Strojna I Programska

20 Pitanja | Total Attempts: 476

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Strojna I Programska

Questions and Answers
 • 1. 
  Kako se nazivaju fizički dijelovi računala?
  • A. 

   Strojna oprema (eng. hardware)

  • B. 

   Strojna oprema (eng. software)

  • C. 

   Programska oprema (eng. hardware)

  • D. 

   Programska oprema (eng. software)

 • 2. 
  Osnovna oprema računala je oprema bez koje računalo ne može pravilno raditi i u nju spadaju...
  • A. 

   Modem

  • B. 

   Monitor

  • C. 

   MIš

  • D. 

   Mikrofon

 • 3. 
  Dodatna oprema računala je oprema za proširivanje radnih mogućnosti računala.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  Dijelovi središnje jedinice nisu:
  • A. 

   Matična ploča

  • B. 

   Monitor

  • C. 

   Spremnik

 • 5. 
  Ulazne jedinice su:
  • A. 

   Pisač

  • B. 

   Miš

  • C. 

   Skener

  • D. 

   Zvučnici

  • E. 

   Tipkovnica

 • 6. 
  Standardni periferni (okolni) uređaji su tipkovnica, miš i zvučnici.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  Miševi koji sadrže diode za detekciju pokreta nazivaju se:
  • A. 

   Mehanički miševi

  • B. 

   Optički miševi

 • 8. 
  ____________   miševi su miševi koji podatke prenose infracrvenim signalom ili radio-signalom.
 • 9. 
  Spremište podataka u računalu zovemo spremnik ili
  • A. 

   Hard disk

  • B. 

   Memorija

  • C. 

   USB

 • 10. 
  Pogon (eng. drive) je —jedinica koja pokreće medij i radi sa podacima na mediju
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 11. 
  Magnetski mediji su:
  • A. 

   CD

  • B. 

   Tvrdi disk (hard disk)

  • C. 

   Disketa (floppy disk)

 • 12. 
  Tvrdi disk, disketa, CD, DVD su:
  • A. 

   Središnji spremnici

  • B. 

   Pomoćni spremnici

  • C. 

   Privremeni spremnici

 • 13. 
  Mediji na koje možemo višekratno upisivati podatke, a prethodno upisane mijenjati i brisati označavaju se kao:
  • A. 

   R

  • B. 

   RW

  • C. 

   ROM

 • 14. 
  Središnji dio računala je
  • A. 

   Procesor

  • B. 

   Hard disk

  • C. 

   Matična ploča

 • 15. 
  Svi uređaji na matičnu ploču moraju biti direktno spojeni.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 16. 
  Na slici je prikazan
  • A. 

   ROM

  • B. 

   Grafička kartica

  • C. 

   Procesor

 • 17. 
  Na koje dvije osnovne vrste dijelimo programsku opremu ?
  • A. 

   Hardver i softver

  • B. 

   Sustavska i primjenska programska oprema

  • C. 

   Osnovna i dodatna programska oprema

 • 18. 
  Označi operacijski sustav
  • A. 

   Word

  • B. 

   Google

  • C. 

   Windows