Τηλεμάχεια Ενότητες 3, 4 - Οδύσσεια Α΄ Γυμνάσιου

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Ioannis Krokos
I
Ioannis Krokos
Community Contributor
Quizzes Created: 37 | Total Attempts: 151,968
: 32 | Attempts: 2,028

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Τηλεμάχεια Ενότητες 3, 4 - Οδύσσεια Α΄ Γυμνάσιου - Quiz

Οδύσσεια Α' Γυμνασίου - Ενότητες 3, 4   


Questions and Answers
 • 1. 

  Στην ενότητα 3 της Οδύσσειας, παρακολουθούμε την εφαρμογή του πρώτου μέρους του σχεδίου της Αθηνάς.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Σε αυτή την ενότητα, παρακολουθούμε την εφαρμογή του δευτέρου μέρους του σχεδίου της Αθηνάς.

  Rate this question:

 • 2. 

  Ο Τηλέμαχος επιλέγει ένα μέρος "παράμερα από τους μνηστήρες", επειδή:

  • A.

   υποψιάζεται τη θεϊκή παρουσία πίσω από τον άγνωστο.

  • B.

   δε θέλει να ενοχληθεί ο ξένος από τη συμπεριφορά των μνηστήρων.

  • C.

   προτίθεται να ρωτήσει για τον πατέρα του και δε θέλει να τους ακούσει κανένας.

  • D.

   έχει καταλάβει τη μυστική αποστολή του ξένου.

  • E.

   ντρέπεται για την κατάσταση που επικρατεί στο παλάτι.

  Correct Answer(s)
  B. δε θέλει να ενοχληθεί ο ξένος από τη συμπεριφορά των μνηστήρων.
  C. προτίθεται να ρωτήσει για τον πατέρα του και δε θέλει να τους ακούσει κανένας.
  E. ντρέπεται για την κατάσταση που επικρατεί στο παλάτι.
  Explanation
  The correct answer is that "he does not want the stranger to be bothered by the behavior of the suitors," "he intends to ask about his father and does not want anyone to listen to them," and "he is ashamed of the situation prevailing in the palace." These answers are supported by the information given in the passage, where it is mentioned that the stranger is being harassed by the suitors, Telemachus wants to discuss his father's situation privately, and he feels embarrassed about the state of affairs in the palace.

  Rate this question:

 • 3. 

  Επιφάνεια ονομάζουμε την εμφάνιση των θεών στους ανθρώπους, όχι με την κανονική θεϊκή τους μορφή, αλλά με τη μορφή ενός ανθρώπου.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Επιφάνεια ονομάζεται το φαινόμενο, σύμφωνα με το οποίο οι θεοί εμφανίζονται στους ανθρώπους με τη θεϊκή τους ιδιότητα. Το αντίθετο ονομάζεται ενανθρώπιση.

  Rate this question:

 • 4. 

  Την παρουσία της Αθηνάς – Μέντη στο παλάτι του Οδυσσέα την αντιλαμβάνονται πρώτοι οι μνηστήρες.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Την παρουσία της Αθηνάς – Μέντη στο παλάτι του Οδυσσέα την αντιλαμβάνεται πρώτος ο Τηλέμαχος.

  Rate this question:

 • 5. 

  Ο Τηλέμαχος:

  • A.

   χαρακτηρίζεται από κοινωνικότητα και ευγένεια στο ήθος, αφού, μόλις βλέπει τον ξένο, αφήνει στην άκρη τις έγνοιες του και τρέχει να τον υποδεχτεί

  • B.

   αισθάνεται θλίψη, επειδή δεν έχει κοντά του τον πατέρα του

  • C.

   δεν τον ενδιαφέρει αν ο ξένος ενοχληθεί από τη συμπεριφορά των μνηστήρων

  • D.

   χαίρεται με την κατάσταση που επικρατεί στο παλάτι

  • E.

   είναι δυστυχισμένος, επειδή νιώθει ανήμπορος να αντιμετωπίσει τους μνηστήρες

  Correct Answer(s)
  A. χαρακτηρίζεται από κοινωνικότητα και ευγένεια στο ήθος, αφού, μόλις βλέπει τον ξένο, αφήνει στην άκρη τις έγνοιες του και τρέχει να τον υποδεχτεί
  B. αισθάνεται θλίψη, επειδή δεν έχει κοντά του τον πατέρα του
  E. είναι δυστυχισμένος, επειδή νιώθει ανήμπορος να αντιμετωπίσει τους μνηστήρες
  Explanation
  The correct answer is that the character is characterized by sociability and politeness in his ethics, as he immediately puts aside his concerns and runs to welcome the stranger. He feels sadness because he does not have his father close to him. He is unhappy because he feels incapable of dealing with the suitors. The answer is correct because it accurately describes the character's traits and emotions based on the given information.

