Panggalan: Layon Ng Pang-ukol

5 | Attempts: 2309
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Panggalan: Layon Ng Pang-ukol - Quiz

Layon ng pang-ukol - pangngalang pinaglalaanan ng kilos o bagay. Maaring gamitin ang mga pang-ukol na sa, ng, para sa, para kay, tungkol sa, nang may, nang wala, atbp.Halimbawa: Ang pagkain ay linuto para kay Allan.Piliin ang letra ng pangngalang layon ng pang-ukol.


Questions and Answers
 • 1. 
  Bumili ng bigas ang ama para sa kanyang pamilya.
  • A. 

   Pamilya

  • B. 

   Bigas

  • C. 

   Ama

 • 2. 
  Para kay Juan ang regalo na ito.
  • A. 

   Regalo

  • B. 

   Ito

  • C. 

   Juan

 • 3. 
  Si Marlon ay tumulong sa kanyang kaibigan.
  • A. 

   Marlon

  • B. 

   Kaibigan

  • C. 

   Tumulong

 • 4. 
  Para kay Lucas ang bola na binili ng ama.
  • A. 

   Lucas

  • B. 

   Bola

  • C. 

   Ama

 • 5. 
  Pinalakpakan ng mga manonood si Bea sa entablado.
  • A. 

   Manonood

  • B. 

   Bea

  • C. 

   Entablado

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.