Μεταφορά και αποβολή ουσιών - Βιολογία Α' Γυμνασίου

110 | Total Attempts: 1652

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
  -

Βιολογία Α' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 5ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Ένα κύτταρο ανταλλάσσει ουσίες με το περιβάλλον του μέσω της πλασματικής μεμβράνης.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Όλοι οι οργανισμοί προσλαμβάνουν χρήσιμες ουσίες από το περιβάλλον και συγκρατούν τις άχρηστες.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Ένα κύτταρο ανταλλάσσει ουσίες με το περιβάλλον του μέσω της πλασματικής μεμβράνης.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Κατά την διάχυση, μόρια από αραιότερα διαλύματα μετακινούνται σε πυκνότερα διαλύματα.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Σκοπός της διάχυσης είναι να εξισωθούν οι συγκεντρώσεις των δυο διαλυμάτων.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Κατά τη διάχυση, η μεταφορά των μορίων γίνεται ενεργητικά. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Με την ενεργή μεταφορά των μορίων εννοούμε ότι απαιτείται ενέργεια.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Οι μονοκύτταροι οργανισμοί ανταλλάσσουν ουσίες με το περιβάλλον με διάχυση.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 9. 
  Όπως έρχονται σε επαφή οι μονοκύτταροι οργανισμοί με το περιβάλλον, το ίδιο συμβαίνει και με τα κύτταρα των πολυκύτταρων οργανισμών.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 10. 
  Ότι μηχανισμούς ανταλλαγής ουσιών έχουν οι μονοκύτταροι οργανισμοί, τους ίδιους έχουν και τα κύτταρα των πολυκύτταρων οργανισμών.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 11. 
  Το ξύλωμα είναι ένα σύνολο αγγείων του φυτού.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 12. 
  Το νερό και οι ουσίες που περιέχει:
  • A. 

   προσλαμβάνονται από τις ρίζες του φυτού.

  • B. 

   μεταφέρονται στα φύλλα του φυτού.

  • C. 

   διέρχονται από το ξύλωμα.

  • D. 

   όλα τα παραπάνω.

 • 13. 
  Η γλυκόζη παράγεται στα φύλλα των φυτών.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 14. 
  Η γλυκόζη:
  • A. 

   παράγεται στα φύλλα.

  • B. 

   παράγεται με την διαδικασία της φωτοσύνθεσης.

  • C. 

   μεταφέρεται σε όλα τα μέρη του φυτού μέσω του ξυλώματος.

 • 15. 
  Ο αγωγός ιστός των φυτών αποτελείται από το ξύλωμα και το φλοίωμα.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 16. 
  Κύτταρα πολύ κοντά τοποθετημένα το ένα με το άλλο στην επιφάνεια των φύλλων αποτελούν την επιδερμίδα.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 17. 
  Ο ρόλος της επιδερμίδας των φύλλων είναι:
  • A. 

   να προστατεύει τα φυτά από την ακτινοβολία.

  • B. 

   να καλύπτει το φύλλο.

  • C. 

   να εμποδίζει τις απώλειες νερού.

  • D. 

   τίποτα από τα παραπάνω.

 • 18. 
  Η διάταξη των κυττάρων της επιδερμίδας δεν είναι συνεχόμενη.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 19. 
  Τα στόματα διακόπτουν την συνεχή διάταξη των κυττάρων της επιδερμίδας.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 20. 
  Τα στόματα:
  • A. 

   μεσολαβούν στα κύτταρα της επιδερμίδας.

  • B. 

   βοηθούν στην επικοινωνία με το περιβάλλον.

  • C. 

   αποβάλλουν οξυγόνο.

  • D. 

   προσλαμβάνουν υδρατμούς.

 • 21. 
  Η διαπνοή είναι άλλος ένας τρόπος πρόσληψης νερού από την ατμόσφαιρα.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 22. 
  Ότι νερό χάνεται με την διαδικασία της διαπνοής, αναπληρώνεται από τις ρίζες του φυτού.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 23. 
  Τα μικροσκοπικά αγγεία που περιέχονται στα νεύρα των φύλλων αποτελούν τον αγωγό ιστό των φυτών.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 24. 
  Στο συγκεκριμένο σχήμα παρουσιάζονται δυο διαλύματα της ίδιας ουσίας που χωρίζονται μεταξύ τους με πλασματική μεμβράνη. Τα μόρια θα:
  • A. 

   παραμείνουν όπως είναι.

  • B. 

   θα μετακινηθούν αριστερά.

  • C. 

   θα μετακινηθούν δεξιά.

 • 25. 
  Τα στόματα των φύλλων της ελιάς βρίσκονται στο κάτω μέρος των φύλλων για να περιοριστούν οι απώλειες νερού.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top