Οι Αρχαίοι Έλληνες - 1.2 - Ιστορία Α' Λυκείου

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Ioannis Krokos
I
Ioannis Krokos
Community Contributor
Quizzes Created: 5 | Total Attempts: 14,086
: 44 | Attempts: 3,429

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Οι Αρχαίοι Έλληνες - 1.2 - Ιστορία Α

Ιστορία Α' Λυκείου - Οι Αρχαίοι Έλληνες - 1.2 Ο μυκηναϊκός πολιτισμός


Questions and Answers
 • 1. 

  Ο μυκηναϊκός πολιτισμός χρονολογείται στην ύστερη εποχή του Χαλκού. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 65 (Στην ηπειρωτική... ελληνικός πολιτισμός).

  Rate this question:

 • 2. 

  Τα σπουδαιότερα μυκηναϊκά κέντρα διέθεταν μινωικά ανάκτορα. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 66 (Η χώρα: Τα περισσότερα κέντρα... ισχυρής οχύρωσης). Τα ανάκτορα που χτίστηκαν ανήκουν στον μυκηναϊκό πολιτισμό και επομένως είναι μυκηναϊκά.

  Rate this question:

 • 3. 

  Οι δύο βασικές πηγές για τον μυκηναϊκό πολιτισμό είναι τα ομηρικά έπη και τα αρχαιολογικά ευρήματα. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 66 (Οι πηγές: Τις πρώτες... αυτής της εποχής).

  Rate this question:

 • 4. 

  Οι πινακίδες της γραμμικής Β΄ γραφής είναι γραμμένες στα ελληνικά. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 66-67 (Οι πηγές: Αποδείχθηκε... των ομηρικών επών).

  Rate this question:

 • 5. 

  Το περιεχόμενο των πινακίδων είναι συλλογιστικό. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 67 (Οι πηγές: Οι πληροφορίες... εποχής εκείνης). Το περιεχόμενο είναι λογιστικό (δε σχετίζεται με συλλογισμούς).

  Rate this question:

 • 6. 

  Ο μυκηναϊκός πολιτισμός γνώρισε ιδιαίτερη εμπορική ακμή στο β΄ μισό της 2ης χιλ. π.Χ. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 68 (Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση του μυκηναϊκού κόσμου: Η εμπορική ανάπτυξη... στο Αιγαίο).

  Rate this question:

 • 7. 

  Το μέγαρο ήταν το κέντρο όπου σύχναζαν οι Μυκηναίοι καλλιτέχνες. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 68/ 72 (Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση του μυκηναϊκού κόσμου: Επίκεντρο... τα μέγαρα/ Η μυκηναϊκή τέχνη: Τα ανάκτορα... διαμερίσματα).

  Rate this question:

 • 8. 

  Στην κορυφή της μυκηναϊκής κοινωνίας βρίσκονταν οι ιερείς και ο στρατός. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 68 (Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση του μυκηναϊκού κόσμου: Στην κοινωνική ιεραρχία... επαγγελματίες στρατιώτες).

  Rate this question:

 • 9. 

  Ο ηγεμόνας στο ανάκτορο είχε πολιτική, στρατιωτική και θρησκευτική εξουσία. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 68 (Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση του μυκηναϊκού κόσμου: Ο ηγεμόνας... θρησκευτική εξουσία).

  Rate this question:

 • 10. 

  Οι δούλοι εργάζονταν αποκλειστικά για τον ηγεμόνα και τους αξιωματούχους. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 69 (Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση του μυκηναϊκού κόσμου: Στη βάση... πολίτες).

  Rate this question:

 • 11. 

  Τα ομηρικά έπη 

  • A. 

   παρουσιάζουν δημιουργήματα της φαντασίας του Ομήρου.

  • B. 

   περιέχουν αφηγήσεις οι οποίες απέκτησαν υπόσταση με την αποκρυπτογράφηση της γραμμικής Β΄ γραφής.

  • C. 

   μας δίνουν τις μόνες πληροφορίες για τον μυκηναϊκό κόσμο.

  • D. 

