Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία - 1.1 Η εποχή του Αυγούστου - Ιστορία Α' Λυκείου

37 | Total Attempts: 857

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία - 1.1 Η εποχή του Αυγούστου - Ιστορία Α

Ιστορία Α' Λυκείου - Η ρωμαϊκή αυτοκρατορί& alpha;


Questions and Answers
 • 1. 
  Ο Οκταβιανός προσπάθησε με τη συγκέντρωση της εξουσίας στα χέρια του να ειρηνεύσει τη ρωμαϊκή επικράτεια. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Ο Οκταβιανός δε δέχτηκε το αξίωμα του δικτάτορα, αλλά άφησε τη σύγκλητο να του το προσφέρει. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Ο Οκταβιανός κατέλαβε μία σειρά αξιωμάτων με δημοκρατικές διαδικασίες .
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Στα χρόνια του Οκταβιανού η άσκηση της εξουσίας γινόταν σε συνδυασμό με ένα συμβούλιο. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Στα χρόνια του Οκταβιανού υπεύθυνος για την οργάνωση του στρατού ήταν ο ίδιος ο Οκταβιανός. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Κριτήριο για την ένταξη στην τάξη των ιππέων ήταν και η καταγωγή. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Οι επαρχίες που βρίσκονταν στα σύνορα του κράτους διοικούνταν από ανθύπατο που διοριζόταν από τη σύγκλητο. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Ο Οκταβιανός προσπάθησε να διακοσμήσει τη Ρώμη με ζωγραφικούς πίνακες. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 9. 
  Η σύγκλητος έδωσε στον Οκταβιανό τον τίτλο του «Αυγούστου» μετά από την προσποιητή απόσυρση από την εξουσία. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 10. 
  Το πολίτευμα, όπως διαμορφώθηκε την εποχή του Οκταβιανού, μεταβλήθηκε από δημοκρατικό σε μοναρχικό. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 11. 
  Ο Οκταβιανός δεν επιθυμούσε 
  • A. 

   τη συγκέντρωση των αξιωμάτων στο πρόσωπό του.

  • B. 

   την αυταρχική άσκηση της εξουσίας.

  • C. 

   τη διατήρηση της δύναμης της συγκλήτου.

  • D. 

   την εμπλοκή του στρατού στην άσκηση της εξουσίας.

 • 12. 
  Η διοίκηση των επαρχιών κατά την περίοδο του Οκταβιανού
  • A. 

   ήταν έργο της συγκλήτου.

  • B. 

   ήταν έργο της τάξης των ιππέων.

  • C. 

   ήταν υπόθεση του ίδιου του Οκταβιανού και της συγκλήτου.

  • D. 

   ήταν υπόθεση του ίδιου του Οκταβιανού και των ιππέων.

 • 13. 
  Το πολίτευμα κατά την περίοδο του Οκταβιανού 
  • A. 

   ήταν τύποις δημοκρατικό.

  • B. 

   ήταν απόλυτη μοναρχία.

  • C. 

   ονομαζόταν «δυαρχία».

  • D. 

   ονομαζόταν «Principatus».

 • 14. 
  Κατά την περίοδο του Οκταβιανού, στις παραμεθόριες περιοχές
  • A. 

   έδρευε μόνιμα μεγάλο τμήμα του ρωμαϊκού στρατού.

  • B. 

   είχε μεταφερθεί το σύνολο του ρωμαϊκού στρατού.

  • C. 

   διατηρήθηκαν εννέα στρατιωτικές μονάδες.

  • D. 

   δημιούργησε το σώμα των πραιτωριανών.

 • 15. 
  Ο ρωμαϊκός στρατός στα χρόνια του Οκταβιανού
  • A. 

   ήταν ο μόνος θεσμός εκτός του princeps που ασκούσε εξουσία.

  • B. 

   αποτελούνταν κυρίως από συγκλητικούς.

  • C. 

   θεωρούνταν ποσοτικά ανεπαρκής για τη φύλαξη των συνόρων.

  • D. 

   δεν είχε μεγάλη δύναμη.

 • 16. 
  Ο Οκταβιανός μετά τη συγκέντρωση της εξουσίας στο πρόσωπό του        
  • A. 

   κυβέρνησε ως απόλυτος μονάρχης.

  • B. 

   επόπτευε τη διοίκηση του κράτους.

  • C. 

   ήταν υπεύθυνος για την εξωτερική πολιτική.

  • D. 

   ανέθεσε την εκτελεστική εξουσία σε κληρωτούς άρχοντες.

 • 17. 
  Ο Οκταβιανός με την παραίτησή του από τα αξιώματά του
  • A. 

   θέλησε να απομακρυνθεί από την πολιτική.

  • B. 

   προσπάθησε να δείξει σεβασμό προς τους θεσμούς της πολιτείας.

  • C. 

   προσπαθούσε να πείσει τη σύγκλητο να τον αναγορεύσει Αύγουστο.

  • D. 

   επιθυμούσε την επιστροφή στη δημοκρατία.

 • 18. 
  Η σύγκλητος στη νέα περίοδο της Ηγεμονίας
  • A. 

   διοικούσε ένα μεγάλο μέρος της ρωμαϊκής επικράτειας.

  • B. 

   επικύρωνε την εκλογή του αυτοκράτορα.

  • C. 

   αποτελούνταν από μέλη όλων των κοινωνικών τάξεων.

  • D. 

   κατ' ουσία συγκυβερνούσε με τον αυτοκράτορα.

 • 19. 
  Ανάμεσα στις μεταρρυθμίσεις που προώθησε ο Οκταβιανός ήταν και
  • A. 

   η καθιέρωση αυστηρών κριτηρίων για την ένταξη στις ανώτερες τάξεις.

  • B. 

   η ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας.

  • C. 

   η άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας από τον ίδιο προσωπικά.

  • D. 

   η θέσπιση του συμβουλίου του αυτοκράτορα.

 • 20. 
  Τα σύνορα του ρωμαϊκού κράτους την εποχή του Οκταβιανού
  • A. 

   διέθεταν στρατιωτική διοίκηση διορισμένη από τη σύγκλητο.

  • B. 

   δέχονταν συχνά ξένες επιθέσεις.

  • C. 

   είχαν μόνιμο στρατό.

  • D. 

   είχαν μήκος περίπου 4.000 χιλιομέτρων.

 • 21. 
  Ο Αύγουστος αποσύρθηκε από την εξουσία το 14 μ.Χ.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 22. 
  Κατά τους δύο πρώτους αιώνες της αυτοκρατορίας το κράτος κυβέρνησαν τρεις δυναστείες. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 23. 
  Οι αυτοκράτορες της δυναστείας των Φλαβίων δεν κατάγονταν από τη Ρώμη. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 24. 
  Οι αυτοκράτορες της δυναστείας των Αντωνίνων οδήγησαν τις επαρχίες σε παρακμή. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 25. 
  Η σύγκλητος αντέδρασε στον συγκεντρωτισμό της εξουσίας των αυτοκρατόρων. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top