Pang-abay Quiz

10 | Attempts: 4648
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Pang-abay Quiz - Quiz

Sa pagtatapos ng 60 na minuto ay matutunan ng estudyante ang mga sumusunod: Malaman ang pang-abay. malaman ang mga uri ng pang-abay. makapagbigay ng halimbawa ng pang-abay.


Questions and Answers
 • 1. 
  1.Isang bahagi ng pananalita /mga salita na nagbibigay turing sa pandiwa,pang-uri o kapwa pang-abay.
  • A. 

   Pang-uri

  • B. 

   Pandiwa

  • C. 

   Pang-abay

  • D. 

   Pangatnig

 • 2. 
  Nagsasaad kung kailan ginanap  ang kilos.
  • A. 

   Pamanahon

  • B. 

   Panlunan

  • C. 

   Pamaraan

  • D. 

   Pang-agam

 • 3. 
  Tumutukoy sa pook/lugar kung saan naganap ang kilos.
  • A. 

   Pamanahon

  • B. 

   Panlunan

  • C. 

   Pamaraan

  • D. 

   Panang-ayon

 • 4. 
  Pang-abay na nagsasaad ng walang katiyakan ng isang kilos.
  • A. 

   Pamaraan

  • B. 

   Pang-agam

  • C. 

   Panunuran

  • D. 

   Panulad

 • 5. 
  Pang-abay na nagsasaad ng pag sang ayon.
  • A. 

   Pamamaraan

  • B. 

   Pang-agam

  • C. 

   Panang-ayon

  • D. 

   Panunuran

 • 6. 
  Pang-abay na nagsasaad ng paghahambing.
  • A. 

   Panang-ayon

  • B. 

   Panulad

  • C. 

   Inglitik

  • D. 

   Pamitagan

 • 7. 
  Pang-abay tulad ng iba,din/rin,daw/raw,muna,lamang,yata,sana,tuloy,kaya,at iba pa.
  • A. 

   Pamitagan

  • B. 

   Pang-agam

  • C. 

   Panlunan

  • D. 

   Inglitik

 • 8. 
  Naglalarawan kung paano naganap ang kilos ng pandiwa.
  • A. 

   Pamanahon

  • B. 

   Pamaraan

  • C. 

   Panang-ayon

  • D. 

   Panlunan

 • 9. 
  Pang-abay na nagsasaad ng paggalang.
  • A. 

   Pamitagan

  • B. 

   Panlunan

  • C. 

   Panggaano

  • D. 

   Inglitik

 • 10. 
  Pang-abay na nagsasaad nang hindi pagsang-ayon.
  • A. 

   Panlunan

  • B. 

   Pamitagan

  • C. 

   Pananggi

  • D. 

   Inglitek

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.