površina namijenjena za promet bicikala koja je odvojena od kolnika i obilježena propisanim prometnim znakom
  Explanation
  A biciklistička staza is a built traffic surface intended for bicycle traffic, which is separated from the roadway and marked with the prescribed traffic sign.

  Rate this question:

 • 2. 

  Koji su razlozi da novi (mladi) vozači u pravilu nisu i sigurni vozači? (Priručnik, strana 2-2)

  • A.

   Sudjeluju u prometu s nedovoljno vozačkog iskustva

  • B.

   Suočavaju se s novim i nepoznatim situacijama

  • C.

   Sporije reagiraju u odnosu na ostale vozače

  Correct Answer(s)
  A. Sudjeluju u prometu s nedovoljno vozačkog iskustva
  B. Suočavaju se s novim i nepoznatim situacijama
  Explanation
  Treba razlikovati pojmove "vrijeme reakcije" i "predviđanje". Dakle, novi (mladi) vozači ne reagiraju, u pravilu, sporije od primjerice iskusnijih vozača. Međutim, iskusniji vozači imaju bolju sposobnost predviđanja "što će se desiti" situacija (npr. nailazak pješaka ispred parkiranog vozila).

  Rate this question:

 • 3. 

  O čemu ovisi duljina puta reagiranja? (Priručnik, strana 3-8 do 3-11)

  • A.

   O brzini vožnje

  • B.

   O vremenskim prilikama

  • C.

   O vremenu reagiranja vozača

  Correct Answer(s)
  A. O brzini vožnje
  C. O vremenu reagiranja vozača
  Explanation
  Duljina puta reagiranja neovisna je od vremenskih prilika. Naime, kada su vremenske prilike loše (npr. magla) mi ćemo teže (zapravo kasnije) uočavati određene podražaje na koje reagiramo (npr. vozilo ispred nas). No, vrijeme reakcije mjeri se od trenutka uočavanja podražaja pa do reakcije na nj pa u tom smislu nije važno kada ćemo nešto uočiti nego koliko vremena protekne od trenutka uočavanja pa do reakcije. Obzirom da vrijedi jednadžba: s(prevaljeni put) = v(brzina) x t(vrijeme), točni su odgovori pod A i C.

  Rate this question:

 • 4. 

  Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 4-6 do 4-7, 6-4 do 6-6)

  • A.

   Uz lijevi rub kolnika skrenuti ulijevo prije pješaka

  • B.

   Usporiti, propustiti pješake i bez zaustavljanja skrenuti udesno

  • C.

   Obvezno se zaustaviti, propustiti pješake, te skrenuti udesno

  Correct Answer
  C. Obvezno se zaustaviti, propustiti pješake, te skrenuti udesno
  Explanation
  In this situation, the correct answer is to come to a complete stop, yield to pedestrians, and then make a right turn. This is because there are pedestrians present and it is important to prioritize their safety by allowing them to cross before proceeding with the turn.

  Rate this question:

 • 5. 

  Što označuje žaruljica na instrumentalnoj ploči sa simbolom kao na slici? (Priručnik, strana 8-7)

  • A.

   Rezervu zraka

  • B.

   Zračni jastuk

  • C.

   Predgrijavanje dizelskog motora

  Correct Answer
  B. Zračni jastuk
  Explanation
  The correct answer is "zračni jastuk" because it is mentioned in the manual on page 8-7.

  Rate this question:

 • 6. 

  Kojom cestom vozite u situaciji kao na slici obzirom na položaj parkiranih vozila? (Priručnik, strana 9-4)

  • A.

   Cestom s jednosmjernim prometom

  • B.

   Cestom s dvosmjernim prometom

  • C.

   Slijepom cestom

  Correct Answer
  B. Cestom s dvosmjernim prometom
  Explanation
  Ako malo bolje pogledamo sliku vidjeti ćemo da su vozila parkirana u jednom i u drugom smjeru. Inače, prometne površine koje su jednosmjerne moraju biti označene odgovarajućim prometnim znakovima.

  Rate this question:

 • 7. 

  O čemu ovisi razmak od vozila ispred u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 10-5 do 10-7)

  • A.

   O brzini vožnje

  • B.

   O vrsti i stanju vozila

  • C.

   O okolini ceste kojom se kreću vozila

  Correct Answer(s)
  A. O brzini vožnje
  B. O vrsti i stanju vozila
  Explanation
  Komentar odgovora pod C. Za razmak u vožnji važna je sama prometna situacija na cesti a ne okolina ceste (šuma, livada, žbunje, usjek i slično)

  Rate this question:

 • 8. 

  Što je vozač dužan učiniti kad naiđe na mjesto prometne nesreće u kojoj ima ozlijeđenih osoba? (Priručnik, strana 11-2 do 11-3)

  • A.

   Dužan je ukazati pomoć stradalima

  • B.

   Dužan je nastaviti vožnju bez zaustavljanja

  • C.

   Dužan je odmah obići mjesto prometne nesreće

  Correct Answer
  A. Dužan je ukazati pomoć stradalima
  Explanation
  When a driver encounters a traffic accident with injured individuals, they are obligated to provide assistance to the victims. This can include calling emergency services, administering first aid if trained to do so, or providing comfort and support until help arrives. It is important for drivers to prioritize the well-being and safety of those involved in the accident and take immediate action to help them.

  Rate this question:

 • 9. 

  Što mora činiti vozač kako bi izbjegao opasnosti i rizik u prometu? (Priručnik, strana 5-8 do 5-9)

  • A.

   Voziti isključivo na način kako to njemu odgovara

  • B.

   Voziti predviđajući potencijalnu opasnost

  • C.

   Pravilno reagirati na smetnje u vožnji

  Correct Answer(s)
  B. Voziti predviđajući potencijalnu opasnost
  C. Pravilno reagirati na smetnje u vožnji
  Explanation
  The driver must anticipate potential dangers and react properly to obstacles while driving in order to avoid hazards and risks on the road.

  Rate this question:

 • 10. 

  Kako ćete postupiti u ovoj situaciji? (Priručnik, strana 12-8)

  • A.

