„აბო თბილელის წამება“

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Manonichanturia
M
Manonichanturia
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 2,018
: 35 | Attempts: 2,021

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
  - Quiz

ამ ტესტში არსებულია ყველა ის დეტალური კითხვა,რომელიც მოიცავს იოანე საბანისძის „აბო თბილელის წამება"-ს. წარმატებებს გისურვებთ...


Questions and Answers
 • 1. 

  რომელ საუკუნეში მოღვაწეობდა აბო?

  • A.

   მეხუთე საუკუნეში

  • B.

   მეექვსე საუკუნეში

  • C.

   მეშვიდე საუკუნეში

  • D.

   მერვე საუკუნეში

  Correct Answer
  D. მერვე საუკუნეში
  Explanation
  In the given options, the correct answer is "მერვე საუკუნეში" which means "In the fourth century". This answer indicates that the person lived in the fourth century.

  Rate this question:

 • 2. 

  რა არის საჩინო?

  • A.

   წარმტაცი

  • B.

   გული

  • C.

   თვალი

  • D.

   გულისყური

  Correct Answer
  C. თვალი
 • 3. 

  როგორი ჟანრის ნაწარმოებია აბო თბილელის წამება?

  • A.

   ჰაგიოგრაფია,მარტვილობა

  • B.

   ჰაგიოგრაფია

  • C.

   მარტვილობა

  • D.

   ჰაგიოგრაფია,პატრიოტული

  Correct Answer
  A. ჰაგიოგრაფია,მარტვილობა
 • 4. 

  გარდაგულაძნეს ანუ?

  • A.

   მოატყუეს

  • B.

   გადააგდეს

  • C.

   გადმოიბირეს

  • D.

   პატივი სცენ

  Correct Answer
  C. გადმოიბირეს
  Explanation
  The correct answer is "გადმოიბირეს" which translates to "to be promoted" in English.

  Rate this question:

 • 5. 

  ვინ იგულისხმება მხოლოდშობილში?

  • A.

   აბდილა მუმნი

  • B.

   ქრისტე

  • C.

   აბო

  • D.

   ნერსე

  Correct Answer
  B. ქრისტე
  Explanation
  The correct answer is "ქრისტე" because the question asks who is recognized only in the Bible, and "ქრისტე" refers to Jesus Christ, who is a central figure in Christianity and is recognized by Christians as the Son of God and the Messiah.

  Rate this question:

 • 6. 

  რას შეადარა ამდროინდელი ქრისტიანი ქართველები ავტორმა?

  • A.

   არაბებს

  • B.

   ლერწამს

  • C.

   კლდეს

  • D.

   აბოს

  Correct Answer
  B. ლერწამს
  Explanation
  The given correct answer suggests that the current Christian author is compared to "Lercham", which implies that the author is considered to be as skillful or talented as Lercham.

  Rate this question:

 • 7. 

  წამოვიდა იგი და ნერსესთან ერთად ცხოვრობდა აფხაზეთში

  • A.

   სიმართლე

  • B.

   სიცრუე

  Correct Answer
  B. სიცრუე
  Explanation
  The correct answer is "სიცრუე" (False). The given sentence states that "he/she lived in Abkhazia", which implies that the statement is false.

  Rate this question:

 • 8. 

  ვისთან არის შედარებული აბოს ბაღდადიდან გამოსვლა?

  • A.

   შუშანიკის სასახლიდან წასვლასთან

  • B.

   ისააკის მიერ ქალდეველთა გამოყვანასთან

  • C.

   აბრაამის მიერ ქალდეველთა გამოყვანასთან

  • D.

   აბო ბაღდადიდან არ წამოსულა

  Correct Answer
  C. აბრაამის მიერ ქალდეველთა გამოყვანასთან
 • 9. 

  როგორ იწოდებოდა დასავლეთ საქართველო აბოს მარტვილობის  ეპოქაში?

  • A.

   აფხაზეთად

  • B.

   ქართლად

  • C.

   სამცხედა

  • D.

   ჰერეთად

  Correct Answer
  A. აფხაზეთად
  Explanation
  During the Abkhazian Kingdom era, the western region of Georgia was referred to as "აფხაზეთად" (aphkhazetad), which translates to "in Abkhazia." This term was used to describe the territory that is now known as Abkhazia.

  Rate this question:

 • 10. 

  რომელ ქვეყანაში გადავიდა ნერსე თბილისის მეორედ დატოვების შემდეგ?

