Αρχαϊκή εποχή - 3. Η Σπάρτη - Ιστορία Α' Γυμνασίου

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Ioannis Krokos
I
Ioannis Krokos
Community Contributor
Quizzes Created: 37 | Total Attempts: 124,364
: 11 | Attempts: 2,985

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Αρχαϊκή εποχή - 3. Η Σπάρτη - Ιστορία Α

Ιστορία Α' Γυμνασίου - Αρχαϊκή εποχή


Questions and Answers
 • 1. 

  Οι Δωριείς ήταν οι ιδρυτές του κράτος στη Λακωνική με κέντρο την Σπάρτη.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given correct answer is "Σωστό" which translates to "Correct" in English.

  Rate this question:

 • 2. 

  Οι περίοικοι κατοικούσαν στη Σπάρτη.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Οι περίοικοι κατοικούσαν γύρω από τη Σπάρτη.

  Rate this question:

 • 3. 

  Οι βασιλείς ασκούσαν ουσιαστικά την εξουσία στο Σπαρτιατικό πολίτευμα.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Οι βασιλείς δεν είχαν πολλές αρμοδιότητες.

  Rate this question:

 • 4. 

  Την εκπαίδευση των αγοριών την αναλάμβανε η πόλη, στην ηλικία τον επτά χρονών.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given correct answer is "Σωστό" which translates to "Correct" in English.

  Rate this question:

 • 5. 

  Τα κορίτσια δεν είχαν δικαίωμα να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις της πόλης.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Τα κορίτσια συμμετείχαν ελεύθερα σε πολλές εκδηλώσεις της πόλης.

  Rate this question:

 • 6. 

  Οι Δωριείς τον 8ο και τον 7ο . αι. π.Χ. υπέταξαν ύστερα από μακροχρόνιους πολέμους:

  • A. 

   τους Μεσσήνιους

  • B. 

   τους Αρκάδες

  • C. 

   το Άργος

  Correct Answer
  A. τους Μεσσήνιους
  Explanation
  The correct answer is "τους Μεσσήνιους".

  Rate this question:

 • 7. 

  Στην Σπάρτη υπήρχε πάντοτε ο φόβος της επανάστασης:

  • A. 

   των περιοίκων

  • B. 

   των δημοκρατικών

  • C. 

   των ειλώτων

  Correct Answer
  C. των ειλώτων
  Explanation
  The correct answer is "των ειλώτων". This is because the question is asking for the genitive plural form of the word "ειλώτες" which means "captives" or "prisoners of war" in Greek. The other options, "των περιοίκων" and "των δημοκρατικών" do not match the given word and are therefore incorrect.

  Rate this question:

 • 8. 

  Το πολίτευμα της Σπάρτης ήταν δημιούργημα:

  • A. 

   των πέντε εφόρων

  • B. 

   του Λυκούργου

  • C. 

   της Απέλλας

  Correct Answer
  B. του Λυκούργου
  Explanation
  The correct answer is "του Λυκούργου" because it matches the genitive case form of the noun "Λυκούργος" (Lycurgus) which is used to indicate possession or relationship. The other options, "των πέντε εφόρων" (of the five governors) and "της Απέλλας" (of Apella), do not match the genitive case form of the noun in the given sentence.

  Rate this question:

 • 9. 

  Τα παιδιά στη Σπάρτη:

  • A. 

   ζούσαν μόνα τους

  • B. 

   μάθαιναν να υπομένουν τη σκληρή ζωή

  • C. 

   διδάσκονταν μόνο γραφή κι ανάγνωση

  Correct Answer
  B. μάθαιναν να υπομένουν τη σκληρή ζωή
  Explanation
  The correct answer is "μάθαιναν να υπομένουν τη σκληρή ζωή" because it is the only option that is consistent with the information given in the passage. The passage states that they were living alone and learning to endure a difficult life, but it does not mention anything about only learning writing and reading. Therefore, the correct answer is the one that directly relates to the information provided.

  Rate this question:

 • 10. 

  Μετά τους Μεσσηνιακούς πολέμους η Σπάρτη:

  • A. 

   ανέπτυξε το εμπόριο της με τις άλλες περιοχές

  • B. 

   μετέβαλε τον χαρακτήρα του κράτους της

  • C. 

   ελευθέρωσε τους είλωτες

  Correct Answer
  B. μετέβαλε τον χαρακτήρα του κράτους της
  Explanation
  The correct answer is "μετέβαλε τον χαρακτήρα του κράτους της" which means "changed the character of the state". This answer suggests that the action described in the question had an impact on the nature or identity of the state in question. The other options, "ανέπτυξε το εμπόριο της με τις άλλες περιοχές" (developed trade with other regions) and "ελευθέρωσε τους είλωτες" (freed the slaves), do not directly address the change in the character of the state.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.