İletİŞİm BecerİLERİ

10 Sorular | Attempts: 2359
Share

SettingsSettingsSettings
İletİŞİm BecerİLERİ - Quiz

Sınav süreniz 15 dk, başarılar... HATİCE ÇAKMAK 21193579


Questions and Answers
 • 1. 
  Aşağıdakilerden hangisi konuşma güçlüğü çekip çekmediğimizi anlayabilmemiz için kendimize sormamız gereken sorular arasında yer almaz?
  • A. 

   Anlattıklarımın önemine ve değerine öncelikle ben inanıyor muyum?

  • B. 

   Düşüncelerimi açık ve etkili biçimde belirtebiliyor muyum?

  • C. 

   İzleyicileri söylediklerim yanlış olsa bile, nasıl kolaylıkla ikna ederim ?

  • D. 

   Tekdüze mi, yoksa canlı ve hareketli bir biçimde mi konuşuyorum?

 • 2. 
  Aşağıdakilerden hangisi konuşmanın öğelerinden biri değildir?
  • A. 

   Ortam

  • B. 

   Konu

  • C. 

   Materyal

  • D. 

   Konuşmacı

 • 3. 
  Aşağıdakilerden hangisi konuşmayı oluşturan etmenlerden biri değildir?
  • A. 

   Ses

  • B. 

   Konuşmacının davranışları

  • C. 

   Biçem

  • D. 

   Sözcük hazinesi

 • 4. 
  Kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlaması, bunu da karşısındaki kişiye iletmesine ne ad verilir?
  • A. 

   Dinleme

  • B. 

   Konuşma

  • C. 

   İletişim

  • D. 

   Empati

 • 5. 
  Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?
  • A. 

   Göz teması kurma

  • B. 

   Soru sorma

  • C. 

   Hemen sonuç çıkarma

  • D. 

   Dinlediğinizi belli etme

 • 6. 
  Kaynak ve alıcının yüz yüze etkileşimine dayalı olarak gerçekleşen iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   Kitle iletişimi

  • B. 

   Yazılı iletişim

  • C. 

   Kişilerarası iletişim

  • D. 

   Sözlü iletişim

 • 7. 
  Yüz, beden, bedensel temas, mekân kullanımı gibi çeşitli araçlar kullanılarak gerçekleştirilen iletişime ne ad verilir?
  • A. 

   Sözlü iletişim

  • B. 

   Kişiler arası iletişim

  • C. 

   Sözsüz iletişim

  • D. 

   Özkişisel iletişim

 • 8. 
  Jest ve mimikler bazı durumlarda bilinçli yapılır.
  • A. 

   Doğru

  • B. 

   Yanlış

 • 9. 
  Daha fazla kendine güven iletişimde kendini kabul ettirme davranışının sağladığı üstünlüklerden biridir.
  • A. 

   Doğru

  • B. 

   Yanlış

 • 10. 
  “Söz söylerken duygu ve düşünceleri üslubuna uygun olarak belirtmek için sesin uyumunu, söylenişi, jesti, mimiği, alınacak tavırları yerinde, aynı zamanda güzel kullanma sanatı” ifadesi ................ tanımlar.
Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.