แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

10 | Total Attempts: 13170

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Quiz

คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องที่สุดเพืยงข้อเด ยว


Questions and Answers
 • 1. 
  1.  ข้อใดเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมด
  • A. 

   เมาส์ , คีย์บอร์ด , ไขควง

  • B. 

   จอภาพ , กระดาษ , ลำโพง

  • C. 

   เครื่องพิมพ์ดีด , คีย์บอร์ด , ลำโพง

  • D. 

   พริ้นเตอร์ , เคส , คีย์บอร์ด

 • 2. 
  2.  ข้อใดเป็นอุปกรณ์สำหรับพิมพ์ตัวอักษร
  • A. 

   เมาส์

  • B. 

   จอภาพ

  • C. 

   คีย์บอร์ด

  • D. 

   เครื่องพิมพ์

 • 3. 
  3. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์สำหรับแสดงผล
  • A. 

   เมาส์

  • B. 

   จอภาพ

  • C. 

   ลำโพง

  • D. 

   เครื่องพิมพ์

 • 4. 
  4.  เมื่อนักเรียนพิมพ์ข้อความต่าง ๆ แล้วข้อความจะไปปรากฎที่อุปกรณ์ใด
  • A. 

   เครื่องพิมพ์

  • B. 

   จอภาพ

  • C. 

   คีย์บอร์ด

  • D. 

   ลำโพง

 • 5. 
  5.  "จอภาพ" เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
  • A. 

   Mouse

  • B. 

   Spreker

  • C. 

   Monitor

  • D. 

   Keyboard

 • 6. 
  6.  CPU ย่อมาจากอะไร
  • A. 

   Central Processing Unit

  • B. 

   Cantral Process Unit

  • C. 

   Center Processing Unit

  • D. 

   Central Process Unit

 • 7. 
  7.  อุปกรณ์ใดเปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์
  • A. 

   CPU

  • B. 

   ฮาร์ดดิสก์

  • C. 

   แรม

  • D. 

   Monitor

 • 8. 
  8.  คอมพิวเตอร์จะทำงานได้ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ใด
  • A. 

   เมาส์

  • B. 

   คีย์บอร์ด

  • C. 

   แรม

  • D. 

   ซีพียู

 • 9. 
  9.  ถ้านักเรียนต้องการดูหนัง  ฟังเพลง จะต้องมีอุปกรณ์ใด
  • A. 

   แผ่นซีดี

  • B. 

   ลำโพง

  • C. 

   จอภาพ

  • D. 

   จอโปรเจคเตอร์

 • 10. 
  10.  ถ้าไม่มีเมาส์นักเรียนสามารถเลือกคำสั่งในเมนูต่าง ๆ จากอุปกรณ์ใด
  • A. 

   จอภาพ

  • B. 

   ลำโพง

  • C. 

   คีย์บอร์ด

  • D. 

   ซีดีรอม

Back to Top Back to top