ชีววิทยาเกี่ยวกับลิพิด

5 | Total Attempts: 1974

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
ชีววิทยาเกี่ยวกับลิพิด - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดไม่ใช่สมบัติของลิพิด
  • A. 

   เป็นสารให้พลังงานสูงกว่าสารชีวโมเลกุลตัวอื่นๆที่มีน้ำหนักเท่าๆกัน

  • B. 

   ช่วยป้องกันการสูญเสียน้ำ เป็นฉนวนควบคุมอุณหภูมิร่างกาย

  • C. 

   ป้องกันการกระเทือนของอวัยวะภายใน

  • D. 

   เป็นสารชีวโมเลกุลที่ละลายน้ำได้มากและไม่ละลายในตัวทำลายที่เป็นสารอินทรีย์

 • 2. 
  ลิพิดแบ่งเป็น 3 ประเภทยกเว้นข้อใด
  • A. 

   ลิพิดเชิงเดี่ยว

  • B. 

   ลิพิดเชิงคู่

  • C. 

   ลิพิดเชิงซ้อน

  • D. 

   อนุพันธ์ลิพิด

 • 3. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกเกี่ยวกับลิพิดเชิงเดี่ยว
  • A. 

   เกิดจากกรดไขมันกับแอลกอฮอล์ ประเภท กลีเซอรอล

  • B. 

   กรดไขมัน 1 ตัวที่มาเกาะอยู่กับกลีเซอรอลจะเรียกลิพิดประเภทนี้ว่า มอโนกลีเซอไรด์

  • C. 

   ไตรกลีเซอไรด์จะมีกรดไขมันมาเกาะอยู่กับกลีเซอรอล 2 ตัว

  • D. 

   ไตรกลีเซอไรด์เป็นลิพิดที่พบมากที่สุดในสัตว์และพืชตามธรรมชาติ

 • 4. 
  โครงสร้างคล้ายไตรกลีเซอไรด์ แต่จะมีหมู่ฟอสเฟตไปแทนกรดไขมันหนึ่งโมเลกุล บริเวณส่วนหัวมีหมู่ฟอสเฟตเป็นบริเวณที่มีประจุจึงเป็นส่วนที่เป็นโมเลกุลมีขั้ว ข้อความข้างต้นคือโครงสร้างของอะไร
  • A. 

   ฟอสโฟลิพิด

  • B. 

   ไกลโคลิพิด

  • C. 

   สเตรอยด์

  • D. 

   เทสโทสเทอโรน

 • 5. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกเกี่ยวกับไกลโคลิพิด
  • A. 

   เป็นลิพิดที่ประกอบด้วยโปรตีนและกรไขมันหนึ่งตัว

  • B. 

   พบได้ตามเยื่อของเซลล์ประสาท เซลล์สมอง และเยื่อหุ้มเซลล์

  • C. 

   เป็นลิพิดเชิงซ้อนชนิดหนึ่ง

  • D. 

   ประกอบไปด้วยกลีเซอรอลหรือแอลกอฮอล์ กรดไขมัน แต่ไม่มีฟอสเฟต

Back to Top Back to top