แบบทดสอบ เรื่อง การบวก ลบ จำนวนเต็ม

10 | Attempts: 11740
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบ เรื่อง การบวก ลบ จำนวนเต็ม - Quiz

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบ ดียว


Questions and Answers
 • 1. 
  25+(-5)    มีค่าเท่ากับข้อใด
  • A. 

   30

  • B. 

   -20

  • C. 

   -30

  • D. 

   20

 • 2. 
  (-35) + (-28)   มีค่าเท่ากับข้อใด
  • A. 

   -7

  • B. 

   7

  • C. 

   -63

  • D. 

   63

 • 3. 
  (-100) +25 + (-20)   มีค่าเท่ากับข้อใด
  • A. 

   -95

  • B. 

   -145

  • C. 

   -120

  • D. 

   95

 • 4. 
  -20-25-32  มีค่าเท่ากับข้อใด
  • A. 

   77

  • B. 

   -37

  • C. 

   -45

  • D. 

   -77

 • 5. 
  -30+14-50   มีค่าเท่ากับข้อใด
  • A. 

   -66

  • B. 

   -94

  • C. 

   66

  • D. 

   94

 • 6. 
  (45-50)+(-5)-10  มีค่าเท่ากับข้อใด
  • A. 

   -30

  • B. 

   30

  • C. 

   20

  • D. 

   -20

 • 7. 
  90-100  มีค่าเท่ากับข้อใด
  • A. 

   -10

  • B. 

   10

  • C. 

   25

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 8. 
  100-200+30-40   มีค่าเท่ากับข้อใด
  • A. 

   -110

  • B. 

   100

  • C. 

   -200

  • D. 

   -370

 • 9. 
  500+500  มีค่าเท่ากับข้อใด
  • A. 

   100

  • B. 

   0

  • C. 

   1000

  • D. 

   10000

 • 10. 
  -200-30-50+27   มีค่าเท่ากับข้อใด
  • A. 

   -253

  • B. 

   -307

  • C. 

   307

  • D. 

   253

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.