Αναπνοή - Βιολογία Α' Γυμνασίου

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Ioannis Krokos
I
Ioannis Krokos
Community Contributor
Quizzes Created: 37 | Total Attempts: 129,780
: 100 | Attempts: 1,605

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
 -

Βιολογία Α' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 4ο


Questions and Answers
 • 1. 

  Οι ζωικοί οργανισμοί προσλαμβάνουν από το περιβάλλον οξυγόνο και αποβάλλουν διοξείδιο του άνθρακα.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 78

  Rate this question:

 • 2. 

  Η γλυκόζη είναι μια από τις ουσίες που προσφέρουν ενέργεια στους οργανισμούς.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 78

  Rate this question:

 • 3. 

  Η διάσπαση χημικών ουσιών πραγματοποιείται εκτός των κυττάρων και ονομάζεται κυτταρική αναπνοή.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Η διάσπαση των χημικών ουσιών πραγματοποιείται εντός των κυττάρων και ονομάζεται κυτταρική αναπνοή.

  Rate this question:

 • 4. 

  Η ανταλλαγή οξυγόνου με διοξείδιο του άνθρακα γίνεται μόνο σε επίπεδο οργανισμού.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Γίνεται σε επίπεδο κυττάρου μέσω της πλασματικής μεμβράνης και σε επίπεδο οργανισμού με τη διαδικασία της αναπνοής.

  Rate this question:

 • 5. 

  Η ανταλλαγή οξυγόνου με διοξείδιο του άνθρακα σε επίπεδο κυττάρου γίνεται:

  • A.

   μέσω της πλασματικής μεμβράνης.

  • B.

   μέσω της αναπνοής.

  • C.

   μέσω της ενέργειας.

  Correct Answer
  A. μέσω της πλασματικής μεμβράνης.
  Explanation
  Μέσω της αναπνοής γίνεται σε επίπεδο οργανισμού.

  Rate this question:

 • 6. 

  Η αναπνοή ποικίλει σε διαφορετικές ομάδες οργανισμών.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Κάθε οργανισμός ανάλογα με την πολυπλοκότητα του έχει διαφορετικούς μηχανισμούς για την αναπνοή.

  Rate this question:

 • 7. 

  Η αναπνοή διαφορετικών ομάδων οργανισμών εξαρτάται από:

  • A.

   την πολυπλοκότητα των οργανισμών.

  • B.

   το περιβάλλον τους.

  • C.

   τις ενεργειακές τους ανάγκες.

  • D.

   όλα τα παραπάνω.

  Correct Answer
  D. όλα τα παραπάνω.
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 78

  Rate this question:

 • 8. 

  Τα κύτταρα της καρδιάς έχουν λιγότερα μιτοχόνδρια από τα κύτταρα του δέρματος.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Τα κύτταρα της καρδιάς έχουν περισσότερα μιτοχόνδρια από τα κύτταρα του αίματος καθώς έχουν περισσότερες ενεργειακές ανάγκες.

  Rate this question:

 • 9. 

  Η κυτταρική αναπνοή παράγει οξυγόνο.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 78

  Rate this question:

 • 10. 

  Στους μονοκύτταρους οργανισμούς η αναπνοή γίνεται με διάχυση.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 79

  Rate this question:

 • 11. 

  Η διάχυση επιτυγχάνεται καθώς η συγκέντρωση του οξυγόνου στο περιβάλλον είναι μεγαλύτερη από τη συγκέντρωση στο κυτταρόπλασμα του μονοκύτταρου οργανισμού.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 79

  Rate this question:

 • 12. 

  Το οξυγόνο είναι λιγότερο στο κυτταρόπλασμα από ότι στο περιβάλλον γιατί η κατανάλωση του είναι συνεχής για την παραγωγή ενέργειας.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 79

  Rate this question:

 • 13. 

  Η κυτταρική μεμβράνη είναι το μέσο της διάχυσης.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Μέσω της κυτταρικής μεμβράνης γίνεται η διάχυση μεταξύ των διαφορετικών ουσιών στο κύτταρο.

  Rate this question:

 • 14. 

