Μεταφορά και αποβολή ουσιών - Βιολογία Α' Γυμνασίου

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Ioannis Krokos
I
Ioannis Krokos
Community Contributor
Quizzes Created: 37 | Total Attempts: 124,364
: 110 | Attempts: 2,099

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
  -

Βιολογία Α' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 5ο


Questions and Answers
 • 1. 

  Ένα κύτταρο ανταλλάσσει ουσίες με το περιβάλλον του μέσω της πλασματικής μεμβράνης.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 60

  Rate this question:

 • 2. 

  Όλοι οι οργανισμοί προσλαμβάνουν χρήσιμες ουσίες από το περιβάλλον και συγκρατούν τις άχρηστες.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Οι άχρηστες ουσίες αποβάλλονται.

  Rate this question:

 • 3. 

  Ένα κύτταρο ανταλλάσσει ουσίες με το περιβάλλον του μέσω της πλασματικής μεμβράνης.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 60

  Rate this question:

 • 4. 

  Κατά την διάχυση, μόρια από αραιότερα διαλύματα μετακινούνται σε πυκνότερα διαλύματα.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Μόρια από πυκνότερα διαλύματα μετακινούνται σε αραιότερα διαλύματα.

  Rate this question:

 • 5. 

  Σκοπός της διάχυσης είναι να εξισωθούν οι συγκεντρώσεις των δυο διαλυμάτων.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 60

  Rate this question:

 • 6. 

  Κατά τη διάχυση, η μεταφορά των μορίων γίνεται ενεργητικά. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Κατά τη διάχυση η μεταφορά των μορίων γίνεται παθητικά.

  Rate this question:

 • 7. 

  Με την ενεργή μεταφορά των μορίων εννοούμε ότι απαιτείται ενέργεια.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 60

  Rate this question:

 • 8. 

  Οι μονοκύτταροι οργανισμοί ανταλλάσσουν ουσίες με το περιβάλλον με διάχυση.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 60

  Rate this question:

 • 9. 

  Όπως έρχονται σε επαφή οι μονοκύτταροι οργανισμοί με το περιβάλλον, το ίδιο συμβαίνει και με τα κύτταρα των πολυκύτταρων οργανισμών.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Τα περισσότερα κύτταρα των πολυκύτταρων οργανισμών δεν έρχονται σε άμεση επαφή με το περιβάλλον.

  Rate this question:

 • 10. 

  Ότι μηχανισμούς ανταλλαγής ουσιών έχουν οι μονοκύτταροι οργανισμοί, τους ίδιους έχουν και τα κύτταρα των πολυκύτταρων οργανισμών.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Τα κύτταρα των πολυκύτταρων οργανισμών δεν έρχονται σε άμεση επαφή με το περιβάλλον συνεπώς έχουν και άλλους μηχανισμούς ανταλλαγής ουσιών με αυτό.

  Rate this question:

 • 11. 

  Το ξύλωμα είναι ένα σύνολο αγγείων του φυτού.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 60

  Rate this question:

 • 12. 

  Το νερό και οι ουσίες που περιέχει:

  • A. 

   προσλαμβάνονται από τις ρίζες του φυτού.

  • B. 

   μεταφέρονται στα φύλλα του φυτού.

  • C. 

   διέρχονται από το ξύλωμα.

  • D. 

   όλα τα παραπάνω.

  Correct Answer
  D. όλα τα παραπάνω.
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 60

  Rate this question:

 • 13. 

  Η γλυκόζη παράγεται στα φύλλα των φυτών.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 60

  Rate this question:

 • 14. 

  Η γλυκόζη:

  • A. 

   παράγεται στα φύλλα.

  • B. 

   παράγεται με την διαδικασία της φωτοσύνθεσης.

  • C. 

   μεταφέρεται σε όλα τα μέρη του φυτού μέσω του ξυλώματος.

  Correct Answer(s)
  A. παράγεται στα φύλλα.
  B. παράγεται με την διαδικασία της φωτοσύνθεσης.
  Explanation
  Η γλυκόζη μεταφέρεται μέσω του φλοιώματος και όχι του ξυλώματος.

  Rate this question:

 • 15. 

  Ο αγωγός ιστός των φυτών αποτελείται από το ξύλωμα και το φλοίωμα.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 60

  Rate this question:

 • 16. 

  Κύτταρα πολύ κοντά τοποθετημένα το ένα με το άλλο στην επιφάνεια των φύλλων αποτελούν την επιδερμίδα.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 60

  Rate this question:

 • 17. 

  Ο ρόλος της επιδερμίδας των φύλλων είναι:

  • A. 

