Πρόσληψη ουσιών και πέψη - Βιολογία Α' Γυμνασίου

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Ioannis Krokos
I
Ioannis Krokos
Community Contributor
Quizzes Created: 37 | Total Attempts: 129,780
: 110 | Attempts: 5,675

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
  -

Βιολογία Α' γυμνασίου - Κεφάλαιο 2ο


Questions and Answers
 • 1. 

  Τα μόρια των οργανισμών δεν είναι τίποτα άλλο παρά χημικές ουσίες.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 38

  Rate this question:

 • 2. 

  Η διάσπαση των χημικών ουσιών σε μόρια προσφέρει ενέργεια στον οργανισμό. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 38

  Rate this question:

 • 3. 

  Οι οργανισμοί παίρνουν την τροφή τους από τις χημικές ουσίες.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 38

  Rate this question:

 • 4. 

  Οι οργανισμοί χρειάζονται χημικές ουσίες για:

  • A.

   την ανάπτυξη τους.

  • B.

   διόρθωση φθορών των κυττάρων τους.

  • C.

   τις λειτουργίες τους.

  • D.

   όλα τα παραπάνω.

  Correct Answer
  D. όλα τα παραπάνω.
  Explanation
  Οι οργανισμοί για να μπορέσουν να επιβιώσουν πρέπει να επιτελούν όλες τις λειτουργίες τους που είναι απαραίτητες για τη ζωή. Χωρίς τη λήψη απαραίτητων χημικών ουσιών δε μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο.

  Rate this question:

 • 5. 

  Οι αυτότροφοι οργανισμοί προμηθεύονται απλές χημικές ουσίες από το περιβάλλον.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 38

  Rate this question:

 • 6. 

  Η φωτοσύνθεση βοηθάει στην διάσπαση των σύνθετων ουσιών σε απλές για την παραγωγή ενέργειας.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Με απλές ουσίες και διοξείδιο του άνθρακα συνθέτουν πολύπλοκες χημικές ουσίες.

  Rate this question:

 • 7. 

  Οι ετερότροφοι οργανισμοί λαμβάνουν τις απαραίτητες για αυτούς χημικές ουσίες τρώγοντας άλλους οργανισμούς ή ουσίες.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 38

  Rate this question:

 • 8. 

  Οι ετερότροφοι οργανισμοί χωρίζονται σε καταναλωτές και αποικοδομητές. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 38

  Rate this question:

 • 9. 

  Αποικοδομητές είναι:

  • A.

   τα πεσμένα φύλλα.

  • B.

   τα βακτήρια.

  • C.

   τα τσακάλια.

  • D.

   οι μύκητες.

  Correct Answer(s)
  B. τα βακτήρια.
  D. οι μύκητες.
  Explanation
  Αποικοδομητές είναι οι οργανισμοί που τρέφονται με νεκρούς οργανισμούς και τμήματα τους.

  Rate this question:

 • 10. 

  Οι ετερότροφοι οργανισμοί που τρέφονται με άλλους οργανισμούς λέγονται αποικοδομητές. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Ετερότροφοι οργανισμοί χαρακτηρίζονται οι καταναλωτές και οι αποικοδομητές.

  Rate this question:

 • 11. 

  Κατά τη διαδικασία της πέψης η τροφή που προσλαμβάνεται από τους ετερότροφους οργανισμούς υφίσταται διαδοχικές συγχωνεύσεις, δημιουργώντας πολύπλοκες χημικές ουσίες.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Κατά την διαδικασία της πέψης οι πολύπλοκες χημικές ουσίες διασπώνται σε απλούστερες.

  Rate this question:

 • 12. 

  Οι διαδικασίες διάσπασης και σύνθεσης ουσιών σε έναν οργανισμό ονομάζονται μεταβολισμός. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 38

  Rate this question:

 • 13. 

  Τα ένζυμα είναι οι κύριοι καταλύτες του μεταβολισμού ενός οργανισμού.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 38

  Rate this question:

 • 14. 

  Μετά την πέψη οι ουσίες απορροφώνται από τον οργανισμό για να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του και τη σύνθεση άλλων.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 38

  Rate this question:

 • 15. 

  Το διοξείδιο του άνθρακα το προσλαμβάνουν τα φυτά και το χρησιμοποιούν για την φωτοσύνθεση.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 39

  Rate this question:

 • 16. 

  Το διοξείδιο του άνθρακα είναι η μοναδική ουσία που χρειάζονται οι οργανισμοί για την διαδικασία της φωτοσύνθεσης.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Χρειάζονται και νερό που μέσω αυτού λαμβάνουν και άλλες απλές ουσίες.

  Rate this question:

 • 17. 

