Τηλεμάχεια Ενότητες 1, 2 - Οδύσσεια Α΄ Γυμνάσιου

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Ioannis Krokos
I
Ioannis Krokos
Community Contributor
Quizzes Created: 37 | Total Attempts: 124,364
: 30 | Attempts: 3,451

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Τηλεμάχεια Ενότητες 1, 2 - Οδύσσεια Α΄ Γυμνάσιου - Quiz

Οδύσσεια Α' Γυμνασίου - Ενότητες 1, 2  


Questions and Answers
 • 1. 

  "In medias res" ονομάζεται η αφηγηματική τεχνική, σύμφωνα με την οποία η αφήγηση ξεκινά από την αρχή των γεγονότων.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  In medias res ονομάζεται η αφηγηματική τεχνική, σύμφωνα με την οποία η αφήγηση ξεκινά όχι από την αρχή των γεγονότων, αλλά από ένα άλλο σημείο της ιστορίας, προχωρημένο.

  Rate this question:

 • 2. 

  Ο Οδυσσέας βρίσκεται μακριά από την Ιθάκη, επειδή:

  • A. 

   έχει βρει την ευτυχία κοντά στην Καλυψώ.

  • B. 

   τον εμποδίζει ο Ποσειδώνας.

  • C. 

   δεν τον αφήνει η Καλυψώ να φύγει.

  • D. 

   έχει χάσει τους συντρόφους του.

  • E. 

   έχει γοητευτεί από την περιπέτεια του ταξιδιού.

  • F. 

   φοβάται ότι θα συναντήσει εχθρικό περιβάλλον στο σπίτι του.

  • G. 

   οι θεοί δεν αποφάσισαν ακόμη το γυρισμό του.

  Correct Answer(s)
  B. τον εμποδίζει ο Ποσειδώνας.
  C. δεν τον αφήνει η Καλυψώ να φύγει.
  G. οι θεοί δεν αποφάσισαν ακόμη το γυρισμό του.
  Explanation
  The correct answer is that Poseidon is hindering him, Calypso is not letting him leave, and the gods have not yet decided his return. This is because in Greek mythology, Odysseus is trapped on the island of Ogygia by the nymph Calypso, who falls in love with him and refuses to let him leave. Poseidon, the god of the sea, is angry with Odysseus and constantly creates obstacles for him, making it difficult for him to return home. Additionally, the gods have not yet decided when or if Odysseus will be allowed to return to Ithaca.

  Rate this question:

 • 3. 

  "Πολύτροπος" είναι αυτός που:

  • A. 

   είναι δύστροπος στο χαρακτήρα.

  • B. 

   έχει ταξιδέψει με όλα τα μέσα.

  • C. 

   μηχανεύεται τρόπους, για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες.

  • D. 

   βρίσκεται πολλά χρόνια μακριά από την πατρίδα του.

  • E. 

   έχει βασανιστεί πολύ στη ζωή του.

  Correct Answer
  C. μηχανεύεται τρόπους, για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες.
  Explanation
  Πολύτροπος είναι ο πολυμήχανος, ο επινοητικός (εφευρετικός), εύστροφος και πονηρός άνθρωπος, εκείνος που γνωρίζει να επινοεί διάφορους τρόπους για την αντιμετώπιση των δυσκολιών.

  Rate this question:

 • 4. 

  "Προοίμιο" ονομάζεται ο πρόλογος μιας επικής διήγησης.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Προοίμιο ονομάζεται η εισαγωγή, ο πρόλογος μιας επικής διήγησης.

  Rate this question:

 • 5. 

  Το προοίμιο μιας επικής διήγησης αποτελείται από δύο δομικά στοιχεία, την επίκληση και τη διήγηση.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Το προοίμιο μιας επικής διήγησης αποτελείται από τρία δομικά στοιχεία, την επίκληση, τη διήγηση και την παράκληση.

  Rate this question:

 • 6. 

