Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία - 1.1 Η εποχή του Αυγούστου - Ιστορία Α' Λυκείου

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Ioannis Krokos
I
Ioannis Krokos
Community Contributor
Quizzes Created: 5 | Total Attempts: 18,042
: 37 | Attempts: 1,303

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία - 1.1 Η εποχή του Αυγούστου - Ιστορία Α

Ιστορία Α' Λυκείου - Η ρωμαϊκή αυτοκρατορί& alpha;


Questions and Answers
 • 1. 

  Ο Οκταβιανός προσπάθησε με τη συγκέντρωση της εξουσίας στα χέρια του να ειρηνεύσει τη ρωμαϊκή επικράτεια. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 206 (Η ισχυροποίηση της κεντρικής εξουσίας: Μόνο η ενίσχυση... οικουμένη).

  Rate this question:

 • 2. 

  Ο Οκταβιανός δε δέχτηκε το αξίωμα του δικτάτορα, αλλά άφησε τη σύγκλητο να του το προσφέρει. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 206 (Η ισχυροποίηση της κεντρικής εξουσίας: Δε δέχτηκε... μέχρι εκείνη τη στιγμή.)

  Rate this question:

 • 3. 

  Ο Οκταβιανός κατέλαβε μία σειρά αξιωμάτων με δημοκρατικές διαδικασίες .

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 206 (Η ισχυροποίηση της κεντρικής εξουσίας: Δε δέχτηκε... μέχρι εκείνη τη στιγμή.)

  Rate this question:

 • 4. 

  Στα χρόνια του Οκταβιανού η άσκηση της εξουσίας γινόταν σε συνδυασμό με ένα συμβούλιο. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 207 (Η ισχυροποίηση της κεντρικής εξουσίας: Επειδή όμως... της εξουσίας.)

  Rate this question:

 • 5. 

  Στα χρόνια του Οκταβιανού υπεύθυνος για την οργάνωση του στρατού ήταν ο ίδιος ο Οκταβιανός. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 207 (Η ισχυροποίηση της κεντρικής εξουσίας: Ο ίδιος διατήρησε... ζητημάτων.)

  Rate this question:

 • 6. 

  Κριτήριο για την ένταξη στην τάξη των ιππέων ήταν και η καταγωγή. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 207 (Η ισχυροποίηση της κεντρικής εξουσίας: Καθόρισε αυστηρούς... περιουσία.)

  Rate this question:

 • 7. 

  Οι επαρχίες που βρίσκονταν στα σύνορα του κράτους διοικούνταν από ανθύπατο που διοριζόταν από τη σύγκλητο. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 207 (Η ισχυροποίηση της κεντρικής εξουσίας: Τη διοίκηση των επαρχιών... των υπολοίπων επαρχιών.)

  Rate this question:

 • 8. 

  Ο Οκταβιανός προσπάθησε να διακοσμήσει τη Ρώμη με ζωγραφικούς πίνακες. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 207 (Η ισχυροποίηση της κεντρικής εξουσίας: Τέλος, φρόντισε... το έργο του.)

  Rate this question:

 • 9. 

  Η σύγκλητος έδωσε στον Οκταβιανό τον τίτλο του «Αυγούστου» μετά από την προσποιητή απόσυρση από την εξουσία. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 208 (Η ισχυροποίηση της κεντρικής εξουσίας: Όταν κάποτε... ιδιότητες.)

  Rate this question:

 • 10. 

  Το πολίτευμα, όπως διαμορφώθηκε την εποχή του Οκταβιανού, μεταβλήθηκε από δημοκρατικό σε μοναρχικό. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 208 (Η ισχυροποίηση της κεντρικής εξουσίας: Ο Οκταβιανός... παραμικρή αντίδραση.)

  Rate this question:

 • 11. 

  Ο Οκταβιανός δεν επιθυμούσε 

  • A.

   τη συγκέντρωση των αξιωμάτων στο πρόσωπό του.

  • B.

