İnformatika Online Sınaq Imtahanı №1

25 Suallar | Attempts: 8913
Share

SettingsSettingsSettings
İnformatika Online Sınaq Imtahanı №1 - Quiz

Magistratura üçün


Questions and Answers
 • 1. 
  Hansı rastr tipli qrafik redaktor deyil?
  • A. 

   Paint

  • B. 

   Adobe Photoshop

  • C. 

   Photostyler

  • D. 

   Picture Publisher

  • E. 

   Corel Draw

 • 2. 
  A3 xanasına yazılmış düsturu A5 xanasına köçürsək, bu xanada hansı düstur alınar? (MS Excel)
  • A. 

   =$B5+A6

  • B. 

   =$B3+A6

  • C. 

   =$B$5+A4

  • D. 

   =$B3+A5

  • E. 

   =$B$3+A5

 • 3. 
  Şin topologiyalı lokal şəbəkənin əsas üstünlükləri: 1) Hər hansı bir kompyuterin sıradan çıxması şəbəkənin işinə təsir etmir 2) Hər bir kompyuter yalnız qonşu kompyuterlə birbaşa bağlıdır 3) Şəbəkəyə yeni kompyuterlərin daxil edilməsi asandır 4) bir kompyuter informasiyanın ötürülməsində iştirak edir
  • A. 

   1, 2

  • B. 

   2, 4

  • C. 

   3, 4

  • D. 

   1, 3

  • E. 

   2, 3

 • 4. 
    Hansılar xaricetmə qurğularıdır? 1) monitor          2) plotter 3) klaviatura       4) siçan 5) printer
  • A. 

   1, 2, 3

  • B. 

   1, 3, 5

  • C. 

   3, 4, 5

  • D. 

   1, 2, 5

  • E. 

   1, 2, 4

 • 5. 
  MS Word-də mətnin abzasın birinci simvolunun böyük ölçüdə - bir neçə sətirdə olmasını təmin etməklə, səhifəyə xüsusi forma verilməsi hansı əmrlə yerinə yetirilir?
  • A. 

   Insert / Text Box (Вставка / Надпись)

  • B. 

   Format / Drop Cap (Формат / Буквица)

  • C. 

   Format / Text Direction (Формат / Направление текста)

  • D. 

   Insert / Object (Вставка / Объект)

  • E. 

   Format / Style (Формат / Стиль)

 • 6. 
  Hansı domen adının düzgün yazılışıdır?
  • A. 

   Www\zirve.edu.az

  • B. 

   Modem.narod.ru

  • C. 

   Www:zirve.edu.az

  • D. 

   Www.sdk:com

  • E. 

   Www.air\\az

 • 7. 
  Aşağıdakılardan neçəsi doğrudur? (MS Word 2003) 1) Буквица (Drop Cap) əmri Сервис (Tools) menyusundadır 2) Сноска (Footnote) əmri Вставка (Insert) menyusundadır 3) Символ (Symbol) əmri ilə klaviaturada olmayan simvolları sənədə daxil etmək olar 4) Абзац (Paragraph) əmri ilə açılmış eyniadlı dialoq pəncərəsindən sətrilər arası məsafəni təyin etmək olar 5) Защитить документ (Document Protection) əmri sənədi icazəsiz düzəlişlərdən qorumaq üçün istifadə edilir
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

 • 8. 
  Hansılar ana plata üzərində deyil? 1) prosessor    2) əməli yaddaş     3) daimi yaddaş 4) sərt disk      5) enerji bloku
  • A. 

   1, 2

  • B. 

   2, 3

  • C. 

   3, 4

  • D. 

   4, 5

  • E. 

   1, 3

 • 9. 
  Aşağıdakı variantların hansında yalnız əməliyyat sistemləri verilmişdir?
  • A. 

   WINDOWS, UNIX, COREL DRAW

  • B. 

   LINUX, MS DOS, NORTON COMMANDER

  • C. 

   WINDOWS, MACHINTOSH, OS/2

  • D. 

   WINDOWS, KASPERSKI, MICROSOFT OFFICE

  • E. 