  Το θέμα του πρώτου προοιμίου της Οδύσσειας, του προοιμίου του ποιητή, είναι η αρχή της ιστορίας του Οδυσσέα, ενώ το θέμα του δευτέρου προοιμίου, του προοιμίου της Μούσας, είναι η ηθογράφηση του Οδυσσέα. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Το θέμα του πρώτου προοιμίου είναι η ηθογράφηση του Οδυσσέα, ενώ το θέμα του δευτέρου προοιμίου είναι η αρχή της ιστορίας του Οδυσσέα.

  Rate this question:

 • 7. 

  Ο ποιητής επικαλείται τη Μούσα να του δώσει έμπνευση και να τον καθοδηγήσει στο δύσκολο έργο της ποιητικής δημιουργίας.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Ο ποιητής επικαλείται τη Μούσα να του συμπαρασταθεί, να τον ενθαρρύνει, να τον εμπνεύσει και να τον καθοδηγήσει στο έργο της ποιητικής δημιουργίας.

  Rate this question:

 • 8. 

  Προειδοποίηση του ακροατή ονομάζεται η αφηγηματική τεχνική, σύμφωνα με την οποία πληροφορούμαστε νωρίτερα για ένα γεγονός, το οποίο πρόκειται να συμβεί αργότερα.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Προειδοποίηση του ακροατή ονομάζεται η εκ των προτέρων νύξη από τον ποιητή για γεγονότα ή καταστάσεις που με την κανονική τους σειρά θα έρθουν αργότερα.

  Rate this question:

 • 9. 

  Ο ποιητής απευθύνεται στη Μούσα στην αρχή και στο τέλος του πρώτου προοιμίου της Οδύσσειας. Αυτή η τεχνική ονομάζεται κύκλος ή κυκλικό σχήμα.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Κύκλος ή κυκλικό σχήμα ονομάζεται η αφηγηματική τεχνική, σύμφωνα με την οποία ένας στίχος ή ένα ευρύτερο τμήμα λογοτεχνικού κειμένου τελειώνει ακριβώς ή περίπου με τον τρόπο, κατά τον οποίο αρχίζει.

  Rate this question:

 • 10. 

  Ο Οδυσσέας χαρακτηρίζεται ως:

  • A. 

   πολύτροπος

  • B. 

   βάρβαρος

  • C. 

   σκληρός

  • D. 

   πολύπαθος

  • E. 

   αφελής

  • F. 

   ευσεβής

  • G. 

   πολύπειρος

  Correct Answer
  A. πολύτροπος
  Explanation
  The correct answer is "πολύτροπος". This Greek word means "versatile" or "multifaceted". It suggests that the subject or object being described has many different aspects or can adapt to various situations.

  Rate this question:

 • 11. 

  Ο Ορέστης, μέσα από την εκδίκησή του για το θάνατο του πατέρα του, κέρδισε τη δόξα.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Ο Ορέστης πήρε εκδίκηση για το φόνο του πατέρα του, του Αγαμέμονα, με την οποία αποδόθηκε δικαιοσύνη στον νεκρό και αποκαταστάθηκε η ηθική τάξη, ενώ ο Ορέστης κέρδισε την δόξα, την υστεροφημία (= η φήμη που συνοδεύει το όνομα ενός ανθρώπου και μετά το θάνατό του).

  Rate this question:

 • 12. 

  Το νήμα του μύθου στην δεύτερη ενότητα της Οδύσσειας κρατάει:

  • A. 

   ο Οδυσσέας, που είναι το κύριο πρόσωπο.

  • B. 

   ο Δίας ως πατέρας των θεών και των ανθρώπων.

  • C. 

   η Αθηνά, που δραστηριοποιείται άμεσα.

  • D. 

   οι άλλοι θεοί, που με τη σιωπή τους επιδοκιμάζουν το σχέδιο της Αθηνάς.

  Correct Answer
  C. η Αθηνά, που δραστηριοποιείται άμεσα.
  Explanation
  Η Αθηνά κρατά το νήμα του μύθου στην ενότητα 2, η οποία θα μιλήσει στον πατέρα της, το Δία, σχετικά με το θέμα του Οδυσσέα και θα προσπαθήσει να τον στρέψει υπέρ του ήρωα, ούτως ώστε να παρθεί η απόφαση του νόστου του.