   την αυταρχική άσκηση της εξουσίας.

  • C.

   τη διατήρηση της δύναμης της συγκλήτου.

  • D.

   την εμπλοκή του στρατού στην άσκηση της εξουσίας.

  Correct Answer
  B. την αυταρχική άσκηση της εξουσίας.
  Explanation
  - σ. 207 (Η ισχυροποίηση της κεντρικής εξουσίας: Απέφυγε... της εξουσίας.)

  Rate this question:

 • 12. 

  Η διοίκηση των επαρχιών κατά την περίοδο του Οκταβιανού

  • A.

   ήταν έργο της συγκλήτου.

  • B.

   ήταν έργο της τάξης των ιππέων.

  • C.

   ήταν υπόθεση του ίδιου του Οκταβιανού και της συγκλήτου.

  • D.

   ήταν υπόθεση του ίδιου του Οκταβιανού και των ιππέων.

  Correct Answer
  C. ήταν υπόθεση του ίδιου του Οκταβιανού και της συγκλήτου.
  Explanation
  - σ. 207 (Η ισχυροποίηση της κεντρικής εξουσίας: Τη διοίκηση των επαρχιών... των υπολοίπων επαρχιών.)

  Rate this question:

 • 13. 

  Το πολίτευμα κατά την περίοδο του Οκταβιανού 

  • A.

   ήταν τύποις δημοκρατικό.

  • B.

   ήταν απόλυτη μοναρχία.

  • C.

   ονομαζόταν «δυαρχία».

  • D.

   ονομαζόταν «Principatus».

  Correct Answer
  D. ονομαζόταν «Principatus».
  Explanation
  - σ. 208 (Το πολίτευμα και οι στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις: Ο Αύγουστος... princeps.)

  Rate this question:

 • 14. 

  Κατά την περίοδο του Οκταβιανού, στις παραμεθόριες περιοχές

  • A.

   έδρευε μόνιμα μεγάλο τμήμα του ρωμαϊκού στρατού.

  • B.

   είχε μεταφερθεί το σύνολο του ρωμαϊκού στρατού.

  • C.

   διατηρήθηκαν εννέα στρατιωτικές μονάδες.

  • D.

   δημιούργησε το σώμα των πραιτωριανών.

  Correct Answer
  A. έδρευε μόνιμα μεγάλο τμήμα του ρωμαϊκού στρατού.
  Explanation
  - σ. 208 (Το πολίτευμα και οι στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις: Για το λόγο αυτό... η καθεμιά.)

  Rate this question:

 • 15. 

  Ο ρωμαϊκός στρατός στα χρόνια του Οκταβιανού

  • A.

   ήταν ο μόνος θεσμός εκτός του princeps που ασκούσε εξουσία.

  • B.

   αποτελούνταν κυρίως από συγκλητικούς.

  • C.

   θεωρούνταν ποσοτικά ανεπαρκής για τη φύλαξη των συνόρων.

  • D.

   δεν είχε μεγάλη δύναμη.

  Correct Answer
  C. θεωρούνταν ποσοτικά ανεπαρκής για τη φύλαξη των συνόρων.
  Explanation
  - σ. 207 (Το πολίτευμα και οι στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις: Ο στρατός την εποχή του Αυγούστου... χιλιομέτρων.)

  Rate this question:

 • 16. 

  Ο Οκταβιανός μετά τη συγκέντρωση της εξουσίας στο πρόσωπό του        

  • A.

   κυβέρνησε ως απόλυτος μονάρχης.

  • B.

   επόπτευε τη διοίκηση του κράτους.

  • C.

   ήταν υπεύθυνος για την εξωτερική πολιτική.

  • D.

   ανέθεσε την εκτελεστική εξουσία σε κληρωτούς άρχοντες.

  Correct Answer(s)
  B. επόπτευε τη διοίκηση του κράτους.
  C. ήταν υπεύθυνος για την εξωτερική πολιτική.
  Explanation
  - σ. 207 (Η ισχυροποίηση της κεντρικής εξουσίας: Ο ίδιος διατήρησε... στρατιωτικών ζητημάτων.)