  Rate this question:

 • 6. 

  Στην Ομηρική κοινωνία, η διαδικασία της φιλοξενίας ακολουθεί ένα σταθερό τυπικό: α. Υποδοχή και πρώτες περιποιήσεις β. Τραπέζι γ. Ερωτήσεις (σχετικά με την ταυτότητα, την καταγωγή και το σκοπό επίσκεψης του ξένου) δ. Προσφορά διαμονής

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Το τυπικό της φιλοξενίας:
  α. Υποδοχή και πρώτες περιποιήσεις
  β. Λουτρό
  γ. Τραπέζι
  δ. Επίσημη υποδοχή (σε ορισμένες περιπτώσεις)
  ε. Ερωτήσεις (σχετικά με την ταυτότητα, την καταγωγή και το σκοπό επίσκεψης του ξένου)
  στ. Ικανοποίηση του αιτήματος του ξένου
  ζ. Προσφορά διαμονής
  η. Προσφορά / Ανταλλαγή δώρων

  Rate this question:

 • 7. 

  Μέσα από την περιγραφή του δείπνου των μνηστήρων, προβάλλεται η η βουλιμία και η αναίδειά τους.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σε αυτή την σκηνή του δείπνου των μνηστήρων, παρακολουθούμε μια σύναξη ανεύθυνων ανθρώπων, οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για τίποτε άλλο, παρά μόνο για το φαγητό, το πιοτό και τη διασκέδασή τους.

  Rate this question:

 • 8. 

  Ο αοιδός Φήμιος τραγουδά στους μνηστήρες με μεγάλη ευχαρίστηση και προθυμία.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Ο αοιδός Φήμιος αντιπαθεί τους μνηστήρες και τους υπηρετεί με το ζόρι. Κατά συνέπεια, τους τραγουδά "από ανάγκη".

  Rate this question:

 • 9. 

  Οι μνηστήρες χαρακτηρίζονται ως:

  • A.

   υπεύθυνοι

  • B.

   αλαζόνες

  • C.

   εγωιστές

  • D.

   ευγενικοί

  • E.

   αναιδείς

  Correct Answer(s)
  B. αλαζόνες
  C. εγωιστές
  E. αναιδείς
  Explanation
  The correct answer is "αλαζόνες, εγωιστές, αναιδείς". This answer suggests that the words "αλαζόνες" (braggarts), "εγωιστές" (selfish), and "αναιδείς" (shameless) are the appropriate descriptions for the given phrase. These words imply negative characteristics such as arrogance, selfishness, and lack of shame, which align with the context of the question.

  Rate this question:

 • 10. 

  Τα γνωρίσματα που διακρίνουν το ήθος του Τηλέμαχου είναι:

  • A.

   η ευγένεια

  • B.

   ο εγωισμός

  • C.

   η σκληρότητα

  • D.

   η κοινωνική ευαισθησία

  • E.

   η αλαζονεία

  • F.

   η φιλόξενη διάθεση

  Correct Answer(s)
  A. η ευγένεια
  D. η κοινωνική ευαισθησία
  F. η φιλόξενη διάθεση
  Explanation
  The correct answer includes three positive traits: ευγένεια (kindness), κοινωνική ευαισθησία (social sensitivity), and φιλόξενη διάθεση (hospitality). These traits are generally considered desirable and reflect a positive attitude towards others. The other options, εγωισμός (selfishness), σκληρότητα (harshness), and αλαζονεία (arrogance), have negative connotations and are not associated with a positive attitude towards others.

  Rate this question:

 • 11. 

  Για τους αρχαίους Έλληνες, ο θεσμός της φιλοξενίας ήταν ιερός, που μάλιστα τον προστάτευε ο ίδιος ο Δίας ως θεός της φιλοξενίας (Ξένιος Δίας), και τηρούσαν τους κανόνες του με μεγάλη προσήλωση.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Η φιλοξενία ήταν ιερός θεσμός, ο οποίος προστατευόταν από τον Δία. Έτσι, οι άνθρωποι τηρούσαν τους κανόνες της φιλοξενίας με ιερή προσήλωση και επειδή τιμούσαν το θεσμό ως κοινωνική αξία και επειδή σέβονταν το θεό που τον προστάτευε.

  Rate this question:

 • 12. 

  Επιλέξτε τις σωστές προτάσεις:

  • A.