   να προστατεύει τα φυτά από την ακτινοβολία.

  • B. 

   να καλύπτει το φύλλο.

  • C. 

   να εμποδίζει τις απώλειες νερού.

  • D. 

   τίποτα από τα παραπάνω.

  Correct Answer(s)
  B. να καλύπτει το φύλλο.
  C. να εμποδίζει τις απώλειες νερού.
  Explanation
  Ο ρόλος της επιδερμίδας είναι να καλύπτει το φύλλο και να εμποδίζει τις απώλειες νερού.

  Rate this question:

 • 18. 

  Η διάταξη των κυττάρων της επιδερμίδας δεν είναι συνεχόμενη.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Διακόπτεται από μικρά ανοίγματα, τα στόματα.

  Rate this question:

 • 19. 

  Τα στόματα διακόπτουν την συνεχή διάταξη των κυττάρων της επιδερμίδας.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 61

  Rate this question:

 • 20. 

  Τα στόματα:

  • A. 

   μεσολαβούν στα κύτταρα της επιδερμίδας.

  • B. 

   βοηθούν στην επικοινωνία με το περιβάλλον.

  • C. 

   αποβάλλουν οξυγόνο.

  • D. 

   προσλαμβάνουν υδρατμούς.

  Correct Answer(s)
  A. μεσολαβούν στα κύτταρα της επιδερμίδας.
  B. βοηθούν στην επικοινωνία με το περιβάλλον.
  C. αποβάλλουν οξυγόνο.
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 61

  Rate this question:

 • 21. 

  Η διαπνοή είναι άλλος ένας τρόπος πρόσληψης νερού από την ατμόσφαιρα.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Με τη διαπνοή εξατμίζεται μια ποσότητα από το νερό που βρίσκεται στο εσωτερικό του φύλλου.

  Rate this question:

 • 22. 

  Ότι νερό χάνεται με την διαδικασία της διαπνοής, αναπληρώνεται από τις ρίζες του φυτού.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 61

  Rate this question:

 • 23. 

  Τα μικροσκοπικά αγγεία που περιέχονται στα νεύρα των φύλλων αποτελούν τον αγωγό ιστό των φυτών.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Το ξύλωμα και το φλοίωμα συναποτελούν τον αγωγό ιστό των φυτών.

  Rate this question:

 • 24. 

  Στο συγκεκριμένο σχήμα παρουσιάζονται δυο διαλύματα της ίδιας ουσίας που χωρίζονται μεταξύ τους με πλασματική μεμβράνη. Τα μόρια θα:

  • A. 

   παραμείνουν όπως είναι.

  • B. 

   θα μετακινηθούν αριστερά.

  • C. 

   θα μετακινηθούν δεξιά.

  Correct Answer
  B. θα μετακινηθούν αριστερά.
  Explanation
  Γίνεται μετακίνηση από την μεγαλύτερη συγκέντρωση, προς την μικρότερη άρα θα μετακινηθούν προς τα αριστερά.

  Rate this question:

 • 25. 

  Τα στόματα των φύλλων της ελιάς βρίσκονται στο κάτω μέρος των φύλλων για να περιοριστούν οι απώλειες νερού.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 60

  Rate this question:

 • 26. 

  Σε κανένα πολυκύτταρο οργανισμό τα κύτταρα του δεν έρχονται σε άμεση επαφή με το περιβάλλον.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Στους περισσότερους πολυκύτταρους οργανισμούς, τα κύτταρα τους έρχονται σπάνια σε άμεση επαφή με το περιβάλλον.

  Rate this question:

 • 27. 

  Τα κύτταρα των μεδουσών και των θαλάσσιων ανεμώνων μεταφέρουν ουσίες με διάχυση.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 61

  Rate this question:

 • 28. 

  Τα κύτταρα πολυκύτταρων οργανισμών, όπως των μεδουσών που επικοινωνούν άμεσα με το περιβάλλον, μεταφέρουν τις ουσίες τους με διάχυση.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 61

  Rate this question:

 • 29. 

  Ο γεωσκώληκας έχει κλειστό κυκλοφορικό σύστημα.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 62

  Rate this question:

 • 30. 

  Στα δίθυρα είναι υπεύθυνο για την μεταφορά των θρεπτικών ουσιών ένα αγγείο.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 62

  Rate this question:

 • 31. 

  Το σαλιγκάρι έχει δίχωρη καρδιά και κλειστό κυκλοφορικό σύστημα.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Έχει δίχωρη καρδιά και ανοικτό κυκλοφορικό σύστημα.