  • A.

   ხაზარეთში

  • B.

   აფხაზეთში

  • C.

   ქართლში

  • D.

   თბილისში

  Correct Answer
  A. ხაზარეთში
  Explanation
  After leaving Tbilisi for the second time, Nerses went to Khazaria.

  Rate this question:

 • 11. 

  ქართლიდან რა მიმართულებით მდებარეობდა  ხაზართა ქვეყანა?

  • A.

   ჩრდილოეთით

  • B.

   სახმრეთით

  • C.

   აღმოსავლეთით

  • D.

   დასავლეთით

  Correct Answer
  A. ჩრდილოეთით
  Explanation
  The correct answer is "ჩრდილოეთით" because it means "to the north" in Georgian.

  Rate this question:

 • 12. 

  რას ნიშნავს უდებ-ყო?

  • A.

   მიატოვა

  • B.

   განარიდა

  • C.

   გარიყა

  • D.

   პატივი არ მიუგო

  Correct Answer
  A. მიატოვა
 • 13. 

  რომელი კუთხის მეფედ არის ხაზართა ხაკანი მოხსენიებული?

  • A.

   სამხრეთის

  • B.

   ჩრდილოეთის

  • C.

   აღმოსავლეთის

  • D.

   დასავლეთის

  Correct Answer
  B. ჩრდილოეთის
  Explanation
  The correct answer is "ჩრდილოეთის". This is because the question asks about the direction in which the king's castle is located. "ჩრდილოეთის" means "north" in Georgian, indicating that the king's castle is located in the north.

  Rate this question:

 • 14. 

  რომელი ეპიზოდია: „და განვლეს ქვეყანაი იგი წარმართთაი,რომელთა ყოლადვე არა იციან ღმერთი?

  • A.

   გზა არაბეთიდან ხაზარეთამდე

  • B.

   გზა ხაზარეთიდან აფხაზეთამდე

  • C.

   გზა აფხაზეთიდან ხაზარეთამდე

  • D.

   გზა თბილისისკენ

  Correct Answer
  B. გზა ხაზარეთიდან აფხაზეთამდე
  Explanation
  The correct answer is "გზა ხაზარეთიდან აფხაზეთამდე" because it states that the episode takes place from the line of Arabethians to the line of Aphkhazians, which means it is set between these two regions. The other options do not provide any information about the location or direction mentioned in the question.

  Rate this question:

 • 15. 

  რა დრო დასჭირდათ გზის გასავლელად ხაზარეთიდან აფხაზეთამდე?

  • A.

   სამი თვე

  • B.

   სამი თვე და სამი დღე დაისვენეს

  • C.

   ორი თვე

  • D.

   სამი თვე და ორი დღე დაისვენეს

  Correct Answer
  A. სამი თვე
  Explanation
  The correct answer is "სამი თვე" because the question asks how long it took to travel from the starting point to the destination. The first option states "three months," which means it took three months to reach the destination. The other options mention a combination of months and days, which is not consistent with the question. Therefore, the correct answer is "სამი თვე" meaning "three months."

  Rate this question:

 • 16. 

  რა არის ხვმირი?

  • A.

   კელაპტარი

  • B.

   მახვილი

  • C.

   დიდი სანთელი

  • D.

   მარცვლეულის საწყაო ჭურჭელი

  Correct Answer
  D. მარცვლეულის საწყაო ჭურჭელი
  Explanation
  The correct answer is "მარცვლეულის საწყაო ჭურჭელი" which translates to "a firefighter's helmet" in English. This answer is the most appropriate because it directly relates to the question which asks "What is a helmet?". The other options, such as "კელაპტარი" (hat), "მახვილი" (cap), and "დიდი სანთელი" (big hat) do not accurately describe what a helmet is.

  Rate this question:

 • 17. 

  რას ნიშნავს „გვირგვინი ცხოვრებისა და უხრწნელობისაი“?

  • A.

   მეფეთა უხრწნელობის გვირგვინი

  • B.

   ცხოვრების სამუდამო გვირგვინი

  • C.

   მარადიული და უჭკნობი ცხოვრების გვირგვინი

  • D.

   მეფეთა რელიგიური გვირგვინი

  Correct Answer
  C. მარადიული და უჭკნობი ცხოვრების გვირგვინი
  Explanation
  The phrase "მარადიული და უჭკნობი" means "eternal and unknown" in Georgian. Therefore, the correct answer "მარადიული და უჭკნობი ცხოვრების გვირგვინი" translates to "the eternal and unknown beings of life."

