Η Έξοδο - Κείμενα Α' Γυμνασίου

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Ioannis Krokos
I
Ioannis Krokos
Community Contributor
Quizzes Created: 37 | Total Attempts: 129,780
: 17 | Attempts: 667

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Η Έξοδο - Κείμενα Α

Κείμενα Α' Γυμνασίου - Γιάννης Βλαχογιάννης


Questions and Answers
 • 1. 

  Η γλώσσα του κειμένου είναι μία πλούσια, ζωντανή δημοτική γλώσσα, η οποία εμπλουτίζεται και με αρκετούς ιδιωματικούς τύπους.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Η γλώσσα του κειμένου είναι μία πλούσια, ζωντανή και έντονα συναισθηματικά φορτισμένη δημοτική γλώσσα. Παρατηρείται η χρήση του καθημερινού λεξιλογίου της εποχής, ενώ παράλληλα το κείμενο διανθίζεται και από αρκετούς ιδιωματικούς τύπους.

  Rate this question:

 • 2. 

  Το ύφος του κειμένου είναι ζωντανό και παραστατικό, χάρη στη χρήση του δραματικού ενεστώτα και του ευθέος λόγου, αλλά και λυρικό, λόγω της έντονης συναισθηματικής φόρτισης που διαπνέει όλο το κείμενο.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Το ύφος του διηγήματος είναι ζωντανό και παραστατικό, χάρη στη χρήση του δραματικού ενεστώτα και του ευθέος λόγου. Είναι, ακόμη, δραματικό, καθώς κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης του κειμένου, κορυφώνονται τα συναισθήματα της αγωνίας και της έντασης, που προκαλούνται μέσα από την πλοκή των τραγικών γεγονότων. Είναι, τέλος, ιδιαιτέρως λυρικό, καθώς υπάρχει έντονη συναισθηματική φόρτιση και πολλά σχήματα λόγου που τονίζουν την τραγικότητα των γεγονότων που εξιστορούνται.

  Rate this question:

 • 3. 

  Η φράση «της πείνας το θεριό είν’ ανίκητο» αποτελεί:

  • A.

   μία υπερβολή.

  • B.

   μία προσωποποίηση.

  • C.

   μία μεταφορά.

  Correct Answer
  C. μία μεταφορά.
  Explanation
  Η φράση αποτελεί μία μεταφορά (=σχήμα λόγου, σύμφωνα με το οποίο η ιδιότητα ενός προσώπου (ζώου, πράγματος, αφηρημένης έννοιας) μεταφέρεται σε άλλο πρόσωπο (ζώο, πράγμα, αφηρημένη έννοια).

  Rate this question:

 • 4. 

  Η φράση «τη φύλαγε σαν άγιο λείψανο» αποτελεί:

  • A.

   μία παρομοίωση.

  • B.

   μία μεταφορά.

  • C.

   μία υπερβολή.

  Correct Answer
  A. μία παρομοίωση.
  Explanation
  Πρόκειται για μία παρομοίωση (=Όταν συσχετίζεται η ιδιότητα ενός προσώπου ή ενός αντικειμένου με κάτι άλλο πολύ γνωστό, που έχει την ίδια ιδιότητα, αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό. Η παρομοίωση αρχίζει με τις λέξεις σαν, καθώς, όπως και με το σαν να, στην περίπτωση που έχουμε υποθετική παρομοίωση.).

  Rate this question:

 • 5. 

  Η φράση «της αρρώστιας η οργή» αποτελεί:

  • A.

   μία υπερβολή.

  • B.

   μία προσωποποίηση.

  • C.

   μία μεταφορά.

  Correct Answer
  B. μία προσωποποίηση.
  Explanation
  Πρόκειται για μία προσωποποίηση (=όταν αποδίδονται ανθρώπινες ιδιότητες σε ζώα, φυτά, πράγματα. Αυτό το σχήμα λόγου χαρίζει ζωντάνια και κίνηση σε άψυχα αντικείμενα ή αφηρημένες έννοιες και καθιστά το λόγο ενός κειμένου ζωντανό, παραστατικό και πρωτότυπο.).

  Rate this question:

 • 6. 

  «Το βόλι, το σπαθί, της αρρώστιας η οργή, της πείνας η κατάρα»: Η φράση αποτελεί:

  • A.

   ένα πολυσύνδετο σχήμα.

  • B.

   ένα ασύνδετο σχήμα.

  • C.

   ένα χιαστό σχήμα.

  Correct Answer
  B. ένα ασύνδετο σχήμα.
  Explanation
  Πρόκειται για ένα ασύνδετο σχήμα (=Κάποιοι ίδιοι όροι, π.χ. λέξεις ή και ολόκληρες προτάσεις, παρατίθενται δίπλα-δίπλα, χωρίς να υπάρχει κάποιος σύνδεσμος ανάμεσά τους.

  Rate this question:

 • 7. 

  «Το Μεσολόγγι τώρα τοιμάζεται να βγει»: Αυτή η φράση αποτελεί:

  • A.

   μία προσωποποίηση.

  • B.

   μία μετωνυμία.

  Correct Answer
  B. μία μετωνυμία.
  Explanation
  «Το Μεσολόγγι τοιμάζεται να βγει» αντί «Οι Μεσολογγίτες τοιμάζονται να βγουν». Η φράση αποτελεί μία μετωνυμία (=Όταν οι λέξεις δεν χρησιμοποιούνται με την αρχική τους σημασία, αλλά με διαφορετική, που έχει βέβαια κάποια σχέση με την αρχική. Για παράδειγμα, χρησιμοποιείται το όνομα του δημιουργού αντί για το δημιούργημα, αυτό που περιέχει κάτι (το περιέχον) αντί για το περιεχόμενο κτλ.).
  Βλ. και Λεξιλόγιο Λογοτεχνικών Όρων στο κεφάλαιο «Γνωριμία με τα Κείμενα Α’ Γυμνασίου».

