คำถามเกี่ยวกับดอกไม้

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Chawisa
C
Chawisa
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 568
: 5 | Attempts: 568

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
 - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 

  ดอกไม้นี้คืออะไร

  • A.

   ดอกกัลปพฤกษ์

  • B.

   ดอกกุหลาบ

  • C.

   ดอกชวนชื่น

  • D.

   ดอกกล้วยไม้

  Correct Answer
  D. ดอกกล้วยไม้
 • 2. 

  ดอกไม้นี้คือดอกอะไร

  • A.

   ดอกอาซาเรีย

  • B.

   ดอกเทียนนกเเก้ว

  • C.

   ดอกคาลซีโอลาเลีย

  • D.

   ดอกรักเร่

  Correct Answer
  A. ดอกอาซาเรีย
  Explanation
  The correct answer is "ดอกอาซาเรีย" because it is the only option that matches the given question. The question asks for the name of the flower, and "ดอกอาซาเรีย" is the only option that is a flower name. The other options, "ดอกเทียนนกเเก้ว," "ดอกคาลซีโอลาเลีย," and "ดอกรักเร่," do not correspond to any known flower names.

  Rate this question:

 • 3. 

  ดอกไม้นี้คือดอกอะไร

  • A.

   ดอกคาลซีโอลาเลีย

  • B.

   ดอกเทียนนกเเก้ว

  • C.

   ดอกแคคตัส

  • D.

   ดอกบิโกเนีย

  Correct Answer
  C. ดอกแคคตัส
  Explanation
  The correct answer is "ดอกแคคตัส" because it is the only option that matches the given question, which asks for the name of the flower.

  Rate this question:

 • 4. 

  ดอกไม้นี้คือดอกอะไร

  • A.

   ดอกคาลซีโอลาเลีย

  • B.

   ดอกแคคตัส

  • C.

   ดอกกุหลาบ

  • D.

   ดอกบิโกเนีย

  Correct Answer
  A. ดอกคาลซีโอลาเลีย
 • 5. 

  ดอกไม้นี้คือดอกอะไร

  • A.

   ดอกชวนชื่น

  • B.

   ดอกไอซ์แลนด์ป๊อปปี้

  • C.

   ดอกกัลปพฤกษ์

  • D.

   ดอกบิโกเนีย

  Correct Answer
  B. ดอกไอซ์แลนด์ป๊อปปี้
  Explanation
  The correct answer is "ดอกไอซ์แลนด์ป๊อปปี้". This is because "ดอกไอซ์แลนด์ป๊อปปี้" translates to "Icelandic Poppy" in English.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 20, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Aug 27, 2010
  Quiz Created by
  Chawisa
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.