   Ο Τηλέμαχος δεν θα προβεί στη φιλοξενία του Μέντη

  • B.

   Οι μνηστήρες είναι εύθυμοι και ξέγνοιαστοι, ενώ ο Τηλέμαχος είναι μελαγχολικός, προβληματισμένος και βρίσκεται σε απόγνωση.

  • C.

   Οι μνηστήρες παρουσιάζονται πρόθυμοι να φιλοξενήσουν τον ξένο.

  • D.

   Το γεγονός ότι ο Τηλέμαχος παίρνει την Αθηνά – Μέντη σε ένα μέρος "παράμερα από τους μνηστήρες" προοικονομεί την εμπιστευτική μεταξύ τους συνομιλία που θα ακολουθήσει.

  • E.

   Η Αθηνά παρουσιάζεται στον Τηλέμαχο με την θεϊκή της ιδιότητα.

  • F.

   Η αυθαίρετη εγκατάσταση των μνηστήρων στο παλάτι του Οδυσσέα, η κατασπατάληση της περιουσίας του και η προκλητική τους συμπεριφορά είναι στοιχεία που προοικονομούν το χαμό τους.

  Correct Answer(s)
  B. Οι μνηστήρες είναι εύθυμοι και ξέγνοιαστοι, ενώ ο Τηλέμαχος είναι μελαγχολικός, προβληματισμένος και βρίσκεται σε απόγνωση.
  D. Το γεγονός ότι ο Τηλέμαχος παίρνει την Αθηνά – Μέντη σε ένα μέρος "παράμερα από τους μνηστήρες" προοικονομεί την εμπιστευτική μεταξύ τους συνομιλία που θα ακολουθήσει.
  F. Η αυθαίρετη εγκατάσταση των μνηστήρων στο παλάτι του Οδυσσέα, η κατασπατάληση της περιουσίας του και η προκλητική τους συμπεριφορά είναι στοιχεία που προοικονομούν το χαμό τους.
  Explanation
  The answer is suggesting that the contrast between the cheerful and carefree nature of the suitors and the melancholic and troubled state of Telemachus is a reason why he will not accommodate Mentes. Additionally, the fact that Telemachus takes Athena-Mentes to a place "away from the suitors" indicates that it will lead to a confidential conversation between them. Furthermore, the arbitrary installation of the suitors in Odysseus' palace, their wastefulness of his wealth, and their provocative behavior are elements that contribute to their downfall.

  Rate this question:

 • 13. 

  Στην 4η ενότητα της Οδύσσειας:

  • A.

   η Αθηνά – Μέντης προσπαθεί να ενθαρρύνει τον Τηλέμαχο και να τον πείσει να αναλάβει πρωτοβουλίες ως κύριος του σπιτιού του.

  • B.

   πραγματοποιείται μια συζήτητηση ανάμεσα στην Αθηνά – Μέντη, τον Τηλέμαχο και τους μνηστήρες

  • C.

   ο Τηλέμαχος εκμυστηρεύεται στον Μέντη τα βάσανά του.

  • D.

   η Αθηνά προσπαθεί να κερδίσει τη εμπιστοσύνη του Τηλέμαχου με πολλούς τρόπους.

  Correct Answer(s)
  A. η Αθηνά – Μέντης προσπαθεί να ενθαρρύνει τον Τηλέμαχο και να τον πείσει να αναλάβει πρωτοβουλίες ως κύριος του σπιτιού του.
  C. ο Τηλέμαχος εκμυστηρεύεται στον Μέντη τα βάσανά του.
  D. η Αθηνά προσπαθεί να κερδίσει τη εμπιστοσύνη του Τηλέμαχου με πολλούς τρόπους.
  Explanation
  The correct answer is that Athena-Mentis is trying to encourage Telemachus and persuade him to take initiatives as the master of his house. This is evident from the statement that Athena-Mentis is trying to encourage Telemachus and convince him to take initiatives as the master of his house. Additionally, the other statements mentioned in the answer choice also support this explanation, such as Telemachus confiding in Mentis about his troubles and Athena trying to gain Telemachus' trust in various ways.

  Rate this question:

 • 14. 

  Ο Τηλέμαχος, στη συνομιλία του με την Αθηνά, επιβραβεύει τη συμπεριφορά των μνηστήρων.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Ο Τηλέμαχος, στη συνομιλία του με την Αθηνά, κατακρίνει την απρεπή, αλαζονική και προκλητική συμπεριφορά των μνηστήρων.

  Rate this question:

 • 15. 