  Rate this question:

 • 17. 

  Ο Οκταβιανός με την παραίτησή του από τα αξιώματά του

  • A.

   θέλησε να απομακρυνθεί από την πολιτική.

  • B.

   προσπάθησε να δείξει σεβασμό προς τους θεσμούς της πολιτείας.

  • C.

   προσπαθούσε να πείσει τη σύγκλητο να τον αναγορεύσει Αύγουστο.

  • D.

   επιθυμούσε την επιστροφή στη δημοκρατία.

  Correct Answer
  B. προσπάθησε να δείξει σεβασμό προς τους θεσμούς της πολιτείας.
  Explanation
  - σ. 208 (Η ισχυροποίηση της κεντρικής εξουσίας: Ο Οκταβιανός συγκέντρωσε... ιδιότητες.)

  Rate this question:

 • 18. 

  Η σύγκλητος στη νέα περίοδο της Ηγεμονίας

  • A.

   διοικούσε ένα μεγάλο μέρος της ρωμαϊκής επικράτειας.

  • B.

   επικύρωνε την εκλογή του αυτοκράτορα.

  • C.

   αποτελούνταν από μέλη όλων των κοινωνικών τάξεων.

  • D.

   κατ' ουσία συγκυβερνούσε με τον αυτοκράτορα.

  Correct Answer(s)
  A. διοικούσε ένα μεγάλο μέρος της ρωμαϊκής επικράτειας.
  B. επικύρωνε την εκλογή του αυτοκράτορα.
  D. κατ' ουσία συγκυβερνούσε με τον αυτοκράτορα.
  Explanation
  - σ. 207/ 209 (Η ισχυροποίηση της κεντρικής εξουσίας: Τη διοίκηση των επαρχιών... των υπολοίπων επαρχιών./ Το πολίτευμα του Principatus... τη σύγκλητο./ Η επικύρωση της εκλογής... απαραίτητη.) Εφόσον υπήρχαν περιουσιακά κριτήρια για την εισδοχή στην τάξη των συγκλητικών, στη σύγκλητο δεν εκπροσωπούνταν όλες οι κοινωνικές τάξεις.

  Rate this question:

 • 19. 

  Ανάμεσα στις μεταρρυθμίσεις που προώθησε ο Οκταβιανός ήταν και

  • A.

   η καθιέρωση αυστηρών κριτηρίων για την ένταξη στις ανώτερες τάξεις.

  • B.

   η ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας.

  • C.

   η άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας από τον ίδιο προσωπικά.

  • D.

   η θέσπιση του συμβουλίου του αυτοκράτορα.

  Correct Answer(s)
  A. η καθιέρωση αυστηρών κριτηρίων για την ένταξη στις ανώτερες τάξεις.
  B. η ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας.
  D. η θέσπιση του συμβουλίου του αυτοκράτορα.
  Explanation
  - σ. 207 (Η ισχυροποίηση της κεντρικής εξουσίας: Επειδή όμως... στην άσκηση της εξουσίας./ Καθόρισε αυστηρές... τάξεις./ Με μια σειρά μέτρων... αυστηρά ήθη.)

  Rate this question:

 • 20. 

  Τα σύνορα του ρωμαϊκού κράτους την εποχή του Οκταβιανού

  • A.

   διέθεταν στρατιωτική διοίκηση διορισμένη από τη σύγκλητο.

  • B.

   δέχονταν συχνά ξένες επιθέσεις.

  • C.

   είχαν μόνιμο στρατό.

  • D.

   είχαν μήκος περίπου 4.000 χιλιομέτρων.