   Pogled usmjeriti prema sredini kolnika

  • B.

   Pogled usmjeriti prema desnom rubu kolnika

  • C.

   Smanjiti brzinu vožnje

  Correct Answer(s)
  B. Pogled usmjeriti prema desnom rubu kolnika
  C. Smanjiti brzinu vožnje
  Explanation
  In this situation, you should redirect your gaze towards the right edge of the road and reduce your driving speed. This is because redirecting your gaze towards the right edge of the road helps you maintain proper lane positioning and be aware of any potential hazards or obstacles on the side of the road. Additionally, reducing your speed allows you to have better control of the vehicle and react effectively to any unexpected situations that may arise.

  Rate this question:

 • 11. 

  Vozite cestom u situaciji kao na slici. Kako ćete postupiti? (Priručnik, strana 12-3 do 12-4)

  • A.

   Povećati pozornost

  • B.

   Prilagoditi brzinu uvjetima vidljivosti

  • C.

   Voziti tako da se može zaustaviti vozilo do kraja preglednosti

  Correct Answer(s)
  A. Povećati pozornost
  B. Prilagoditi brzinu uvjetima vidljivosti
  C. Voziti tako da se može zaustaviti vozilo do kraja preglednosti
  Explanation
  In this situation, the driver should increase their attention, adjust their speed to the visibility conditions, and drive in a way that allows them to stop the vehicle before the end of visibility. This means that the driver should be more alert and cautious, reduce their speed if necessary, and make sure they can see and react to any potential hazards or obstacles on the road. By doing so, they can ensure their safety and the safety of others on the road.

  Rate this question:

 • 12. 

  Koje opasnosti su moguće u situaciji kao na slici ako prevelikom brzinom vozila uđete u zavoj? (Priručnik, strana 12-5 do 12-6)

  • A.

   Moguć je aquaplaning

  • B.

   Moguće je slijetanje vozila s ceste

  • C.

   Moguće je klizanje i zanošenje vozila

  Correct Answer(s)
  B. Moguće je slijetanje vozila s ceste
  C. Moguće je klizanje i zanošenje vozila
  Explanation
  When entering a curve at high speed, there are potential dangers such as the vehicle sliding and skidding, as well as the possibility of the vehicle veering off the road. These risks can occur due to the loss of traction and control caused by the excessive speed, especially if the road surface is wet or slippery.

  Rate this question:

 • 13. 

  Kako vozač daje svjetlosni znak upozorenja ostalim sudionicima u prometu? (Priručnik, strana 4-29)

  • A.

   Paljenjem svih pokazivača smjera

  • B.

   Kratkim uzastopnim paljenjem dugih svjetala

  • C.

   Naizmjeničnim paljenjem dugih i kratkih svjetala

  Correct Answer(s)
  A. Paljenjem svih pokazivača smjera
  B. Kratkim uzastopnim paljenjem dugih svjetala
  C. Naizmjeničnim paljenjem dugih i kratkih svjetala
  Explanation
  The correct answer is a combination of all three options. The driver can give a warning signal to other participants in traffic by turning on all turn signals, flashing the high beams quickly in succession, or alternating between the high and low beams. These actions help to alert others of potential hazards or the driver's intention to make a maneuver.

  Rate this question:

 • 14. 

  Kako se u prometu na cesti čitaju prometni znakovi? (Priručnik, strana 4-2)

  • A.

   U smjeru vožnje odozdo prema gore

  • B.

   U smjeru vožnje odozgo prema dolje

  • C.

   Slijeva udesno

  Correct Answer(s)
  A. U smjeru vožnje odozdo prema gore
  C. Slijeva udesno
  Explanation
  The correct answer is "u smjeru vožnje odozdo prema gore" and "slijeva udesno". This means that traffic signs are read from bottom to top and from left to right.

  Rate this question:

 • 15. 

  Koji oblik, u pravilu, imaju prometni znakovi izričitih naredaba? Upišite odgovor (redni broj) u kvadratić. (Priručnik, strana 4-6)

  Correct Answer(s)
  3
  Explanation
  The question asks about the shape of traffic signs that give explicit commands. The correct answer is 3 because traffic signs with a circular shape usually indicate mandatory actions or commands. This information can be found on pages 4-6 of the manual.

  Rate this question:

 • 16. 

  Koji prometni znak označuje obvezan smjer vožnje? Upišite odgovor (redni broj) u kvadratić. (Priručnik, strana 4-31)

  Correct Answer(s)
  2
  Explanation
  The number 2 refers to the traffic sign that indicates the mandatory direction of travel.

  Rate this question:

 • 17. 

  Koja motorna vozila smijete pretjecati nakon ovoga prometnog znaka? (Priručnik, strana 7-18)

  • A.

   Motocikle bez prikolice

  • B.

   Mopede

  • C.

   Traktore

  Correct Answer(s)
  A. Motocikle bez prikolice
  B. Mopede
  Explanation
  After encountering this traffic sign, you are allowed to overtake motorcycles without trailers, mopeds, and tractors.

  Rate this question:

 • 18. 

  Na koju obavijest ukazuje ovaj prometni znak s dopunskom pločom? (Priručnik, strana 4-10)

  • A.

   Da se cesta s prednošću prolaska proteže ulijevo

  • B.

   Na obvezno skretanje udesno

  • C.

   Da se cesta s prednošću prolaska proteže udesno

  Correct Answer
  C. Da se cesta s prednošću prolaska proteže udesno
  Explanation
  This traffic sign with an additional plate indicates that the road with right-of-way extends to the right.

  Rate this question:

 • 19. 

  O čemu vozača obavještava prometni znak na slici? (Priručnik, strana 3-2)

  • A.

   Da vozi autocestom

  • B.

   Da vozi državnom cestom

  • C.

   Da vozi brzom cestom

  Correct Answer
  C. Da vozi brzom cestom
  Explanation
  The given traffic sign is informing the driver that they are driving on a high-speed road or expressway.

  Rate this question:

 • 20. 

  Što znači položaj tijela i znak koji daje policijski službenik na slici? (Priručnik, strana 4-26 do 4-27)

  • A.

