Πρόσληψη ουσιών και πέψη - Βιολογία Α' Γυμνασίου

110 | Total Attempts: 3501

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
  -

Βιολογία Α' γυμνασίου - Κεφάλαιο 2ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Τα μόρια των οργανισμών δεν είναι τίποτα άλλο παρά χημικές ουσίες.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Η διάσπαση των χημικών ουσιών σε μόρια προσφέρει ενέργεια στον οργανισμό. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Οι οργανισμοί παίρνουν την τροφή τους από τις χημικές ουσίες.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Οι οργανισμοί χρειάζονται χημικές ουσίες για:
  • A. 

   την ανάπτυξη τους.

  • B. 

   διόρθωση φθορών των κυττάρων τους.

  • C. 

   τις λειτουργίες τους.

  • D. 

   όλα τα παραπάνω.

 • 5. 
  Οι αυτότροφοι οργανισμοί προμηθεύονται απλές χημικές ουσίες από το περιβάλλον.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Η φωτοσύνθεση βοηθάει στην διάσπαση των σύνθετων ουσιών σε απλές για την παραγωγή ενέργειας.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Οι ετερότροφοι οργανισμοί λαμβάνουν τις απαραίτητες για αυτούς χημικές ουσίες τρώγοντας άλλους οργανισμούς ή ουσίες.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Οι ετερότροφοι οργανισμοί χωρίζονται σε καταναλωτές και αποικοδομητές. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 9. 
  Αποικοδομητές είναι:
  • A. 

   τα πεσμένα φύλλα.

  • B. 

   τα βακτήρια.

  • C. 

   τα τσακάλια.

  • D. 

   οι μύκητες.

 • 10. 
  Οι ετερότροφοι οργανισμοί που τρέφονται με άλλους οργανισμούς λέγονται αποικοδομητές. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 11. 
  Κατά τη διαδικασία της πέψης η τροφή που προσλαμβάνεται από τους ετερότροφους οργανισμούς υφίσταται διαδοχικές συγχωνεύσεις, δημιουργώντας πολύπλοκες χημικές ουσίες.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 12. 
  Οι διαδικασίες διάσπασης και σύνθεσης ουσιών σε έναν οργανισμό ονομάζονται μεταβολισμός. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 13. 
  Τα ένζυμα είναι οι κύριοι καταλύτες του μεταβολισμού ενός οργανισμού.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 14. 
  Μετά την πέψη οι ουσίες απορροφώνται από τον οργανισμό για να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του και τη σύνθεση άλλων.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 15. 
  Το διοξείδιο του άνθρακα το προσλαμβάνουν τα φυτά και το χρησιμοποιούν για την φωτοσύνθεση.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 16. 
  Το διοξείδιο του άνθρακα είναι η μοναδική ουσία που χρειάζονται οι οργανισμοί για την διαδικασία της φωτοσύνθεσης.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 17. 
  Τα φυτά για να πραγματοποιήσουν την φωτοσύνθεση παίρνουν κάποιες ουσίες και από τις ρίζες των φυτών.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 18. 
  Το νερό και οι διαλυμένες σε αυτό ουσίες βοηθάνε τα φυτά στην διαδικασία της φωτοσύνθεσης.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 19. 
  Οι ουσίες που λαμβάνουν τα φυτά από τον αέρα και τις ρίζες συγκεντρώνονται στους χλωροπλάστες.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 20. 
  Χωρίς την ηλιακή ενέργεια οι χλωροπλάστες θα ήταν άχρηστοι. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 21. 
  Στους χλωροπλάστες:
  • A. 

   πραγματοποιείται η φωτοσύνθεση.

  • B. 

   υπάρχει η χλωροφύλλη.

  • C. 

   πραγματοποιείται η σύνθεση σύνθετων χημικών ουσιών.

  • D. 

   όλα τα παραπάνω.

 • 22. 
  Η χλωροφύλλη:
  • A. 

   δεσμεύει ηλιακή ακτινοβολία.

  • B. 

   είναι υπεύθυνη για το πράσινο χρώμα των φυτών.

  • C. 

   βρίσκεται στους χλωροπλάστες και τα μιτοχόνδρια.

 • 23. 
  Με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης παράγεται μόνο γλυκόζη.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 24. 
  Για την ύπαρξη του οξυγόνου στη Γη, παίζει καθοριστικό ρόλο η ύπαρξη των φυτών.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 25. 
  Η γλυκόζη συγκεντρώνει τεράστια ποσά ενέργειας.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top