   είναι γραμμένα σε μία γλώσσα νεότερη από εκείνη των πινακίδων της γραμμικής Β΄ γραφής.

  Correct Answer
  D. είναι γραμμένα σε μία γλώσσα νεότερη από εκείνη των πινακίδων της γραμμικής Β΄ γραφής.
  Explanation
  - σ. 67 (Οι πηγές: Αποδίδουν... των ομηρικών επών).

  Rate this question:

 • 12. 

  Ο μυκηναϊκός κόσμος παρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά,

  • A. 

   αν και ήταν διαιρεμένος σε δύο ή τρία μεγάλα κράτη.

  • B. 

   αλλά αποκλείεται τα διάφορα μυκηναϊκά κράτη να ήταν υποτελή στο κράτος των Μυκηνών.

  • C. 

   τα οποία επιβεβαιώνουν την πολιτιστική συνοχή του.

  • D. 

   τα οποία αρκούν για να επιβεβαιώσουν την οργάνωση ενιαίου κράτους.

  Correct Answer
  C. τα οποία επιβεβαιώνουν την πολιτιστική συνοχή του.
  Explanation
  - σ. 69 (Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση του μυκηναϊκού κόσμου: Τα κοινά χαρακτηριστικά... ενιαίου κράτους).

  Rate this question:

 • 13. 

  Ο ανώτατος άρχοντας ενός μυκηναϊκού κράτους

  • A. 

   ήταν υποτελής στους τοπικούς άρχοντες.

  • B. 

   διαχειριζόταν τον πλούτο της περιοχής την οποία εξουσίαζε.

  • C. 

   λέγεται στις μυκηναϊκές πινακίδες «ra-wa-ke-ta».

  • D. 

   δηλώνεται στα ομηρικά έπη με τη λέξη «βασιλεύς».

  Correct Answer
  B. διαχειριζόταν τον πλούτο της περιοχής την οποία εξουσίαζε.
  Explanation
  - σ. 68 (Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση του μυκηναϊκού κόσμου: Ο ηγεμόνας... εξουσίαζε).

  Rate this question:

 • 14. 

  Είναι πολύ πιθανό ότι οι Μυκηναίοι κατά τον 13ο και 12ο απ.Χ.  

  • A. 

   ίδρυσαν παροικία στη φοινικική πόλη Ουγκαρίτ.

  • B. 

   εξαπλώθηκαν πέρα από το Αιγαίο.

  • C. 

   επεκτάθηκαν προς τη δυτική Μεσόγειο.

  • D. 

   επιτέθηκαν στα κράτη των Χετταίων και των Αιγυπτίων.

  Correct Answer
  D. επιτέθηκαν στα κράτη των Χετταίων και των Αιγυπτίων.
  Explanation
  - σ. 70 (Η εξάπλωση: Το 13ο αι. π.Χ.... του 12ου αι. π.Χ.).

  Rate this question:

 • 15. 

  Οι Έλληνες που συμμετείχαν στην τρωική εκστρατεία

  • A. 

   επέστρεψαν στις πατρίδες τους, επειδή πιθανότατα δεν ένιωθαν ασφαλείς.

  • B. 

   εκστράτευσαν, για να προμηθευτούν πρώτες ύλες και κυρίως μέταλλα από τον Εύξεινο Πόντο.

  • C. 

   είχαν συνειδητοποιήσει ότι βρίσκονταν στο απόγειο της δύναμής τους.

  • D. 

   είχαν έλλειψη σε μυκηναϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Τρωάδας.

  Correct Answer
  A. επέστρεψαν στις πατρίδες τους, επειδή πιθανότατα δεν ένιωθαν ασφαλείς.
  Explanation
  - σ. 71 (Η εξάπλωση: Η έλλειψη μυκηναϊκής... για τις πατρίδες τους).

  Rate this question:

 • 16. 

  Στις πινακίδες της γραμμικής Β΄ γραφής

  • A. 

   έχουν διαβαστεί κατάλογοι με τα περιουσιακά στοιχεία των ανάκτων.

  • B. 