   Slobodan prolazak za vozila koja nailaze s bočnih strana policijskog službenika

  • B.

   Obvezno zaustavljanje svih sudionika u prometu

  • C.

   Zabranu prolaska za vozila koja nailaze s bočnih strana policijskog službenika

  Correct Answer
  A. Slobodan prolazak za vozila koja nailaze s bočnih strana policijskog službenika
  Explanation
  The position of the body and the sign given by the police officer in the picture indicate that vehicles approaching from the sides of the police officer are allowed to pass freely.

  Rate this question:

 • 21. 

  Kako ćete postupiti pri nailasku na prometni znak kao na slici? (Priručnik, strana 4-30 do 4-31)

  • A.

   Obići prepreku na cesti s desne strane

  • B.

   Voziti obvezno u smjeru strelice na znaku

  • C.

   Voziti obvezno u smjeru suprotnom od strelice na znaku

  Correct Answer
  B. Voziti obvezno u smjeru strelice na znaku
  Explanation
  The correct answer is "voziti obvezno u smjeru strelice na znaku" which translates to "drive in the direction indicated by the arrow on the sign". This means that the driver must follow the direction indicated by the arrow on the sign.

  Rate this question:

 • 22. 

  Kako se vozač može uvjeriti da može započeti neku radnju vozilom? (Priručnik, strana 7-2)

  • A.

   Okretanjem vozila

  • B.

   Pogledom ispred vozila i preko ramena

  • C.

   Pogledom u unutarnje zrcalo

  Correct Answer(s)
  B. Pogledom ispred vozila i preko ramena
  C. Pogledom u unutarnje zrcalo
  Explanation
  The driver can ensure that they can start a certain action with the vehicle by looking ahead and over their shoulder, as well as by checking the interior mirror. This allows them to assess the surrounding conditions and ensure it is safe to proceed with the intended action.

  Rate this question:

 • 23. 

  Namjeravate se vozilom uključiti u promet u situaciji kao na slici. Kako ćete postupiti? (Priručnik, strana 7-2 do 7-3)

  • A.

   Uključiti pokazivač smjera

  • B.

   Propustiti samo vozila koja dolaze s lijeve strane

  • C.

   Propustiti pješake koji se kreću nogostupom

  Correct Answer(s)
  A. Uključiti pokazivač smjera
  C. Propustiti pješake koji se kreću nogostupom
  Explanation
  To safely enter traffic in the situation depicted in the image, the correct procedure is to first activate the turn signal to indicate your intention to other drivers. Then, you should yield to pedestrians who are walking on the sidewalk, allowing them to pass before proceeding. This ensures the safety of both yourself and the pedestrians.

  Rate this question:

 • 24. 

  Kako mora postupiti vozač prema vozilu javnog prijevoza putnika kada se to vozilo uključuje u promet sa stajališta koje se nalazi izvan kolnika? (Priručnik, strana 7-2 do 7-3)

  • A.

   Dužan mu je omogućiti uključivanje

  • B.

   Nije mu dužan omogućiti uključivanje

  • C.

   Dužan mu je omogućiti uključivanje samo ako organizirano prevozi djecu

  Correct Answer
  A. Dužan mu je omogućiti uključivanje
  Explanation
  The driver must allow the public transport vehicle to merge into traffic when it is entering from a stop outside the roadway. This is in accordance with the guidelines outlined in the manual, pages 7-2 to 7-3.

  Rate this question:

 • 25. 

  Kako se mora kretati vozač motornog vozila obilježenom prometnom trakom? (Priručnik, strana 7-3 do 7-5)

  • A.

   Uz desni rub prometne trake

  • B.

   Uz lijevi rub prometne trake

  • C.

   Sredinom prometne trake

  Correct Answer
  C. Sredinom prometne trake
  Explanation
  The correct answer is "sredinom prometne trake". When driving in a marked traffic lane, the driver should position their vehicle in the middle of the lane. This allows for equal distance from both the right and left edges of the lane, providing a balanced position and allowing for proper maneuvering within the lane.

  Rate this question:

 • 26. 

  Vozač vozila ispred ima uključene sve pokazivače smjera. Što to može značiti?* (Priručnik, strana 7-5)

  • A.

   Da je zaustavljen zbog propuštanja pješaka

  • B.

   Da vozi unatrag

  • C.

   Da je zaustavljen zbog kvara na vozilu

  Correct Answer(s)
  B. Da vozi unatrag
  C. Da je zaustavljen zbog kvara na vozilu
  Explanation
  The correct answer is that the driver is driving in reverse and has stopped due to a vehicle malfunction.

  Rate this question:

 • 27. 

  Zašto je vozač dužan prilagoditi brzinu kretanja vozila? (Priručnik, strana 7-5 do 7-7)

  • A.

   Da vozilo može pravodobno zaustaviti pred svakom zaprekom na cesti

  • B.

   Da može postupiti prema prometnom pravilu ili znaku

  • C.

   Da može što brže stići do odredišta

  Correct Answer(s)
  A. Da vozilo može pravodobno zaustaviti pred svakom zaprekom na cesti
  B. Da može postupiti prema prometnom pravilu ili znaku
  Explanation
  The driver is obligated to adjust the speed of the vehicle in order to be able to stop in time before any obstacle on the road and to be able to comply with traffic rules and signs.

  Rate this question:

 • 28. 

  Koliko je ograničenje brzine kretanja vozila na cesti u naselju u kojemu brzina kretanja nije određena posebnim prometnim znakom? Upišite u kvadratić brojku izraženu u km na sat. (Priručnik, strana 7-5 do 7-7)

  Correct Answer(s)
  50
  Explanation
  The speed limit for vehicles in residential areas where the speed limit is not specified by a specific traffic sign is 50 km/h.

  Rate this question:

 • 29. 

  Što je prestrojavanje? (Priručnik, strana 7-8 do 7-9)

  • A.

   Prelaženje vozilom iz jedne u drugu prometnu traku radi bržeg kretanja

  • B.

   Zauzimanje takvog položaja vozilom na prometnoj traci iz kojeg se može na siguran način izvesti naredna radnja vozilom

  • C.