  Ο μηχανισμός που εισέρχεται το οξυγόνο στο κύτταρο είναι ακριβώς ίδιος με τον μηχανισμό που εξέρχεται το διοξείδιο του άνθρακα από το κύτταρο.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Μέσω της πλασματικής μεμβράνης με τη διαδικασία της διάχυσης.

  Rate this question:

 • 15. 

  Συνήθως οι περισσότεροι οργανισμοί είναι αναερόβιοι και χρειάζονται οξυγόνο για την αναπνοή.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Οι περισσότεροι οργανισμοί είναι αερόβιοι και χρειάζονται οξυγόνο για την διαδικασία της αναπνοής.

  Rate this question:

 • 16. 

  Όλες οι αντιδράσεις της κυτταρικής αναπνοής πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετράωρου. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 80

  Rate this question:

 • 17. 

  Οξυγόνο χρειάζονται και τα χερσαία και τα υδρόβια φυτά.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Τόσο τα χερσαία όσο και τα υδρόβια φυτά χρειάζονται την ανταλλαγή μεταξύ οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα.

  Rate this question:

 • 18. 

  Τα υδρόβια φυτά λαμβάνουν επίσης το οξυγόνο από την ατμόσφαιρα όπως και τα χερσαία.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Τα υδρόβια λαμβάνουν το οξυγόνο που είναι διαλυμένο στο νερό.

  Rate this question:

 • 19. 

  Τα στόματα των υδρόβιων φυτών παίζουν ρόλο στην ανταλλαγή αερίων.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Στα χερσαία φυτά η ανταλλαγή αερίων γίνεται μέσω των στομάτων.

  Rate this question:

 • 20. 

  Κατά τη φωτοσύνθεση τα φυτά:

  • A.

   παράγουν διοξείδιο του άνθρακα και γλυκόζη.

  • B.

   παράγουν οξυγόνο και γλυκόζη.

  • C.

   παράγουν οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα.

  • D.

   παράγουν οξυγόνο και κυτταρίνη.

  Correct Answer
  B. παράγουν οξυγόνο και γλυκόζη.
  Explanation
  Είναι γνωστό ότι τα φυτά με τη φωτοσύνθεση παράγουν οξυγόνο και γλυκόζη.

  Rate this question:

 • 21. 

  Το ποσό του οξυγόνου που καταναλώνουν τα κύτταρα των φυτών είναι οριακά ίδιο με αυτό που ελευθερώνουν στην ατμόσφαιρα με την φωτοσύνθεση.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Το ποσό οξυγόνου που καταναλώνουν είναι πολύ λιγότερο από το ποσό του οξυγόνου που παράγουν.

  Rate this question:

 • 22. 

  Τα φυτά έχουν τεράστια σημασία στην κάλυψη των αναγκών του οξυγόνου για όλον τον πλανήτη.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 80

  Rate this question:

 • 23. 

  Στα ασπόνδυλα η αναπνοή γίνεται διαμέσου:

  • A.

   της αναπνευστικής κοιλότητας.

  • B.

   της πεπτικής κοιλότητας.

  • C.

   υποτυπωδών βραγχίων.

  • D.

   της επιδερμίδας.

  Correct Answer(s)
  B. της πεπτικής κοιλότητας.
  C. υποτυπωδών βραγχίων.
  D. της επιδερμίδας.
  Explanation
  Στα ασπόνδυλα η αναπνοή γίνεται διαμέσου της πεπτικής κοιλότητας, διαμέσου της επιδερμίδας, υποτυπωδών βραγχίων, πνευμόνων ή τραχειών.

  Rate this question:

 • 24. 

  Το σύστημα της αναπνοής στα ασπόνδυλα εξαρτάται από το εάν διαθέτουν ή όχι κυκλοφορικό σύστημα.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Όσα ασπόνδυλα διαθέτουν κυκλοφορικό σύστημα, η μεταφορά του οξυγόνου και η απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα γίνεται με το συγκεκριμένο σύστημα. Εξαίρεση αποτελούν τα έντομα που γίνεται με τις τραχείες.

  Rate this question:

 • 25. 