   έχουν διαβαστεί κυρίως μαθηματικές πράξεις.

  • C. 

   έχουν διαβαστεί αξιώματα των μυκηναϊκών κρατών.

  • D. 

   έχουν διαβαστεί ονόματα θεών που προέρχονται από την Ολυμπία.

  Correct Answer(s)
  A. έχουν διαβαστεί κατάλογοι με τα περιουσιακά στοιχεία των ανάκτων.
  C. έχουν διαβαστεί αξιώματα των μυκηναϊκών κρατών.
  Explanation
  - σ. 67/ 69 (Οι πηγές: Οι πληροφορίες... της εποχής εκείνης/ Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση του μυκηναϊκού κόσμου: Για την οργάνωση... ανώτατο άρχοντα). Στις πινακίδες έχουν διαβαστεί και μαθηματικές πράξεις, αλλά δεν είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Τα ονόματα των θεών είναι από το μεταγενέστερο πάνθεο των θεών του Ολύμπου (όχι της Ολυμπίας).

  Rate this question:

 • 17. 

  Τα μυκηναϊκά ανάκτορα

  • A. 

   ήταν χτισμένα σε οχυρωμένες ακροπόλεις.

  • B. 

   περιελάμβαναν το μέγαρο, μία αυλή και πολλά διαμερίσματα.

  • C. 

   ήταν κτισμένα γύρω από το μέγαρο.

  • D. 

   είχαν τρία μέρη.

  Correct Answer(s)
  A. ήταν χτισμένα σε οχυρωμένες ακροπόλεις.
  B. περιελάμβαναν το μέγαρο, μία αυλή και πολλά διαμερίσματα.
  Explanation
  - σ. 72 (Η μυκηναϊκή τέχνη: Τα ανάκτορα... διαμερίσματα). Τα ανάκτορα περιελάμβαναν το μέγαρο, δεν ήταν κτισμένα γύρω από αυτό. Το μέγαρο και όχι το ανάκτορο ήταν χωρισμένο σε τρία μέρη.

  Rate this question:

 • 18. 

  Οι θολωτοί τάφοι 

  • A. 

   εξωτερικά έμοιαζαν με ένα μικρό λόφο.

  • B. 

   είχαν στο κέντρο τους μία κυψέλη.

  • C. 

   είχαν είσοδο με τριγωνικό σχήμα.

  • D. 

   είναι το σπουδαιότερο αρχιτεκτονικό κατόρθωμα των Μυκηναίων.

  Correct Answer(s)
  A. εξωτερικά έμοιαζαν με ένα μικρό λόφο.
  D. είναι το σπουδαιότερο αρχιτεκτονικό κατόρθωμα των Μυκηναίων.
  Explanation
  - σ. 73 (Από τις ταφικές κατασκευές... μικρού λόφου).

  Rate this question:

 • 19. 

  Οι Μυκηναίοι καλλιτέχνες 

  • A. 

   προσπαθούσαν να αντιγράψουν τους Μινωίτες.

  • B. 

   απεικόνιζαν τα θέματά τους λιγότερο φυσιοκρατικά από τους Μινωίτες.

  • C. 

   ζωγράφιζαν τα φυτά και τα ζώα τόσο σχηματικά που κατάντησαν απλά διακοσμητικά σχέδια.

  • D. 

   ασχολήθηκαν κυρίως με σκηνές από τελετές, από μάχες ή από το κυνήγι.

  Correct Answer(s)
  B. απεικόνιζαν τα θέματά τους λιγότερο φυσιοκρατικά από τους Μινωίτες.
  C. ζωγράφιζαν τα φυτά και τα ζώα τόσο σχηματικά που κατάντησαν απλά διακοσμητικά σχέδια.
  D. ασχολήθηκαν κυρίως με σκηνές από τελετές, από μάχες ή από το κυνήγι.
  Explanation
  - σ. 75 (Φαίνεται... σχέδια). Οι Μυκηναίοι καλλιτέχνες στην αρχή μόνο είχαν δεχτεί τη μινωική επιρροή και αυτό δε σημαίνει ότι τους αντέγραφαν απλώς.

