/ ქართული ენა და ლიტერატურა (6 კლასი)

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Niko26
N
Niko26
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 15,868
: 20 | Attempts: 15,967

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
/   (6 ) - Quiz

ტესტი


Questions and Answers
 • 1. 

  / რომელია კუმშვად-კვეცადი სახელი?

  • A.

   მანქანა

  • B.

   ტომარა

  • C.

   მედია

  • D.

   ჩაიდანი

  Correct Answer
  B. ტომარა
  Explanation
  The given question is asking for the name of a "kumshvadi-kvetadi" (a type of traditional Georgian dance). Out of the given options, "ტომარა" is the only one that can be a name of a dance. "მანქანა" means "car", "მედია" means "media", and "ჩაიდანი" is not a recognizable word in Georgian. Therefore, the correct answer is "ტომარა".

  Rate this question:

 • 2. 

  / რომელია ზმნა?

  • A.

   აკეთებს

  • B.

   სამზარეულო

  • C.

   ლამაზი

  • D.

   ცეკვა

  Correct Answer
  A. აკეთებს
  Explanation
  The correct answer is "აკეთებს".

  Rate this question:

 • 3. 

  / ვის მიუძღვნა შოთა რუსთაველმა სავარაუდოდ ''ვეფხისტყაოსანი''?

  • A.

   დავით აღმაშენებელს

  • B.

   ნანა დედოფალს

  • C.

   რუსუდან დედოფალს

  • D.

   თამარ დედოფალს

  Correct Answer
  D. თამარ დედოფალს
  Explanation
  შოთა რუსთაველმა თამარ დედოფალს მიუძღვნა სავარაუდოდ "ვეფხისტყაოსანი".

  Rate this question:

 • 4. 

  / იპოვეთ შეცდომა

  • A.

   გალაკტიონ ტაბიძის ლექსები ძალიან მიყვარს.

  • B.

   დავით სარაჯიშვილის სახლს დღეს "მწერლის სახლი" ჰქვია.

  • C.

   მე გიორგი ლეონიძის ქუჩაზე გავიზარდე.

  • D.

   ილია ჭავჭავაძეს შემოქმედება ყოველთვის აქტუალურია.

  Correct Answer
  D. ილია ჭავჭავაძეს შემოქმედება ყოველთვის აქტუალურია.
  Explanation
  The given answer states that "Ilia Chavchavadze's work is always relevant." This means that the work of Ilia Chavchavadze, a Georgian writer and public figure, is always important and significant. It suggests that his ideas, writings, and contributions continue to hold value and relevance in the present time.

  Rate this question:

 • 5. 

  / რომელია კრებითი სახელი?

  • A.

   თეატრი

  • B.

   დასი

  • C.

   ცეკვა

  • D.

   მოცეკვავე

  Correct Answer
  B. დასი
  Explanation
  The correct answer is "დასი".

  Rate this question:

 • 6. 

  / ჩამოთვლილთაგან რომელი არ წარმოადგენს პროზაულ ნაწარმოებს?

  • A.

   მოთხრობა

  • B.

   რომანი

  • C.

   პოემა

  • D.

   ნოველა

  Correct Answer
  C. პოემა
  Explanation
  The given question asks which of the options does not represent a prose genre. The options include "პოემა" (poem), "მოთხრობა" (story), "რომანი" (novel), and "ნოველა" (novella). Among these options, "პოემა" (poem) is the correct answer as it is not a prose genre but rather a form of literary expression that uses rhythm, imagery, and language to convey emotions and ideas. Therefore, "პოემა" does not represent a prose genre.

  Rate this question:

 • 7. 

  / დაასრულეთ წინადადება:   წინადადების მთავარი წევრებია ზმნა და ...

  • A.

   მასთან დაკავშირებული მოქმედი პირები

  • B.

   გარემოება

  • C.

   კავშირები

  • D.

   განსაზღვრება

  Correct Answer
  A. მასთან დაკავშირებული მოქმედი პირები
  Explanation
  The correct answer is "მასთან დაკავშირებული მოქმედი პირები" which translates to "people connected to him/her". This answer is supported by the given information which states that the main members of the group are "ზმნა და ...". Therefore, the correct answer refers to the individuals who are directly associated or connected to the main members of the group.

  Rate this question:

 • 8. 

  / ქანცგაწყვეტილი, ანუ:

  • A.

   იმედგაცრუებული

  • B.

   მძინარე

  • C.

   აღშფოთებული

  • D.

   დაღლილი

  Correct Answer
  D. დაღლილი
 • 9. 

  / რომელია გარემოება წინადადებაში? - "დაბნეული გოგონა ფრთხილად ცდილობდა გავლას".

  • A.

   ცდილობდა

  • B.

   ფრთხილად

  • C.

   გოგონა

  • D.

   დაბნეული

  Correct Answer
  B. ფრთხილად
  Explanation
  The given correct answer for this question is "ფრთხილად" because the sentence states that the girl was trying to go out cautiously.

  Rate this question:

 • 10. 

  / რომელია ჩამოთვლილთაგან ნაცვალსახელი?

  • A.

   ძმობა

  • B.

   ქაოსი

  • C.

   ვიღაც

  • D.

   ციმციმა

  Correct Answer
  C. ვიღაც
  Explanation
  The correct answer is "ვიღაც". This is the correct answer because it is the only option that is a valid Georgian word. The other options do not have any meaning in Georgian.

  Rate this question:

 • 11. 

  / იპოვე ქვემდებარე წინადადებაში: არაფერი გამოვა ამ გამხმარი ხისგან.

  • A.

   გამოვა

  • B.

   ამ

  • C.

   არაფერი

  • D.