  Τα έντομα αναπνέουν με υποτυπώδη πνεύμονες ή βράγχια.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Στα έντομα η μεταφορά των αερίων γίνεται μέσω σωλήνων, τις τραχείες.

  Rate this question:

 • 26. 

  Τα ψάρια αναπνέουν με πνεύμονες.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Τα ψάρια αναπνέουν με βράγχια.

  Rate this question:

 • 27. 

  Τα αμφίβια έχουν διαφορετικό αναπνευστικό σύστημα ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξής τους.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Αναπνέουν με βράγχια σαν γυρίνοι και με αεροφόρους σάκους σαν ώριμοι βάτραχοι.

  Rate this question:

 • 28. 

  Ο ώριμος βάτραχος αναπνέει με βράγχια.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Ο ώριμος βάτραχος αναπνέει με αεροφόρους σάκους.

  Rate this question:

 • 29. 

  Ο γυρίνος αναπνέει με αεροφόρους σάκους.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Ο γυρίνος αναπνέει με βράγχια.

  Rate this question:

 • 30. 

  Ο γυρίνος αναπνέει με τον ίδιο τρόπο με τα ψάρια.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Τόσο οι γυρίνοι όσο και τα ψάρια αναπνέουν με βράγχια.

  Rate this question:

 • 31. 

  Το αναπνευστικό σύστημα των θηλαστικών περιλαμβάνει:

  • A.

   αεροφόρους σάκους.

  • B.

   πνεύμονες.

  • C.

   αεροφόρο οδό.

  • D.

   βράγχια.

  Correct Answer(s)
  B. πνεύμονες.
  C. αεροφόρο οδό.
  Explanation
  Αεροφόρους σάκους φέρουν τα αμφίβια όπως οι ενήλικες βάτραχοι και βράγχια οργανισμοί όπως τα ψάρια και οι γυρίνοι.

  Rate this question:

 • 32. 

  Ο αέρας εισέρχεται στους πνεύμονες με την βοήθεια ειδικών μυών.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 81

  Rate this question:

 • 33. 

  Το αναπνευστικό σύστημα συνεργάζεται με το κυκλοφορικό.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Η μεταφορά του οξυγόνου από τους πνεύμονες στα κύτταρα και η απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα από αυτά γίνεται με τη βοήθεια του κυκλοφορικού συστήματος.

  Rate this question:

 • 34. 

  Τα δελφίνια αναπνέουν με βράγχια.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Τα δελφίνια ανήκουν στα θηλαστικά και άρα αναπνέουν με πνεύμονες.

  Rate this question:

 • 35. 

  Η ύδρα αναπνέει με την αναπνευστική κοιλότητα. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Η ύδρα αναπνέει με την πεπτική κοιλότητα.

  Rate this question:

 • 36. 

  Στον γεωσκώληκα το οξυγόνο μεταφέρεται με το κυκλοφορικό σύστημα.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 82

  Rate this question:

 • 37. 

  Το μύδι αναπνέει με:

  • A.

   υποτυπώδη βράγχια.

  • B.

   υποτυπώδη πνεύμονες.

  • C.

   πεπτική κοιλότητα.

  • D.

   κυκλοφορικό σύστημα.

  Correct Answer
  A. υποτυπώδη βράγχια.
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 82

  Rate this question:

 • 38. 

  Το σαλιγκάρι διαθέτει για την αναπνοή του:

  • A.

   υποτυπώδη βράγχια.

  • B.

   υποτυπώδη πνεύμονα.

  • C.

   πεπτικό σύστημα.

  • D.

   τραχειακό σύστημα.

  Correct Answer
  B. υποτυπώδη πνεύμονα.
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 82

  Rate this question:

 • 39. 

  Στα έντομα μεσολαβεί το κυκλοφορικό σύστημα για την αναπνοή τους.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Οι διακλαδώσεις των τραχειών τροφοδοτούν τα κύτταρα με οξυγόνο.

  Rate this question:

 • 40. 

  Τα βράγχια:

  • A.

   χρησιμεύουν για αναπνοή στα αμφίβια.

  • B.

