Тест по човекът и обществото - 3 клас

13 | Total Attempts: 25581

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
   - 3 - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  България е разположена на континента Европа, Балкански полуостров. Нейни съседни страни са :
  • A. 

   Румъния, Гърция, Турция, Сърбия, Македония

  • B. 

   Румъния, Гърция, Турция

  • C. 

   Турция, Сърбия, Македония

  • D. 

   Румъния, Гърция, Турция, Сърбия

  • E. 

   Гърция, Турция, Сърбия, Македония

 • 2. 
  Кои са основните посоки на картата?
  • A. 

   юг, изток, северозапад

  • B. 

   югоизток, северозапад, изток, юг

  • C. 

   изток, запад, север, юг

  • D. 

   запад, югоизток, изток, запад

  • E. 

   изток, запад, север, югозапад

 • 3. 
  Кои три цвята се използват в природната карта?
  • A. 

   син, кафяв, жълт

  • B. 

   зелен, кафяв, син

  • C. 

   червен, жълт, зелен

  • D. 

   жълт, оранжев, червен

  • E. 

   син, зелен, жълт

 • 4. 
  За какво служи картата?
  • A. 

   за изучаване на природни обекти

  • B. 

   за определяне местоположението на родното мяст, на ппланините, на равнините, градове, природни богатства и др

  • C. 

   за означаване на планини и равнини

  • D. 

   за откриване на обозначени природни богатства

  • E. 

   за екскурзия

 • 5. 
  Какво е равнина ?
  • A. 

   обширни пространства на сушата с равна повърхност

  • B. 

   ниски земни части

  • C. 

   земна повърхност с било

  • D. 

   суша

  • E. 

   земна част, обозначена със син цвят на картата

 • 6. 
  Какво е планина?
  • A. 

   част от земната повърхност, която се издига високо над околните равнини и низини

  • B. 

   част от повърхнина

  • C. 

   равна павърхност

  • D. 

   низина

  • E. 

   обширно пространство от сушата с равна повърхност

 • 7. 
  Какво е низина?
  • A. 

   условен знак върху картата

  • B. 

   най- ниските заравнени пространства

  • C. 

   посока на света

  • D. 

   високи земни повърхности

  • E. 

   суша с равна повърхност

 • 8. 
  Коя планина е най- дългата в България?
  • A. 

   Рила

  • B. 

   Пирин

  • C. 

   Стара планина

  • D. 

   Родопи

  • E. 

   Витоша

 • 9. 
  Какво включва повърхнината на България?
  • A. 

   реки и равнини

  • B. 

   полета и планини

  • C. 

   равнините, низините, планините, полетата

  • D. 

   реките и моретата

  • E. 

   полета и низини

 • 10. 
  Коя е най-високата планина в България?
  • A. 

   Витоша

  • B. 

   Рила

  • C. 

   Родопи

  • D. 

   Стара планина

  • E. 

   Пирин

 • 11. 
  Къде е разположена Дунавската равнина?
  • A. 

   в южна България

  • B. 

   между река Дунав и Стара планина

  • C. 

   в югоизточна България

  • D. 

   до Черно море

  • E. 

   до Пирин

 • 12. 
  Къде се намира Горнотракийската низина?
  • A. 

   в северна България

  • B. 

   в южна България

  • C. 

   на североизток от София

  • D. 

   до Черно море

  • E. 

   до град Русе

 • 13. 
  Къде се намират  градовете Русе, Силистра, Видин, Лом?
  • A. 

   на Черно море

  • B. 

   в Добруджа

  • C. 

   по река Дунав

  • D. 

   в Горнотракийкската низина

  • E. 

   в Румъния

Back to Top Back to top