   WINDOWS, OPERA, WINDOWS MEDIA PLAYER

 • 10. 
  Saytları internetdə yerləşdirmə xidməti necə adlanır?
  • A. 

   Domen

  • B. 

   Hostinq

  • C. 

   Server

  • D. 

   URL

  • E. 

   Provayder

 • 11. 
  Hansılar Accessin sahə tiplərinə aid deyil? 1) Текстовый (Text) 2) Числовой (Number) 3) Запрос (Query) 4) Отчет (Report) 5) Дата/Время (Date/Time) 6) Денежный (Currency) 7) Форма (Form)
  • A. 

   1, 2, 5, 6

  • B. 

   3, 4, 7

  • C. 

   1, 3, 7

  • D. 

   3, 4, 6

  • E. 

   1, 4, 7

 • 12. 
  Aşağıdakı cədvəldə ((Məntiq > 35) OR (Informatika > 20)) AND (Xarici dil >= 20) şərtini ödəyən neçə yazı var?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   6

 • 13. 
  Y = 6 olarsa, aşağıdakı alqoritmin icrasında sonra y - in qiyməti neçə olar?
  • A. 

   6

  • B. 

   E+1

  • C. 

   Sin5 + tg5

  • D. 

   43

  • E. 

   13

 • 14. 
  Proqram əmrlərini maşın dilinə çevirən proqramlar necə adlanır?
  • A. 

   Translyatorlar

  • B. 

   Arxivatorlar

  • C. 

   Drayverlər

  • D. 

   Utilitlər

  • E. 

   örtüklər

 • 15. 
  İnformasiya emal olunduğu müddətdə ...... saxlanılır və ...... tərəfindən emal olunur.
  • A. 

   Xarici yaddaşda, əməli yaddaş

  • B. 

   əməli yaddaşda, prosessor

  • C. 

   Sərt diskdə, prosessor

  • D. 

   Xarici yaddaşda, prosessor

  • E. 

   Daimi yaddaşda, prosessor

 • 16. 
  MS Word 2003 - də sənədin səhifələrinin avtomatik nömrələnməsi üçün əmr hansı menyunun tərkibinə daxildir?
  • A. 

   Edit (Правка)

  • B. 

   Table (Таблица)

  • C. 

   Tools (Сервис)

  • D. 

   File (Файл)

  • E. 

   Insert (Вставка)

 • 17. 
  Kompyuter qrafikasının növləri hansılardır? 1) rastr        2) skaner    3) rəngli     4) vektor     5) fraktal     6) ağ-qara
  • A. 

   1, 2, 3

  • B. 

   1, 3, 4

  • C. 

   1, 4, 5

  • D. 

   2, 3, 6

  • E. 

   3, 6

 • 18. 
  Windows sistemində hər hansı obyekt üzərində mausun sağ düyməsini sıxdıqda nə baş verir?
  • A. 

   Start (Пуск) menyusu açılır

  • B. 

   Obyekt açılır

  • C. 

   Obyekt seçilir

  • D. 

   Kontekst menyu açılır

  • E. 

   Proqram işə düşür

 • 19. 
  MS PowerPoint – də təqdimatın nümayişinə cari slayddan hansı klavişlə başlamaq olar?
  • A. 

   F5

  • B. 

   Alt + F5

  • C. 

   Shift + F5

  • D. 

   Esc

  • E. 

   Ctrl + M

 • 20. 
  Aşağıdaklardan hansı xana ünvanı deyil? (MS Excel)
  • A. 

   AB4

  • B. 

   CE67

  • C. 

   A2

  • D. 

   B2A5

  • E. 

   DA6

 • 21. 
  C3:E6 diapazonunda neçə xana var?
 • 22. 
  Qovluqdakı faylların tutumu 17 Mb – dır. Bu   qovluqdan 3584 Kb – lıq fayl silindi və sonra 2560 Kb – lıq fayl yazıldı. Qovluqdakı faylların informasiya tutumu neçə Mb oldu?
 • 23. 
  C1 xanasındakı düstur C2 xanasına köçürülmüşdür. Cədvəl fraqmentlərinə əsasən C3 xanasının qiymətini hesablayın:
Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.