Τεστ κατανόησης Πρώτων Βοηθειών Σχολείου Βασικών Γνώσεων

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Varvara
V
Varvara
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 1,473
: 40 | Attempts: 1,476

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Τεστ κατανόησης Πρώτων Βοηθειών Σχολείου Βασικών Γνώσεων - Quiz

Το παρακάτω τεστ Πρώτων Βοηθειών συνίσταται να το κάνει ο εκπαιδευόμ&epsilo n;νος αφού έχει μελετήσει και κατανοήσει το βιβλίο. Περιλαμβάνει ερωτήσεις από όλην την εκπαιδευτι&k appa;ή ύλη.


Questions and Answers
 • 1. 

  Τι καλούμε Πρώτες Βοήθειες; 

  • A.

   Χορήγηση φαρμάκων

  • B.

   Κάθε είδους ιατρική πράξη

  • C.

   Άμεσες ενέργειες

  • D.

   Θεραπεία του πάσχοντα

  Correct Answer
  C. Άμεσες ενέργειες
 • 2. 

  Ποιοι είναι οι στόχοι των Πρώτων Βοηθειών; (επιλέξτε όσες απαντήσεις κρίνετε οτι είναι σωστές)

  • A.

   Γρήγορη διακομιδή στο νοσοκομείο

  • B.

   Εγκατάλειψη του πάσχοντα

  • C.

   Διατήρηση, βελτίωση της κατάστασης 

  • D.

   Ανακούφιση από πόνο & ψυχολογική υποστήριξη

  • E.

   Διάσωση της ζωής του ασθενή

  • F.

   Μετακίνηση του πάσχοντα σε κάθε περίπτωση 

  • G.

   Παροχή Πρώτων Βοηθειών πέρα των γνώσεων μας

  Correct Answer(s)
  A. Γρήγορη διακομιδή στο νοσοκομείο
  C. Διατήρηση, βελτίωση της κατάστασης 
  D. Ανακούφιση από πόνο & ψυχολογική υποστήριξη
  E. Διάσωση της ζωής του ασθενή
 • 3. 

  Η εκτίμηση της σκηνής του ασθενή ξεκινάει πριν ακόμα προσεγγίσουμε τον πάσχοντα;

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
 • 4. 

  Πώς αξιολογείται η εκτίμηση της σκηνής; (επιλέξτε όσες απαντήσεις κρίνετε οτι είναι σωστές)

  • A.

   Γενική εντύπωσης για την ασφάλεια

  • B.

   Ρωτώντας τον ίδιο τον πάσχοντα

  • C.

   Αναζητώντας την αιτία & το αποτέλεσμα του περιστατικού

  • D.

   Παρατηρώντας τους παρευρισκόμενους 

  • E.

   Όλα όσα αναφέρονται 

  Correct Answer(s)
  A. Γενική εντύπωσης για την ασφάλεια
  C. Αναζητώντας την αιτία & το αποτέλεσμα του περιστατικού
  D. Παρατηρώντας τους παρευρισκόμενους 
 • 5. 

  Η ασφάλεια στο πεδίο που παρέχονται Πρώτες Βοήθειες μπορεί να μεταβληθεί;

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
 • 6. 

  Η ασφάλεια του διασώστη είναι διαφορετική από αυτήν του πάσχοντα και τον παρευρισκομένων; 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
 • 7. 

  Παράγοντες που επηρεάζουν την ασφάλεια των διασωστών (επιλέξτε όσες απαντήσεις κρίνετε οτι είναι σωστές):

  • A.

   Καιρικές συνθήκες

  • B.

   Φωτισμός 

  • C.

   Αυτοκινητόδρομος 

  • D.

   Όλα όσα αναφέρονται 

  Correct Answer
  D. Όλα όσα αναφέρονται 
 • 8. 

  Πρέπει να τα φοράμε πριν ακουμπήσουμε κάποιον________

  Correct Answer
  γάντια, Γάντια
  Explanation
  The correct answer is "γάντια, Γάντια". This suggests that the missing word in the sentence is "γάντια" which means "gloves" in Greek. The repetition of the word "Γάντια" in uppercase confirms that it is the correct answer.

  Rate this question:

 • 9. 

  Οι αρτηρίες επαναφέρουν αίμα από τους ιστούς στην καρδιά;

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
 • 10. 

  Η πρώτη μορφή αιμορραγίας είναι ________ και είναι ακίνδυνη. Η δεύτερη________ έχει σκούρο κόκκινο χρώμα & η τρίτη ________ έχει έντονο κόκκινο χρώμα

  Correct Answer
  τριχοειδική
  φλεβική
  αρτηριακή
  Explanation
  The given question is asking for the correct Greek terms for "trichoid", "venous", and "arterial". The correct answers are "τριχοειδική" (trichoid), "φλεβική" (venous), and "αρτηριακή" (arterial).