  Rate this question:

 • 13. 

  Η Αθηνά προεξοφλεί ότι όλοι οι θεοί συμφωνούν με την πρόταση του Δία, επειδή:

  • A. 

   τους είναι αδιάφορη η υπόθεση του Οδυσσέα.

  • B. 

   δεν έχουν δικαίωμα λόγου στη συνέλευση των θεών.

  • C. 

   μισούν τον Ποσειδώνα, που κατατρέχει τον Οδυσσέα.

  • D. 

   οι αποφάσεις του Δία δεν επιδέχονται αμφισβήτηση.

  Correct Answer
  D. οι αποφάσεις του Δία δεν επιδέχονται αμφισβήτηση.
  Explanation
  Κανένας θεός δεν αντιτάσσεται στη θέληση του Δία.

  Rate this question:

 • 14. 

  Ο Ερμής επονομάζεται:

  • A. 

   Κρονίδης

  • B. 

   Αργοφονιάς

  Correct Answer
  B. Αργοφονιάς
  Explanation
  Ο Ερμής έχει το προσωνύμιο «Αργοφονιάς», γιατί σκότωσε τον Άργο, ένα τέρας με εκατό μάτια, που είχε οριστεί από την Ήρα να φυλάει την ερωμένη του Δία, την Ιώ, η οποία ήταν μεταμορφωμένη σε αγελάδα.

  Rate this question:

 • 15. 

  Ανθρωπομορφισμός ονομάζεται η αντίληψη, σύμφωνα με την οποία οι θεοί ζουν και συμπεριφέρονται σαν άνθρωποι.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Ανθρωπομορφισμός ονομάζεται η απόδοση στους θεούς ανθρωπίνων γνωρισμάτων στη μορφή και στη συμπεριφορά.

  Rate this question:

 • 16. 

  Τίση ονομάζεται η τύφλωση του νου του ανθρώπου, η οποία τον καταλαμβάνει και τον παρασύρει σε άδικες και ασεβείς πράξεις.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Τίση ονομάζεται η τιμωρία και η εκδίκηση των θεών απέναντι στους ανθρώπους, οι οποίοι διέπραξαν ύβρη, παρασύρθηκαν δηλαδή σε ενέργειες, οι οποίες διατάραξαν την ηθική τάξη.

  Rate this question:

 • 17. 

  Τυπικοί στίχοι ονομάζονται οι στίχοι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται συχνά, αυτούσιοι ή ελαφρώς αλλαγμένοι.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Τυπικοί στίχοι ονομάζονται οι στίχοι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται συχνά, αυτούσιοι ή ελαφρώς αλλαγμένοι, κυρίως όταν παρουσιάζονται διάλογοι.

  Rate this question:

 • 18. 

  Ο εκφραστικός τύπος "της γης κυρίαρχος" συνοδεύει:

  • A. 

   το Δία

  • B. 

   τον Ερμή

  • C. 

   τον Οδυσσέα

  • D. 

   τον Ποσειδώνα

  Correct Answer
  D. τον Ποσειδώνα
  Explanation
  Ο Ποσειδώνας, αρχικά, ήταν θεός της γης.

  Rate this question:

 • 19. 

  Στους στίχους α 36-39, ο Δίας κατακρίνει τους θνητούς, επειδή:

  • A. 

   δεν προσφέρουν θυσίες στους θεούς

  • B. 

   κάνουν σφάλματα

  • C. 

   κατηγορούν τους θεούς για τα βάσανά τους, ενώ το φταίξιμο είναι δικό τους

  • D. 

   εφαρμόζουν την αυτοδικία

  Correct Answer
  C. κατηγορούν τους θεούς για τα βάσανά τους, ενώ το φταίξιμο είναι δικό τους
  Explanation
  Βλ. Ενότητα 2η - Σχόλιο 5 σελ. 21

  Rate this question:

 • 20. 

