Integrals Of Trigonometric Functions! Trivia Quiz

20 Questions | Total Attempts: 465

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Integrals Of Trigonometric Functions! Trivia Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  ∫sin(u)du
  • A. 

   Ln|secu + tanu)| + C

  • B. 

   Tan(u)+C

  • C. 

   Sec(u)+C

  • D. 

   -cos(u) + C

  • E. 

   Cos(u)+C

 • 2. 
  ∫cos(u)du
  • A. 

   Sin(u)+C

  • B. 

   Ln|sin(u)| + C

  • C. 

   -cot(u) + C

  • D. 

   (1/a)arcsec(|u|/a) + C

  • E. 

   -csc(u) + C

 • 3. 
  ∫tan(u)du
  • A. 

   -ln|cos(u)| + C

  • B. 

   (1/a)arctan(u/a) + C

  • C. 

   -sec^2(u) + C

  • D. 

   Csc(u)*cot(u)

  • E. 

   -cot(u) + C

 • 4. 
  ∫cot(u)du
  • A. 

   Ln|sin(u)| + C

  • B. 

   (1/a)arctan(u/a) + C

  • C. 

   -cot(u) + C

  • D. 

   Sin(u)+C

  • E. 

   Ln|secu + tanu)| + C

 • 5. 
  ∫du/(a^2 - u^2)
  • A. 

   Arctan(u/a) + C

  • B. 

   Arcsin(u/a) + C

  • C. 

   (1/a) arcsin (u/a) + C

  • D. 

   (1/u) arcsin (|u|/a) + C

  • E. 

   (1/a) arcsec (|u|/a) + C

 • 6. 
  ∫du/(a^2 + u^2)
  • A. 

   (1/u) arcsin (|u|/a) + C

  • B. 

   Arctan(u/a) + C

  • C. 

   Arcsin(u/a) + C

  • D. 

   (1/a) arctan (u/a) + C

  • E. 

   (1/a) arctan (|u|/a) + C

 • 7. 
  ∫du/((u(u^2 - a^2))^.5)
  • A. 

   (1/a) arctan (u/a) + C

  • B. 

   Arcsin(u/a) + C

  • C. 

   (1/a)arcsec(u/a) + C

  • D. 

   (1/a) arctan (|u|/a) + C

  • E. 

   (1/a)arcsec(|u|/a) + C

 • 8. 
  ∫csc(u)cot(u)du
  • A. 

   Csc(u) + C

  • B. 

   -csc^2(u) + C

  • C. 

   Sec(u)tan(u) + C

  • D. 

   Tan(u) + C

  • E. 

   -csc(u) + C

 • 9. 
  ∫csc(u)du
  • A. 

   Ln|csc(u) + cot(u)| + C

  • B. 

   Tan^2(u) + C

  • C. 

   -ln|csc(u) + cot(u)| + C

 • 10. 
  Cos^2(x) = 
  • A. 

   (1 + cos(2x)) / 2

  • B. 

   (1 - cos (2x)) / 2

 • 11. 
  Sin^2(x) =
  • A. 

   (1 - cos (2x)) / 2

  • B. 

   (1 + cos(2x)) / 2

 • 12. 
  If the power of the cosine is odd and positive...
  • A. 

   Save a sine factor

  • B. 

   Save a cosine factor

  • C. 

   Convert the remaining factors into sines

  • D. 

   Convert the remaining factors into cosines

 • 13. 
  If the power of the cosine is odd and positive,
  • A. 

   Save a sine factor

  • B. 

   Save a cosine factor

  • C. 

   Convert the remaining factors into sines

  • D. 

   Convert the remaining factors into cosines

 • 14. 
  If the powers of both the sine and cosine are even and positive,
  • A. 

   Save a sine factor

  • B. 

   Save a cosine factor

  • C. 

   Use the sine^2 and cosine^2 identities

  • D. 

   Convert the remaining factors into sines

  • E. 

   Convert the remaining factors into cosines

 • 15. 
  If the power of the secant is even and positive,
  • A. 

   Save a secant squared factor

  • B. 

   Convert the remaining factors into tangents

  • C. 

   Save a secant-tangent factor

  • D. 

   Convert the remaining factors into secants

  • E. 

   Expand and integrate

 • 16. 
  If the power of the tangent is odd and positive,
  • A. 

   Save a secant squared factor

  • B. 

   Save a secant-tangent factor

  • C. 

   Convert the remaining factors into tangents

  • D. 

   Convert the remaining factors into secants

  • E. 

   Expand and integrate

 • 17. 
  If there are no secant factors and the power of the tangent is even and positive,
  • A. 

   Convert a tangent-squared factor into a secant-squared factor

  • B. 

   Save a secant-tangent factor

  • C. 

   Save a secant squared factor

 • 18. 
  For integrals involving √(a^2 - u^2),
  • A. 

   U = asinΘ

  • B. 

   U = tanΘ

  • C. 

   U=secΘ

  • D. 

   √(a^2 - u^2) = acosΘ

  • E. 

   √(u^2 - a^2) = atanΘ

 • 19. 
  For integrals involving √(a^2 + u^2)
  • A. 

   U = asinΘ

  • B. 

   U = atanΘ

  • C. 

   U=asecΘ

  • D. 

   √(a^2 + u^2) = acosΘ

  • E. 

   √(u^2 + a^2) = asecΘ

 • 20. 
  For integrals involving √(u^2 - a^2)
  • A. 

   U = asinΘ

  • B. 

   U = atanΘ

  • C. 

   U=asecΘ

  • D. 

   √(u^2 - a^2) = acosΘ

  • E. 

   √(u^2 - a^2) = atanΘ