  Rate this question:

 • 20. 

  Η μυκηναϊκή τέχνη 

  • A. 

   παρουσιάζει ομοιομορφία σε όλα τα μέρη όπου εξαπλώθηκε.

  • B. 

   θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αυστηρά συγκροτημένη.

  • C. 

   ήταν προσανατολισμένη στις ιδεολογικές και αισθητικές ανάγκες των ανακτόρων.

  • D. 

   ήταν απόλυτα φυσιοκρατική.

  Correct Answer(s)
  A. παρουσιάζει ομοιομορφία σε όλα τα μέρη όπου εξαπλώθηκε.
  B. θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αυστηρά συγκροτημένη.
  C. ήταν προσανατολισμένη στις ιδεολογικές και αισθητικές ανάγκες των ανακτόρων.
  Explanation
  - σ. 72 (Ο πολιτισμός: Η ομοιομορφία σε όλες τις πτυχές...ιδεολογικά και αισθητικά).

  Rate this question:

 • 21. 

  Τα μυκηναϊκά κέντρα που ιδρύθηκαν στη Βοιωτία ήταν ο Ορχομενός, οι Αμύκλες και ο Γλας. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 66 (Η χώρα: Τα σπουδαιότερα κέντρα... στη Θεσσαλία).

  Rate this question:

 • 22. 

  Οι ανασκαφές στις Μυκήνες έγιναν από ένα πλούσιο έμπορο του 19ου αι. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 66 (Οι πηγές: Οι διηγήσεις... στις Μυκήνες (1876).

  Rate this question:

 • 23. 

  Οι πήλινες πινακίδες της γραμμικής Β΄ γραφής βρέθηκαν κυρίως σε τοποθεσίες με ανάκτορα. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 66 (Η χώρα: Τα σπουδαιότερα κέντρα... στη Θεσσαλία./ Οι πηγές: Η ανάγνωση... συλλαβική γραφή).

  Rate this question:

 • 24. 

  Οι τεχνίτες, οι έμποροι και οι ναυτικοί ήταν ομάδες μεγάλες σε αριθμό στα μυκηναϊκά χρόνια. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 68 (Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση του μυκηναϊκού κόσμου: Μια μεγάλη ομάδα... οι ναυτικοί).

  Rate this question:

 • 25. 

  Η γραμμική Β΄ γραφή είναι αλφαβητική. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 66 (Οι πηγές: Η ανάγνωση... συλλαβική γραφή).

  Rate this question:

 • 26. 

  Η οργάνωση των μυκηναϊκών ανακτόρων ήταν θεοκρατική και οι ιερείς είχαν μεγάλη εξουσία. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 68-69 (Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση του μυκηναϊκού κόσμου: Δεν υπάρχει καμία ένδειξη... ισχυρού ιερατείου).

  Rate this question:

 • 27. 

  Ο βασιλεύς μπορούσε να είναι αρχηγός μίας ομάδας χαλκουργών. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 69 (Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση του μυκηναϊκού κόσμου: Στους Μυκηναίους... χαλκουργών).

  Rate this question:

 • 28. 

  Οι Μυκηναίοι άρχισαν να ασχολούνται συστηματικά με τη ναυτιλία στα τέλη του 15ου αι. π.Χ. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 69-70 (Η εξάπλωση: Μέχρι τα μέσα... θαλασσοκρατία).

  Rate this question:

 • 29. 

  Το εμπόριο των Μυκηναίων έφτασε δυτικά έως τις ακτές της Ισπανίας. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 70 (Η εξάπλωση: Είναι βέβαιο... Ισπανίας).

  Rate this question:

 • 30. 

  Οι εμπορικές σχέσεις με τους λαούς της Ανατολής έγιναν δυσχερείς μετά το 1200 π.Χ. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 71 (Η παρακμή: Από τις αρχές όμως... με δυσκολία). Θυμίζουμε ότι στα χρόνια π.Χ. μετράμε ανάποδα.

  Rate this question:

 • 31. 