   Όπως ο Αίγισθος αγνόησε την προειδοποίηση των θεών, διέπραξε ύβρη και τιμωρήθηκε με θάνατο, κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να τιμωρηθεί και ο Οδυσσέας, επειδή τύφλωσε το γιο του Ποσειδώνα, τον Κύκλωπα Πολύφημο, και έδειξε ασέβεια απέναντι στο θεό.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Δεν θα πρέπει να τιμωρηθεί ο Οδυσσέας, αλλά οι μνηστήρες, οι οποίοι έχουν εισβάλει σε ξένο σπίτι, συμπεριφέρονται με προκλητικότητα και κατασπαταλούν ξένη περιουσία. Γι’ αυτή την αλαζονική συμπεριφορά τους, θα τιμωρηθούν κι εκείνοι με θάνατο.

  Rate this question:

 • 21. 

  Στην υπόθεση του Αιγίσθου, διακρίνουμε τις αντιλήψεις των αρχαίων σχετικά με την αλαζονική και ασεβή συμπεριφορά των ανθρώπων και με την αντίδραση των θεών: άτη – ύβρη – νέμεση – τίση.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Άτη - Το μυαλό του Αιγίσθου θόλωσε και εκείνος οδηγήθηκε σε επιλογές αντίθετες προς τη βούληση των θεών.
  Ύβρη - Φέρθηκε με αλαζονεία και ασέβεια, ξεπέρασε τα όρια της ανθρώπινης δικαιοδοσίας και αποπειράθηκε να αναμετρηθεί με το θείο.
  Νέμεση - Οι θεοί οργίστηκαν και ένιωσαν την υποχρέωση να ξαναβάλουν τα πράγματα στη θέση τους, να επιβάλουν, δηλαδή, την ηθική τάξη.
  Τίση - Προκειμένου να αποκατασταθεί η ηθική τάξη, οι θεοί χρησιμοποιούν ως μέσο την τιμωρία, η οποία οδηγεί στην καταστροφή των ανθρώπων που διέπραξαν ύβρη. Ο Αίγισθος, επομένως, τιμωρήθηκε για την υβριστική συμπεριφορά του από τους θεούς με θάνατο.
   

  Rate this question:

 • 22. 

  Ο Δίας δεν εκτιμά τον Οδυσσέα και δεν επιθυμεί να επιστρέψει εκείνος στην πατρίδα του.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Ο Δίας εκτιμά τον Οδυσσέα και εκφράζει τη θετική του στάση για το γυρισμό του ήρωα στην πατρίδα του. Πλέκει μάλιστα το εγκώμιο του Οδυσσέα, λέγοντας πως δεν τον έχει ξεχάσει και πως τον ξεχωρίζει από τους άλλους θνητούς τόσο για τη σύνεσή του όσο και για την ευσέβειά του, ενώ διαβεβαιώνει πως θα παρθεί από όλους μαζί τους θεούς η απόφαση για το νόστο του Οδυσσέα.

  Rate this question:

 • 23. 

  Η Αθηνά προσπαθεί να στρέψει τον πατέρα της, το Δία, εναντίον του Οδυσσέα.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Η Αθηνά τάσσεται υπέρ του Οδυσσέα, τον υπερασπίζεται στο Δία και προσπαθεί να τον συγκινήσει, αναφέροντάς του όλα τα βάσανα που έχει υποστεί ο ήρωας και παρουσιάζοντάς του τη συναισθηματική του κατάσταση. Επιδιώκει, επομένως, να στρέψει τον πατέρα της υπέρ του Οδυσσέα και να τον κάνει να βοηθήσει στο θέμα του νόστου του.

  Rate this question:

 • 24. 

  Το σχέδιο δράσης της Αθηνάς για την επιστροφή του Οδυσσέα στην πατρίδα του αποτελείται από δύο μέρη.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Το σχέδιο της Αθηνάς αποτελείται από δύο μέρη:
  Πρώτο μέρος - Θα πρέπει να αποσταλεί ο Ερμής στην Ωγυγία, στο νησί της Καλυψούς και να μεταφέρει στη νεράιδα την εντολή των θεών, δηλαδή να αφήσει τον Οδυσσέα ελεύθερο.
  Δεύτερο μέρος - Η Αθηνά θα πάει στην Ιθάκη να συναντήσει τον Τηλέμαχο, προκειμένου να τον βγάλει από την αδράνειά του, να τον ενθαρρύνει και να τον πείσει να αναλάβει πρωτοβουλίες σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο παλάτι του πατέρα του.