  Rate this question:

 • 18. 

  რომელ ფსალმუნს კითხულობდა აბო,როცა მსაჯულთან მიყავდათ?

  • A.

   110

  • B.

   117

  • C.

   118 ფსალმუნი,რომელიც მიცვალებულის მოსახსენებლად იკითხება

  • D.

   119

  Correct Answer
  C. 118 ფსალმუნი,რომელიც მიცვალებულის მოსახსენებლად იკითხება
  Explanation
  The correct answer is 118 because the question asks which psalm is asked when the judge is replaced.

  Rate this question:

 • 19. 

  რა წაიკითხა სიკვდილის წინა ღამეს აბომ?

  • A.

   ათი მცნება

  • B.

   ბიბლია

  • C.

   ფსალმუნები

  • D.

   სახარება

  Correct Answer
  C. ფსალმუნები
  Explanation
  The question asks what was read before bedtime. The correct answer is "ფსალმუნები" which means "psalms" in English. This suggests that the person read psalms before going to sleep.

  Rate this question:

 • 20. 

  გურგენ ერისთავმა მოახერხა აბოს ტყვეობიდან დახსნა...

  • A.

   სიმართლე

  • B.

   სიცრუე

  Correct Answer
  B. სიცრუე
 • 21. 

  ხაზართა მეფეს გაუხარდა ,რომ აბო მონათლული იყო...

  • A.

   სიმართლე

  • B.

   სიცრუე

  Correct Answer
  B. სიცრუე
 • 22. 

  ღამის თორმეტ საათზე,უფალმა ზეციდან მოკაშკაშე ვარსკვლავი მოავლინა...

  • A.

   სიმართლე

  • B.

   სიცრუე

  Correct Answer
  B. სიცრუე
  Explanation
  The correct answer is "სიცრუე" (Falsehood). The given statement suggests that during the twelve hours of the night, a star from the sky came down. This statement is not true and therefore represents falsehood.

  Rate this question:

 • 23. 

  ქებასა შინა ქებათასა“ ვისი სიტყვებია?

  • A.

   დავითის

  • B.

   იაკობის

  • C.

   სოლომონის

  • D.

   აბოს

  Correct Answer
  C. სოლომონის
  Explanation
  The question asks whose words are being referred to. The correct answer is "სოლომონის," which means "Solomon's" in English. This implies that the words being discussed belong to Solomon.

  Rate this question:

 • 24. 

  რას ნიშნავს მკელობელნი?

  • A.

   კოჭლებს

  • B.

   ჯოხებს

  • C.

   ქვებს

  • D.

   ცხვრის ტყავს

  Correct Answer
  A. კოჭლებს
  Explanation
  The correct answer, "კოჭლებს", refers to "the feet" in Georgian.

  Rate this question:

 • 25. 

  რასთანაა შედარებული კოჭლების სიარული?

  • A.

   ვარსქენთან(მგელი)

  • B.

   ცხენებთან

  • C.

   ირმებთან

  • D.

   ქურციკებთან

  Correct Answer
  C. ირმებთან
 • 26. 

  რა მოჰქონდათ მენელსაცხებლე ქალებს?

  • A.

   აბოს ტანსაცმელი პატივისცემისთვის

  • B.

   სანთლები,საკმეველი

  • C.

   სახარება

  • D.

   საკმეველი

  Correct Answer
  B. სანთლები,საკმეველი
  Explanation
  The correct answer is "სანთლები,საკმეველი" which translates to "cleanliness, hygiene" in English. This answer suggests that women in the past were expected to prioritize their personal hygiene and cleanliness.

  Rate this question:

 • 27. 

  რა სასწაული ხდება აბოს დასჯის პირველ ღამეს?

  • A.

   ბინდი ჩამოწვა

  • B.

   წყლიდან სინათლე ამოდიოდა

  • C.

   გამოჩნდა მოკაშკაშე ვარსკვლავი

  • D.

   უფალი გამოცხადდა

  Correct Answer
  C. გამოჩნდა მოკაშკაშე ვარსკვლავი
  Explanation
  The correct answer is "გამოჩნდა მოკაშკაშე ვარსკვლავი" which translates to "a shooting star appeared". This is the correct answer because the other options do not make sense in the context of the question. The question asks about what happens during the first night of autumn, and a shooting star appearing is a common occurrence during this time.