  Rate this question:

 • 11. 

  Οι αιμορραγίες διακρίνονται σε εξωτερικές και εσωτερικές

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
 • 12. 

  Τρόπος αντιμετώπισης εξωτερικής αιμορραγίας. Πρώτα ________, στη συνέχεια εφαρμογή ________ με________ & τέλος________ με________

  Correct Answer
  καθαρισμός, καθαρίζω, πλένω, πλύσιμο, πλύση
  πίεσης, πιέζω
  γάζα
  πιεστική επίδεση, επίδεση,
  επίδεσμο, ελαστικό επίδεσμο
  Explanation
  The given answer includes a list of words related to cleaning, pressure, and dressing wounds. These words are all verbs and nouns that describe actions and items used in the process of cleaning and dressing wounds. The answer is a comprehensive list of terms that are relevant to the topic of wound care and management.

  Rate this question:

 • 13. 

  Κυκλοτερή επίδεση χρησιμοποιείται σε αρθρώσεις;

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
 • 14. 

  Ο φυσιολογικός ρυθμός αναπνοών ενός ενήλικα είναι: 

  • A.

   10-18/ min

  • B.

   < 8/ min 

  • C.

   > 20/ min

  • D.

   12-20/ min

  • E.

   22-30/ min

  Correct Answer
  D. 12-20/ min
  Explanation
  The given answer, 12-20/ min, is the correct range for the respiration rate. Respiration rate refers to the number of breaths a person takes per minute. The normal range for adults is typically between 12 and 20 breaths per minute. Therefore, the answer falls within the normal range for respiration rate.

  Rate this question:

 • 15. 

  Σημεία & συμπτώματα του εμφράγματος του μυοκαρδίου (καρδιακής ανακοπής) (επιλέξτε όσες απαντήσεις κρίνετε οτι είναι σωστές)

  • A.

   αίσθημα σφιξίματος στο στήθος

  • B.

   Εφίδρωση

  • C.

   Πόνος στην κοιλιακή χώρα, έμετος

  • D.

   Πόνος στήθος, χέρι, λαιμός, σαγόνι

  • E.

   Ακανόνιστος χτύπος καρδιάς

  • F.

   Κνησμός ματιών

  • G.

   Εξανθήματα

  • H.

   Διάρροια

  • I.

   Φτέρνισμα

  • J.

   Όλα όσα αναφέρονται 

  Correct Answer(s)
  A. αίσθημα σφιξίματος στο στήθος
  B. Εφίδρωση
  C. Πόνος στην κοιλιακή χώρα, έμετος
  D. Πόνος στήθος, χέρι, λαιμός, σαγόνι
  E. Ακανόνιστος χτύπος καρδιάς
 • 16. 

  Τα δύο είδη εγκεφαλικού είναι το ισχαιμικό και το αρτηριακό

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
 • 17. 

  Κατά τη διάρκεια της επιληπτικής κρίσης φοβόμαστε να μην πέσει η γλώσσα του πάσχοντα πίσω;

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
 • 18. 

  Εάν κάποιος ενήλικας καεί μόνο στο στέρνο πόσο τις εκατό σύμφωνα με τον κανόνα του 9 καταλαμβάνει;

  • A.

   1%

  • B.

   9%

  • C.

   4.5%

  • D.

   18%

  Correct Answer
  B. 9%
  Explanation
  The correct answer is 9% because the question asks for the percentage of the total population that does not have a certain characteristic. In this case, the characteristic is "kappa". The given options are percentages, and 9% is the only option that represents a small portion of the total population, indicating that most of the population does have the characteristic.

  Rate this question:

 • 19. 

  Σε ένα έγκαυμα που έχει προσδιορισθεί ως τρίτου, μπορεί στη γύρω περιοχή να συναντάται και πρώτου και δευτέρου βαθμού έγκαυμα;

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
 • 20. 

   Στην αξιολόγηση ενός εγκαύματος μας ενδιαφέρει (επιλέξτε όσες απαντήσεις κρίνετε οτι είναι σωστές): 

  • A.

   Ηλικία

  • B.

   Τύπος

  • C.

   Έκταση/ Βάθος

  • D.

   Θέση

  • E.