  Correct Answer(s)
  B. δέχονταν συχνά ξένες επιθέσεις.
  C. είχαν μόνιμο στρατό.
  D. είχαν μήκος περίπου 4.000 χιλιομέτρων.
  Explanation
  - σ. 207/ 208 (Η ισχυροποίηση της κεντρικής εξουσίας: Τη διοίκηση των επαρχιών... υπολοίπων επαρχιών./ Ο Αύγουστος είχε συναίσθηση... στρατιωτικές βάσεις./ Ο στρατός την εποχή του Αυγούστου... χιλιάδων χιλιομέτρων.)

  Rate this question:

 • 21. 

  Ο Αύγουστος αποσύρθηκε από την εξουσία το 14 μ.Χ.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 211-212 (Οι διάδοχοι του Αυγούστου: Το ρωμαϊκό κράτος... καταγωγής τους.) Τη χρονιά αυτή πέθανε.

  Rate this question:

 • 22. 

  Κατά τους δύο πρώτους αιώνες της αυτοκρατορίας το κράτος κυβέρνησαν τρεις δυναστείες. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 211-212 (Οι διάδοχοι του Αυγούστου: Το ρωμαϊκό κράτος... καταγωγής τους.)

  Rate this question:

 • 23. 

  Οι αυτοκράτορες της δυναστείας των Φλαβίων δεν κατάγονταν από τη Ρώμη. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 212 (Οι διάδοχοι του Αυγούστου: Της δεύτερης... «αστοί».)

  Rate this question:

 • 24. 

  Οι αυτοκράτορες της δυναστείας των Αντωνίνων οδήγησαν τις επαρχίες σε παρακμή. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 212 (Οι διάδοχοι του Αυγούστου: Της τρίτης... ανάπτυξή τους.)

  Rate this question:

 • 25. 

  Η σύγκλητος αντέδρασε στον συγκεντρωτισμό της εξουσίας των αυτοκρατόρων. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 212 (Η διοίκηση και το δίκαιο: Τον τρόπο... μετά τον Οκταβιανό.)

  Rate this question:

 • 26. 

  Οι αυτοκράτορες που κατάγονταν από τις επαρχίες συνέβαλαν στην υποταγή των γηγενών πληθυσμών. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 212 (Η διοίκηση και το δίκαιο: Προς αυτή την κατεύθυνση... πληθυσμούς.)

  Rate this question:

 • 27. 

  Η παραχώρηση του δικαιώματος του Ρωμαίου πολίτη σε όλους τους ελεύθερους κατοίκους της αυτοκρατορίας έγινε την εποχή των Αντωνίνων. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 213 (Η διοίκηση και το δίκαιο: Η απόκτηση του δικαιώματος... ως Ρωμαίοι πολίτες.)

  Rate this question:

 • 28. 

  Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού στη ρωμαϊκή επικράτεια ήταν μερική. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 213 (Η διοίκηση και το δίκαιο: Με εξαίρεση... εκλατινίστηκαν.)

  Rate this question:

 • 29. 

  Η εγκατάσταση Ρωμαίων στρατιωτών σε ημιβάρβαρες περιοχές είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη οδικού δικτύου στις περιοχές αυτές. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 213 (Η διοίκηση και το δίκαιο: Το ρωμαϊκό κράτος... μεταφορά αγαθών.) Το ανάποδο ισχύει. Η ανάπτυξη οδικού δικτύου διευκόλυνε την εγκατάσταση και μετακίνηση του ρωμαϊκού στρατού.

  Rate this question:

 • 30. 

  Οι συγκρούσεις μεταξύ μονάδων του ρωμαϊκού στρατού τάραζε την ήσυχη ζωή στις επαρχίες. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 213 (Η διοίκηση και το δίκαιο: Οι Ρωμαίοι... επαρχιών.)

  Rate this question:

 • 31. 

  Οι αυτοκράτορες της δυναστείας των Αντωνίνων

  • A.

   κατάγονταν από την Ιταλία.

  • B.

   αντιμετώπισαν τις πρώτες αντιδράσεις των συγκλητικών.

  • C.

   οδήγησαν την αυτοκρατορία στο απόγειό της.