  4η  Ενότητα, στ. 228: "θα βρει τον τρόπο να γυρίσει, αυτός που είναι πολυμήχανος"  Σε αυτόν το στίχο, υποδηλώνεται ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας της Οδύσσειας. Η Αθηνά εξαρτά το νόστο του Οδυσσέα από την επινοητικότητα και την εφευρετικότητά του.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Ο άνθρωπος, στην Οδύσσεια, κρατά στα χέρια του την ευθύνη για τη ζωή του, ορίζει την τύχη του και δεν είναι έρμαιο στα χέρια των θεών ή της Μοίρας. Έτσι, ο Οδυσσέας, καθώς είναι προικισμένος με τόσο εξαιρετικές ικανότητες (πολυμήχανος), θα καταφέρει να υπερπηδήσει κάθε δυσκολία.

  Rate this question:

 • 16. 

  Η Αθηνά – Μέντης λέει την αλήθεια στον Τηλέμαχο σχετικά με την ταυτότητα, την καταγωγή και το σκοπό της επίσκεψής της στο παλάτι του Οδυσσέα.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Η Αθηνά – Μέντης προβαίνει σε μια πλαστή διήγηση, προκειμένου να απαντήσει στα ερωτήματα του Τηλέμαχου. Δίνει σε εκείνον στοιχεία πλαστά, αλλά πιστευτά.

  Rate this question:

 • 17. 

  Επιβράδυνση ονομάζεται η καθυστέρηση της εξέλιξης της υπόθεσης, με την παρεμβολή συνήθως μιας άλλης μικρής διήγησης.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Αυτός είναι ο κανόνας της αφηγηματικής τεχνικής που ονομάζουμε "επιβράδυνση".

  Rate this question:

 • 18. 

  Στην εμπιστευτική συνομιλία που πραγματοποιείται ανάμεσα στην Αθηνά και τον Τηλέμαχο υπάρχει η λεγόμενη ειρωνεία, καθώς ο Τηλέμαχος αγνοεί πως ο συνομιλητής του είναι κάποιος θεός.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Ειρωνεία ονομάζεται η αφηγηματική τεχνική, σύμφωνα με την οποία παρουσιάζεται κάποιος από τους ήρωες του έργου να αγνοεί την αλήθεια, την οποία, όμως, γνωρίζουν άλλα πρόσωπα του έργου και, κυρίως, οι ακροατές ή οι αναγνώστες.

  Rate this question:

 • 19. 

  Με τη φράση "ατιμώρητοι ρημάζουν ξένα αγαθά" (στ. 178) ο Τηλέμαχος καταγγέλλει:

  • A.

   την ξεδιάντροπη και αλαζονική στάση των μνηστήρων.

  • B.

   τους Ιθακησίους, που δεν τιμωρούν τους μνηστήρες.

  • C.

   τη Δικαιοσύνη, που δεν επεμβαίνει να τους συλλάβει.

  • D.

   τους ανθρώπους του παλατιού, που ανέχονται την κατάσταση.

  Correct Answer
  A. την ξεδιάντροπη και αλαζονική στάση των μνηστήρων.
  Explanation
  The correct answer is "την ξεδιάντροπη και αλαζονική στάση των μνηστήρων." This answer refers to the shameless and arrogant behavior of the suitors. In the context of the passage, it suggests that the suitors' behavior is the reason for the negative situation described.

  Rate this question:

 • 20. 

  Ο Τηλέμαχος θρηνεί, που ο πατέρας του "αφανίστηκε, με θάνατο άσχημο" (στ. 184). Η φράση δηλώνει ότι:

  • A.

   τον Οδυσσέα τον σκότωσαν άνθρωποι απολίτιστοι και βάναυσοι.

  • B.

   δεν απήλαυσε τις νεκρικές τιμές.

  • C.

   δε σκοτώθηκε τιμημένα στη μάχη (δεν είχε ένδοξο θάνατο).

  • D.

   δεν υψώθηκε τιμητικός τύμβος πάνω στον τάφο του.

  • E.

   πέθανε ύστερα από βασανιστική αρρώστια.

  Correct Answer(s)
  B. δεν απήλαυσε τις νεκρικές τιμές.
  C. δε σκοτώθηκε τιμημένα στη μάχη (δεν είχε ένδοξο θάνατο).
  D. δεν υψώθηκε τιμητικός τύμβος πάνω στον τάφο του.
  Explanation
  The correct answer is that Odysseus did not receive proper funeral honors, was not killed in battle with honor, and did not have an honorable tomb erected for him. These answers are supported by the information given in the passage, which states that Odysseus was killed by uncivilized and brutal people, implying that he did not die with honor. It also mentions that he did not enjoy funeral honors or have a commemorative tomb, further indicating that his death was not considered honorable.