   Όλα όσα αναφέρονται 

  Correct Answer
  E. Όλα όσα αναφέρονται 
  Explanation
  The given answer states that "Όλα όσα αναφέρονται" (All that is mentioned) is the correct answer. This answer is in line with the options provided in the question, which include "Όλα όσα αναφέρονται" (All that is mentioned) as one of the options. Therefore, it can be concluded that the correct answer is "Όλα όσα αναφέρονται" (All that is mentioned).

  Rate this question:

 • 21. 

  Τι θα περιμένατε να δείτε σε έναν πάσχοντα που ελέγχεται εάν ανταποκρίνεται (επιλέξτε όσες απαντήσεις κρίνετε οτι είναι σωστές); 

  • A.

   Ομιλία

  • B.

   Κίνηση κάποιου άκρου ή και δάχτυλου 

  • C.

   Αναπνοή

  • D.

   Καμία απάντηση

  • E.

   Να ανοίξει τα μάτια του

  • F.

   Μουρμουρητό

  Correct Answer(s)
  A. Ομιλία
  B. Κίνηση κάποιου άκρου ή και δάχτυλου 
  C. Αναπνοή
  E. Να ανοίξει τα μάτια του
  F. Μουρμουρητό
  Explanation
  The correct answer is a list of possible responses to the question. It includes "Ομιλία" (speech), "Κίνηση κάποιου άκρου ή και δάχτυλου" (movement of a limb or finger), "Αναπνοή" (breathing), "Να ανοίξει τα μάτια του" (to open his eyes), and "Μουρμουρητό" (murmuring). These options are all potential answers to the question, and the correct answer would be one or more of these options depending on the context of the question.

  Rate this question:

 • 22. 

  Στον έλεγχο αναπνοής χρησιμοποιούμε 3 αισθήσεις: ________, ________,________

  Correct Answer(s)
  Βλέπω, βλέπω, ακούω, Ακούω, Αισθάνομαι, αισθάνομαι
  Βλέπω, βλέπω,Ακούω, ακούω, Αισθάνομαι, αισθάνομαι
  Βλέπω, βλέπω, ακούω, Ακούω, Αισθάνομαι, αισθάνομαι
  Explanation
  The correct answer is the third option: "Βλέπω, βλέπω, ακούω, Ακούω, Αισθάνομαι, αισθάνομαι". This is because it matches the given sequence of actions and sensations exactly as they are listed. The other options have variations or repetitions that do not match the given sequence.

  Rate this question:

 • 23. 

  Στον έλεγχο αναπνοής περιμένω μέχρι να πάρω κάποια ένδειξη από τον πάσχοντα;

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
 • 24. 

  Μέχρι πότε κάνω ΚΑΡΠΑ (επιλέξτε όσες απαντήσεις κρίνετε οτι είναι σωστές):

  • A.

   Κουραστώ

  • B.

   Λίγο πριν καταρρεύσω

  • C.

   Να αρχίσει ο ασθενής να αναπνέει 

  • D.

   Να αρχίσει ο ασθενής να αναπνέει κανονικά

  • E.

   Δεν κάνω ΚΑΡΠΑ καθόλου φοβάμαι τις νομικές κυρώσεις

  • F.

   Όταν ακούσω ότι έρχεται το ΕΚΑΒ

  • G.

   Όταν καθίσει απέναντι μου το πλήρωμα του ασθενοφόρου

  Correct Answer(s)
  B. Λίγο πριν καταρρεύσω
  D. Να αρχίσει ο ασθενής να αναπνέει κανονικά
  G. Όταν καθίσει απέναντι μου το πλήρωμα του ασθενοφόρου
  Explanation
  The correct answer is a combination of three phrases: "Λίγο πριν καταρρεύσω" (Just before I collapse), "Να αρχίσει ο ασθενής να αναπνέει κανονικά" (For the patient to start breathing normally), and "Όταν καθίσει απέναντι μου το πλήρωμα του ασθενοφόρου" (When the ambulance crew sits across from me). These phrases suggest that the individual is exhausted and in need of medical attention. The presence of the ambulance crew indicates that help is on the way.

  Rate this question:

 • 25. 

  Σε πνιγμό (ανεξαρτήτου ηλικίας) και παιδί (ηλικία 1-8), η διαδικασία της Βασικής Υποστήριξης Ζωής περιλαμβάνει πρώτα 5 εμφυσήσεις διάσωσης και μετά ακολουθεί 30:2 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
 • 26. 

  Ποιον τοποθετούμε σε πλάγια θέση/ θέση ασφαλείας/ θέση ανάνηψης (επιλέξτε όσες απαντήσεις κρίνετε οτι είναι σωστές);

  • A.

   Όλους

  • B.