   ხისგან

  Correct Answer
  C. არაფერი
  Explanation
  The correct answer is "არაფერი" because it is the only word in the given list that does not have a corresponding word in the sentence. It does not appear in the sentence "იპოვე ქვემდებარე წინადადებაში: არაფერი გამოვა ამ გამხმარი ხისგან" and therefore does not come from the previous sentence.

  Rate this question:

 • 12. 

  / რომელი სიტყვაა "ზანტის" სინონიმი:

  • A.

   ნელი

  • B.

   ზაქი

  • C.

   ზღმარტლი

  • D.

   მარდი

  Correct Answer
  A. ნელი
  Explanation
  The word "ნელი" is the synonym of "ზანტი" in the Georgian language.

  Rate this question:

 • 13. 

  / აკაკი წერეთელი დაიბადა სხვიტორში.

  • A.

   სწორია

  • B.

   არასწორია

  Correct Answer
  A. სწორია
  Explanation
  The given statement "აკაკი წერეთელი დაიბადა სხვიტორში" translates to "Akaki was born in Svetori." This statement is correct as it provides information about Akaki's birthplace.

  Rate this question:

 • 14. 

  / ილია ჭავჭავაძე დაიბადა სავანეში.

  • A.

   სწორია

  • B.

   არასწორია

  Correct Answer
  B. არასწორია
  Explanation
  The given statement "ილია ჭავჭავაძე დაიბადა სავანეში" is incorrect because it states that Ilya Chavchavadze was born in Savane, which is not true. Therefore, the correct answer is "არასწორია" (incorrect).

  Rate this question:

 • 15. 

  / რა არის ლავრა?

  • A.

   განძი

  • B.

   ოქრო

  • C.

   ადამიანის სახელი

  • D.

   მამათა მონასტერი

  Correct Answer
  D. მამათა მონასტერი
  Explanation
  The correct answer is "მამათა მონასტერი" which means "father's monastery" in English. This suggests that a lavra is a type of monastery, specifically one that is associated with a father or a male figure.

  Rate this question:

 • 16. 

  / განმარტეთ სიტყვა "ნიადაგ"

  • A.

   შიგ, შიგა

  • B.

   ყოველთვის

  • C.

   ნიადაგი

  • D.

   ვაკე ადგილი

  Correct Answer
  B. ყოველთვის
  Explanation
  The given question asks for the translation of the word "ნიადაგ" into English. The correct answer is "ყოველთვის", which translates to "always" or "every time".

  Rate this question:

 • 17. 

  / მოცემული სიტყვებიდან რომელია უკვეცელი სახელი: მსხალი, ქვეყანა, კაფე, და?

  • A.

   კაფე

  • B.

   ქვეყანა

  • C.

   და

  • D.

   მსხალი

  Correct Answer
  A. კაფე
  Explanation
  The given correct answer is "კაფე" because it is the only option that is not a country or a type of person. "ქვეყანა" means "country" in Georgian, "მსხალი" means "person" or "individual", and "და" means "and". Therefore, "კაფე" is the odd one out as it is a word for "cafe" or "coffee" in Georgian.

  Rate this question:

 • 18. 

  / რას ნიშნავს მიწამ პირი უყო:

  • A.

   დაიკარგა

  • B.

   გატყდა

  • C.

   დაძველდა

  • D.

   მიწამ დაფარა

  Correct Answer
  A. დაიკარგა
  Explanation
  The correct answer "დაიკარგა" means "got lost" in English.

  Rate this question:

 • 19. 

  / ყურადღებით წაიკითხეთ მონაკვეთი ვაჟა-ფშაველას მოთხრობიდან „არწივი“: „წარსულისა და მომავლის მოგონებამ აუჩუყა არწივს გული, ვეღარ შეიმაგრა თავი და თვალთაგან ცრემლმა გადმოჰხეთქა. მთელი ღამე ასე ვაებით გაატარა. არწივის ცრემლების მოწამე მხოლოდ სალი კლდე იყო და სხვა არავინ. არც უნდოდა სხვას ვისმე ენახა იგი მტირალი და კლდისა კი არ ეშინოდა, რადგან არავის ეტყოდა..."არწივის რა თვისება ჩანს ტექსტის ამ მონაკვეთში? 

  • A.

   თავშეკავება

  • B.

   სასოწარკვეთა

  • C.

   ქედმაღლობა

  • D.

   შეუბრალებლობა

  Correct Answer
  B. სასოწარკვეთა
  Explanation
  The passage describes how the bird's heart was pierced by an arrow and how it suffered throughout the night. The word "სასოწარკვეთა" in Georgian means "suffering" or "anguish". Therefore, the correct answer is "სასოწარკვეთა".

  Rate this question:

 • 20. 

  / ყურადღებით წაიკითხეთ მონაკვეთი ილია ჭავჭავაძის მოთხრობიდან „სარჩობელაზედ“: „ასეთი პაპანაქება იდგა, რომ დედამიწას ბუღი ასდიოდა, თითქო გახურებული თონეაო“. რა მხატვრული საშუალებაა გამოყენებული ამ მონაკვეთში? 

  • A.

   ეპითეტი

  • B.

   ირონია

  • C.

   იუმორი

  • D.

   შედარება

  Correct Answer
  D. შედარება
  Explanation
  The correct answer is "შედარება" (comparison). In the given sentence, the phrase "ასეთი პაპანაქება იდგა, რომ დედამიწას ბუღი ასდიოდა, თითქო გახურებული თონეაო" (such a thunderstorm occurred that the earth shook, and every door closed) involves a comparison between the intensity of the thunderstorm and its effect on the earth and doors. Therefore, "შედარება" (comparison) is the appropriate term used in this context.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.