  Η ανάπτυξη του μυκηναϊκού εμπορίου και της ναυτιλίας έγινε στο διάστημα

  • A. 

   1600-1500 π.Χ.

  • B. 

   1600-1400 π.Χ.

  • C. 

   1410-1400 π.Χ.

  • D. 

   1400-1200 π.Χ.

  Correct Answer
  D. 1400-1200 π.Χ.
  Explanation
  - σ. 70/ 71 (Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση του μυκηναϊκού κόσμου: Τους δύο επόμενους αιώνες... το Αιγαίο./ Η παρακμή: Η εξάπλωση... για το μυκηναϊκό κόσμο).

  Rate this question:

 • 32. 

  Η Κύπρος

  • A. 

   αποικίστηκε ευκαιριακά από τους Μυκηναίους.

  • B. 

   αποικίστηκε από τους Μυκηναίους κατά τον 14ο αι. π.Χ.

  • C. 

   τον 13ο αι. π.Χ. είχε κατακτηθεί από τους Φοίνικες και τους Αιγυπτίους.

  • D. 

   εξελληνίστηκε σταδιακά εξαιτίας του αποικισμού των Μυκηναίων.

  Correct Answer
  D. εξελληνίστηκε σταδιακά εξαιτίας του αποικισμού των Μυκηναίων.
  Explanation
  - σ. 70 (Η εξάπλωση: Το 13ο αι. π.Χ.... στον εξελληνισμό της).

  Rate this question:

 • 33. 

  Οι επιδρομές των λαών της θάλασσας στην Αίγυπτο

  • A. 

   έγιναν μετά το 1100 π.Χ.

  • B. 

   έγιναν το 1200 π.Χ.

  • C. 

   αναφέρονται από αιγυπτιακούς παπύρους.

  • D. 

   αναφέρονται από αιγυπτιακές επιγραφές.

  Correct Answer
  D. αναφέρονται από αιγυπτιακές επιγραφές.
  Explanation
  - σ. 70 (Η εξάπλωση: Κάποιοι Μυκηναίοι... αρχές του 12ου αι. π.Χ.).

  Rate this question:

 • 34. 

  Οι Έλληνες της αρχαιότητας

  • A. 

   πίστευαν ότι η τρωική εκστρατεία έγινε τον 13ο αι. π.Χ.

  • B. 

   ίδρυσαν αποικίες στην Τροία.

  • C. 

   νόμιζαν ότι η Τροία δεν ήταν ασφαλής πόλη.

  • D. 

   είχαν συνειδητοποιήσει τον πανελλήνιο χαρακτήρα της τρωικής εκστρατείας.

  Correct Answer
  A. πίστευαν ότι η τρωική εκστρατεία έγινε τον 13ο αι. π.Χ.
  Explanation
  - σ. 71 (Η εξάπλωση: Πάντως,... αρχαιότητα). Οι Έλληνες πίστευαν ότι η εκστρατεία έγινε τον 12ο αι. π.Χ. (1184 π.Χ.).

  Rate this question:

 • 35. 

  Οι εμπορικές επαφές των Μυκηναίων με τα κράτη της Εγγύς Ανατολής

  • A. 

   γίνονταν με δυσκολία ήδη από τον 13ο αι. π.Χ.

  • B. 

   περιορίστηκαν και τερμάτισαν, επειδή καταστράφηκαν οι ανατολικές ακτές της Μεσογείου και της Αιγύπτου από τους λαούς της θάλασσας.

  • C. 

   συνέβαλαν σταδιακά στη διάλυση του μυκηναϊκού κόσμου.

  • D. 

   σταμάτησαν εξαιτίας επιδρομών των Μυκηναίων.

  Correct Answer
  B. περιορίστηκαν και τερμάτισαν, επειδή καταστράφηκαν οι ανατολικές ακτές της Μεσογείου και της Αιγύπτου από τους λαούς της θάλασσας.
  Explanation
  - σ. 71 (Η παρακμή: Από τις αρχές όμως... τους Μυκηναίους).

  Rate this question:

 • 36. 

  Οι Μυκηναίοι κατά τα τέλη του 15ου αι. π.Χ.