   Τον πάσχοντα που δεν ανταποκρίνεται αλλά αναπνέει φυσιολογικά

  Correct Answer
  B. Τον πάσχοντα που δεν ανταποκρίνεται αλλά αναπνέει φυσιολογικά
 • 27. 

  Εάν κάποιον τον βγάλουμε από τη θάλασσα έχει υποστεί πνιγμό ή πνιγμονή (επιλέξτε όσες απαντήσεις κρίνετε οτι είναι σωστές);

  • A.

   Πνιγμό

  • B.

   Πνιγμονή

  • C.

   Τίποτα από τα δύο

  • D.

   & τα δύο είναι ίδια λέξη

  Correct Answer
  A. Πνιγμό
  Explanation
  The correct answer is "Πνίγμό" (Drowning). The given text describes a situation where someone is drowning and needs immediate help. The phrase "Πνίγμός Πνιγμόνή" translates to "Drowning Drowning" and emphasizes the urgency of the situation. The phrase "Τίποτα από τα δύο" translates to "None of the two" and implies that neither drowning nor suffocation is a desirable outcome. Therefore, the correct answer is "Πνίγμό" (Drowning).

  Rate this question:

 • 28. 

  Ένας πάσχοντας μπορεί να έρθει σε κατάσταση πνιγμονής από (επιλέξτε όσες απαντήσεις κρίνετε οτι είναι σωστές): 

  • A.

   Ξένο σώμα

  • B.

   Νερό

  • C.

   Σουβλάκι

  • D.

   Playmobil

  • E.

   Παιδική κρέμα αλεσμένη

  • F.

   Καφέ, Χυμό

  Correct Answer(s)
  A. Ξένο σώμα
  C. Σουβλάκι
  D. Playmobil
  Explanation
  The correct answer is "Ξένο σώμα, Σουβλάκι, playmobil". This answer is a list of three items, each separated by a comma. The items listed are "Ξένο σώμα" (Foreign body), "Σουβλάκι" (Souvlaki), and "playmobil" (a brand of toys).

  Rate this question:

 • 29. 

  Σε μια έγκυο πραγματοποιούνται κοιλιακές ωθήσεις σε ένα περιστατικό πνιγμονής μετά τις 5 πλήξεις στη μέση της ωμοπλάτης;

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Δεν πραγματοποιούνται κοιλιακές ωθήσεις. Αφού τελειώσουν οι 5 πλήξεις στη μέση της ωμοπλάτης, πηγαίνουμε πίσω από την πάσχουσα και στο σημείο που κάνουμε ΚΑΡΠΑ, θα εφαρμόσω 5 θωρακικές συμπιέσεις με την επίπεδη πλευρά της γροθιάς μας.

  Rate this question:

 • 30. 

  Πότε ένας διασώστης (εθελοντής & επαγγελματίας) μπορεί να μην έχει  σας πρωταρχικό μέλημα την προσωπική του ασφάλεια (επιλέξτε όσες απαντήσεις κρίνετε οτι είναι σωστές);

  • A.

   Ποτέ

  • B.

   Πάντα

  • C.

   Εξαρτάται

  Correct Answer
  A. Ποτέ
 • 31. 

  Εάν μια από τις 2 εμφυσήσεις διάσωσης στην ΚΑΡ.Π.Α. δεν περάσει, θα συνεχίσω να δίνω εμφυσήσεις μέχρι να περάσουν και οι 2; 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
 • 32. 

  Εάν δεν έχετε τους ειδικούς φραγμούς που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την παροχή εμφυσήσεων κατά την ΚΑΡ.Π.Α., θα κάνετε εμφυσήσεις;

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Διακινδυνεύεται η ασφάλεια σας, μπορεί να υπάρχουν π.χ. εμέσματα, αίματα, προβείτε μόνο σε θωρακικές συμπιέσεις.

  Rate this question:

 • 33. 

  Το 112 ποιους φορείς ενεργοποιεί (επιλέξτε όσες απαντήσεις κρίνετε οτι είναι σωστές);

  • A.

   166

  • B.

   210 7793777 (κέντρο δηλητηριάσεων)

  • C.

   108 (λιμενικό σώμα)

  • D.

   911

  • E.

   1135

  • F.

   100

  • G.

   1142

  • H.

   199 

  • I.

   11888

  Correct Answer(s)
  A. 166
  C. 108 (λιμενικό σώμα)
  F. 100
  H. 199 
  Explanation
  The correct answer is a list of numbers, with each number followed by an explanation in parentheses. The numbers in the list are 166, 108 (limeniko soma), 100, and 199. The explanation in parentheses provides additional information or context about each number.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Mar 14, 2020
  Quiz Created by
  Varvara
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.