  Rate this question:

 • 28. 

  მწერლობის რომელ მიმდინარეობას მიეკუთვნება მე-4 თავი?

  • A.

   ჰაგიოგრაფია

  • B.

   ჰიმნოგრაფია

  • C.

   პატივისცემა

  • D.

   გოდება

  Correct Answer
  B. ჰიმნოგრაფია
  Explanation
  The correct answer is "ჰიმნოგრაფია". In Georgian, "ჰიმნოგრაფია" refers to hymnography, which is the art of composing hymns or religious songs. This answer is supported by the fact that the other options ("ჰაგიოგრაფია", "პატივისცემა", "გოდება") do not accurately describe the current position of the writer.

  Rate this question:

 • 29. 

  იცნობდა აბო იოვანე საბანისძეს?

  • A.

   არანაირ კავშირში არ არის

  • B.

   არა

  • C.

   დიახ

  Correct Answer
  C. დიახ
  Explanation
  The correct answer is "დიახ" because it translates to "yes" in English and it is the appropriate response to the question "იცნობდა აბო იოვანე საბანისძეს?" which means "Did Aba Ivanishvili know Sabanisze?" in English.

  Rate this question:

 • 30. 

  როგორი რჯული განაგდო აბომ?

  • A.

   მისაბაძი

  • B.

   დამონებული

  • C.

   მახვილით პყრობილი

  • D.

   შიშით პყრობილი

  Correct Answer
  C. მახვილით პყრობილი
  Explanation
  The correct answer is "მახვილით პყრობილი" which means "beaten with a stick". This answer suggests that Abom was punished or disciplined by being physically beaten with a stick.

  Rate this question:

 • 31. 

  ვისი ხელით გამოუგზავნა სამოელმა წერილი იოვანეს?

  • A.

   იაკობის

  • B.

   იოანეს

  • C.

   ხსართანი

  • D.

   სამოელის

  Correct Answer
  C. ხსართანი
  Explanation
  The correct answer is "ხსართანი" because the question is asking who sent the letter "სამოელმა" (to Samuel) with their own hand. Therefore, the correct answer is "ხსართანი" (Saul).

  Rate this question:

 • 32. 

  რა მოატანინა აბომ ქრისტიანებს სიკვდილის წინა დღეს?

  • A.

   კელაპტარი

  • B.

   სანთელი

  • C.

   პური და ღვინო

  • D.

   ნელსაცხებელი

  Correct Answer
  C. პური და ღვინო
  Explanation
  The correct answer is "პური და ღვინო" (bread and wine). This refers to the Christian ritual of the Eucharist, where bread and wine are consecrated and consumed as a representation of the body and blood of Jesus Christ. This practice is based on the Last Supper, where Jesus shared bread and wine with his disciples before his crucifixion.

  Rate this question:

 • 33. 

  საგოდებელი ანუ...

  • A.

   ეკლესია

  • B.

   სასახლის ეზო

  • C.

   სასაფლაო

  • D.

   ფერფლი

  Correct Answer
  C. სასაფლაო
  Explanation
  The given options are all different types of buildings or structures. "სასაფლაო" translates to "cemetery" in English, which is a type of building used for burying the dead. Therefore, it is the correct answer among the given options.

  Rate this question:

 • 34. 

  ვინ მოახერხა აბოს საპყრობილედან გათავისუფლება?

  • A.

   გურგენი

  • B.

   სტეფანოზი

  • C.

   აბდილა

  • D.

   ნერსე

  Correct Answer
  B. სტეფანოზი
  Explanation
  Stephanos freed the slave from the prison.

  Rate this question:

 • 35. 

  „ნანდვლევე იყნეს ესენიცა მსგავს მათა“...რას ნიშნავს ნანდვლევე?

  • A.

   განსხვავებულს

  • B.

   მსგავსს

  • C.

   ჭეშმარიტს

  • D.

   პატიებას

  Correct Answer
  C. ჭეშმარიტს
  Explanation
  The correct answer "ჭეშმარიტს" means "truth". The question asks for the meaning of the phrase "ნანდვლევე იყნეს ესენიცა მსგავს მათა", which translates to "these should also be considered as...". Therefore, the correct answer implies that the phrase means "truth".

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Oct 20, 2016
  Quiz Created by
  Manonichanturia
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.