İletİŞİm BecerİLERİ

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By 21193579
2
21193579
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 2,716
Sorular: 10 | Attempts: 2,743

SettingsSettingsSettings
İletİŞİm BecerİLERİ - Quiz

Sınav süreniz 15 dk, başarılar... HATİCE ÇAKMAK 21193579


Questions and Answers
 • 1. 

  Aşağıdakilerden hangisi konuşma güçlüğü çekip çekmediğimizi anlayabilmemiz için kendimize sormamız gereken sorular arasında yer almaz?

  • A.

   Anlattıklarımın önemine ve değerine öncelikle ben inanıyor muyum?

  • B.

   Düşüncelerimi açık ve etkili biçimde belirtebiliyor muyum?

  • C.

   İzleyicileri söylediklerim yanlış olsa bile, nasıl kolaylıkla ikna ederim ?

  • D.

   Tekdüze mi, yoksa canlı ve hareketli bir biçimde mi konuşuyorum?

  Correct Answer
  C. İzleyicileri söylediklerim yanlış olsa bile, nasıl kolaylıkla ikna ederim ?
  Explanation
  The question asks which of the following questions is not included in the list of questions we should ask ourselves in order to understand whether we have strong speaking skills. The correct answer choice states "How can I easily convince the audience even if what I say is wrong?" This question is not included in the list because it focuses on the ability to persuade the audience even if the information presented is incorrect, which is not a desirable skill in effective communication.

  Rate this question:

 • 2. 

  Aşağıdakilerden hangisi konuşmanın öğelerinden biri değildir?

  • A.

   Ortam

  • B.

   Konu

  • C.

   Materyal

  • D.

   Konuşmacı

  Correct Answer
  C. Materyal
  Explanation
  The question asks for an element that is not part of a conversation. The options "Ortam" (environment), "Konu" (topic), and "Konuşmacı" (speaker) are all elements that are typically present in a conversation. However, "Materyal" (material) is not an essential element of a conversation. While it is possible for a conversation to involve materials such as documents or props, they are not necessary for a conversation to take place.

  Rate this question:

 • 3. 

  Aşağıdakilerden hangisi konuşmayı oluşturan etmenlerden biri değildir?

  • A.

   Ses

  • B.

   Konuşmacının davranışları

  • C.

   Biçem

  • D.

   Sözcük hazinesi

  Correct Answer
  B. Konuşmacının davranışları
  Explanation
  Konuşmayı oluşturan etmenlerden biri konuşmacının davranışlarıdır. Konuşmacının beden dili, jestler, mimikler ve ses tonu gibi davranışları, iletişimin doğru şekilde aktarılmasını sağlar. Bu etmenler, konuşmanın anlamını ve duygusal tonunu belirler. Diğer seçenekler olan ses, biçem ve sözcük hazinesi de konuşmanın oluşturulmasında önemli rol oynar, ancak konuşmacının davranışları da aynı derecede önemlidir.

  Rate this question:

 • 4. 

  Kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlaması, bunu da karşısındaki kişiye iletmesine ne ad verilir?

  • A.

   Dinleme

  • B.

   Konuşma

  • C.

   İletişim

  • D.

   Empati

  Correct Answer
  D. Empati
  Explanation
  Empati, kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlaması ve bunu karşısındaki kişiye iletmektir. Empati, iletişimin bir parçasıdır ve iyi bir iletişim kurabilmek için önemlidir. Empati yapmak, karşısındaki kişinin duygusal durumunu anlamak ve onunla daha iyi bir ilişki kurmak için gereklidir. Empati, başkalarının perspektifini anlamak ve onları daha iyi desteklemek için kullanılan bir beceridir.

  Rate this question:

 • 5. 

  Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?

  • A.

   Göz teması kurma

  • B.

   Soru sorma

  • C.

   Hemen sonuç çıkarma

  • D.

   Dinlediğinizi belli etme

  Correct Answer
  C. Hemen sonuç çıkarma
  Explanation
  Hemen sonuç çıkarma, etkili dinleme becerisi geliştirmenin bir yolu değildir çünkü hızlı bir şekilde sonuç çıkarmak, dinlenen kişinin tam olarak anlaşılmadığını veya dinleme sürecinin tamamlanmadığını gösterir. Etkili bir dinleyici olmak için, dinlenen kişiye tam dikkat göstermek, göz teması kurmak, sorular sormak ve dinlediğinizi belli etmek önemlidir. Bu şekilde, dinlenen kişiye saygı gösterilir ve iletişim daha etkili hale gelir.

  Rate this question:

 • 6. 

  Kaynak ve alıcının yüz yüze etkileşimine dayalı olarak gerçekleşen iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

  • A.

   Kitle iletişimi

  • B.

   Yazılı iletişim

  • C.

   Kişilerarası iletişim

  • D.

   Sözlü iletişim

  Correct Answer
  C. Kişilerarası iletişim
  Explanation
  The correct answer is "Kişilerarası iletişim" because it refers to communication that takes place face to face between individuals. This type of communication involves direct interaction and exchange of information between the sender and receiver.

  Rate this question:

 • 7. 

  Yüz, beden, bedensel temas, mekân kullanımı gibi çeşitli araçlar kullanılarak gerçekleştirilen iletişime ne ad verilir?

  • A.

   Sözlü iletişim

  • B.

   Kişiler arası iletişim

  • C.

   Sözsüz iletişim

  • D.

   Özkişisel iletişim

  Correct Answer
  C. Sözsüz iletişim
  Explanation
  Sözsüz iletişim, yüz, beden, bedensel temas ve mekân kullanımı gibi araçlarla gerçekleştirilen iletişimi ifade eder. Bu tür iletişimde sözcükler kullanılmadan, beden dili, jestler, mimikler, bakışlar ve fiziksel hareketlerle mesajlar iletilir. Sözsüz iletişim, sözlü iletişimden farklı olarak, dil bariyerlerini aşabilir ve daha hızlı anlaşılabilir.

  Rate this question:

 • 8. 

  Jest ve mimikler bazı durumlarda bilinçli yapılır.

  • A.

   Doğru

  • B.

   Yanlış

  Correct Answer
  A. Doğru
  Explanation
  The statement suggests that gestures and facial expressions are consciously made in certain situations. This implies that individuals are aware and intentional about their nonverbal communication, using gestures and facial expressions to convey messages or emotions.

  Rate this question:

 • 9. 

  Daha fazla kendine güven iletişimde kendini kabul ettirme davranışının sağladığı üstünlüklerden biridir.

  • A.

   Doğru

  • B.

   Yanlış

  Correct Answer
  A. Doğru
  Explanation
  The given statement states that having more self-confidence is one of the advantages of making oneself accepted in communication. The answer "Doğru" (True) indicates that this statement is correct.

  Rate this question:

 • 10. 

  “Söz söylerken duygu ve düşünceleri üslubuna uygun olarak belirtmek için sesin uyumunu, söylenişi, jesti, mimiği, alınacak tavırları yerinde, aynı zamanda güzel kullanma sanatı” ifadesi ................ tanımlar.

  Correct Answer
  Diksiyon
  Explanation
  The given statement defines "diksiyon", which refers to the art of expressing emotions and thoughts in a manner that is appropriate to one's style of speaking, including the tone of voice, pronunciation, gestures, facial expressions, and overall attitude.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Apr 18, 2013
  Quiz Created by
  21193579
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.