  Rate this question:

 • 25. 

  Ο Ποσειδώνας, όταν μάθει την απόφαση που πάρθηκε από τους θεούς για το νόστο του Οδυσσέα, θα εναντιωθεί και δεν θα επιτρέψει να γυρίσει ο ήρωας στην πατρίδα του.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Ο Ποσειδώνας θα αναγκαστεί να υποχωρήσει μπροστά στη θέληση όλων των θεών και να συμβιβαστεί, θέλοντας και μη, με την απόφαση του νόστου του Οδυσσέα. Άλλωστε, κανένας θεός δεν αντιτάσσεται στη θέληση του Δία.

  Rate this question:

 • 26. 

  Στο πρώτο συμβούλιο των θεών, αποφασίστηκε:

  • A. 

   η τιμωρία του Οδυσσέα, επειδή τύφλωσε το γιο του Ποσειδώνα, τον Κύκλωπα Πολύφημο, και έδειξε ασέβεια απέναντι στο θεό

  • B. 

   η επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη

  Correct Answer
  B. η επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη
  Explanation
  The correct answer is the return of Odysseus to Ithaca. This is because the punishment of Odysseus for blinding the Cyclops Polyphemus, who is the son of Poseidon, is a separate event in the story and not the main focus. The main narrative of the Odyssey revolves around Odysseus' long and arduous journey back home to Ithaca after the Trojan War.

  Rate this question:

 • 27. 

  Ο διάλογος, ως στοιχείο αφηγηματικής τεχνικής, ζωντανεύει τα πρόσωπα, δραματοποιεί την αφήγηση και προωθεί την υπόθεση.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Ο διάλογος προσδίδει πάντοτε ζωντάνια και παραστατικότητα σε ένα έργο.

  Rate this question:

 • 28. 

  Οι θεοί ήταν αντίθετοι προς την αυτοδικία, την αυθαίρετη δηλαδή τιμωρία του δράστη από τον παθόντα.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Στην Ομηρική εποχή, δε λειτουργούσε η Δικαιοσύνη ως θεσμός και γι΄αυτό κάθε άνθρωπος που εισέπραττε μία αδικία ή θιγόταν η τιμή του, τιμωρούσε μόνος του τον υπαίτιο της αδικίας ή της προσβολής που του είχε γίνει. Στην αυτοδικία δεν ήταν αντίθετοι ούτε οι θεοί.

  Rate this question:

 • 29. 

  Επιλέξτε τις σωστές προτάσεις.

  • A. 

   Η Καλυψώ είναι Νηρηίδα (νεράιδα), κόρη του Άτλαντα, και κατοικεί στο νησί Ωγυγία.

  • B. 

   Ο Ποσειδώνας συμπαραστέκεται στον Οδυσσέα στο ταξίδι της επιστροφής του στην Ιθάκη.

  • C. 

   Οι σύντροφοι του Οδυσσέα χάθηκαν από δικό τους σφάλμα.

  • D. 

   Ο προϊδεασμός ονομάζεται και προσήμανση ή προειδοποίηση.

  Correct Answer(s)
  A. Η Καλυψώ είναι Νηρηίδα (νεράιδα), κόρη του Άτλαντα, και κατοικεί στο νησί Ωγυγία.
  C. Οι σύντροφοι του Οδυσσέα χάθηκαν από δικό τους σφάλμα.
  D. Ο προϊδεασμός ονομάζεται και προσήμανση ή προειδοποίηση.
  Explanation
  The given answer is a list of statements that are all true. It states that Kalyptis is a Nereid, the daughter of Atlas, and resides on the island of Ogygia. It also mentions that Odysseus' companions were lost due to their own mistakes. Lastly, it states that premonition is also called marking or warning. All of these statements are accurate and do not require any additional explanation.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.