  Rate this question:

 • 8. 

  «Η Ανθίτσα πάει πια! Πάει και το Μεσολόγγι.»: Εδώ έχουμε:

  • A.

   ένα χιαστό σχήμα.

  • B.

   μία επανάληψη.

  Correct Answer
  A. ένα χιαστό σχήμα.
  Explanation
  Πρόκειται για ένα χιαστό σχήμα (=Δύο λέξεις ίδιες ή δύο λέξεις ίδιας κατηγορίας επαναλαμβάνονται, παρατίθενται δίπλα-δίπλα, με αντίστροφη σειρά. Πιο συγκεκριμένα, παρατίθενται δύο ζεύγη εννοιών και η τρίτη έννοια αντιστοιχεί στη δεύτερη, ενώ η τέταρτη στην πρώτη (σε σχήμα Χ).).

  Rate this question:

 • 9. 

  Το διήγημα κάνει λόγο για την έξοδο του Μεσολογγίου, για την απόφαση, δηλαδή, που έλαβαν οι πολιορκημένοι Μεσολογγίτες να πραγματοποιήσουν την ηρωική έξοδο, ούτως ώστε να μην πέσουν στα χέρια των Τούρκων.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Βλ. Εισαγωγή στο έργο (video).

  Rate this question:

 • 10. 

  Η Μεσολογγίτισσα Μάνθα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως:

  • A.

   δειλή.

  • B.

   αποφασιστική.

  • C.

   αναίσθητη.

  • D.

   θαρραλέα.

  • E.

   πιστή στο υπέρτατο ιδανικό της ελευθερίας.

  Correct Answer(s)
  B. αποφασιστική.
  D. θαρραλέα.
  E. πιστή στο υπέρτατο ιδανικό της ελευθερίας.
  Explanation
  The correct answer is a combination of three words: "αποφασιστική" (decisive), "θαρραλέα" (brave), and "πιστή στο υπέρτατο ιδανικό της ελευθερίας" (faithful to the ultimate ideal of freedom). These words describe the character or personality of someone. The other options, "δειλή" (cowardly) and "αναίσθητη" (insensitive), do not fit the context of being faithful to the ideal of freedom.

  Rate this question:

 • 11. 

  Η Μάνθα δεν μπορεί να κρατήσει την κόρη της στην αγκαλιά της, επειδή:

  • A.

   δεν τρέφει μεγάλη αγάπη για εκείνη.

  • B.

   γνωρίζει πως αν προβεί σε αυτήν την ενέργεια θα λυγίσει, θα ξεσπάσει σε λυγμούς και κάτι τέτοιο δεν πρέπει να συμβεί.

  • C.

   δεν είναι γενικότερα εκδηλωτική απέναντι στους ανθρώπους.

  Correct Answer
  B. γνωρίζει πως αν προβεί σε αυτήν την ενέργεια θα λυγίσει, θα ξεσπάσει σε λυγμούς και κάτι τέτοιο δεν πρέπει να συμβεί.
  Explanation
  Βλ. Ανάλυση 1ης Ενότητας (video).

  Rate this question:

 • 12. 

  «Της πείνας το θεριό είν’ ανίκητο.»: Με αυτή τη φράση, ο συγγραφέας θέλει να τονίσει πως στο Μεσολόγγι δεν μπορούσαν να φτάσουν τρόφιμα, καθώς ήταν αποκλεισμένο τόσο από τη στεριά όσο και από τη θάλασσα, με αποτέλεσμα η πείνα να θερίζει τους πολιορκημένους.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Βλ. Ερώτηση 2 σελ. 75 (video).

  Rate this question:

 • 13. 

  Μέσα από αυτό το κείμενο, συμπεραίνουμε πως μόνο η Μάνθα επέλεξε να συμμετάσχει στην ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, καθώς χαρακτηριζόταν από λεβεντιά, από πνεύμα αυτοθυσίας και από πίστη στο υπέρτατο ιδανικό της ελευθερίας.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Η Μεσολογγίτισσα Μάνθα δεν ήταν η μόνη που χαρακτηριζόταν από ηρωισμό, λεβεντιά, ακλόνητη αποφασιστικότητα και πνεύμα αυτοθυσίας. Αντιθέτως, υπήρχαν πολλές ακόμη γυναίκες, οι οποίες έδειξαν μεγάλη γενναιότητα και επέλεξαν να δώσουν και την ίδια τους τη ζωή για την πατρίδα και την ελευθερία.
  Βλ. και Ανάλυση 1ης Ενότητας (video).

  Rate this question:

 • 14. 

  «Τότε γύρισε στον εαυτό της (=συνήλθε)»: Με αυτήν τη φράση, ο συγγραφέας θέλει να πει πως η Μάνθα, κατά τη διάρκεια της Εξόδου και των συγκρούσεων, βρισκόταν σε κατάσταση παραφροσύνης και μανίας.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Βλ. Ανάλυση 2ης Ενότητας (video).

  Rate this question:

 • 15. 

  Το γεγονός πως ο πόλεμος στέρησε από τη Μάνθα τους αγαπημένους της ανθρώπους, γέμισε πόνο τη ζωή της και μετέτρεψε την καρδιά της σε μια σκληρή πέτρα είναι ένα από τα στοιχεία εκείνα, τα οποία μας βοηθούν να συμπεράνουμε πως η ζωή των ανθρώπων εξαρτάται άμεσα από τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Βλ. Ερώτηση 1 σελ. 75 (video).

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.