Αναπνοή - Βιολογία Α' Γυμνασίου

100 | Total Attempts: 1386

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
 -

Βιολογία Α' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 4ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Οι ζωικοί οργανισμοί προσλαμβάνουν από το περιβάλλον οξυγόνο και αποβάλλουν διοξείδιο του άνθρακα.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Η γλυκόζη είναι μια από τις ουσίες που προσφέρουν ενέργεια στους οργανισμούς.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Η διάσπαση χημικών ουσιών πραγματοποιείται εκτός των κυττάρων και ονομάζεται κυτταρική αναπνοή.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Η ανταλλαγή οξυγόνου με διοξείδιο του άνθρακα γίνεται μόνο σε επίπεδο οργανισμού.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Η ανταλλαγή οξυγόνου με διοξείδιο του άνθρακα σε επίπεδο κυττάρου γίνεται:
  • A. 

   μέσω της πλασματικής μεμβράνης.

  • B. 

   μέσω της αναπνοής.

  • C. 

   μέσω της ενέργειας.

 • 6. 
  Η αναπνοή ποικίλει σε διαφορετικές ομάδες οργανισμών.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Η αναπνοή διαφορετικών ομάδων οργανισμών εξαρτάται από:
  • A. 

   την πολυπλοκότητα των οργανισμών.

  • B. 

   το περιβάλλον τους.

  • C. 

   τις ενεργειακές τους ανάγκες.

  • D. 

   όλα τα παραπάνω.

 • 8. 
  Τα κύτταρα της καρδιάς έχουν λιγότερα μιτοχόνδρια από τα κύτταρα του δέρματος.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 9. 
  Η κυτταρική αναπνοή παράγει οξυγόνο.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 10. 
  Στους μονοκύτταρους οργανισμούς η αναπνοή γίνεται με διάχυση.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 11. 
  Η διάχυση επιτυγχάνεται καθώς η συγκέντρωση του οξυγόνου στο περιβάλλον είναι μεγαλύτερη από τη συγκέντρωση στο κυτταρόπλασμα του μονοκύτταρου οργανισμού.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 12. 
  Το οξυγόνο είναι λιγότερο στο κυτταρόπλασμα από ότι στο περιβάλλον γιατί η κατανάλωση του είναι συνεχής για την παραγωγή ενέργειας.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 13. 
  Η κυτταρική μεμβράνη είναι το μέσο της διάχυσης.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 14. 
  Ο μηχανισμός που εισέρχεται το οξυγόνο στο κύτταρο είναι ακριβώς ίδιος με τον μηχανισμό που εξέρχεται το διοξείδιο του άνθρακα από το κύτταρο.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 15. 
  Συνήθως οι περισσότεροι οργανισμοί είναι αναερόβιοι και χρειάζονται οξυγόνο για την αναπνοή.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 16. 
  Όλες οι αντιδράσεις της κυτταρικής αναπνοής πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετράωρου. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 17. 
  Οξυγόνο χρειάζονται και τα χερσαία και τα υδρόβια φυτά.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 18. 
  Τα υδρόβια φυτά λαμβάνουν επίσης το οξυγόνο από την ατμόσφαιρα όπως και τα χερσαία.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 19. 
  Τα στόματα των υδρόβιων φυτών παίζουν ρόλο στην ανταλλαγή αερίων.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 20. 
  Κατά τη φωτοσύνθεση τα φυτά:
  • A. 

   παράγουν διοξείδιο του άνθρακα και γλυκόζη.

  • B. 

   παράγουν οξυγόνο και γλυκόζη.

  • C. 

   παράγουν οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα.

  • D. 

   παράγουν οξυγόνο και κυτταρίνη.

 • 21. 
  Το ποσό του οξυγόνου που καταναλώνουν τα κύτταρα των φυτών είναι οριακά ίδιο με αυτό που ελευθερώνουν στην ατμόσφαιρα με την φωτοσύνθεση.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 22. 
  Τα φυτά έχουν τεράστια σημασία στην κάλυψη των αναγκών του οξυγόνου για όλον τον πλανήτη.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 23. 
  Στα ασπόνδυλα η αναπνοή γίνεται διαμέσου:
  • A. 

   της αναπνευστικής κοιλότητας.

  • B. 

   της πεπτικής κοιλότητας.

  • C. 

   υποτυπωδών βραγχίων.

  • D. 

   της επιδερμίδας.

 • 24. 
  Το σύστημα της αναπνοής στα ασπόνδυλα εξαρτάται από το εάν διαθέτουν ή όχι κυκλοφορικό σύστημα.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 25. 
  Τα έντομα αναπνέουν με υποτυπώδη πνεύμονες ή βράγχια.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top