Soal Ulangan Mid Semester Qur'an Hadits Kelas VI

20 Questions | Total Attempts: 7482

SettingsSettingsSettings
Soal Ulangan Mid Semester Qur

Berilah Tanda Silang pada Jawaban yang Benar!


Questions and Answers
 • 1. 
  Arti dari kata Ad-Dluha adalah?
  • A. 

   A.. Matahari sepenggalah naik

  • B. 

   B. Matahari terbit

  • C. 

   C. Matahari terbenam

  • D. 

   D. Matahari tidus

 • 2. 
  Arti ayat kedua dari surat ad-duha adalah...
  • A. 

   A. Dan demi malam apabila ramai

  • B. 

   B, Dan demi malam apabila telah sunyi

  • C. 

   C. dan demi malam apabila telah gelap

  • D. 

   D. dan demi malam apabila terang benderang

 • 3. 
   Kata Ad dhuha terdapat pada ayat ke...
  • A. 

   A.1

  • B. 

   B. 2 b.2

  • C. 

   C.3

  • D. 

   D.4

 • 4. 
  Surat ad dhuha tergolong surat...
  • A. 

   A. Madaniyah

  • B. 

   B. Makkiyah

  • C. 

   C. Arabiyah

  • D. 

   D. Turkiyah

 • 5. 
  Surat A Dhuha turun sesudah surat.....
  • A. 

   A. al Fajr

  • B. 

   B. al Maun

  • C. 

   C. al Kafirun

  • D. 

   D. al Bayyinah

 • 6. 
  Surat Ad Dhuha ayat 6, menunjukan salah satu masa lalu nabi Muhammad saw sebagai...
  • A. 

   A. Penggembala

  • B. 

   B. Fakir miskin

  • C. 

   C. anak yatim

  • D. 

   D. anak cerdas

 • 7. 
  "Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu.... lanjutan artinya adalah....."
  • A. 

   A. daripada dahulu

  • B. 

   B. daripada yang permulaan

  • C. 

   C. dan keluargamu

  • D. 

   D. agar kamu puas

 • 8. 
  Salah satu kandungan surat ad dhuha adalah....
  • A. 

   A. perintah beribadah

  • B. 

   B. perintah bersilaturrahim

  • C. 

   C. perintah shalat

  • D. 

   D. perintah menyayangi anak yatim

 • 9. 
  Diantara sebab turunnya surat ad dhuha adalah ucapan wanita musyrik kepada nabi muhammad saw, yaitu...
  • A. 

   A. Muhammad telah ditinggalkan keluarganya

  • B. 

   B. Muhammad telah ditinggalkan Tuhannya

  • C. 

   C,Muhammad telah ditinggalkan sahabatnya

  • D. 

   D. Muhammad telah ditinggalkan isterinya

 • 10. 
  Tutunnya wahyu surat ad dhuha menunjukan.....kepada Nabi Muhammad Saw.
  • A. 

   A. ujian Allah swt

  • B. 

   B. penghormatan allah swt

  • C. 

   C. kasih sayang Allah swt

  • D. 

   D. musibah dari allah swt

 • 11. 
  Tuhanmu tiada meninggalkanmu dan tiada pula... lanjutan arti tersebut adalah...
  • A. 

   A. meninggalkan kamu

  • B. 

   B. pergi dari kamu

  • C. 

   C. Menghentikan kamu

  • D. 

   D. Membenci kamu

 • 12. 
  Surat ad dhuha merupakan surat yang ke...
  • A. 

   A. 93

  • B. 

   B. 102

  • C. 

   C. 107

  • D. 

   D. 100

 • 13. 
  Hukum bacaan nun mati atau tanwin yang terdapat pada ayat ke-4 adalah...
  • A. 

   A. idhgam bilagunnah

  • B. 

   B. idhgam bigunnah

  • C. 

   C. idhgam mimi

  • D. 

   D. idhgam mutamatsilain

 • 14. 
  Masa kekosongan antara wahyu sebelumnya dan surat ad dhuha selama,,,
  • A. 

   A. 15 minggu

  • B. 

   B. 15 tahun

  • C. 

   C. 15 bulan

  • D. 

   D. 15 hari

 • 15. 
  Allah swt, menunjukan alqur'an sebagai...
  • A. 

   A. cahaya

  • B. 

   B. bacaan

  • C. 

   C. pemberi

  • D. 

   D. tulisan

 • 16. 
  Surat ad dhuha diturunkan secara khusus kepada nabi Muhammad saw untuk..., kecuali..
  • A. 

   A. menyenangkan

  • B. 

   B. menenangkan hati

  • C. 

   C. mengejutkan

  • D. 

   D. menghibur

 • 17. 
  Pada ayat ke 5, surat ad dhuha berarti "dan kelak tuhanmu pasti akan memberikan karuniaNya kepadamu.....
  • A. 

   A. lalu dia melindungimu

  • B. 

   B. lalu hatimu gembira

  • C. 

   C. lalu dia memberi petunjuk

  • D. 

   D. lalu (hati) kamu menjadi puas

 • 18. 
  Dua maqom (kedudukan)  Rasulullah saw adalah....
  • A. 

   A. sabar dan pandai bersyukur

  • B. 

   B. zuhud dan syukur

  • C. 

   C. ikhtiar dan tawakal

  • D. 

   D. sabar dan cerdas

 • 19. 
  Jumlah ayat surat ad dhuha adalah....
  • A. 

   A. 10 ayat

  • B. 

   B. 11 ayat

  • C. 

   C. 12 ayat

  • D. 

   D. 13 ayat

 • 20. 
  ""Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung..... lanjutan artinya adalah...
  • A. 

   A. lalu Dia melindungimu

  • B. 

   B. lalu Dia memberikan petunjuk

  • C. 

   C. lalu Dia memberi kecukupan

  • D. 

   D. lalu hatimu menjadi puas

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.