  • A. 

   εγκαταστάθηκαν ή ίδρυσαν εμπορικούς σταθμούς σε όλο το Αιγαίο.

  • B. 

   επεκτάθηκαν μέχρι την Παλαιστίνη και την Αίγυπτο.

  • C. 

   κατέλαβαν την Κνωσό.

  • D. 

   έγιναν θαλασσοκράτορες.

  Correct Answer(s)
  A. εγκαταστάθηκαν ή ίδρυσαν εμπορικούς σταθμούς σε όλο το Αιγαίο.
  C. κατέλαβαν την Κνωσό.
  D. έγιναν θαλασσοκράτορες.
  Explanation
  - σ. 69-70 (Η εξάπλωση: στα τέλη, ωστόσο,...σ' όλο το Αιγαίο).

  Rate this question:

 • 37. 

  Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι

  • A. 

   τα μυκηναϊκά ανάκτορα ήταν εντελώς ανεξάρτητα μεταξύ τους.

  • B. 

   το μυκηναϊκό κράτος ήταν ένα, αυτό των Μυκηνών.

  • C. 

   η χώρα ήταν διαιρεμένη σε τέσσερα ή πέντε ομοσπονδιακά κράτη.

  • D. 

   τα μικρότερα μυκηναϊκά κράτη ήταν υποτελή στις Μυκήνες.

  Correct Answer(s)
  C. η χώρα ήταν διαιρεμένη σε τέσσερα ή πέντε ομοσπονδιακά κράτη.
  D. τα μικρότερα μυκηναϊκά κράτη ήταν υποτελή στις Μυκήνες.
  Explanation
  - σ. 69 (Έχει διατυπωθεί... τις Μυκήνες).

  Rate this question:

 • 38. 

  Τα  μυκηναϊκά κέντρα εκτείνονταν

  • A. 

   μόνο στην Πελοπόννησο.

  • B. 

   μόνο στη Στερεά Ελλάδα.

  • C. 

   μόνο στη Θεσσαλία.

  • D. 

   σε κανένα από τα παραπάνω.

  Correct Answer
  D. σε κανένα από τα παραπάνω.
  Explanation
  - σ. 66 (Η χώρα: Τα σπουδαιότερα κέντρα... στη Θεσσαλία). Βλ. και χάρτη σ. 67.

  Rate this question:

 • 39. 

  Το μυκηναϊκό μέγαρο

  • A. 

   αποτελούνταν από μία αυλή, τον πρόδομο και τα διαμερίσματα.

  • B. 

   πίσω από τον πρόδομο είχε το κυρίως μέγαρο με τη μεγάλη εστία.

  • C. 

   περιελάμβανε χώρο για τον θρόνο του άνακτα.

  • D. 

   αποτελούνταν από μία αυλή, τον πρόδομο και το κυρίως μέγαρο.

  Correct Answer(s)
  B. πίσω από τον πρόδομο είχε το κυρίως μέγαρο με τη μεγάλη εστία.
  C. περιελάμβανε χώρο για τον θρόνο του άνακτα.
  Explanation
  - σ. 72 (Η μυκηναϊκή τέχνη: Πυρήνας του... διαμερίσματα). Η αυλή δεν ήταν τμήμα του μεγάρου, αλλά επικοινωνούσε με αυτό μέσω του ανοικτού χώρου μπροστά από το μέγαρο.

  Rate this question:

 • 40. 

  Η είσοδος ενός μυκηναϊκού θολωτού τάφου

  • A. 

   ήταν από ξύλο.

  • B. 

   έκλεινε με ξύλινη θύρα.

  • C. 

   βρισκόταν στην κορυφή του θαλάμου.

  • D. 

   είχε εξωτερικά ένα μακρύ διάδρομο με κτιστές πλευρές.

  Correct Answer(s)
  B. έκλεινε με ξύλινη θύρα.
  D. είχε εξωτερικά ένα μακρύ διάδρομο με κτιστές πλευρές.
  Explanation
  - σ. 73 (Διαμορφώνονταν... ξύλινη θύρα).

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.