Test deg selv (Student)
40 Spørsmål

Denne funksjonen inneholder 40 spørsmål og tar rundt 5 minutter å besvare. For hvert spørsmål bruker du en svarskala fra 1-7 der 1 = Svært USANT for meg og 7 = Svært SANT for meg. Det finnes ikke noe rett eller galt svar - velg det som først faller deg inn.

Undersøkelsen er anonym og svarene kan ikke spores tilbake til deg. Ved å fullføre undersøkelsen samtykker du i at svarene kan bli brukt til forskningsformål.

Please wait...

Resume Quiz