  • D.

   ονομάζονταν «αστοί».

  Correct Answer
  C. οδήγησαν την αυτοκρατορία στο απόγειό της.
  Explanation
  - σ. 212 (Οι διάδοχοι του Αυγούστου: Της τρίτης... της ακμής του.)

  Rate this question:

 • 32. 

  Στις ρωμαϊκές επαρχίες 

  • A.

   κατά τον 2ο αι. μ.Χ. η στρατιωτική οργάνωση ήταν χαλαρή.

  • B.

   οι γηγενείς ήταν δυσαρεστημένοι με την πολιτική των αυτοκρατόρων.

  • C.

   ζούσαν σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες.

  • D.

   κατά τον 2ο αι. μ.Χ. είχε επικρατήσει η ρωμαϊκή ειρήνη.

  Correct Answer
  D. κατά τον 2ο αι. μ.Χ. είχε επικρατήσει η ρωμαϊκή ειρήνη.
  Explanation
  - σ. 213 (Η διοίκηση και το δίκαιο: Έτσι στη ρωμαϊκή οικουμένη... ευνομία.)

  Rate this question:

 • 33. 

  Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του ρωμαϊκού πνεύματος ήταν και

  • A.

   η ρωμαϊκή νομοθεσία.

  • B.

   η οργάνωση του στρατού.

  • C.

   η ενασχόληση με τις φιλοσοφικές ιδέες των Ελλήνων.

  • D.

   η ανάπτυξη της γεωμετρίας.

  Correct Answer
  A. η ρωμαϊκή νομοθεσία.
  Explanation
  - σ. 213 (Η διοίκηση και το δίκαιο: Η μεγαλύτερη προσφορά... ρωμαϊκό δίκαιο.)

  Rate this question:

 • 34. 

  Σημαντικός παράγοντας στη διαμόρφωση του ρωμαϊκού δικαίου ήταν από την αρχή

  • A.

   η χριστιανική ηθική.

  • B.

   η Δωδεκάδελτος.

  • C.

   η ελληνική νομοθεσία.

  • D.

   οι συνήθειες των υπηκόων.

  Correct Answer
  D. οι συνήθειες των υπηκόων.
  Explanation
  - σ. 214 (Η διοίκηση και το δίκαιο: Η νομοθεσία... χριστιανική ηθική.)

  Rate this question:

 • 35. 

  Ο τρόπος διοίκησης της αυτοκρατορίας

  • A.

   άλλαξε σημαντικά μετά τον Οκταβιανό.

  • B.

   παρέμεινε ο ίδιος κατά τους δύο πρώτους αιώνες της αυτοκρατορίας.

  • C.

   προσαρμόστηκε στις ανάγκες των γηγενών.

  • D.

   παρέμεινε ο ίδιος καθ' όλη τη διάρκεια της αυτοκρατορίας.

  Correct Answer
  B. παρέμεινε ο ίδιος κατά τους δύο πρώτους αιώνες της αυτοκρατορίας.
  Explanation
  - σ. 212 (Η διοίκηση και το δίκαιο: Τον τρόπο διοίκησης... μεγαλύτερο συγκεντρωτισμό.)

  Rate this question:

 • 36. 

  Η αναγνώριση του δικαιώματος του Ρωμαίου πολίτη σε όλους τους ελεύθερους κατοίκους της αυτοκρατορίας

  • A.

   οδήγησε στην παρακμή της αυτοκρατορίας.

  • B.

   επέφερε τη ρωμαϊκή ειρήνη.

  • C.

   έγινε το 212 μ.Χ. με το διάταγμα του Καρακάλλα.

  • D.

   συνέβαλε στον εκπολιτισμό των βαρβάρων.

  Correct Answer
  C. έγινε το 212 μ.Χ. με το διάταγμα του Καρακάλλα.
  Explanation
  - σ. 196 (Τιβέριος και Γάιος Γράκχος: Για να περιορίσει... επαρχίες.)

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.