   Prolaženje vozilom pokraj drugog vozila koje se kreće u istom smjeru

  Correct Answer
  B. Zauzimanje takvog položaja vozilom na prometnoj traci iz kojeg se može na siguran način izvesti naredna radnja vozilom
  Explanation
  Odgovor pod A je "mijenjanje prometne trake"

  Rate this question:

 • 30. 

  Kako ćete postupiti kada svojim vozilom ulazite na cestu koja je prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska? (Priručnik, strana 7-10 do 7-15)

  • A.

   Propustiti isključivo vozila koja nailaze s lijeve strane

  • B.

   Propustiti isključivo vozila koja se kreću velikom brzinom

  • C.

   Propustiti sva vozila koja se kreću tom cestom

  Correct Answer
  C. Propustiti sva vozila koja se kreću tom cestom
  Explanation
  When entering a road marked with a priority sign, you should yield to all vehicles that are already on that road.

  Rate this question:

 • 31. 

  S koje se strane mimoilaze vozila kada na raskrižju dolaze iz suprotnih smjerova i skreću ulijevo? (priručnik, strana 7-17)

  • A.

   S desne strane

  • B.

   S lijeve strane

  Correct Answer
  A. S desne strane
  Explanation
  Kada vozila na raskrižju dolaze iz suprotnih smjerova i skreću ulijevo, ona se mimoilaze s desne strane.

  Rate this question:

 • 32. 

  Kada vozač na cesti ne smije pretjecati? (Priručnik, strana 7-18 do 7-21)

  • A.

   Kada ugrožava druge sudionike u prometu

  • B.

   Kada nema prometa iz suprotnog smjera

  • C.

   Kada mu je pretjecanje zabranjeno prometnim znakom ili oznakama na kolniku

  Correct Answer(s)
  A. Kada ugrožava druge sudionike u prometu
  C. Kada mu je pretjecanje zabranjeno prometnim znakom ili oznakama na kolniku
  Explanation
  According to the given answer options, a driver is not allowed to overtake when they are endangering other road users and when overtaking is prohibited by traffic signs or road markings. This means that a driver should not attempt to overtake if it puts other people at risk or if there are specific signs or markings indicating that overtaking is not allowed.

  Rate this question:

 • 33. 

  Što je dužan učiniti vozač kojemu je dan znak za pretjecanje s njegove lijeve strane? (Priručnik, strana 7-18 do 7-21)

  • A.

   Povećati brzinu kretanja

  • B.

   Pomaknuti svoje vozilo k desnom rubu kolnika

  • C.

   Ne povećavati brzinu kretanja dok drugo vozilo pretječe

  Correct Answer(s)
  B. Pomaknuti svoje vozilo k desnom rubu kolnika
  C. Ne povećavati brzinu kretanja dok drugo vozilo pretječe
  Explanation
  The driver who is given a passing sign from their left side should move their vehicle to the right edge of the road and not increase their speed while another vehicle is passing.

  Rate this question:

 • 34. 

  Na kojim od ovih mjesta vozač ne smije zaustavljati ili parkirati svoje vozilo? (Priručnik, strana 7-21 do 7-25)

  • A.

   Na kojima bi mogao ugrožavati sigurnost prometa

  • B.

   Na kojima predstavlja smetnju za kretanje pješaka

  • C.

   Na kojima postoji organiziran način parkiranja vozila

  • D.

   Na kojima je to zabranjeno prometnim znakom

  Correct Answer(s)
  A. Na kojima bi mogao ugrožavati sigurnost prometa
  B. Na kojima predstavlja smetnju za kretanje pješaka
  D. Na kojima je to zabranjeno prometnim znakom
  Explanation
  The driver is not allowed to park or stop their vehicle in places where it could endanger traffic safety, where it obstructs pedestrian movement, or where it is prohibited by a traffic sign.

  Rate this question:

 • 35. 

  Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 1-15, 7-10 do 7-15)

  • A.

   Propustiti crveni automobil

  • B.

   Voziti prije crvenog automobila

  • C.

   Propustiti vozilo ako nailazi s lijeve strane

  Correct Answer
  A. Propustiti crveni automobil
  Explanation
  IZVADAK IZ ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Narodne novine br. 67/2008.

  NAPOMENA: Primjenjuje se odredba pisana velikim slovima.

  V. PROMETNA PRAVILA

  1. OPĆE ODREDBE

  Članak 34.
  (1) SUDIONICI U PROMETU DUŽNI SU POSTUPATI U SKLADU SA ZNAKOVIMA I NAREDBAMA OVLAŠTENIH OSOBA, PROPISIMA O PROMETNIM PRAVILIMA TE PROMETNIM ZNAKOVIMA POSTAVLJENIM NA CESTI.
  (2) Sudionici u prometu dužni su postupati u skladu s prometnim znakovima postavljenim na cesti i kad time odstupaju od propisa o prometnim pravilima. Sudionici u prometu dužni su postupati prema značenju prometnih svjetala i kad se to značenje razlikuje od pravila o prednosti prolaska izraženom na istom mjestu drugim prometnim znakom.
  (3) Sudionici u prometu dužni su postupati i prema zahtjevima izraženim pomoću znakova ili po naredbama što ih daju ovlaštene osobe i kad time odstupaju od propisanih prometnih pravila ili značenja prometnih znakova postavljenih na cesti i značenja prometnih svjetala.
  7. PROPUŠTANJE VOZILA I PREDNOST PROLASKA

  Članak 57.
  (1) NA RASKRIŽJU CESTA ISTE VAŽNOSTI ILI U SUSRETU S DRUGIM VOZILOM VOZAČ JE DUŽAN PROPUSTITI VOZILO KOJE NAILAZI S NJEGOVE DESNE STRANE.
  (2) Vozač vozila koje skreće ulijevo dužan je propustiti vozilo koje, dolazeći iz suprotnog smjera, zadržava smjer svojeg kretanja ili skreće udesno, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno.
  (3) Iznimno od odredaba stavka 1. i 2. ovoga članka, na raskrižju ili pri susretu s vozilom koje se kreće po tračnicama vozač je dužan propustiti takvo vozilo bez obzira s koje strane dolazi, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno.
  (4) Vozač koji ulazi vozilom na cestu koja je prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska dužan je propustiti sva vozila koja se kreću tom cestom.
  (5) Vozač je dužan propustiti sva vozila koja se kreću cestom na koju ulazi i kad ta cesta nije prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska, ako vozilom ulazi sa ceste bez suvremenoga kolničkog zastora na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom.
  (6) Vozač koji pri skretanju presijeca biciklističku stazu ili traku koja se pruža uzduž kolnika kojim se kreće, dužan je propustiti bicikle koji se kreću po biciklističkoj stazi ili traci u istom ili suprotnom smjeru.