  Rate this question:

 • 32. 

  Στο σαλιγκάρι τα αγγεία μεταφέρουν το αίμα από την καρδιά.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 62

  Rate this question:

 • 33. 

  Το αίμα του σαλιγκαριού είναι κόκκινο και όταν έρθει σε επαφή με το οξυγόνο αλλάζει σε άχρωμο.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Όταν έρθει σε επαφή με το οξυγόνο, το αίμα του σαλιγκαριού γίνεται γαλάζιο.

  Rate this question:

 • 34. 

  Τα έντομα έχουν ανοικτό κυκλοφορικό σύστημα και άχρωμο αίμα.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 62

  Rate this question:

 • 35. 

  Τα ψάρια έχουν τρίχωρη καρδιά.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Έχουν δίχωρη καρδιά τα ψάρια.

  Rate this question:

 • 36. 

  Η καρδιά των αμφίβιων είναι τρίχωρη.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 63

  Rate this question:

 • 37. 

  Στα αμφίβια η καρδιά στέλνει το αίμα στους πνεύμονες και από εκεί στο υπόλοιπο σώμα.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Στα αμφίβια η καρδιά στέλνει το αίμα όχι μόνο στους πνεύμονες αλλά και κάποιο μέρος του αίματος στο υπόλοιπο σώμα.

  Rate this question:

 • 38. 

  Όλα τα ερπετά έχουν τρίχωρη καρδιά.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Κάποια όπως η οχιά έχουν τετράχωρη.

  Rate this question:

 • 39. 

  Τα θηλαστικά και τα πτηνά έχουν τετράχωρη καρδιά.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 63

  Rate this question:

 • 40. 

  Το αίμα κυκλοφορεί στην καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 64

  Rate this question:

 • 41. 

  Ο ρόλος του αίματος είναι να μεταφέρει ουσίες στα κύτταρα και να απομακρύνει ουσίες από αυτά.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 64

  Rate this question:

 • 42. 

  Όλοι οι οργανισμοί διαθέτουν από μια καρδιά.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Κάποιοι οργανισμοί διαθέτουν από μια ή περισσότερες καρδιές.

  Rate this question:

 • 43. 

  Η καρδιά είναι:

  • A. 

   μονόχωρη ή τρίχωρη.

  • B. 

   η αντλία ρύθμισης κυκλοφορίας του αίματος.

  • C. 

   χωρισμένη σε κόλπους και κοιλίες.

  • D. 

   τίποτα από τα παραπάνω.

  Correct Answer
  B. η αντλία ρύθμισης κυκλοφορίας του αίματος.
  Explanation
  Η καρδιά μπορεί να είναι μονόχωρη, δίχωρη, τρίχωρη, τετράχωρη, χωρισμένη σε περισσότερους από έναν κόλπους ή κοιλίες.

  Rate this question:

 • 44. 

  Όσο πιο πολύπλοκος είναι ένας οργανισμός, τόσο πιο πολύπλοκο κυκλοφορικό σύστημα έχει.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 64

  Rate this question:

 • 45. 

  Το κυκλοφορικό σύστημα μπορεί να είναι ανοικτό ή κλειστό.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 64

  Rate this question:

 • 46. 

  Τα αρθρόποδα έχουν κλειστό κυκλοφορικό σύστημα.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Έχουν ανοικτό κυκλοφορικό σύστημα.

  Rate this question:

 • 47. 

  Το χταπόδι έχει κλειστό κυκλοφορικό σύστημα.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 64

  Rate this question:

 • 48. 

  Στο κλειστό κυκλοφορικό σύστημα:

  • A. 

   το αίμα παραμένει συνεχώς στα αιμοφόρα αγγεία.

  • B. 

   το αίμα περνά από τις καρδιές στα αγγεία, από τα αγγεία στις κοιλότητες του σώματος και από τις κοιλότητες πάλι στα αγγεία.

  Correct Answer
  A. το αίμα παραμένει συνεχώς στα αιμοφόρα αγγεία.
  Explanation
  Στο ανοικτό κυκλοφορικό σύστημα το αίμα περνά από καρδιές σε αγγεία, σε κοιλότητες και πάλι στα αγγεία.

  Rate this question:

 • 49. 

  Το αίμα των σπονδυλωτών είναι αρτηριακό και φλεβικό.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 64

  Rate this question:

 • 50. 

  Το φλεβικό με το αρτηριακό αίμα είναι πάντα ανεξάρτητα μεταξύ τους.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Σε ορισμένα σπονδυλωτά το φλεβικό αναμειγνύεται με το αρτηριακό.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.