  Τα φυτά για να πραγματοποιήσουν την φωτοσύνθεση παίρνουν κάποιες ουσίες και από τις ρίζες των φυτών.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 39

  Rate this question:

 • 18. 

  Το νερό και οι διαλυμένες σε αυτό ουσίες βοηθάνε τα φυτά στην διαδικασία της φωτοσύνθεσης.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 39

  Rate this question:

 • 19. 

  Οι ουσίες που λαμβάνουν τα φυτά από τον αέρα και τις ρίζες συγκεντρώνονται στους χλωροπλάστες.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 39

  Rate this question:

 • 20. 

  Χωρίς την ηλιακή ενέργεια οι χλωροπλάστες θα ήταν άχρηστοι. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 39

  Rate this question:

 • 21. 

  Στους χλωροπλάστες:

  • A.

   πραγματοποιείται η φωτοσύνθεση.

  • B.

   υπάρχει η χλωροφύλλη.

  • C.

   πραγματοποιείται η σύνθεση σύνθετων χημικών ουσιών.

  • D.

   όλα τα παραπάνω.

  Correct Answer
  D. όλα τα παραπάνω.
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 39

  Rate this question:

 • 22. 

  Η χλωροφύλλη:

  • A.

   δεσμεύει ηλιακή ακτινοβολία.

  • B.

   είναι υπεύθυνη για το πράσινο χρώμα των φυτών.

  • C.

   βρίσκεται στους χλωροπλάστες και τα μιτοχόνδρια.

  Correct Answer(s)
  A. δεσμεύει ηλιακή ακτινοβολία.
  B. είναι υπεύθυνη για το πράσινο χρώμα των φυτών.
  Explanation
  Η χλωροφύλλη βρίσκεται μόνο στους χλωροπλάστες.

  Rate this question:

 • 23. 

  Με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης παράγεται μόνο γλυκόζη.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Παράγεται και οξυγόνο.

  Rate this question:

 • 24. 

  Για την ύπαρξη του οξυγόνου στη Γη, παίζει καθοριστικό ρόλο η ύπαρξη των φυτών.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 40

  Rate this question:

 • 25. 

  Η γλυκόζη συγκεντρώνει τεράστια ποσά ενέργειας.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 40

  Rate this question:

 • 26. 

  Η γλυκόζη χρησιμοποιείται για:

  • A.

   τη σύνθεση άλλων ουσιών.

  • B.

   την απελευθέρωση ενέργειας.

  • C.

   τη σύνθεση άλλων ουσιών και την απελευθέρωση ενέργειας.

  Correct Answer
  C. τη σύνθεση άλλων ουσιών και την απελευθέρωση ενέργειας.
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 40

  Rate this question:

 • 27. 

  Όλοι οι οργανισμοί εξαρτώνται από την ηλιακή ενέργεια.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 40

  Rate this question:

 • 28. 

  Ουσιαστικά όλοι οι οργανισμοί εξαρτώνται από τους αυτότροφους οργανισμούς.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 40

  Rate this question:

 • 29. 

  Η αποκλειστική επεξεργασία που υφίσταται η γλυκόζη είναι στους χλωροπλάστες.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Μετά την φωτοσύνθεση μεταφέρεται και στα υπόλοιπα μέρη του φυτού.

  Rate this question:

 • 30. 

  Η γλυκόζη χρησιμοποιείται από τους οργανισμούς για:

  • A.

   αναπαραγωγή νέων κυττάρων.

  • B.

   εξασφάλιση ενέργειας.

  • C.

   διόρθωση φθορών.

  • D.

   όλα τα παραπάνω.

  Correct Answer
  D. όλα τα παραπάνω.
  Explanation
  Είναι από τις πιο απαραίτητες χημικές ουσίες για την επιβίωση των φυτών και χρησιμοποιείται για όλες τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την επιβίωση τους.

  Rate this question:

 • 31. 

  Κατά την φωτοσύνθεση παράγεται:

  • A.

   χλωροφύλλη.

  • B.

   διοξείδιο του άνθρακα.

  • C.

   ηλιακή ενέργεια.

  • D.

   γλυκόζη.

  Correct Answer
  D. γλυκόζη.
  Explanation
  Παράγεται γλυκόζη και οξυγόνο.

  Rate this question:

 • 32. 

  Οι μονοκύτταροι οργανισμοί κατά την πέψη τους, πραγματοποιούν ενδοκυτταρική πέψη.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 41

  Rate this question:

 • 33. 

  Η αμοιβάδα τρέφεται με:

  • A.

   άλλες αμοιβάδες.

  • B.

   άλλους μονοκύτταρους οργανισμούς.

  • C.

   ελεύθερα χημικά μόρια στη φύση.