  8. PROMET NA RASKRIŽJU

  Članak 59.
  (1) Na raskrižju i na drugom mjestu na kojem se upravlja prometom uređajima za davanje znakova prometnim svjetlima (semaforima ili drugim uređajima), prometna svjetla za sudionike u prometu znače:
  1) crveno svjetlo – zabranu prolaska,
  2) zeleno svjetlo – slobodan prolazak,
  3) žuto svjetlo – upaljeno samostalno, znači da vozilo ne smije prijeći crtu zaustavljanja niti smije ući u raskrižje, ako se u trenutku kad se žuto svjetlo pojavi, nalazi na takvoj udaljenosti od prometnog svjetla da se može na siguran način zaustaviti.
  (2) Žuto svjetlo upaljeno istodobno s crvenim svjetlom označava skoru promjenu svjetla i pojavu zelenog svjetla, ali ne mijenja zabranu prolaska koja je dana crvenim svjetlom.
  (3) Žuto treptavo svjetlo obvezuje sve sudionike u prometu da se kreću uz povećani oprez.
  (4) Zeleno treptavo svjetlo služi za upozorenje sudionika u prometu na skori prestanak slobodnog prolaska i na pojavu žutog, odnosno crvenog svjetla.
  Članak 60.
  (1) Ako je uređaju za davanje znakova prometnim svjetlima za upravljanje prometom na raskrižju dodano jedno dopunsko prometno svjetlo ili više dopunskih prometnih svjetala u obliku zelene svjetleće strelice, za vrijeme dok je takvo svjetlo upaljeno, vozač može vozilom proći i krenuti u smjeru označenom zelenom svjetlećom strelicom i za vrijeme dok je upaljeno crveno ili žuto svjetlo, pri čemu mora propustiti vozila koja se kreću po cesti na koju ulazi i pješake koji prelaze preko kolnika.
  (2) Ako zeleno svjetlo na uređaju za davanje znakova prometnim svjetlima ima oblik strelice, vozač se vozilom smije
  kretati samo u smjeru koji pokazuje ta strelica.
  26. VOZILA POD PRATNJOM

  Članak 148.
  (1) Vozilima pod pratnjom, u smislu ovoga Zakona, smatraju se vozila koja prate pripadnici policije i vojne policije s posebnim policijskim vozilima opremljenim uređajima za davanje posebnih zvučnih ili svjetlosnih znakova crvene i plave boje, kao i ta policijska vozila i to za vrijeme dok se ti znakovi daju.
  (3) Vozila pod pratnjom vodeći računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu imaju pravo prednosti prolaska u odnosu na sva druga vozila, osim u odnosu na vozila koja se kreću raskrižjem na kojem se prometom upravlja prometnim svjetlima ili znacima ovlaštene osobe i na njih se ne primjenjuju odredbe ovoga Zakona...

  27. VOZILA S PRAVOM PREDNOSTI PROLASKA

  Članak 149.
  (1) Na vozila službe hitne pomoći, vatrogasne službe, unutarnjih poslova i vojne policije, kad posebnim uređajima daju svjetlosne ili zvučne znakove, ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o propuštanju vozila i prednosti prolaska (članak 57.), ...
  (4) Glede međusobnog prava prednosti prolaska vozila iz stavka 1. ovoga članka važe odredbe ovoga Zakona o propuštanju vozila i prednosti prolaska.

  P.S. Promatrano u međusobnom odnosu, nalazimo se na cestama iste važnosti.

  Rate this question:

 • 36. 

  Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 7-10 do 7-15, 7-30)

  • A.

   Propustiti vozilo policije

  • B.

   Voziti prije vozila hitne pomoći

  • C.

   Propustiti vozilo hitne pomoći

  Correct Answer(s)
  A. Propustiti vozilo policije
  C. Propustiti vozilo hitne pomoći
  Explanation
  IZVADAK IZ ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Narodne novine br. 67/2008.

  NAPOMENA: Primjenjuje se odredba pisana velikim slovima.

  V. PROMETNA PRAVILA

  1. OPĆE ODREDBE

  Članak 34.
  (1) SUDIONICI U PROMETU DUŽNI SU POSTUPATI U SKLADU SA ZNAKOVIMA I NAREDBAMA OVLAŠTENIH OSOBA, PROPISIMA O PROMETNIM PRAVILIMA TE PROMETNIM ZNAKOVIMA POSTAVLJENIM NA CESTI.
  (2) Sudionici u prometu dužni su postupati u skladu s prometnim znakovima postavljenim na cesti i kad time odstupaju od propisa o prometnim pravilima. Sudionici u prometu dužni su postupati prema značenju prometnih svjetala i kad se to značenje razlikuje od pravila o prednosti prolaska izraženom na istom mjestu drugim prometnim znakom.
  (3) Sudionici u prometu dužni su postupati i prema zahtjevima izraženim pomoću znakova ili po naredbama što ih daju ovlaštene osobe i kad time odstupaju od propisanih prometnih pravila ili značenja prometnih znakova postavljenih na cesti i značenja prometnih svjetala.
  7. PROPUŠTANJE VOZILA I PREDNOST PROLASKA

