Kviz Znanja - 8. Razred - Drugi Svjetski Rat

30 Pitanja | Attempts: 25055
Share

SettingsSettingsSettings
Kviz Znanja - 8. Razred - Drugi Svjetski Rat - Quiz

Kviz znanja - 8. razred - Drugi svjetski rat UPUTE ZA KVIZTRAJANJE KVIZA: 15 MINUTASUBMIT MY ANSWER = POŠALJI ODGOVORCORRECT = TOČAN ODGOVORINCORRECT = NETOČAN ODGOVORVIEW ANSWER = POGLEDAJ TOČAN ODGOVOR


Questions and Answers
 • 1. 
  Koja država nije bila članica Trojnog pakta?
  • A. 

   Japan

  • B. 

   Sovjetski Savez

  • C. 

   Njemačka

  • D. 

   Italija

 • 2. 
  Abesinijskom krizom Italija je okupirala:
  • A. 

   Albaniju

  • B. 

   Grčku

  • C. 

   Etiopiju

  • D. 

   Finsku

  • E. 

   Austriju

 • 3. 
  Antikominternski pakt o zajedničkom djelovanju protiv komunizma potpisali su:
  • A. 

   SAD i Velika Britanija

  • B. 

   Italija i Njemačka

  • C. 

   Francuska i Njemačka

  • D. 

   Njemačka i Sovjetski Savez

  • E. 

   Njemačka i Japan

 • 4. 
  Anschluss je njemačko pripajanje:
  • A. 

   Danske

  • B. 

   Norveške

  • C. 

   Beneluxa

  • D. 

   Austrije

  • E. 

   Sudeta

 • 5. 
  Munchenskim sporazumom 1938. godine Hitleru je priznato pravo da okupira:
  • A. 

   Sudete

  • B. 

   Porajnje

  • C. 

   Austriju

  • D. 

   Sjeverni dio Francuske

  • E. 

   Poljsku

 • 6. 
  Njemačka je 1939. godine zahtijevala od Poljske da joj preda grad:
  • A. 

   Varšavu

  • B. 

   Krakow

  • C. 

   Danzig

  • D. 

   Prag

 • 7. 
  Hitler je 1939. godine potpisao desetogodišnji sporazum od nenapadanju sa:
  • A. 

   Rooseveltom

  • B. 

   Staljinom

  • C. 

   Churchillom

  • D. 

   Mussolinijem

 • 8. 
  Poljska je u rujnu 1939. godine podijeljena između:
  • A. 

   Njemačke i Italije

  • B. 

   Sovjetskog saveza i Njemačke

  • C. 

   Njemačke i vichyjevske Francuske

  • D. 

   Sovjetskog saveza i Japana

 • 9. 
  Koju državu Sovjetski savez nije uspio u potpunosti okupirati 1940. godine?
  • A. 

   Estoniju

  • B. 

   Finsku

  • C. 

   Latviju

  • D. 

   Litvu

 • 10. 
  Vidkun Quisling bio je fašistički vođa:
  • A. 

   Italije

  • B. 

   Austrije

  • C. 

   Norveške

  • D. 

   Vichyjevske Francuske

  • E. 

   Nizozemske

 • 11. 
  Koja država na sjeveru Europe nije sudjelovala u Drugom svjetskom ratu?
  • A. 

   Danska

  • B. 

   Švedska

  • C. 

   Finska

  • D. 

   Norveška

 • 12. 
  Središte južnog dijela Francuske koji je surađivao s Njemačkom bilo je u:
  • A. 

   Marseilleu

  • B. 

   Lyonu

  • C. 

   Vichyju

  • D. 

   Parizu

 • 13. 
  U lipnju 1940. godine došlo je do evakuacije britanskih, francuskih i belgijskih vojnika iz luke:
  • A. 

   Dover

  • B. 

   Calais

  • C. 

   Dunquerque

  • D. 

   Antwerpen

  • E. 

   Rotterdam

 • 14. 
  Njemački napad na V. Britaniju se naziva operacija:
  • A. 

   Barbarossa

  • B. 

   Valkira

  • C. 

   Pustinjska lisica

  • D. 

   Morski lav

 • 15. 
  Hitlerov kandidat za vođu Nezavisne Države Hrvatske bio je:
  • A. 

   Ante Pavelić

  • B. 

   Ivan Šubašić

  • C. 

   Slavko Kvaternik

  • D. 

   Vladko Maček

 • 16. 
  Nezavisnu Državu Hrvatsku proglasio je 10. travnja 1941.:
  • A. 

   Eugen Kvaternik

  • B. 

   Slavko Kvaternik

  • C. 

   Ante Pavelić

  • D. 

   Eugen Dido Kvaternik

 • 17. 
  Antifašistička koalicija je nastala na konferenciji u:
  • A. 

   Washingtonu

  • B. 

   Teheranu

  • C. 

   Jalti

  • D. 

   Potsdamu

 • 18. 
  Atlantsku povelju potpisali su:
  • A. 

   Roosevelt i Staljin

  • B. 

   Staljin i Churchill

  • C. 

   Churchill i Roosevelt

 • 19. 
  Bitka koja je preokrenula rat na Pacifiku bila je:
  • A. 

   Kod Pearl Harboura

  • B. 

   Kod Midwaya

  • C. 

   Kod El Alameina

  • D. 

   Za Staljingrad

 • 20. 
  U bitci kod El Alameina njemačku vojsku je predvodio general poznat po nadimku Pustinjska lisica:
  • A. 

   Eisenhower

  • B. 

   Montgomery

  • C. 

   Rommel

  • D. 

   Churchill

 • 21. 
  Tko su "velika trojica" na Teheranskoj i Jaltskoj konferenciji?
  • A. 

   Staljin, Roosevelt i Eisenhower

  • B. 

   Churchill, Staljin i Roosevelt

  • C. 

   Montgomery, Staljin i Roosevelt

  • D. 

   Mussolini, Staljin i Churchill

 • 22. 
  Drugo zasjedanje AVNOJ-a 1943. godine održano je u:
  • A. 

   Travniku

  • B. 

   Brčkom

  • C. 

   Derventi

  • D. 

   Jajcu

  • E. 

   Fojnici

 • 23. 
  Na Drugom zasjedanju AVNOJ-a u Jajcu stvorena je:
  • A. 

   Kraljevina Jugoslavija

  • B. 

   Država Slovenaca, Hrvata i Srba

  • C. 

   Socijalistička Federativna Jugoslavija

  • D. 

   Federativna Republika Jugoslavija

  • E. 

   Demokratska Federativna Jugoslavija

 • 24. 
  Bitka prekretnica na istočnom bojištu je:
  • A. 

   Bitka za Staljingrad

  • B. 

   Bitka kod Kurska

  • C. 

   Bitka za Moskvu

  • D. 

   Bitka za Lenjingrad

  • E. 

   Bitka kod El Alameina

 • 25. 
  Geto je:
  • A. 

   Naziv na pripojenje Austrije Njemačkoj

  • B. 

   Munjeviti rat

  • C. 

   Dio grada u potpunosti odvojen od ostatka svijeta

  • D. 

   Grad u Poljskoj

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.