BÀi 2: ChẤt

10 cu hi | Attempts: 798
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Bi 2: Cht - Quiz

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong số các lựa chọn sau đây.


Questions and Answers
 • 1. 
  Câu 1: Trạng thái hay thể (rắn, lỏng hay khí), màu, mùi, vị, tính tan hay không tan trong nước (hay trong một chất lỏng khác), nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng, tính dẫn nhiệt, dẫn điện...đều thuộc ­­
  • A. 

   Tính chất tự nhiên.

  • B. 

   Tính chất vật lý.

  • C. 

   Tính chất hóa học.

  • D. 

   Tính chất khác.

 • 2. 
  Câu 2: Cho các dữ kiện sau:- Trong cơ thể người có chứa từ 63 đến 68% về khối lượng là nước.- Hiện nay , xoong nồi làm bằng inox rất được ưa chuộng.- Cốc nhựa thì khó vỡ hơn cốc thủy tinh.Dãy chất trong các câu trên là:
  • A. 

   Cơ thể người, nước, xoong nồi.

  • B. 

   Cốc thủy tinh, cốc nhựa, inox.

  • C. 

   Thủy tinh, nước, inox, nhựa.

  • D. 

   Thủy tinh, inox, soong nồi.

 • 3. 
  Câu 3: Tính chất có thể quan sát trực tiếp mà không phải dùng dụng cụ đo hay làm thí nghiệm là
  • A. 

   Màu sắc.

  • B. 

   tính tan trong nước.

  • C. 

   Khối lượng riêng.

  • D. 

   Nhiệt độ nóng chảy.

 • 4. 
  Câu 4: Khẳng định được chất lỏng là tinh khiết dựa vào tính chất
  • A. 

   không màu, không mùi.

  • B. 

   Không tan trong nước.

  • C. 

   Lọc được qua giấy lọc.

  • D. 

   Nhiệt độ sôi nhất định.

 • 5. 
  Câu 5:       Dãy chất thuộc hỗn hợp là:
  • A. 

   Dầu thô, nước biển, đinh sắt.

  • B. 

   Nước xốt, nước đá, đường.

  • C. 

   đinh sắt, đường, nước biển.

  • D. 

   Nước xốt, nước biển, dầu thô.

 • 6. 
  Câu 6: Rượu etylic sôi ở 78,30C, còn nước sôi ở 1000C. Muốn tách rượu ra khỏi hỗn hợp với nước, ta dùng phương pháp
  • A. 

   lọc.

  • B. 

   Bay hơi.

  • C. 

   Chưng cất ở nhiệt độ khoảng 80 độ C.

  • D. 

   Chiết.

 • 7. 
  Câu 7: Sau khi chưng cất cây sả bằng hơi nước, người ta thu được một hỗn hợp gồm lớp tinh dầu nổi trên lớp nước. Tách riêng được lớp dầu ra khỏi lớp nước bằng phương pháp
  • A. 

   Lọc.

  • B. 

   Chưng cất.

  • C. 

   Bay hơi.

  • D. 

   Chiết.

 • 8. 
  Câu 8: Người ta có thể sản xuất phân đạm từ nitơ trong không khí. Coi không khí gồm nitơ và oxi. Nitơ sôi ở -1960C, còn oxi sôi ở -1830C. Để tách nitơ ra khỏi không khí, ta tiến hành như sau:
  • A. 

   Làm lạnh không khí, sau đó đun sôi thì nitơ bay hơi trước, oxi bay hơi sau.

  • B. 

   Dẫn không khí vào dụng cụ chiết, lắc thật kỹ sau đó tiến hành chiết sẽ thu được nitơ.

  • C. 

   Hóa lỏng không khí bằng cách hạ nhiệt độ xuống dưới -196 độ C. Sau đó nâng nhiệt độ lên đúng -196 độ C, nitơ sẽ sôi và bay hơi.

  • D. 

   Dẫn không khí qua nước, nitơ sẽ bị giữ lại, sau đó đun sẽ thu được nitơ.

 • 9. 
  Câu 9: Có hai bình riêng biệt chứa khí nitơ và khí oxi. Có thể nhận biết hai khí trên bằng cách
  • A. 

   Dựa vào màu sắc.

  • B. 

   Dùng que đóm.

  • C. 

   Dựa vào trạng thái.

  • D. 

   Dựa vào tính tan trong nước.

 • 10. 
  Câu 10: Đây là phương pháp 
  • A. 

   Lọc.

  • B. 

   Chiết.

  • C. 

   Bay hơi.

  • D. 

   Chưng cất.

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.