  Članak 57.
  (1) Na raskrižju cesta iste važnosti ili u susretu s drugim vozilom vozač je dužan propustiti vozilo koje nailazi s njegove desne strane.
  (2) Vozač vozila koje skreće ulijevo dužan je propustiti vozilo koje, dolazeći iz suprotnog smjera, zadržava smjer svojeg kretanja ili skreće udesno, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno.
  (3) Iznimno od odredaba stavka 1. i 2. ovoga članka, na raskrižju ili pri susretu s vozilom koje se kreće po tračnicama vozač je dužan propustiti takvo vozilo bez obzira s koje strane dolazi, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno.
  (4) Vozač koji ulazi vozilom na cestu koja je prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska dužan je propustiti sva vozila koja se kreću tom cestom.
  (5) Vozač je dužan propustiti sva vozila koja se kreću cestom na koju ulazi i kad ta cesta nije prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska, ako vozilom ulazi sa ceste bez suvremenoga kolničkog zastora na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom.
  (6) Vozač koji pri skretanju presijeca biciklističku stazu ili traku koja se pruža uzduž kolnika kojim se kreće, dužan je propustiti bicikle koji se kreću po biciklističkoj stazi ili traci u istom ili suprotnom smjeru.

  8. PROMET NA RASKRIŽJU

  Članak 59.
  (1) Na raskrižju i na drugom mjestu na kojem se upravlja prometom uređajima za davanje znakova prometnim svjetlima (semaforima ili drugim uređajima), prometna svjetla za sudionike u prometu znače:
  1) crveno svjetlo – zabranu prolaska,
  2) zeleno svjetlo – slobodan prolazak,
  3) žuto svjetlo – upaljeno samostalno, znači da vozilo ne smije prijeći crtu zaustavljanja niti smije ući u raskrižje, ako se u trenutku kad se žuto svjetlo pojavi, nalazi na takvoj udaljenosti od prometnog svjetla da se može na siguran način zaustaviti.
  (2) Žuto svjetlo upaljeno istodobno s crvenim svjetlom označava skoru promjenu svjetla i pojavu zelenog svjetla, ali ne mijenja zabranu prolaska koja je dana crvenim svjetlom.
  (3) Žuto treptavo svjetlo obvezuje sve sudionike u prometu da se kreću uz povećani oprez.
  (4) Zeleno treptavo svjetlo služi za upozorenje sudionika u prometu na skori prestanak slobodnog prolaska i na pojavu žutog, odnosno crvenog svjetla.
  Članak 60.
  (1) Ako je uređaju za davanje znakova prometnim svjetlima za upravljanje prometom na raskrižju dodano jedno dopunsko prometno svjetlo ili više dopunskih prometnih svjetala u obliku zelene svjetleće strelice, za vrijeme dok je takvo svjetlo upaljeno, vozač može vozilom proći i krenuti u smjeru označenom zelenom svjetlećom strelicom i za vrijeme dok je upaljeno crveno ili žuto svjetlo, pri čemu mora propustiti vozila koja se kreću po cesti na koju ulazi i pješake koji prelaze preko kolnika.
  (2) Ako zeleno svjetlo na uređaju za davanje znakova prometnim svjetlima ima oblik strelice, vozač se vozilom smije
  kretati samo u smjeru koji pokazuje ta strelica.
  26. VOZILA POD PRATNJOM

  Članak 148.
  (1) Vozilima pod pratnjom, u smislu ovoga Zakona, smatraju se vozila koja prate pripadnici policije i vojne policije s posebnim policijskim vozilima opremljenim uređajima za davanje posebnih zvučnih ili svjetlosnih znakova crvene i plave boje, kao i ta policijska vozila i to za vrijeme dok se ti znakovi daju.
  (3) Vozila pod pratnjom vodeći računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu imaju pravo prednosti prolaska u odnosu na sva druga vozila, osim u odnosu na vozila koja se kreću raskrižjem na kojem se prometom upravlja prometnim svjetlima ili znacima ovlaštene osobe i na njih se ne primjenjuju odredbe ovoga Zakona...

  27. VOZILA S PRAVOM PREDNOSTI PROLASKA

  Članak 149.
  (1) NA VOZILA SLUŽBE HITNE POMOĆI, VATROGASNE SLUŽBE, UNUTARNJIH POSLOVA I VOJNE POLICIJE, KAD POSEBNIM UREĐAJIMA DAJU SVJETLOSNE ILI ZVUČNE ZNAKOVE, NE PRIMJENJUJU SE ODREDBE OVOGA ZAKONA O PROPUŠTANJU VOZILA I PREDNOSTI PROLASKA (ČLANAK 57.), ...
  (4) GLEDE MEĐUSOBNOG PRAVA PREDNOSTI PROLASKA VOZILA IZ STAVKA 1. OVOGA ČLANKA VAŽE ODREDBE OVOGA ZAKONA O PROPUŠTANJU VOZILA I PREDNOSTI PROLASKA.

  Rate this question:

 • 37. 

  Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 1-15, 7-10 do 7-15)

  • A.

   Voziti prije vozila koje nailazi iz suprotnog smjera

  • B.

   Obvezno zaustaviti vozilo

  • C.

   Propustiti vozilo koje nailazi iz suprotnog smjera

  Correct Answer(s)
  B. Obvezno zaustaviti vozilo
  C. Propustiti vozilo koje nailazi iz suprotnog smjera
  Explanation
  IZVADAK IZ ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Narodne novine br. 67/2008.

  NAPOMENA: Primjenjuje se odredba pisana velikim slovima.