   είναι οστέινα τόξα με δίκτυο λεπτών αιμοφόρων αγγείων.

  • C.

   λαμβάνουν το διαλυμένο οξυγόνο που διέρχεται από το στόμα.

  Correct Answer
  B. είναι οστέινα τόξα με δίκτυο λεπτών αιμοφόρων αγγείων.
  Explanation
  Χρησιμεύουν για αναπνοή μόνο στους γυρίνους όχι στα ενήλικα αμφίβια και λαμβάνουν το νερό που βρίσκεται μέσα σε αυτό διαλυμένο το οξυγόνο.

  Rate this question:

 • 41. 

  Με την είσοδο του νερού στα βράγχια, το οξυγόνο εισέρχεται στο κυκλοφορικό σύστημα.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 83

  Rate this question:

 • 42. 

  Ο βάτραχος αναπνέει:

  • A.

   μόνο με υποτυπώδη πνεύμονες.

  • B.

   και με επιδερμική αναπνοή.

  Correct Answer
  B. και με επιδερμική αναπνοή.
  Explanation
  Ο ενήλικος βάτραχος αναπνέει με υποτυπώδεις πνεύμονες και με επιδερμική αναπνοή οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση η πιο σωστή απάντηση είναι η β.

  Rate this question:

 • 43. 

  Οι αεροφόροι σάκοι χρησιμεύουν σαν αποθήκες αέρα και:

  • A.

   βοηθούν στην αναπνοή.

  • B.

   βοηθούν στην πτήση.

  • C.

   βοηθούν στην πέψη.

  • D.

   βοηθούν στο κυκλοφορικό.

  Correct Answer(s)
  A. βοηθούν στην αναπνοή.
  B. βοηθούν στην πτήση.
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 83

  Rate this question:

 • 44. 

  Οι θρεπτικές ουσίες στον άνθρωπο απορροφώνται από το παχύ έντερο.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Απορροφώνται από το λεπτό έντερο.

  Rate this question:

 • 45. 

  Με την κυκλοφορία του αίματος οι θρεπτικές ουσίες φθάνουν σε όλα τα μέρη του σώματος.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 86

  Rate this question:

 • 46. 

  Οι απαιτήσεις του οργανισμού σε ενέργεια σταματούν όταν κοιμάται.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Οι απαιτήσεις του οργανισμού σε ενέργεια δεν σταματούν όταν κοιμάται απλά μειώνονται.

  Rate this question:

 • 47. 

  Η είσοδος του οξυγόνου και η απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα πρέπει να είναι διαρκής.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Επειδή ακριβώς οι απαιτήσεις του οργανισμού σε ενέργεια είναι διαρκείς.

  Rate this question:

 • 48. 

  Η συνεχής διακίνηση των αναπνευστικών αερίων γίνεται:

  • A.

   με την διάχυση.

  • B.

   με το αίμα.

  • C.

   με την αναπνοή.

  Correct Answer
  B. με το αίμα.
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 86

  Rate this question:

 • 49. 

  Ο ατμοσφαιρικός αέρας φθάνει στους πνεύμονες:

  • A.

   διαμέσου κοιλοτήτων.

  • B.

   διαμέσου σωλήνων και ανοιγμάτων.

  • C.

   με την αναπνοή.

  • D.

   όλα τα παραπάνω.

  Correct Answer
  D. όλα τα παραπάνω.
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 87

  Rate this question:

 • 50. 

  Η αεροφόρος οδός συνίσταται από:

  • A.

   μύτη, φάρυγγα, τραχεία.

  • B.

   επιδερμίδα, πνεύμονες.

  • C.

   βρογχικό δένδρο.

  • D.

   πνεύμονες, βρογχικό δένδρο.

  Correct Answer(s)
  A. μύτη, φάρυγγα, τραχεία.
  D. πνεύμονες, βρογχικό δένδρο.
  Explanation
  Η μύτη, ο φάρυγγας, η τραχεία, οι πνεύμονες και το βρογχικό δένδρο συνιστούν τα όργανα του αναπνευστικού συστήματος δηλαδή την αεροφόρο οδό.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.