Tugas Trigonometri

1 Soalan
Tugas Trigonometri

Menyelesaikan rumus jumlah dan selisih

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Diketahui p dan q adalah sudut lancip dan p q  = 30°. Jika cos p . sin q  = 1/6 , maka nilai dari sin p . cos q  = …
  • A. 

   1/6

  • B. 

   2/6

  • C. 

   3/6

  • D. 

   4/6

  • E. 

   5/6

 • 2. 
  Pada segitiga ABC lancip, diketahui cos A = 4/5 dan sin B = 12/13  , maka sin C = …
  • A. 

   20/65

  • B. 

   36/65

  • C. 

   56/65

  • D. 

   60/65

  • E. 

   63/65

 • 3. 
  Diketahui sin A = 4/5 dan sin B = 7/25 , dengan A sudut lancip dan B sudut tumpul. Nilai cos (A – B) = …
  • A. 

   - 117/125

  • B. 

   - 110/125

  • C. 

   - 75/125

  • D. 

   - 44/125

  • E. 

   - 21/125

 • 4. 
  Nilai sin 45º cos 15º + cos 45º sin 15º sama dengan …
  • A. 

   1/2

  • B. 

   1/2 V2 1/2 V2

  • C. 

   1/2 V3

  • D. 

   1/2 V6

  • E. 

   1/3 V3

 • 5. 
  Nilai dari cos 195º + cos 105º adalah …
  • A. 

   1/2 V6

  • B. 

   1/2 V3

  • C. 

   1/2 V2

  • D. 

   0

  • E. 

   - 1/2 V6