  • D.

   τίποτα από τα παραπάνω.

  Correct Answer
  B. άλλους μονοκύτταρους οργανισμούς.
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 41

  Rate this question:

 • 34. 

  Η αμοιβάδα τρέφεται με την βοήθεια ψευδοποδίων.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 41

  Rate this question:

 • 35. 

  Τα ψευδοπόδια της αμοιβάδας είναι σε θέση να εγκλωβίσουν τους άλλους μονοκύτταρους οργανισμούς.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 41

  Rate this question:

 • 36. 

  Η τροφή, αφού εγκλωβιστεί στην αμοιβάδα με τη βοήθεια των ψευδοπόδιων, διασπάται και παράγονται οι ουσίες απαραίτητες για τον οργανισμό.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 41

  Rate this question:

 • 37. 

  Όπως και στους πολυκύτταρους οργανισμούς, οι χρήσιμες ουσίες που παράγονται συγκρατούνται από την αμοιβάδα και οι άχρηστες αποβάλλονται.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 41

  Rate this question:

 • 38. 

  Για την πρόσληψη της τροφής τα ασπόνδυλα ζώα διαθέτουν ψευδοπόδια. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Διαθέτουν όργανα όπως προβοσκίδα και δαγκάνες.

  Rate this question:

 • 39. 

  Τα ασπόνδυλα ζώα για την πρόσληψη της τροφής τους διαθέτουν:

  • A.

   στόμα.

  • B.

   ψευδοπόδια.

  • C.

   δαγκάνες.

  • D.

   προβοσκίδα.

  Correct Answer(s)
  C. δαγκάνες.
  D. προβοσκίδα.
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 41

  Rate this question:

 • 40. 

  Η πέψη της τροφής στα ασπόνδυλα ζώα πραγματοποιείται:

  • A.

   στον πεπτικό σωλήνα.

  • B.

   στην πεπτική κοιλότητα.

  • C.

   και στα δυο.

  Correct Answer
  C. και στα δυο.
  Explanation
  Μπορεί να γίνει ή στο ένα ή στο άλλο. Συγκεκριμένα στον πεπτικό σωλήνα η πέψη είναι εξωκυττάρια.

  Rate this question:

 • 41. 

  Στον πεπτικό σωλήνα οι ουσίες διασπώνται σε μικρότερα μόρια.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 41

  Rate this question:

 • 42. 

  Στα ασπόνδυλα ζώα μετά την εξωκυτταρική πέψη τα μόρια είναι έτοιμα να απορροφηθούν από τα κύτταρα.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 41

  Rate this question:

 • 43. 

  Στα ασπόνδυλα ζώα η ενδοκυτταρική πέψη πραγματοποιείται στο εσωτερικό των κυττάρων.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Ενώ η εξωκυτταρική πέψη πραγματοποιείται στον πεπτικό σωλήνα.

  Rate this question:

 • 44. 

  Ο γεοσκώληκας κατά τον μεταβολισμό του δεν αποβάλει άχρηστες ουσίες.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί κατά τον μεταβολισμό τους αποβάλουν τις άχρηστες για αυτούς ουσίες.

  Rate this question:

 • 45. 

  Τα βράγχια βοηθάνε τα μύδια και τις αχιβάδες κατά την πρόληψη τροφής.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 42

  Rate this question:

 • 46. 

  Τα ψάρια εντοπίζουν την τροφή με τη βοήθεια της:

  • A.

   όσφρησης.

  • B.

   όρασης.

  • C.

   ακοής.

  • D.

   αφής.

  • E.

   γεύσης.

  Correct Answer(s)
  A. όσφρησης.
  B. όρασης.
  D. αφής.
  Explanation
  Τα ψάρια εντοπίζουν την τροφή τους με τη βοήθεια της όσφρησης, της όρασης και της αφής.

  Rate this question:

 • 47. 

  Τα ψάρια έχουν σιελογόνους αδένες.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Τα ψάρια δεν έχουν σιελογόνους αδένες.

  Rate this question:

 • 48. 

  Ο βάτραχος μπορεί και προσλαμβάνει την τροφή του με τα δόντια του και την διχαλωτή του γλώσσα.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 43

  Rate this question:

 • 49. 

  Τα φίδια διαθέτουν σαγόνια ισχυρά δεμένα μεταξύ τους.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Τα σαγόνια των φιδιών είναι χαλαρά δεμένα μεταξύ τους.

  Rate this question:

 • 50. 

  Τα φίδια διαθέτουν δόντια στην πάνω και στην κάτω σιαγόνα τους.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Τα φίδια διαθέτουν δυο κοίλα δόντια στην πάνω σιαγόνα τους.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.