Η ηγεμονία της Αθήνας - 1. Η Συμμαχία της Δήλου - Ιστορία Α' Γυμνασίου

13 | Total Attempts: 1396

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Η ηγεμονία της Αθήνας - 1. Η Συμμαχία της Δήλου - Ιστορία Α

Ιστορία Α' Γυμνασίου - ΙΙ.Ιστορικοί χρόνοι


Questions and Answers
 • 1. 
  Όλες οι πόλεις της Δηλιακής Συμμαχίας διαθέτουν μια ψήφο και η Αθήνα  περισσότερες, επειδή είχε την ηγεμονία.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Η Αθήνα διέθετε την ισχυρότερη ναυτική δύναμη και κυριαρχεί στη συμμαχία.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Στόχος του Αριστείδη ήταν να συνεχιστεί ο πόλεμος κατά των Περσών.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Μετά την ισχυροποίηση της Συμμαχίας καμία πόλη δεν μπορούσε να αποχωρήσει χωρίς τη συγκατάθεση της Αθήνας.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Μετά την Ειρήνη του Καλλία η Συμμαχία της Δήλου δεν είχε κανέναν ουσιαστικό λόγο ύπαρξης.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Ο Κίμων νίκησε τους Πέρσες στον Ευρυμέδοντα ποταμό το:
  • A. 

   467 π.Χ.

  • B. 

   454 π.Χ.

  • C. 

   478 π.Χ.

 • 7. 
  Οι ελληνοπερσικοί πόλεμοι τερματίστηκαν: 
  • A. 

   με πρωτοβουλία του Αριστείδη

  • B. 

   με την Ειρήνη του Καλλία

  • C. 

   μετά την ήττα των Περσών στον Ευρυμέδοντα ποταμό

 • 8. 
  Αιτία για την ίδρυση της Δηλιακής Συμμαχίας αποτέλεσε: 
  • A. 

   η ανάδειξη της Αθήνας ως ηγέτιδας δύναμης της Συμμαχίας

  • B. 

   η ανάγκη των νησιών να προστατευτούν από τους Πέρσες

  • C. 

   η συνέχιση του πολέμου κατά των Περσών

 • 9. 
  Οι συμμαχικές πόλεις ήταν υποχρεωμένες να προσφέρουν στη Συμμαχία: 
  • A. 

   πλοία, άνδρες και τον φόρο

  • B. 

   πλοία και άνδρες ή τον φόρο

  • C. 

   τον φόρο και άνδρες

 • 10. 
  Η Ειρήνη του Καλλία υπογράφθηκε το:
  • A. 

   454 π.Χ.

  • B. 

   478 π.Χ.

  • C. 

   449 π.Χ.

 • 11. 
  Ο Κίμωνας επεδίωκε: 
  • A. 

   να εξορίσει τον Θεμιστοκλή

  • B. 

   να τερματίσει τους πολέμους με τους Πέρσες

  • C. 

   να αναπτύξει φιλικές σχέσεις με τη Σπάρτη

 • 12. 
  Μετά τη μεταφορά του ταμείου της Συμμαχίας στην Αθήνα ο φόρος καθοριζόταν από: 
  • A. 

   τους ελληνοταμίες

  • B. 

   την αθηναϊκή Εκκλησία του Δήμου

  • C. 

   τον Αριστείδη

Back to Top Back to top