  V. PROMETNA PRAVILA

  1. OPĆE ODREDBE

  Članak 34.
  (1) SUDIONICI U PROMETU DUŽNI SU POSTUPATI U SKLADU SA ZNAKOVIMA I NAREDBAMA OVLAŠTENIH OSOBA, PROPISIMA O PROMETNIM PRAVILIMA TE PROMETNIM ZNAKOVIMA POSTAVLJENIM NA CESTI.
  (2) Sudionici u prometu dužni su postupati u skladu s prometnim znakovima postavljenim na cesti i kad time odstupaju od propisa o prometnim pravilima. Sudionici u prometu dužni su postupati prema značenju prometnih svjetala i kad se to značenje razlikuje od pravila o prednosti prolaska izraženom na istom mjestu drugim prometnim znakom.
  (3) Sudionici u prometu dužni su postupati i prema zahtjevima izraženim pomoću znakova ili po naredbama što ih daju ovlaštene osobe i kad time odstupaju od propisanih prometnih pravila ili značenja prometnih znakova postavljenih na cesti i značenja prometnih svjetala.
  7. PROPUŠTANJE VOZILA I PREDNOST PROLASKA

  Članak 57.
  (1) Na raskrižju cesta iste važnosti ili u susretu s drugim vozilom vozač je dužan propustiti vozilo koje nailazi s njegove desne strane.
  (2) VOZAČ VOZILA KOJE SKREĆE ULIJEVO DUŽAN JE PROPUSTITI VOZILO KOJE, DOLAZEĆI IZ SUPROTNOG SMJERA, ZADRŽAVA SMJER SVOJEG KRETANJA ILI SKREĆE UDESNO, OSIM AKO POSTAVLJENIM PROMETNIM ZNAKOM NIJE DRUKČIJE ODREĐENO.
  (3) Iznimno od odredaba stavka 1. i 2. ovoga članka, na raskrižju ili pri susretu s vozilom koje se kreće po tračnicama vozač je dužan propustiti takvo vozilo bez obzira s koje strane dolazi, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno.
  (4) Vozač koji ulazi vozilom na cestu koja je prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska dužan je propustiti sva vozila koja se kreću tom cestom.
  (5) Vozač je dužan propustiti sva vozila koja se kreću cestom na koju ulazi i kad ta cesta nije prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska, ako vozilom ulazi sa ceste bez suvremenoga kolničkog zastora na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom.
  (6) Vozač koji pri skretanju presijeca biciklističku stazu ili traku koja se pruža uzduž kolnika kojim se kreće, dužan je propustiti bicikle koji se kreću po biciklističkoj stazi ili traci u istom ili suprotnom smjeru.

  8. PROMET NA RASKRIŽJU

  Članak 59.
  (1) Na raskrižju i na drugom mjestu na kojem se upravlja prometom uređajima za davanje znakova prometnim svjetlima (semaforima ili drugim uređajima), prometna svjetla za sudionike u prometu znače:
  1) crveno svjetlo – zabranu prolaska,
  2) zeleno svjetlo – slobodan prolazak,
  3) žuto svjetlo – upaljeno samostalno, znači da vozilo ne smije prijeći crtu zaustavljanja niti smije ući u raskrižje, ako se u trenutku kad se žuto svjetlo pojavi, nalazi na takvoj udaljenosti od prometnog svjetla da se može na siguran način zaustaviti.
  (2) Žuto svjetlo upaljeno istodobno s crvenim svjetlom označava skoru promjenu svjetla i pojavu zelenog svjetla, ali ne mijenja zabranu prolaska koja je dana crvenim svjetlom.
  (3) Žuto treptavo svjetlo obvezuje sve sudionike u prometu da se kreću uz povećani oprez.
  (4) Zeleno treptavo svjetlo služi za upozorenje sudionika u prometu na skori prestanak slobodnog prolaska i na pojavu žutog, odnosno crvenog svjetla.
  Članak 60.
  (1) Ako je uređaju za davanje znakova prometnim svjetlima za upravljanje prometom na raskrižju dodano jedno dopunsko prometno svjetlo ili više dopunskih prometnih svjetala u obliku zelene svjetleće strelice, za vrijeme dok je takvo svjetlo upaljeno, vozač može vozilom proći i krenuti u smjeru označenom zelenom svjetlećom strelicom i za vrijeme dok je upaljeno crveno ili žuto svjetlo, pri čemu mora propustiti vozila koja se kreću po cesti na koju ulazi i pješake koji prelaze preko kolnika.
  (2) Ako zeleno svjetlo na uređaju za davanje znakova prometnim svjetlima ima oblik strelice, vozač se vozilom smije
  kretati samo u smjeru koji pokazuje ta strelica.
  26. VOZILA POD PRATNJOM

  Članak 148.
  (1) Vozilima pod pratnjom, u smislu ovoga Zakona, smatraju se vozila koja prate pripadnici policije i vojne policije s posebnim policijskim vozilima opremljenim uređajima za davanje posebnih zvučnih ili svjetlosnih znakova crvene i plave boje, kao i ta policijska vozila i to za vrijeme dok se ti znakovi daju.
  (3) Vozila pod pratnjom vodeći računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu imaju pravo prednosti prolaska u odnosu na sva druga vozila, osim u odnosu na vozila koja se kreću raskrižjem na kojem se prometom upravlja prometnim svjetlima ili znacima ovlaštene osobe i na njih se ne primjenjuju odredbe ovoga Zakona...

  27. VOZILA S PRAVOM PREDNOSTI PROLASKA

  Članak 149.
  (1) Na vozila službe hitne pomoći, vatrogasne službe, unutarnjih poslova i vojne policije, kad posebnim uređajima daju svjetlosne ili zvučne znakove, ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o propuštanju vozila i prednosti prolaska (članak 57.), ...
  (4) Glede međusobnog prava prednosti prolaska vozila iz stavka 1. ovoga članka važe odredbe ovoga Zakona o propuštanju vozila i prednosti prolaska

  Rate this question:

 • 38. 

  Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 7-10 do 7-15)

  • A.

   Propustiti motocikl i voziti prije osobnog automobila

  • B.

   Propustiti osobni automobil i voziti prije motocikla

  • C.

   Propustiti oba vozila

  Correct Answer
  A. Propustiti motocikl i voziti prije osobnog automobila
  Explanation
  IZVADAK IZ ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Narodne novine br. 67/2008.

  NAPOMENA: Primjenjuje se odredba pisana velikim slovima.