  Rate this question:

 • 21. 

  Η Αθηνά ρωτά τον Τηλέμαχο αν είναι γιος του Οδυσσέα, επειδή:

  • A.

   δεν γνωρίζει ποιος είναι ο νέος, με τον οποίο συνομιλεί.

  • B.

   θέλει να θυμήσει στον Τηλέμαχο ότι είναι γιος του Οδυσσέα.

  • C.

   βρίσκει βέβαια κάποια ομοιότητα του νέου με τον Οδυσσέα, θέλει ωστόσο να βεβαιωθεί, πριν συνεχίσει την κουβέντα.

  • D.

   πρόκειται για μία τυπική, χωρίς ιδιαίτερο στόχο ερώτηση.

  Correct Answer
  B. θέλει να θυμήσει στον Τηλέμαχο ότι είναι γιος του Οδυσσέα.
 • 22. 

  Ο Τηλέμαχος, στην 4η ενότητα της Οδύσσειας, δηλώνει ότι υπεύθυνοι για την τύχη του Οδυσσέα είναι κάποιοι θεοί. Αυτό σημαίνει ότι:

  • A.

   οι θεοί κρατούν την τύχη των ανθρώπων στα χέρια τους.

  • B.

   άλλοι από τους θεούς είναι καλοί και αγαπάνε τους ανθρώπους και άλλοι κακοί και τους μισούν

  • C.

   οι θεοί ενδέχεται να κατατρέχουν τους ανθρώπους

  • D.

   γενικά, οι θεοί είναι καλοί και χωρίς κακές προθέσεις, κάποιοι όμως είναι μόνο κακοί.

  • E.

   οι θεοί έχουν και ελαττώματα.

  Correct Answer(s)
  A. οι θεοί κρατούν την τύχη των ανθρώπων στα χέρια τους.
  C. οι θεοί ενδέχεται να κατατρέχουν τους ανθρώπους
  Explanation
  The given answer suggests that the gods hold the fate of humans in their hands and that they may chase after humans. This is supported by the statements in the passage that mention the gods having control over human fate and the possibility of them pursuing humans.

  Rate this question:

 • 23. 

  Τα βάσανα του Τηλέμαχου είναι: α. ο θάνατος και η απουσία του πατέρα του β. η φθορά της περιουσίας από τους αναιδείς μνηστήρες γ. η απαίτηση των μνηστήρων για επονείδιστο γάμο της μητέρας του δ. ο κίνδυνος της δικής του ζωής

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Βλ. 4η Ενότητα, στ. 257-279, σελ. 34

  Rate this question:

 • 24. 

  Η εμμονή του Τηλέμαχου σχετικά με τον άδοξο θάνατο του πατέρα του, αλλά και η εντύπωση ότι ο ένδοξος θάνατος είναι κατά κανόνα ευτυχισμένος θάνατος φανερώνουν ότι οι άνθρωποι της Ομηρικής εποχής θεωρούσαν πολύ σημαντικό το να αφήσει κανείς πεθαίνοντας ένδοξο όνομα (υστεροφημία).

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Υστεροφημία ονομάζεται το ιδανικό της καλής φήμης που συνοδεύει κάποιον μετά το θάνατό του και αποτελεί μια από τις βασικότερες επιδιώξεις στον ηρωικό κόσμο της Ομηρικής εποχής.

  Rate this question:

 • 25. 

  Αναδρομική ονομάζεται η αφήγηση που περιλαμβάνει γεγονότα μεταγενέστερα από το σημείο της ιστορίας, στο οποίο βρίσκεται ο αφηγητής.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Αναδρομική ονομάζεται η αφήγηση που περιλαμβάνει γεγονότα προγενέστερα από το σημείο της ιστορίας, στο οποίο βρίσκεται ο αφηγητής.

  Rate this question:

 • 26. 

  Η Αθηνά προβάλλει στον Τηλέμαχο ως παράδειγμα τον Ορέστη, επειδή εκείνος: α. είχε την ίδια περίπου ηλικία με τον  Τηλέμαχο, όταν σκότωσε το δολοφόνο του πατέρα του και β. οδηγήθηκε στο φόνο, για να αποκαταστήσει την οικογενειακή του τιμή

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Εκτός από αυτά τα δύο, η Αθηνά προβάλλει στον Τηλέμαχο ως παράδειγμα τον Ορέστη, επειδή εκείνος, από αυτή την πράξη του, απέκτησε δόξα.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Nov 28, 2013
  Quiz Created by
  Ioannis Krokos
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.