Stavový Diagram

7 Questions

Settings
Please wait...
Diagram Quizzes & Trivia

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Stavový diagramVyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   Môže v jednom stave popisovať aj stavy iných prvkov systému

  • B. 

   Musí mať jeden počiatočný stav

  • C. 

   Musí byť použitý pri modelovaní každého systému

  • D. 

   Musí mať automatické prechody

 • 2. 
  Modelovanie stavovVyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   Je súčasťou modelovania štruktúry systému

  • B. 

   Je prvým krokom pri modelovaní požiadaviek na funkčnosť systému

  • C. 

   Je súčasťou modelovania nasadenia systému

  • D. 

   Je súčasťou modelovania správania systému

 • 3. 
  Prechod medzi stavmi sa môže popisovať:Vyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   Akcia/udalosť

  • B. 

   Udalosť/akcia

  • C. 

   Udalosť

  • D. 

   Akcia

 • 4. 
  Udalosť v stavovom diagramVyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   Musí mať podmienku

  • B. 

   Popisuje príjem požiadavky

  • C. 

   Je povinná pre každý prechod medzi stavmi

  • D. 

   Môže mať parametre

 • 5. 
  Stav v stavovom diagrameVyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   Definuje operácie

  • B. 

   Popisuje hodnoty rôznych prvkov systému

  • C. 

   Nastavuje podmienky pre prvok systému

  • D. 

   Popisuje konkrétnu situáciu, v ktorej sa prvok nachádza počas svojho životného cyklu

 • 6. 
  Stavový diagram zvyčajneVyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   Popisuje správanie viacerých prvkov systému

  • B. 

   Popisuje stavy viacerých prvkov systému

  • C. 

   Popisuje správanie jedného prvku systému

  • D. 

   Popisuje stavy jedného prvku systému

 • 7. 
  Akcia v stavovom diagrameVyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   Môže byť adresovaná inému prvku

  • B. 

   Vyvoláva udalosť

  • C. 

   Je povinná pre prechod medzi stavmi

  • D. 

   Reaguje na udalosť