  V. PROMETNA PRAVILA

  1. OPĆE ODREDBE

  Članak 34.
  (1) SUDIONICI U PROMETU DUŽNI SU POSTUPATI U SKLADU SA ZNAKOVIMA I NAREDBAMA OVLAŠTENIH OSOBA, PROPISIMA O PROMETNIM PRAVILIMA TE PROMETNIM ZNAKOVIMA POSTAVLJENIM NA CESTI.
  (2) Sudionici u prometu dužni su postupati u skladu s prometnim znakovima postavljenim na cesti i kad time odstupaju od propisa o prometnim pravilima. Sudionici u prometu dužni su postupati prema značenju prometnih svjetala i kad se to značenje razlikuje od pravila o prednosti prolaska izraženom na istom mjestu drugim prometnim znakom.
  (3) Sudionici u prometu dužni su postupati i prema zahtjevima izraženim pomoću znakova ili po naredbama što ih daju ovlaštene osobe i kad time odstupaju od propisanih prometnih pravila ili značenja prometnih znakova postavljenih na cesti i značenja prometnih svjetala.
  7. PROPUŠTANJE VOZILA I PREDNOST PROLASKA

  Članak 57.
  (1) NA RASKRIŽJU CESTA ISTE VAŽNOSTI ILI U SUSRETU S DRUGIM VOZILOM VOZAČ JE DUŽAN PROPUSTITI VOZILO KOJE NAILAZI S NJEGOVE DESNE STRANE.
  (2) VOZAČ VOZILA KOJE SKREĆE ULIJEVO DUŽAN JE PROPUSTITI VOZILO KOJE, DOLAZEĆI IZ SUPROTNOG SMJERA, ZADRŽAVA SMJER SVOJEG KRETANJA ILI SKREĆE UDESNO, OSIM AKO POSTAVLJENIM PROMETNIM ZNAKOM NIJE DRUKČIJE ODREĐENO.
  (3) Iznimno od odredaba stavka 1. i 2. ovoga članka, na raskrižju ili pri susretu s vozilom koje se kreće po tračnicama vozač je dužan propustiti takvo vozilo bez obzira s koje strane dolazi, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno.
  (4) Vozač koji ulazi vozilom na cestu koja je prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska dužan je propustiti sva vozila koja se kreću tom cestom.
  (5) Vozač je dužan propustiti sva vozila koja se kreću cestom na koju ulazi i kad ta cesta nije prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska, ako vozilom ulazi sa ceste bez suvremenoga kolničkog zastora na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom.
  (6) Vozač koji pri skretanju presijeca biciklističku stazu ili traku koja se pruža uzduž kolnika kojim se kreće, dužan je propustiti bicikle koji se kreću po biciklističkoj stazi ili traci u istom ili suprotnom smjeru.

  8. PROMET NA RASKRIŽJU

  Članak 59.
  (1) Na raskrižju i na drugom mjestu na kojem se upravlja prometom uređajima za davanje znakova prometnim svjetlima (semaforima ili drugim uređajima), prometna svjetla za sudionike u prometu znače:
  1) crveno svjetlo – zabranu prolaska,
  2) zeleno svjetlo – slobodan prolazak,
  3) žuto svjetlo – upaljeno samostalno, znači da vozilo ne smije prijeći crtu zaustavljanja niti smije ući u raskrižje, ako se u trenutku kad se žuto svjetlo pojavi, nalazi na takvoj udaljenosti od prometnog svjetla da se može na siguran način zaustaviti.
  (2) Žuto svjetlo upaljeno istodobno s crvenim svjetlom označava skoru promjenu svjetla i pojavu zelenog svjetla, ali ne mijenja zabranu prolaska koja je dana crvenim svjetlom.
  (3) Žuto treptavo svjetlo obvezuje sve sudionike u prometu da se kreću uz povećani oprez.
  (4) Zeleno treptavo svjetlo služi za upozorenje sudionika u prometu na skori prestanak slobodnog prolaska i na pojavu žutog, odnosno crvenog svjetla.
  Članak 60.
  (1) Ako je uređaju za davanje znakova prometnim svjetlima za upravljanje prometom na raskrižju dodano jedno dopunsko prometno svjetlo ili više dopunskih prometnih svjetala u obliku zelene svjetleće strelice, za vrijeme dok je takvo svjetlo upaljeno, vozač može vozilom proći i krenuti u smjeru označenom zelenom svjetlećom strelicom i za vrijeme dok je upaljeno crveno ili žuto svjetlo, pri čemu mora propustiti vozila koja se kreću po cesti na koju ulazi i pješake koji prelaze preko kolnika.
  (2) Ako zeleno svjetlo na uređaju za davanje znakova prometnim svjetlima ima oblik strelice, vozač se vozilom smije
  kretati samo u smjeru koji pokazuje ta strelica.
  26. VOZILA POD PRATNJOM

  Članak 148.
  (1) Vozilima pod pratnjom, u smislu ovoga Zakona, smatraju se vozila koja prate pripadnici policije i vojne policije s posebnim policijskim vozilima opremljenim uređajima za davanje posebnih zvučnih ili svjetlosnih znakova crvene i plave boje, kao i ta policijska vozila i to za vrijeme dok se ti znakovi daju.
  (3) Vozila pod pratnjom vodeći računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu imaju pravo prednosti prolaska u odnosu na sva druga vozila, osim u odnosu na vozila koja se kreću raskrižjem na kojem se prometom upravlja prometnim svjetlima ili znacima ovlaštene osobe i na njih se ne primjenjuju odredbe ovoga Zakona...

  27. VOZILA S PRAVOM PREDNOSTI PROLASKA

  Članak 149.
  (1) Na vozila službe hitne pomoći, vatrogasne službe, unutarnjih poslova i vojne policije, kad posebnim uređajima daju svjetlosne ili zvučne znakove, ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o propuštanju vozila i prednosti prolaska (članak 57.), ...
  (4) Glede međusobnog prava prednosti prolaska vozila iz stavka 1. ovoga članka važe odredbe ovoga Zakona o propuštanju vozila i prednosti prolaska.

  P.S. Prema odredbi čl.57.stavak 1. dužni smo propustiti motocikl, dok prema odredbi čl.57. stavak 2. imamo prednost prolaska pred osobnim automobilom. Valja primjetiti da se smjerovi kretanja motocikla i osobnog automobila ne sijeku, pa nije potrebno primjenjivati pravila o propuštanju vozila.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2022
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Jan 29, 2009
  Quiz Created by
  Luka
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.