BÀi 2: ChẤt

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Nguyentam083
N
Nguyentam083
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 798
c�u hi: 10 | Attempts: 798

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
B�i 2: Cht - Quiz

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong số các lựa chọn sau đây.


Questions and Answers
 • 1. 

  Câu 1: Trạng thái hay thể (rắn, lỏng hay khí), màu, mùi, vị, tính tan hay không tan trong nước (hay trong một chất lỏng khác), nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng, tính dẫn nhiệt, dẫn điện...đều thuộc ­­

  • A.

   Tính chất tự nhiên.

  • B.

   Tính chất vật lý.

  • C.

   Tính chất hóa học.

  • D.

   Tính chất khác.

  Correct Answer
  B. Tính chất vật lý.
  Explanation
  Tốt lắm! Tiếp tục nữa nha bạn.

  Rate this question:

 • 2. 

  Câu 2: Cho các dữ kiện sau:- Trong cơ thể người có chứa từ 63 đến 68% về khối lượng là nước.- Hiện nay , xoong nồi làm bằng inox rất được ưa chuộng.- Cốc nhựa thì khó vỡ hơn cốc thủy tinh.Dãy chất trong các câu trên là:

  • A.

   Cơ thể người, nước, xoong nồi.

  • B.

   Cốc thủy tinh, cốc nhựa, inox.

  • C.

   Thủy tinh, nước, inox, nhựa.

  • D.

   Thủy tinh, inox, soong nồi.

  Correct Answer
  C. Thủy tinh, nước, inox, nhựa.
  Explanation
  Hay lắm. Bạn hiểu bài tốt đó.

  Rate this question:

 • 3. 

  Câu 3: Tính chất có thể quan sát trực tiếp mà không phải dùng dụng cụ đo hay làm thí nghiệm là

  • A.

   Màu sắc.

  • B.

   tính tan trong nước.

  • C.

   Khối lượng riêng.

  • D.

   Nhiệt độ nóng chảy.

  Correct Answer
  A. Màu sắc.
  Explanation
  Quan sát ta biết được tính chất bề ngoài của chất như trạng thái, màu, mùi, vị.

  Rate this question:

 • 4. 

  Câu 4: Khẳng định được chất lỏng là tinh khiết dựa vào tính chất

  • A.

   không màu, không mùi.

  • B.

   Không tan trong nước.

  • C.

   Lọc được qua giấy lọc.

  • D.

   Nhiệt độ sôi nhất định.

  Correct Answer
  D. Nhiệt độ sôi nhất định.
  Explanation
  Chất tinh khiết có tính chất nhất định, không đổi như nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy.

  Rate this question:

 • 5. 

  Câu 5:       Dãy chất thuộc hỗn hợp là:

  • A.

   Dầu thô, nước biển, đinh sắt.

  • B.

   Nước xốt, nước đá, đường.

  • C.

   đinh sắt, đường, nước biển.

  • D.

   Nước xốt, nước biển, dầu thô.

  Correct Answer
  D. Nước xốt, nước biển, dầu thô.
  Explanation
  Vì nước xốt, nước biển, dầu thô chứa nhiều chất nên là hỗn hợp.

  Rate this question:

 • 6. 

  Câu 6: Rượu etylic sôi ở 78,30C, còn nước sôi ở 1000C. Muốn tách rượu ra khỏi hỗn hợp với nước, ta dùng phương pháp

  • A.

   lọc.

  • B.

   Bay hơi.

  • C.

   Chưng cất ở nhiệt độ khoảng 80 độ C.

  • D.

   Chiết.

  Correct Answer
  C. Chưng cất ở nhiệt độ khoảng 80 độ C.
  Explanation
  Dựa vào sự khác nhau về nhiệt độ sôi của các chất, ta dùng phương pháp chưng cất. Sản phẩm thu được là hơi rượu ngưng tụ.

  Rate this question:

 • 7. 

  Câu 7: Sau khi chưng cất cây sả bằng hơi nước, người ta thu được một hỗn hợp gồm lớp tinh dầu nổi trên lớp nước. Tách riêng được lớp dầu ra khỏi lớp nước bằng phương pháp

  • A.

   Lọc.

  • B.

   Chưng cất.

  • C.

   Bay hơi.

  • D.

   Chiết.

  Correct Answer
  D. Chiết.
  Explanation
  Dựa vào yếu tố các chất lỏng không tan vào nhau, ta dùng phương pháp chiết.

  Rate this question:

 • 8. 

  Câu 8: Người ta có thể sản xuất phân đạm từ nitơ trong không khí. Coi không khí gồm nitơ và oxi. Nitơ sôi ở -1960C, còn oxi sôi ở -1830C. Để tách nitơ ra khỏi không khí, ta tiến hành như sau:

  • A.

   Làm lạnh không khí, sau đó đun sôi thì nitơ bay hơi trước, oxi bay hơi sau.

  • B.

   Dẫn không khí vào dụng cụ chiết, lắc thật kỹ sau đó tiến hành chiết sẽ thu được nitơ.

  • C.

   Hóa lỏng không khí bằng cách hạ nhiệt độ xuống dưới -196 độ C. Sau đó nâng nhiệt độ lên đúng -196 độ C, nitơ sẽ sôi và bay hơi.

  • D.

   Dẫn không khí qua nước, nitơ sẽ bị giữ lại, sau đó đun sẽ thu được nitơ.

  Correct Answer
  C. Hóa lỏng không khí bằng cách hạ nhiệt độ xuống dưới -196 độ C. Sau đó nâng nhiệt độ lên đúng -196 độ C, nitơ sẽ sôi và bay hơi.
  Explanation
  Đây là phương pháp chưng cất dựa vào nhiệt độ sôi khác nhau của oxi và nitơ.

  Rate this question:

 • 9. 

  Câu 9: Có hai bình riêng biệt chứa khí nitơ và khí oxi. Có thể nhận biết hai khí trên bằng cách

  • A.

   Dựa vào màu sắc.

  • B.

   Dùng que đóm.

  • C.

   Dựa vào trạng thái.

  • D.

   Dựa vào tính tan trong nước.

  Correct Answer
  B. Dùng que đóm.
  Explanation
  Vì oxi và nitơ đều ở thể khí, không màu, ít tan trong nước nên không thể phân biệt dựa vào màu sắc, trang thái, tính tan trong nước. Dùng que đóm, khí nào làm que đóm bùng cháy khí oxi, còn nitơ làm tắt que đóm.

  Rate this question:

 • 10. 

  Câu 10: Đây là phương pháp 

  • A.

   Lọc.

  • B.

   Chiết.

  • C.

   Bay hơi.

  • D.

   Chưng cất.

  Correct Answer
  C. Bay hơi.
  Explanation
  Tốt lắm bạn ơi!

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 14, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Aug 28, 2010
  Quiz Created by
  Nguyentam083
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.